Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN til Rådgivingsløftet i Osloskolen ”RiO”-3 (2012/2013)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN til Rådgivingsløftet i Osloskolen ”RiO”-3 (2012/2013)"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN til Rådgivingsløftet i Osloskolen ”RiO”-3 (2012/2013)
Jorun Løvoll Karriereenheten Elvebakken vgs Kjersti Holm Johansen Karriereenheten Sogn vgs

2 Program 08:45 Registrering og kaffe 09:00 Innledning
Begrunnelse og mål for prosjektet. Forventningsavklaringer/forpliktelser Praktiske metoder og planlegging av endringsarbeid på egen skole 12:00 Lunsj 13:00 Milepæler for arbeidet videre Min Utviklingsplan v/ Turid Falch-Pedersen Den enkelte prosjektskoles mål Arbeidsseminar september på Quality Hotel Expo på Fornebu 15: Avslutning

3 Bakgrunn og målsettinger

4 HVORFOR et ”rådgivingsløft”?
Holder det ikke med et rådgiverløft?

5 RÅDGIVER RÅDGIVINGS- TJENESTEN

6 ”RiO”-1 (2010/2011)…FORANKRING i ledelsen
”RiO”-2 (2011/2012)… Rådgivingsaktiviteter i KLASSEROMMET

7 ”De tidligere bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven
St.meld. nr. 32 ( ) ”Det er også et mål at utdannings- og yrkesveiledningen skal være et tverrfaglig tema og hele skolens ansvar.” Lov av 17.juni 1998 nr.61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) §9-2 første ledd ”Elevane har RETT til NØDVENDIG RÅDGIVING om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og sosiale spørsmål” Endringer i forskrift til Opplæringslova trer i kraft ”De tidligere bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 tydeliggjorde ikke i tilstrekkelig grad hva elevens rett til nødvendig rådgivning innebærer.

8 Opplæringslova § Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Departementet gir nærmare forskrifter. Kapittel 22 Retten til nødvendig rådgiving

9 1. Forskrift til opplæringslova
Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving (Opplæringslova § 9-2 første ledd) 2. STYRKING AV RÅDGIVNINGSTJENESTEN I OSLOSKOLEN brev fra UDA til rektorene av 3. Utdrag fra BAKGRUNNSDOKUMENTER med markeringer for ”Rio”-3 . 4. Rådgivingsløftet i Osloskolen - 3 (”RiO”3)   Prosjektbeskrivelse av Invitasjon til deltakelse i ”RiO” e-post av Til rektor Karriereenhetene i Oslo inviterer til deltakelse i prosjektet  Rådgivingsløftet i Osloskolen -3 (”RiO”-3) – et aksjonslæringsprosjekt gjennom skoleåret 2012/2013 for å styrke skolenes helhetlige arbeid med utdannings- og yrkesrådgiving. Både fullstendig ordlyd Kapittel 2 og fullstendig UDA-brev ligger i mappene. Likeledes et dokument som har markert med blå skrift / gul bakgrunn hvilke formuleringer fra disse dokumentene som inngår i problemstillingene i RiO-3. Og selv om vi håper prosjektbeskrivelsen er godt kjent av skoler som har meldt seg på, har vi lagt den også i mappa

10 utdannings-og yrkesrådgiving
”RiO”-3 Hva er nødvendig utdannings-og yrkesrådgiving for den enkelte elev? HVA er NØDEVENDIG for HVEM?

11 Hvordan arbeide systematisk
”RiO”-3 forts. Hvordan arbeide systematisk for å gi den hjelpen hun/han trenger? Hvem gjør hva? informere veilede koordinere

12 Generell del av læreplanen
Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi.

13 Pararbeid gr 1 gr 7 Engebråten Cathrine Juul Lambertseter Bjørn Johannes Serkved Årvoll Kari Andreassen Elvebakken Grethe Høiby gr 8 gr 2 Sogn Tone Braanen Haugen Sif Kalvø Finn Reinert Apalløkka Ann Mari Åsgård Rigmor Hemstad gr 3 gr 9 Nordseter Hilde Aarflot Nydalen Tover Kruger Hovseter Mette Eckhoff Liv Ellen Mikkelsen gr 4 gr 10 Majorstuen Gry Eilen Bakke OHG Gro Huser Marienlyst Annebrita Nærum Barstad Tone Fairway gr 5 gr 11 Oslo VO Skullerud Helga Børven Bjerke Bente Foss Oslo VO Smedstua Kirsten Nilsen Mette Olden gr 6 gr 12 Ruseløkka Vigdis Olås Stovner Hege Bay Gundersn Ulrikke Roald Synnøve Fredly gr 13 Manglerud Berit Gustavsen Anne Kathrine Fuglem gr 14 Holtet Knut Bryde Britt Engell

14 2. Disse aktørene tar ansvar for å gi den hjelpen som trengs
Mulig mal til utfylling ved prosjektslutt ”RiO”-3 – publiseres på Karriereenhetens nettside NB! Ikke endelig !!! _____________ skole har prøvd ut følgende tiltak for å avdekke den enkelte elevs behov for UoY-rådgiving: Trinn / utdanningsprogram Enkeltelever/ elevgruppe(r) Beskrivelse av tiltaket Begrunnelse(r) valg av tiltak til utprøving Hva ble gjennomført? (innhold) Hvordan ? (organisering – ansvar) 2. Disse aktørene tar ansvar for å gi den hjelpen som trengs Rådgiver? Kontaktlærer? Faglærer? Andre? Konkretisering av ” den hjelpen som trengs” 3. Vi har forankret de nødvendige oppfølgingstiltakene i hele organisasjonen slik: 4. Tiltaket er evaluert Av hvem? Hvordan? Konklusjonen er? Egnet måte å avdekke hva som er ”nødvendig rådgiving”? Brukes ? Videreutvikles? 5. For mer info, kontakt : __________________________________________


Laste ned ppt "VELKOMMEN til Rådgivingsløftet i Osloskolen ”RiO”-3 (2012/2013)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google