Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solveig T. Holmsen, lege, MPH 2012 Nasjonal kompetansetjeneste for amming Kvinne – og barneklinikken Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solveig T. Holmsen, lege, MPH 2012 Nasjonal kompetansetjeneste for amming Kvinne – og barneklinikken Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Solveig T. Holmsen, lege, MPH 2012 Nasjonal kompetansetjeneste for amming Kvinne – og barneklinikken Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet Risiko ved bruk av formula Morsmelk, immunrespons og helse-effekter Morsmelkens fordeler …”formula” er standard…. …morsmelk er standard…

2 MORSMELK - IMMUN-RESPONS&HELSE-EFFEKTER *Morsmelkens komponenter *Eff. på barnets helse *Eff. på mors helse ernæring ernæring løselige faktorer løselige faktorer cellulære komp. cellulære komp. immunomod. eff. immunomod. eff. inf. inf. autoimmune sykd. autoimmune sykd. kardiovask. sykd. kardiovask. sykd. kognitiv utvikl. kognitiv utvikl. malign sykd. malign sykd. metabolisme metabolisme autoimm. sykd. autoimm. sykd.

3 = food = a complex living nutritional fluid that also contains*antibodies that also contains*antibodies*enzymes *hormones etc. all of which have health benefits Formula milk Human milk Morsmelk som ernæring How does breast milk differ from formula milk? How does breast milk differ from formula milk? BMJ 19 april 2008, 336:

4 riktig mengde av alle næringsstoffer nødvendige for optimal vekst av det nyfødte, fullbårne barn (obs vit. D i områder med liten sol-eksponering) nøye tilpasset mennesket (pattedyrs melk artsspesifikk) f.eks: protein-kons. i forskj. arters melk tilpasset artens veksthast. -> human melk lavest prot. kons samsvar. m/ lavest veksthast. Nesten uavhengig av mors ernæringsstatus: hennes melk inneholder korrekt mengde /sammensetning av de nødvendige næringsstoffer Morsmelk:

5 Ku Hare Hval Menneske (fra Tine Greve 2011) bl.a. tilpasset måltidshyppighet Morsmelk:lavt fettinnhold, babyer skal spise hyppig Hare/hval-melk:meget fettrik, avkommet spiser meget sjeldent Fettinnhold:

6 Pre-term colostrum Term colostrum (”liquid gold ”) Tot. prot (g/L)0,430,31 IgA (mg/g prot) Lactoferrin (mg/g prot) Tot. cells/ml (macroph. + lympho. + neutro)Lawrence R 2011 Morsmelkprod. er dynamisk, tilpasser seg barnets behov:

7 IMAGINE… …that a new vaccine became available, that could prevent 1 million or more child deaths / year could prevent 1 million or more child deaths / year was cheap was cheap was safe was safe was administred orally and was administred orally and required no cold chain ….. required no cold chain ….. …it would become an immediate public health imperative! Breastfeeding could do all this and more The Lancet, Editorial, vol 344 Nov 1994

8 Morsmelkens immunologiske egenskaper Nyfødte barn Nyfødte barnSTERIL! (ingen mikroorg. i f.eks tarm- kolonisering skjer etter fødsel) Umodent immun-system Transplacental IgG: Transplacental IgG: virker i vevet; – involverer inflamm. respons! Inflammasjon: -> feber, appetitt-tap, energi-tap; vevs-ødeleggelse (verste fall: vekst retardasjon) Menneske melk (SIgA) Menneske melk:Immunglobuliner og andre komp. m/ immunol. aktivitet; Sekretorisk IgA (SIgA) utøver sin funksjon på slimhinne-overflaten uten å indusere inflamm.! (mucosa: 1 ½ internasjonal tennisbane! SIgA tilstede alle mukosale membr.; utgjør 80% av mAbs) ” Poenget med morsmelk er å stoppe en infeksjon UTEN at immunsystemet lager en inflammasjon” (fritt etter Lars Å. Hanson; pediater / immunolog)

9 Humoral factors Cellular factors Anti-bodies (Ig) lactoferrin  -lactalbumin cytokines hormones lysozymes, etc macrophages (55-60%) neutr granuloc (30-40%) lymphocytes (5-10%; B-lympho: 20-25% T-lympho: 75-80%) Human milk Human milk (”The white blood”)

10 Blood bacteria, viruses, foods etc Peyer’s patch lymph SIgA antibodies Mammary glands Salivary glands Lympho- cytes Mother`s gut Det lakterende bryst: Del av det mukosale immun-system Dominerende Ab: SIgA (aktiverte Bc fra mors tarm / luftveier -> lact. mamma -> plasma-celler: IgA dimer + secretory component SIgA; -> SIgA; meget resistent mot proteolyt. degrad). Den morsmelkernærte nyfødte får relevante Abs mot relevante mikrober som koloniserer barnets tarm og mot potensielle luftveis- patogener The enteromammaric link Hanson, LA (2007) Uten å indusere inflammasjon !!!

11 Humorale faktorer anti-bodies (Ig) lactoferrin lactoferrin  - lactalbumin  - lactalbumin cytokiner cytokiner hormoner / hormoner / vekstfaktorer vekstfaktorer andre andre * et av hoved prot. i morsmelk * bactericid, virucid, fungicid * immunstimulerende OG antiinflammatorisk etter reorganisering: HAMLET (human  -lactalbumin made lethal to tumor cells) * induserer apoptose i transformerte celler * dreper humane maligne celle-linjer in vitro / vivo SPEKULASJON: kan dels forklare den red. risiko for noen av barne-ca. og mamma-ca?

12 Breast cancer vaccine to go on trial within a year Daily Telegraph 30. mai 2010 Breast milk kills cancers Mothers should breastfeed their babies because a substance in their milk kills cancer…. HAMLET ”HAMLET is produced by combining alpha-lactalbumin in the milk and oleic acid which is found in babies' stomachs," he said. " So breast feeding has been linked to actually reducing the risk of cancer in babies." Daily Telegraph 20. april 2010

13 Humorale faktorer anti-bodies (Ig) lactoferrin lactoferrin  - lactalbumin  - lactalbumin cytokiner cytokiner hormoner / hormoner / vekstfaktorer vekstfaktorer andre andre * et av hoved prot. i morsmelk * bactericid, virucid, fungicid * immunstimulerende OG antiinflammatorisk etter reorganisering: HAMLET (human  -lactalbumin made lethal to tumor cells) * induserer apoptose i transformerte celler * dreper humane maligne celle-linjer in vitro / vivo SPEKULASJON: kan dels forklare den red. risiko for noen av barne-ca. og mamma-ca? TGF-ß, IL-10: anti-inflamm.eff./ immunoreg. etc TNF , IL-6, IL-7, IL-12, IFN , IFNγ, G-CSF etc etc Prolactin, eryhropoietin, thyroid hormone, IGF, etc etc leptin, epidermal growth factor (EGF), TGF, etc etc lysozymes, nucleotides, carbohydrate-components: oligosaccharides, glycoproteins, glycolipids, defensins etc

14 Cellulære faktorer macrophages (55-60%) macrophages (55-60%) neutr granuloc (30-40%) neutr granuloc (30-40%) lymphocytes (5-10%) lymphocytes (5-10%) B-lympho: (20-25%)B-lympho: (20-25%) T-lympho: (75-80%)T-lympho: (75-80%) NK cellerNK celler Prod. cytokiner;APC funksjon Forsvar mamma-kjertel? Overraskende: Disse lymfo. blir ikke ”rejected” av barnet (HLA-incompatibil.) Funksjon uklar; overfører immunol. info som øket vaksine-respons? Thymus str. opptil doblet i brysternært barn (IL-7 fra melk?); Str. korrelerer med mengde T celler; -> antyder innflytelse på immunapparatet over lengre tid -> antyder innflytelse på immunapparatet over lengre tid Noen studier: Øket effekt av vaksine mot Difteri TetanusPolioHiBPneumococcus blant morsmelkernærte barn

15 Effects of breastfeeding: The child INFECTIONS 2005 American Academy of Pediatrics - Policy statement: Black RE et al, The Lancet 361; , 2003 Distribution of global child deaths by cause: neonatal disorders:~ 34 % neonatal disorders:~ 34 % diarrhoea:~ 23 % diarrhoea:~ 23 % pneumonia:~ 22 % pneumonia:~ 22 % malaria:~ 9 % malaria:~ 9 % other:~ 9 % other:~ 9 % AIDS:~ 2 % AIDS:~ 2 % measles:~ 1 % measles:~ 1 % unknown:~ 1 % unknown:~ 1 % Human milk is uniquely superior for infant feeding Human milk is uniquely superior for infant feeding Human milk reduces the incidence and / or severity of: Human milk reduces the incidence and / or severity of: diarrhoea diarrhoea resp. tract inf. resp. tract inf. bact. meningitis bact. meningitis bacteremia bacteremia otitis media otitis media urinary tract inf. urinary tract inf. necrotizing enterocolitis necrotizing enterocolitis late onset sepsis in preterm infants late onset sepsis in preterm infants Pediatrics vol 115 No ( 216 references)

16 464 barn: gest. age < 28 uker / fødselsvekt < 1000g 405 overlevde dag 7 (87.7%) LOS: 80 (20 %) (koag. neg staph. / candida) Enteral ernær. m/human melk:innen 3 dgr:98% Full enteral ernær. (FEF)innen 3 uker:92% Mest betydningsfulle risiko faktor for LOS: Antall dager uten etabl. av FEF m/ human melk (relative risiko for LOS dersom FEF ikke etabl. Ila 2 uke: 3.7 ( ) Meget tidlig FEF kan forklare de gode res. i denne studien sammenliknet med andre ”Late-onset septicemia” (LOS) i ekstremt premature barn som veldig tidlig full-ernært med human melk (sepsis etter dag seks) Rønnestad et al, Pediatrics 2005; 115; e269-e276

17 Breastmilk no better for baby than formula, professor claims Amming ikke så sunt som vi tror Amming ikke så sunt som vi tror Tror amming har liten helseeffekt Tror amming har liten helseeffekt No breastmilk benefit No breastmilk benefit Breastfeeding has no impact on health Breastfeeding has no impact on health Professor Sven M. Carlsen, NTNU (jan. 2010) AFTENPOSTEN 20. jan 2010 Det er på tide å dempe forventningene til betydningen av amming… Kvinner som fullammer seks mndr. og ammer videre til barnet er to år kan ikke vente langsiktige helseeffekter hos barnet eller seg selv FORSKERE I AMMETÅKE

18 Mid-pregnancy androgen levels are negatively associated with breastfeeding. Carlsen SM et al; Acta Obst Gyn 2010; 89:87-94 Mannlige hormoner i svangerskap -> ammeperiode Petter Laake / Dag Thelle: Petter Laake / Dag Thelle: kritisk til statistisk metode & validitet av funn Tilfeldig utvalg gravide(N=63) Androgenspeil uke 25 Øket risk SGA barn(N=118) Amming Mannlige hormoner i svangerskap -> ammeperiode negativ effekt på barnets helse? negativ effekt på barnets helse? …barnets helse ble ikke undersøkt…. -> Morsmelk mellomliggende variabel Acta Obst Gyn 2010; 89: …Spekulasjoner presenteres i media som sannheter/resultater av forskning….

19 Autoimmune sykd. Coeliac disease Coeliac disease: protektiv effekt – dose respons utsetter/hindrer? IBD +/- Diabetes type 1protektiv eff. i barn – og voksen; Allergier - Asthma/eksem sprikende funn - Vanskelig tolke studier ESPGHAN (2009) m fl: Effekt hos ”at risk infants” (1. grads slektning m/sykdom) Lang-tids helse-effekter av morsmelk (ESPGHAN (Europ. Soc. for Paediatric Gastroenterol., Hepatol. &Nutr.) 2009 )

20 Effekter på det metabolske syndrom? Blod-trykk Serum-kolest. Overvekt/fedme type-2 Diabetes (WHO 2007: syst. reviews and meta-analysis) WHO Sign. dog liten red. av BT hos morsmelkernærte (systolic: mmHg; diastolic: -0.61mmHg ESPGHAN Grad av BT red. = effekt av saltrestriksjon hos normotensive -> betydelig folkehelse gevinst (Na-inntak? LCPUFA?) WHO Morsmelkernærte: Sign. lavere total kol. som voksen (-0.18 mmol/L) ESPGHAN ”Overbevisende og mange studier” WHO Morsmelkernærte: mindre risiko (OR 0.78) Stor forskningsakt. -for tidlig å konkludere ESPGHAN protektivt i barn- ikke i voksne WHO Morsmelkernærte: mindre risiko (OR 0.63) ESPGHAN mulig redusert risiko-lang tid (ESPGHAN (Europ. Soc. for Paediatric Gastroenterol., Hepatol. &Nutr.) committe on Nutrition 2009 )

21 Kognitiv utvikling WHO 2007: Performance on intelligence tests: higher among breast-fed (mean diff: 4,9; CI: ) ESPGHAN 2009: Liten men sign. effekt viktig på popul. nivå Malign sykdom Acute lymphatic leucemia Hodgkin`s disease Neuroblastoma Several studies suggest protective effect of breast- feeding PROBIT Stor RCT ( barn fødsel -6.5 år) (Belarus) Sign. økning verbal IQ v/ 6.5 år (7.5 poeng) (Kramer 2008 – Arch Gen Psychiatry) ESPGHAN 2009: Effekter når amming > 6 mndr

22 Effekter av amming for kvinnen Malignsykdom Ca mammaepremenopausal risk: Ca mammae:premenopausal risk: 4,2% red. pr. 12 mndr. amming 4,2% red. pr. 12 mndr. amming Lancet 2002; 360: BRCA-1* mut.:red. risk 45% v/ amming ≥ 12 months J Natl Cancer Inst 2004; 96: J Natl Cancer Inst 2004; 96: *BRCA-1 mutations: hereditary breast cancer gene: life-time risk of breast ca: 80-90%! Ca ovarii: Ca ovarii: fleste studier indikerer red. risk av amming (”dose-respons effekt”); Ann Intern Med 2008; 149: Endometr. ca.:results indikerer protektiv effekt av amming Tohoku J Exp Med 2006; 208:109-15

23 Cardiovasc. disease Rheum. arthritis Amming >12 mndr: invers. korrel. til utvikling av RA dose-resp. eff.; > kvinner Arthritis Rheum 2004; 50: inf.: BF > 2 år (totalt): 37% risk red. inf.: BF > 2 år (totalt): 37% risk red. ( women) Am J obstet Gynecol 2009; 200:138.e1-138.e8 ( women) Am J obstet Gynecol 2009; 200:138.e1-138.e8 BT, Diabetes, hyperlipidemia, kardiovask. sykd.: Red. risiko postmenopausalt når ammet > 12 mndr. ( kvinner; dose-respons) Obstet Gynecol 2009; 113: Diabetes type 2 15% red. risk per 12 mndr. amming ( kvinner) JAMA 2005; 294: Tilsvarende funn blant kvinner Diabetologia 2008; 51:

24 Inflammatory response (with tissue damage, (with tissue damage, fever & clinical symptoms) fever & clinical symptoms) Infection Energy loss Nutritional status red. Infection Energy loss Growth retardation/ malnutrition malnutrition EMERGENCIES - NO BREASTFEEDING: Increased risk of infection & malnutrition Increased risk of infection & malnutrition A vicious circle ”The point of breastfeeding - is to stop an infection - without causing inflammation” (Lars Å. Hanson; pediatrician / immunologist)

25 Meslinge vaksine Stivkrampe vaksine Rent vannHIB vaksine Ernærings- tilskudd Insekt/malaria beskyttelse Dødsfall hos barn < 5 år som kan forhindres (%) Child survival II, The Lancet 2003

26 Meslinge vaksine Stivkrampe vaksine Rent vannHIB vaksine Ernærings- tilskudd Insekt/malaria beskyttelse Morsmelk Korrigert for HIV Dødsfall hos barn < 5 år som kan forhindres (%) Child survival II, The Lancet 2003

27 Morsmelk er den viktigste enkeltstående overlevelsesfaktor for barn i utviklingsland - - uavhengig av risikoen for HIV smitte! Meslinge vaksine Stivkrampe vaksine Rent vannHIB vaksine Ernærings- tilskudd Insekt/malaria beskyttelse Morsmelk Korrigert for HIV Morsmelk Ikke korrigert for HIV Dødsfall hos barn < 5 år som kan forhindres (%) Child survival II, The Lancet 2003

28 Morsmelkens fordeler …formula er standard…. Risiko ved bruk av formula …morsmelk er standard…

29 Solveig T. Holmsen, lege, MPH Nasjonalt kompetansetjeneste for amming Kvinne- og barneklinikken OUS HF; Rikshospitalet MEDIKAMENTER & AMMING

30 Disposisjon IntroduksjonIntroduksjon Forskjell fosterliv - ammesituasjon Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? Hvordan finne og forstå tilgjengelig info? ”litt” om SSRI Kasuistikk Oppsummering

31 Introduksjon Ca. 70 % av barselkvinner bruker ≥ 1 medikament % depresjoner; flest 2-4 mndr post part. Det er like upassende å avbryte amming når det ikke er medisinsk nødvendig, som det er å fortsette amming når man tar medikamenter som er kontraindisert (Lawrence 2005).

32 Vanligste feil blant helsepersonell ift. amming og medikamentbruk Anbefaler å slutte med ammingen Anbefaler å slutte med legemidlet Forskriver feil legemiddel Forskriver for korte kurer, lave doser Gir ikke god nok informasjon

33 Medikament- nytte/risiko vurdering Morsmelk for barnet Amming for mor og barn Legemidlet for mor Farmakologiske effekter i barnet Ubehandlet sykdom hos mor

34 Introduksjon; forts. Mangel på kunnskap om medikamenter og amming, og mangel på interesse for å fremskaffe kunnskap, mange kvinner frataes mulighet til å gi sitt barn den optimale ernæring: morsmelk. Informasjon om medikamenter og amming hentes ofte kun fra Felleskatalogen, hvilket gir et ufullstendig grunnlag for å fatte et valg! Vanskelig område; denne presentasjonen: -> kort introduksjon til emnet; med håp om at det viktigste poenget huskes: SØK KUNNSKAP SLÅ OPP RIKTIGE STEDER SLÅ OPP RIKTIGE STEDER SPØR FAGFOLK SPØR FAGFOLK

35 Introduksjon Forskjell fosterliv - ammesituasjon Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? Hvordan finne og forstå tilgjengelig info? ”litt” om SSRI Kasuistikk Oppsummering

36 Mor 0,3 ‰ Foster 0,3 ‰ fosterliv Forskjell fosterliv ammesituasjonForskjell fosterliv ammesituasjon

37 0,3 ‰ 0,3 ‰ Barn: 0,003 ‰ MELK: 0,3 ‰ Husk forskjellen mellom svangerskap / ammesituasjon (banalt men lett å glemme….) Eks: 1 gl. vin; ”normal” mor; barn 6 kg, 3 t etter inntak

38 ALTSÅ: Melken Melken vil ofte inneholde like mye av et medikament som mors blod gjørMEN barnets blod Dette betyr ikke at barnets blod vil inneholde like mye drukket denne melken! etter at barnet har drukket denne melken!

39 Introduksjon Forskjell fosterliv - ammesituasjon Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming?Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? Hvordan finne og forstå tilgjengelig info? ”litt” om SSRI Kasuistikk Oppsummering

40 Overgang av medikament fra mor til barn under amming Overgang av medikament fra mor til barn under amming Alle med. overføres til morsmelk; mengden er imidlertid relativt liten (Hale 2010). Mor`s plasma: Adm. form (iv, pr.os) dose tid fra inntak bio-tilgjengelighet Melk:proteinbinding, fettløselighet pH molekyl str. melk/plasma ratio: tid før likevekt

41 Tarm mengde melk tidspunktbio-tilgjengelighet Plasma:Modning lever/nyre (obs premature / nyfødte opp til 2-3 mndr.) (80% av alle BV: barn < 2 mndr!) Mål organ:Farmakodynamikk Genetiske forhold MÅL-organ Barnet Modifisert etter Hedvig Nordeng

42 Medikament overgang fra mors plasma til melk avhenger av: Mor: mors dose (dvs. plasma-kons.) Medikamentet: - fra plasma til melk hovedsakelig ved passive diffusion; - molekyl str.: store molekyler overføres i liten grad (Insulin) - Proteinbinding: I mors plasma sirkulerer med. bundet til albumin, eller fritt. Fri (ubundne) fraksjon overføres til melk –> -> med. m/høy proteinbinding gjenfinnes knapt i melken (e.g. Warfarin = Marevan) - Fettløselighet: Med. må passere lipid-membraner for å nå alveolen; -> med. m/ høy fettløselighet vil lettere bli overført

43 konstant likevekt mlm. kons. i blod og melk; melken med. fri samtidig som mors blod! (når kons. i mors plasma faller, vil likevekts krefter drive med. ut av melken og tilbake i mors plasma, for eliminering.) OBS: Noen ganger vil med. ”fanges” i melken, (fordi melkens noe surere pH endrer medikamentets ioniseringsgrad, slik at det hindres fra å gå tilbake til mors blod; gjelder noen få med. som barbiturater (anestesi; epilepsi) og noen rtg. midler Ingen hensikt å pumpe / kaste melken annet enn for å - avhjelpe melkespreng - opprettholde produksjon Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? forts.Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? forts.

44 Når er melken medikamentfri? Halveringstid: t ½ :den tid det tar før konsentrasjonen i plasma minker til halvparten av sin opprinnelige verdi Eks. Imigran (migrene): t ½ = 1,3 timer Etter ca. 6,5 timer (5 x t ½) er melken nærmest legemiddelfri Max. Kons. 1,3 timer 2,6 timer 3,9 timer 5,2 timer 6,5 timer Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? forts.Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? forts.

45 Når er konsentrasjonen i morsmelk høyest? Konsentrasjonsmaksimum; Cmax: Eks Imigran (migrene) –Cmax: 12 min etter s.c. administr. test –( Hale: L3; ”moderat sikker”; se senere ) Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? forts.Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? forts. Blandingsernæring: NB Vurder Blandingsernæring: I noen tilfeller kan det være aktuelt å gi noe morsmelk og noe morsmelkerstatning; (f.eks morsmelkerstatning første 8 timer etter Imigran, deretter morsmelk)

46 Introduksjon Forskjell fosterliv - ammesituasjon Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? Hvordan finne og forstå tilgjengelig info?Hvordan finne og forstå tilgjengelig info? ”litt” om SSRI Kasuistikk Oppsummering

47 Hvor finne adekvat informasjon? (> 70 % av barsel kvinner brukt minst 1 medikament) Zopiklon Målorgan 5. 50% Zopiklon ??? Desperat, ammende og søvndeprivert mor, trenger avlastning og søvn eks.: Desperat, ammende og søvndeprivert mor, trenger avlastning og søvn et par dager, problemer med å sovne: Zopiklon (innsovningsmiddel): Felleskatalogen”Zopiklon går over i morsmelk (50% av mengde i mors plasma)” Felleskatalogen: ”Zopiklon går over i morsmelk (50% av mengde i mors plasma)” ”Bør ikke gis til ammende kvinner” ”Bør ikke gis til ammende kvinner”

48 Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell: Minimal overgang til morsmelk. Kan bli brukt for kortere perioder Hale, Thomas W.: Medications and mothers milk; 2010 Lactation risk: L2 (safer) Konklusjon: Zopiklon kan brukes kort periode uten risiko for det ammede barn RELIS (REgionale Legemiddel Informasjons Sentre) Lav risiko for aff. av barnet v/terapeutiske doser i kortere perioder

49 Nyttige oppslagsverk Hvordan finne og forstå tilgjengelig info? Hale, Thomas W.: Medications and mothers milk; 2010 Meget nyttig; oppdateres hvert annet år; enhver føde/barselavd. bør ha denne! Lactation Risk Category: (LRC): L1:SAFEST L2:SAFER L3:MODERATELY SAFE L4:POSSIBLY HAZARDOUS L5:CONTRAINDICATED

50 Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell: Slå opp det generiske medikamentnavnet; eks Abboticin R = Erytromycin Slå opp bakerst i eget kapittel om ”Amming og legemidler”; der finnes en egen alfabetisk tabell over legemidler: Erytromycin er forenlig med amming RELIS (REgionale Legemiddel Informasjons Sentre) Offentlig finansiert; for helsepersonell; i alle helseregioner; knyttet til klin.farmakol. miljø ved univ. sykehus. - Svarer på spørsmål fra helsepersonell - - Gratis søkbar spørsmål - svar database: -www.relis.no/database Hvordan finne og forstå tilgjengelig info?

51 Kilder til kunnskap Internett: Internett: Bøker: Norsk legemiddelhåndbok Medications and Mothers’ Milk. Hale, Thomas W Bra, oppdatert, billig; bør finnes på alle føde/barsel/barne-avdelinger. 14. utgave 2010

52 IntroduksjonIntroduksjon Forskjell fosterliv - ammesituasjon Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? Hvordan finne og forstå tilgjengelig info? ”litt” om SSRI”litt” om SSRI Kasuistikk Oppsummering

53 Antidepressiva (10-20 % post-partum depresjoner) OBS 1:Noen medikamenter: ”trapped” i melken, (sur melk-ioniseringsgrad) (barbiturater, rtg. midler) OBS 2:Aktiv metabolitt kan akkumuleres (umoden lever/nyre; lang T ½) (Diazepam, Fluoxetin) OBS 3:Paralgin forte – ultrarask metabolisering: Mor 4 tbl PF dag 1, så 1 tbl x 2 i to uker -> barn død 14 dgr gml; Årsak: Mor: ultra-rask metabol. av kodein til aktiv metabolitt morfin Denne genotype: 10% kaukasiere; 29% etiopiere ( Lancet 2006 ) SSRI førstehåndsvalg SSRI førstehåndsvalg Overgang til morsmelk: minimal for de flest SSRI (obs Fluoxetin(Fontex)) Overgang til morsmelk: minimal for de flest SSRI (obs Fluoxetin(Fontex)) BV: rapportert hos 3 % av diebarn (9 / 343): ALLE < 3 mndr; 50 % eksponert in utero BV: rapportert hos 3 % av diebarn (9 / 343): ALLE < 3 mndr; 50 % eksponert in utero (modifisert fra Hedvig Nordeng; UiO) KONKLUSJON: De færreste medikamenter er kontraindisert hos ammende Sjekk imidlertid alltid i relevante kilder; evt søk råd

54 IntroduksjonIntroduksjon Forskjell fosterliv - ammesituasjon Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? Hvordan finne og forstå tilgjengelig info? ”litt” om SSRI KasuistikkKasuistikk Oppsummering

55 KasuistikkKasuistikk Kvinne, 24 år gml., utredet for infertilitet; diagn. Diab. Mell. 2; startet beh. med Glucophage R (Metformin) Partus x 3 (26, 29 og 31 år gammel) Under alle tre svangerskap + ammeperioder: seponert Glucophage Felleskatalogen:…mangler studier i mennesker… Svangerskap: bør ikke brukes Amming: nytten av legemidlet bør vurderes Problemstilling pr. i dag: Ammet 6 mndr, sliten, trenger medikamentet; beskjed fra legen: ”Nå må du tenke på deg selv, avslutt amming og start med Glucophag” Kvinnen selv ønsker fortsatt amming, masse melk

56 Norsk lege- middel håndbok:overgang til morsmelk minimal Hale: L1 (ikke detekterbart nivå av med. i barnets plasma) RELIS: Lav eksponering av med. i barnet; ikke obs. neg. effekter i barnet OUS:følges av endokrinolog, Glucophag brukes både under svangerskap og amming Kasuistikk; forts.Kasuistikk; forts.

57 IntroduksjonIntroduksjon Forskjell fosterliv - ammesituasjon Hvorledes overgår medikamenter fra mor til barn ved amming? Hvordan finne og forstå tilgjengelig info? Kasuistikk OppsummeringOppsummering

58 Husk dog å veie morsmelkens helsebringende effekter opp mot evt. bivirkninger av et medikament, dersom alternativet er å seponere morsmelk! Oppsummering: Oppsummering: Søk kunnskap!! Vær generelt skeptisk til medikamenter til ammende; og spesielt til premature / spedbarn < 2-3 mndr. Finnes det alternative / bedre med.?


Laste ned ppt "Solveig T. Holmsen, lege, MPH 2012 Nasjonal kompetansetjeneste for amming Kvinne – og barneklinikken Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google