Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Behandling av kroniske muskel-skjelett lidelser --- Gitle Kirkesola Fysioterapeut Specialist i Manuell terapi Idrettsfysioterapeut FFI Instruktør S-E-T.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Behandling av kroniske muskel-skjelett lidelser --- Gitle Kirkesola Fysioterapeut Specialist i Manuell terapi Idrettsfysioterapeut FFI Instruktør S-E-T."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Behandling av kroniske muskel-skjelett lidelser --- Gitle Kirkesola Fysioterapeut Specialist i Manuell terapi Idrettsfysioterapeut FFI Instruktør S-E-T Neurac Sling-Exercise Therapy ™

2 2 Rehabiliteringsprinsipper: Fire elementer for å re-etablere nevromuskulær funksjon 1.Dynamisk stabilisering av de enkelte ledd Ko-aktivering av agonister og antagonister 2. Opptrening av de enkelte ledds sansemotorikk 3. Reaktiv nevromuskulær påvirkning - Stimulere refleksaktivitet - Brå forandringer av leddenes stilling - Ustødig understøttelsesflate 4.Trening i funksjonelle bevegelsesmønstre Lephart SM, Henry TJ in: Lephart SM, Fu FH (Eds). Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability p.405-413 Human Kinetics, Champaign IL, 2000

3 3 Stabilitet Passivt kontrollsystem Muskulært kontrollsystemNevralt kontrollsystem Panjabi 1994 - Benstrukturer - Leddbånd - Leddkapsler - Intervertebraskiven - Muskler - Sener - Sentralnervesystemet - Perifere nerver

4 4 Neutral Zone Neutral zone Elastic zone

5 5 Proprioseptive signaler Muskel korrigeringer for leddkontroll og balanse Mekanoreseptorer i: - Muskler - Sener - Leddbånd - Leddkapsler - Hud Nevromuskulær kontroll - Synet - Vestibularis apparatet

6 6 Neuromuscular Reactivation (Neurac) ™

7 7 Lukket kinetisk kjede Ustødig understøttelsesflate Stor belastning / lang holdetid Ingen smerte Elementer i Neurac

8 8  Leddnær lokalisasjon  Stort antall toniske muskelfibre  Stort antall muskelspoler  ‘Feedforward’ mekanisme Toniske stabilisatorer

9 9 Mulige forklaringsmodeller ”Program-forflytting” i sentralnervesystemet Motorenheter aktiveres fra en ”hvile modus” til en aktiv tilstand Neurac

10 10 Toniske motorenheter Aktiv modus (10 Hz): lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Inaktiv modus (5 Hz): l l l l l l l l l l l l l l l l l

11 11 Ved dysfunksjon Aktiv modus (10 Hz): l l l l l l l l l l l l l l l l l Inaktiv modus (5 Hz): lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ?

12 12 Aktiv modus (10 Hz): lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Inaktiv modus (5 Hz): l l l l l l l l l l l l l l l l l Neurac ?

13 13 Kiehn O, Eken T. Functional role of plateau potentials in vertebrate motor neurons. Current Opinion in Neurobiology 1998;8:746-52 Low-threshold motor neurons Plateau potential Self-sustained firing

14 14 Smerte etter operasjon inhiberer muskelaktivitet Santavirta 1979 Krebs 1983 Stokes 1984

15 15 Eksperimentell smerte inhiberer muskelaktivitet Moseley 2004 Cheong 2003 Hodges 2003 Swensson 2003 Graven-Nielsen 2002 Le Pera 2001 Sohn 2000

16 16 Reduction of muscle activity is centrally mediated Cheong JY, Yoon TS, Lee SJ. Evaluations of inhibitory effect on the motor cortex by cutaneous pain via application of capsaicin. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2003;43(4):203-10. Farina S, Valeriani M, Rosso T, Aglioti S, Tamburin S, Fiaschi A, Tinazzi M. Neurosci Lett. 2001;314(1-2):97-101. Transient inhibition of the human motor cortex by capsaicin-induced pain. A study with transcranial magnetic stimulation. Graven-Nielsen T, Lund H, Arendt-Nielsen L, Danneskiold-Samsoe B, Bliddal H. Inhibition of maximal voluntary contraction force by experimental muscle pain: a centrally mediated mechanism.Muscle Nerve 2002;26:708-712 Le Pera D, Graven-Nielsen T, Valeriani M, Oliviero A, Di Lazzaro V, Tonali PA, Arendt-Nielsen L. Inhibition of motor system excitability at cortical and spinal level by tonic muscle pain. Clin Neurophysiol. 2001;112(9):1633-41.

17 17 Rygg

18 18 Muskulær stabilisering av ryggen "Globale" muskler " Lokale " muskler Rectus abdominis Obliquus abdominis Erector spinae Quadratus lumborum Transversus abdominis Multifidus Psoas (dype. fibre) Iliocost. lumb. (lumbale fibre) Longissimus (lumbale fibre) Quadr. lumb. (mediale fibre) Diaphragma Bekkenbunns- muskulatur

19 19 Moseley GL, HodgesPW, Gandevia SC. Deep and superficial fibers of the lumbar multifidus muscle are differently active during voluntary arm movements. Spine 2002;2:E29-E36 ToniskFasisk

20 20 Hodges PW, Gandevia SC. Changes in intra-abdominal pressure during postural and respiratory activation of the human diaphragm. J Appl Physiol 2000;3:967-976. Ved bevegelser av armene er diafragma og transversus abdominis tonisk aktive. Dette gir en økning av det intra-abdominale trykk.

21 21 Sapsford RR, Hodges PW, Richardson CA, Cooper DH, Markwell SJ, Jull GA. Co-activation of the abdominal and pelvic floor muscles during voluntary exercises. Neurourol Urodyn 2001;1:31-42 Maksimal kontraksjon av bekkenbunns-muskulaturen ved tre forskjellige liggestillinger hos friske kvinner. Ko-kontraksjon av den dype magemuskulaturen er en naturlig respons.

22 22 Sapsford RR, Hodges PW. Contraction of the pelvic floor muscles during abdominal maneuvers. Arch Phys Med Rehabil 2001;8:1081-8 Kontraksjon av magemuskulaturen med tre forskjellige intensitetsgrader hos friske kvinner. Ko-kontraksjon av bekkenbunnsmuskulaturen er en naturlig respons. ”Feedforward” aktivering av bekkenbunns-muskulaturen

23 23 Moseley GL, Hodges PW. Is variability in postural adjustments a key to normalisation of control after symptoms have resolved? Presented at the IFOMT congress, South Africa 2004 1)I sittende stilling beveget 16 friske frivillige hø. arm fremover og bakover 30 ganger i henhold til visuelle signaler. 2) Armen ble deretter beveget 70 ganger fremover samtidig som en smertefull stimulus ble gitt ved SIPS. 3) Bevegelsene ble så gjentatt 70 ganger uten smertefull stimulus Metode

24 24 Resultater 1)Posturale justeringer fant sted hos alle 16 forsøkspersoner når det ble gitt smertefulle stimuli. 2)Hos 3 av personene vedvarte de posturale justeringene etter at forsøket ble avsluttet. Således, hos disse tre ble den posturale responsen som var assosiert med smertefulle stimuli vedlikeholdt, selv etter at smerten opphørte.

25 25 Nakke

26 26 v ”Lokale" muskler Longus capitis Longus colli Multifidus ------------- Rectus capitis post. maj. Rectus capitis post. min. Obliquus capitis sup. Obliquus capitis inf. "Globale" muskler Sternocleiodomastoideus Scalenii Splenius Longissimus Iliocostalis Øvre trapezius Levator scapula

27 27 Longus capitis Sett forfra Melloni JL, Dox I, Melloni HP, Melloni BJ. Melloni’s Illustrated Review of Human Anatomy.J.B. Lippincott Company, Philadelphia 1988, p. 125

28 28 Longus colli Melloni JL, Dox I, Melloni HP, Melloni BJ. Melloni’s Illustrated Review of Human Anatomy.J.B. Lippincott Company, Philadelphia 1988, p. 125 Sett forfra

29 29 Sub-occipitale muskler Travel JG, Simons DG. Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point Manual.Williams & Wilkins, Baltimore 1983, p. 323

30 30 Falla D, Jull G, Dall’Alba P, et al. An electromyographic analysis of the deep cervcal flexor muscles in performance of craniocervical flexion. Physical Therapy 2003;10:899-906

31 31 Falla D, Jull G, Hodges PW. Feedforward activity of the cervical flexor muscles during voluntary arm movements is delayed in chronic neck pain. Exp Brain Res. 2004 Feb 5. The results of this study confirm that the strategy used by the central nervous system to prepare the cervical spine for the perturbation resulting from limb movement involves coordinated activity of the deep and superficial muscles of the neck.

32 32.. However, when people have neck pain, this activity is delayed and the latency of the deep cervical flexor activity indicates a significant deficit in the automatic feedforward control of the cervical spine.

33 33

34 34 Skulder

35 35 Kraft-par

36 36 Den scapulohumerale rytme

37 37 Ludewig PL, Cook TM. Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement.. Physical Therapy 2000 3:276-291 Polemus FASTRAK electromagnetic motion capture system EMG surface electrodes

38 38 Resultater (impingement vs. ikke-impingement): Redusert utadrotasjon av scapula i første fase (60° elevasjon) Forøket anteriør vipping Nedsatt aktivitet i serratus anterior Førøket aktivitet i øvre trapezius i siste fase av elevasjon Førøket aktivitet i nedre trapezius i fasen 60-120°

39 39 Resultater (impingement vs. ikke-impingement): Redusert utadrotasjon av scapula i første fase (60° elevasjon) Forøket anteriør vipping Nedsatt aktivitet i serratus anterior Førøket aktivitet i øvre trapezius i siste fase av elevasjon Førøket aktivitet i nedre trapezius i fasen 60-120°

40 40 Resultater (impingement vs. ikke-impingement): Redusert utadrotasjon av scapula i første fase (60° elevasjon) Forøket anteriør vipping Nedsatt aktivitet i serratus anterior Førøket aktivitet i øvre trapezius i siste fase av elevasjon Førøket aktivitet i nedre trapezius i fasen 60-120°

41 41 Resultater (impingement vs. ikke-impingement): Redusert utadrotasjon av scapula i første fase (60° elevasjon) Forøket anteriør vipping Nedsatt aktivitet i serratus anterior Førøket aktivitet i øvre trapezius i siste fase av elevasjon Førøket aktivitet i nedre trapezius i fasen 60-120°

42 42 Resultater (impingement vs. ikke-impingement): Redusert utadrotasjon av scapula i første fase (60° elevasjon) Forøket anteriør vipping Nedsatt aktivitet i serratus anterior Førøket aktivitet i øvre trapezius i siste fase av elevasjon Førøket aktivitet i nedre trapezius i fasen 60-120°


Laste ned ppt "1 Behandling av kroniske muskel-skjelett lidelser --- Gitle Kirkesola Fysioterapeut Specialist i Manuell terapi Idrettsfysioterapeut FFI Instruktør S-E-T."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google