Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN til Rådgivingsløftet i Osloskolen ”RiO”-3 (2012/2013) Jorun Løvoll Karriereenheten Elvebakken vgs Kjersti Holm Johansen Karriereenheten Sogn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN til Rådgivingsløftet i Osloskolen ”RiO”-3 (2012/2013) Jorun Løvoll Karriereenheten Elvebakken vgs Kjersti Holm Johansen Karriereenheten Sogn."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN til Rådgivingsløftet i Osloskolen ”RiO”-3 (2012/2013) Jorun Løvoll Karriereenheten Elvebakken vgs Kjersti Holm Johansen Karriereenheten Sogn vgs

2 Program 08:45 Registrering og kaffe 09:00 Innledning – Begrunnelse og mål for prosjektet. – Forventningsavklaringer/forpliktelser Praktiske metoder og planlegging av endringsarbeid på egen skole 12:00 Lunsj 13:00 Milepæler for arbeidet videre – Min Utviklingsplan v/ Turid Falch-Pedersen – Den enkelte prosjektskoles mål – Arbeidsseminar 24.- 25.september på Quality Hotel Expo på Fornebu 15:00 Avslutning

3 Bakgrunn og målsettinger

4 rådgivingsløft HVORFOR et ”rådgivingsløft”? Holder det ikke med et rådgiverløft?

5 RÅDGIVER RÅDGIVINGS- TJENESTEN

6 ”RiO”-1 (2010/2011)…FORANKRING i ledelsen ”RiO”-2 (2011/2012)… Rådgivingsaktiviteter i KLASSEROMMET http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=54493

7 St.meld. nr. 32 (1998-99) ”Det er også et mål at utdannings- og yrkesveiledningen skal være et tverrfaglig tema og hele skolens ansvar.” Lov av 17.juni 1998 nr.61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) §9-2 første ledd ” Elevane har RETT til NØDVENDIG RÅDGIVING om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og sosiale spørsmål” 01.01.2099 Endringer i forskrift til Opplæringslova trer i kraft ”De tidligere bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 22 tydeliggjorde ikke i tilstrekkelig grad hva elevens rett til nødvendig rådgivning innebærer.

8 Opplæringslova § 9-2. Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Departementet gir nærmare forskrifter. Kapittel 22 Retten til nødvendig rådgiving

9 1. Forskrift til opplæringslova Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving (Opplæringslova § 9-2 første ledd) 2. STYRKING AV RÅDGIVNINGSTJENESTEN I OSLOSKOLEN brev fra UDA til rektorene av 04.03.2010 3. Utdrag fra BAKGRUNNSDOKUMENTER med markeringer for ”Rio”-3. 4. Rådgivingsløftet i Osloskolen - 3 (”RiO”3) Prosjektbeskrivelse av 31.05.2012 5.Invitasjon til deltakelse i ”RiO”-3 e-post av 01.06.2012 Til rektor Karriereenhetene i Oslo inviterer til deltakelse i prosjektet Rådgivingsløftet i Osloskolen -3 (”RiO”-3) – et aksjonslæringsprosjekt gjennom skoleåret 2012/2013 for å styrke skolenes helhetlige arbeid med utdannings- og yrkesrådgiving.

10 ”RiO”-3 Hva Hva er nødvendig utdannings-og yrkesrådgiving for den enkelte elev?

11 ”RiO”-3 forts. Hvordan arbeide systematisk gi den hjelpen for å gi den hjelpen trenger? hun/han trenger? Hvem gjør hva? informereveiledekoordinere

12 Generell del av læreplanen Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. http://www.udir.no/Lareplaner/Generell-del-av- lareplanen/?em=true&p=1

13 Pararbeid gr 1 gr 7 EngebråtenCathrine JuulLambertseterBjørn Johannes Serkved ÅrvollKari Andreassen ElvebakkenGrethe Høiby gr 8 gr 2 SognTone Braanen HaugenSif KalvøSognFinn Reinert ApalløkkaAnn Mari ÅsgårdSognRigmor Hemstad gr 3 gr 9 NordseterHilde AarflotNydalenTover Kruger HovseterMette Eckhoff NydalenLiv Ellen Mikkelsen gr 4 gr 10 MajorstuenGry Eilen BakkeOHGGro Huser MarienlystAnnebrita Nærum BarstadOHGTone Fairway gr 5 gr 11 Oslo VO SkullerudHelga BørvenBjerkeBente Foss Oslo VO SmedstuaKirsten Nilsen BjerkeMette Olden gr 6 gr 12 RuseløkkaVigdis OlåsStovnerHege Bay Gundersn RuseløkkaUlrikke RoaldStovnerSynnøve Fredly gr 13 ManglerudBerit Gustavsen ManglerudAnne Kathrine Fuglem gr 14 Holtet Knut Bryde HoltetBritt Engell

14 Mulig mal til utfylling ved prosjektslutt ”RiO”-3 – publiseres på Karriereenhetens nettside NB! Ikke endelig !!! 1._____________ skole har prøvd ut følgende tiltak for å avdekke den enkelte elevs behov for UoY-rådgiving:  Trinn / utdanningsprogram  Enkeltelever/ elevgruppe(r)  Beskrivelse av tiltaket o Begrunnelse(r) valg av tiltak til utprøving o Hva ble gjennomført? (innhold) o Hvordan ? (organisering – ansvar) 2. Disse aktørene tar ansvar for å gi den hjelpen som trengs  Rådgiver? Kontaktlærer? Faglærer? Andre?  Konkretisering av ” den hjelpen som trengs” 3. Vi har forankret de nødvendige oppfølgingstiltakene i hele organisasjonen slik: 4. Tiltaket er evaluert Av hvem? Hvordan? Konklusjonen er? Egnet måte å avdekke hva som er ”nødvendig rådgiving”? Brukes ? Videreutvikles? 5. For mer info, kontakt : __________________________________________


Laste ned ppt "VELKOMMEN til Rådgivingsløftet i Osloskolen ”RiO”-3 (2012/2013) Jorun Løvoll Karriereenheten Elvebakken vgs Kjersti Holm Johansen Karriereenheten Sogn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google