Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturløftet i regjeringsplattformen «Regjeringen vil realisere Kulturløftet gjennom en opptrapping av kultursatsingen til en prosent av statsbudsjettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturløftet i regjeringsplattformen «Regjeringen vil realisere Kulturløftet gjennom en opptrapping av kultursatsingen til en prosent av statsbudsjettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturløftet i regjeringsplattformen «Regjeringen vil realisere Kulturløftet gjennom en opptrapping av kultursatsingen til en prosent av statsbudsjettet innen 2014»

2 Kulturbudsjett 2008 Kulturløft Talent Mangfold Forenkling Over en halv milliard i økning!

3 2008: Øker med over 500 mill. kroner

4

5 Satsinger i 2008 Frivillighet64 mill Film 40 mill (100 mill fra 2005) Nasjonale kulturbygg69,7 mill Dansens Hus9,2 mill (22,2 mill fra 2005) Litteratur og bibliotek43,1 mill Museer65 mill

6 Talentutvikling Musikkverkstedordningen BRAK Ungdomssymfonikerne Valdres Sommersymfoni Jazzcamp for kvinner Den Unge Scenen Scenetekstutvikling Unge kunstneres samfund Trafo, nettsted for unge kunstnere

7 Den Norske Opera og ballett 50 millioner mer økt produksjon flere ansatte Innflytting desember 2007 Åpning 12/4-2008

8 6 mill. mer til opera landet rundt Den Nye Opera1,7 mill Operaen i Kristiansund 1,4 mill Opera Nord0,35 mill Opera Sør0,3 mill Musikkteatret i Trondheim0,3 mill Opera Nordfjord0,5 mill Musikkteatret i Bodø0,35 mill Ringsakeroperaen0,3 mill Steinvikholm Musikkteater0,3 mill

9 Regional medfinansiering - opera Forutsetning for statlig tilskudd er at ordinært offentlig driftstilskudd fordeles med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen

10 60,6 millioner mer på musikk Orkestrene 24,7 mill Rikskonsertene 4,7 mill Knutefestivaler 7,0 mill Mangfoldsåret 3,0 mill Fast støtte13,0 mill Folkemusikk1,5 mill Korpsstøtte2,5 mill Kulturrådet 8,2 mill

11 Orkesterløft fra 2005 til 2008 20052008%vekst Oslo83,4 mill99,3 mill 19,0 pst Bergen72,3 mill86,2 mill 19,1 pst Trondheim39,7 mill48,4 mill 22,1 pst Stavanger36,9 mill45,9 mill 24,3 pst Kristiansand27,5 mill33,1 mill 20,1 pst Tromsø8,8 mill12,4 mill 40,9 pst Halden13,6 mill17,0 mill 24,8 pst

12 Satsing på orkestrene 2006-2008

13 Musikkstrukturen i Nord-Norge Om lag 38,4 mill. kroner i 2008 til: Tromsø Symfoniorkester Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge Festspillene i Nord-Norge Bodø Sinfonietta i samspill også med Forsvarets divisjonsmusikk nord

14 Partssammensatt utvalg Nedsatt i 2006 Representanter for arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i orkestrene og Den Norske Opera Gjennomgå avtaleverk og overenskomster Siktemål: endre rigide arbeidstidsbestemmelser

15 Andre musikkmomenter KKD dekker FDs tilskudd til Kristiansand Symfoniorkester og Det Norske Blåseensemble Knutepunktmelding Tilskudd til utenlandsturneer er omdisponert Kvalitetsutvikling - evalueringskriterier

16 Scenekunst 50,8 millioner mer Distriktsopera 6,0 millioner Nasjonale teatre20,8 millioner Regionale teatrene12,1 millioner Per Gynt-stemnet 1,0 million Andre teatre4,9 millioner Kulturrådet 4,0 millioner Nationale Scene, tak2,0 millioner

17 Scenetekstutvikling: 3,6 mill Støtteordning for ny norsk dramatikk og annen scenetekst får 1,0 mill mer i 2008 Administreres av Norsk Kulturråd Formål: –fremme ny norsk dramatikk og annen scenetekst for barn, unge og voksne –utvikling av dramatiske tekster –også til andre tekster som skal benyttes i produksjon av scenekunst.

18 Vedlikehold av teaterbygg Ekstraordinære utfordringer knyttet til teknisk utstyr og vedlikehold av bygninger Vedlikeholdstilskudd i 2008: –3 mill mer til Nationaltheatret –3 mill mer til Det Norske Teatret –1 mill mer til Den Nationale Scene Inngår som fast del av driftsrammen Skal dekke utgifter til å lånefinansiere utbedringsbehov

19 Scenekunstmelding Sikre et fullverdig tilbud i hele Norge Innhold: –Kvalitetsutvikling – evalueringskriterier –finansieringsordninger – særlig om bygg –geografisk dekning –god ressursutnyttelse –mangfold –likestilling –styreoppnevninger

20 Kulturelt mangfold 36,2 millioner mer til kulturelt mangfold Pålegg om mangfoldssatsning i institusjonene

21 Mål for Mangfoldsåret --stimulere miljøer som arbeider med kulturelt mangfold --styrke kulturinstitusjoners samhandling med utøvere og publikum med minoritetsbakgrunn --utvikle det flerkulturelle perspektivet innenfor alt kulturarbeid --etablere arenaer der aktørene kan utfordre hverandre

22 Mangfoldsåret 2008 Kulturrådet 10,0 millioner Mela3,0 millioner Flerkulturelle arenaer2,8 millioner Museer1,7 millioner Samisk kultursatsing11,1 millioner Såkornmidler, sekretariat4,0 millioner Nobels Fredssenter4,0 millioner

23 Alle skal med Kulturell spaserstokk5,0 mill Kulturkort for ungdom0,5 mill Barn og unge2,0 mill

24 Tidenes kultursatsing: 513 millioner til kulturløftet


Laste ned ppt "Kulturløftet i regjeringsplattformen «Regjeringen vil realisere Kulturløftet gjennom en opptrapping av kultursatsingen til en prosent av statsbudsjettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google