Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 1 Bruk av videokonferanse i veiledning  Hvordan tilrettelegge til konkrete og effektive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 1 Bruk av videokonferanse i veiledning  Hvordan tilrettelegge til konkrete og effektive."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 1 Bruk av videokonferanse i veiledning  Hvordan tilrettelegge til konkrete og effektive møter  Hvordan gi bedre veiledning til utkantkommuner ved hjelp av videokonferanse.

2 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 2

3 3 Hovedmålsetting Hvordan bruke STT for å øke gutt med autisme sitt spontane og funksjonelle talespråk? Gjennom bruk av skrift og andre visuelle hjelpemiddel skal man forsøke å øke kvalitet og kvantitet på kommunikasjon.

4 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 4 Autismeprogrammet, autismeenheten - autismenettverket Arbeidsformen skal være brukerrettet Arbeidsformen skal fremme positivt samarbeid med etater og fagmiljøer på kommunalt nivå Foreldre og andre nærpersoner skal involveres i planlegging og gjennomføring av tilbud, tiltak og tjenester Arbeidsformen skal kjennetegnes av tverrfaglighet

5 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 5 Problemstilling på administrativt nivå Hvordan øke kompetanse til hjelpetjenestene i guttens nærmiljø, hans lærere og foreldre ved å prøve ut en strukturert metode som er i overensstemmelse med hovedmål i den individuelle planen. Se på dette tiltaket som en del av en helhetlig plan. Hvordan sikre tettere veiledning og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten (Avdeling for barnehabilitering) til 1.linjen. Hvordan bruke videokonferanse som hjelpemiddel i veiledningsprosessen.

6 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 6 Etablering av veiledningsavtaler Vi har ei problemstilling og evt. et prosjekt Etablere kontakt – ambulant besøk bli kjent med alle aktører Gjennomgang av problemstillinger, bli enig om felles agenda og avgrensninger Hvor mange aktører skal delta videre i veiledning - rolleavklaring Kartleggingsfase – iverksettelsesfase Beregner ett til tre besøk for å etablere god nok kontakt og felles forståelse og enighet om mål Veiledningskontrakt og tidsperspektiv

7 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 7 Tiltak i prosjektet Omfattende registrering av tale og dialog ”Skrift Til Tale” metodikk (gule lapper) Skriving av logg Strukturert drill - program Dette i tillegg til den/de aktiviteter og struktur som skolen allerede jobbet med i henhold til IOP

8 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 8 Prosjektets struktur Viktigheten av kontinuerlig kartlegging Konkrete og målbare tiltak Fast agenda på møtene –Forberedelse til møtene i forkant kommunisert via e-post og telefon –3 til 4 punkter til diskusjon –Toppen en time (legg inn 15 min ekstra hvis teknikken svikter) –Hvis tekniske vansker må nytt møte avtales og settes tid til via telefonmøte Tydelig ledelse og struktur på møtene Kjøreregler for møtene

9 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 9 Deltakere på møtene har vært: Studio 1: Skolen v/ lærerne og mor Studio 2: Studio v/ Habiliteringsenheten for barn eller studio ved NST Prosjektansvarlig og medarbeidere ved NST. Studio 3: Studio ved PPT i xxxx kommune Studio 4: Veileder fra autismeenheten (AE)

10 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 10 Møteaktivitet i prosjektet, Videokonferanse 4 studioer Høstsemestret 2002.  3 samlinger på skolen (24/9, 24/10, 5/12)  2 videokonferanser (4/10, 20/11)  4 andre møter/ telefonmøter  Div. korrespondanse pr. E.post Vår semesteret 2003  3 samlinger på skolen (6/2, 6/3, 8/5)  6 videokonferanser (23/1, 20/2, 27/3, 10/4, 22/5, 5/6)  3 andre møter/ telefon  Div. korrespondanse pr. E.post Høst 2003  3 samlinger (10/9, 12/11, 12/12)  4 videokonferanser (1/9, 29/9, 23/10, 2/12)  Korrespondanse/ kontakt via e- post og telefon. Vår 2004  2 samlinger (19/2, 27-28/5)  6 videokonferanser (22/1, 5/2, 18/3, 1/4, 29/4, 10/6)  Korrespondanse/ kontakt via e- post og telefon.

11 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 11 Eksempel på bruk av videokonferanse gjennomført under prosjektet. Ordinært 4 – partsmøte, en om gangen får ordet, mikrofonstyring (mikrofon av/på i studioer som ikke var aktiv/aktiv), med panorering og zooming av bildet for å få mest mulig nærhet til aktørene. Dokumentkamera, vist bøker, skjemaer, skisser osv. PowerPoint presentasjoner, vist bilder, hatt undervisning på tema. Videoopptak av tiltak som ble prøvd ut, med tilbakemelding, drøfting og veiledning på videokonferansen Vist ”live” undervisning via camcorder, med mulighet for direkte tilbakemelding og justering av undervisningen. Her ble det prøvd å filme og zoome inn på vesentlige detaljer i undervisningsopplegget slik at veileder i et annet studio umiddelbart kunne gi tilbakemelding til guttens lærer. Demonstrert telemedisin teknologi til andre aktører (kommuneadm. ved markering av prosjektavslutning)

12 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 12 Hvorfor møteformen i prosjektet gikk så bra. Svært god og konkret kontakt mellom skole og foreldre Utplassert eget studio på skolen i prosjektperioden Lokal avtale med PPT var allerede etablert Min eksterne veileder ble en konkret kjent person for alle aktørene via to besøk hjemme og på skolen Allerede et godt opplegg og god struktur på skolen Svært stor motivasjon for å komme videre faglig og metodisk Møteplanene for hele semesteret ble fastsatt i god tid Gode og konkrete problemstillinger, enighet mellom hjem og skole mht mål og metoder

13 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 13 Andre utfordringer i bruk av IKT: Foreta fjernundervisning: I vårt tilfelle - en gutt som er meget flink og glad i å male og tegne. Han er samtidig musikalsk og glad i musikk. Han bor i en liten utkantkommune der det ikke er utbygd kulturskoletilbud. Koble dette til faglærere/ musikkterapeut. Kollegaveiledning/ nettverksgruppe: Sette sammen en gruppe med fagpersoner som jobber med liknende problemstillinger

14 Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 14 Sluttkommentar Prosjektet ble avsluttet våren 2004 Det har vært lite kontakt med fagmiljøet siden da – de har vært selvhjulpen. En problemstilling vedr. pubertet/seksualitet, veiledet av annen fagperson. Råd på veien videre Etter etablert lokal/ambulant kontakt, anbefales frekvens på minst et møte/videokonferanse pr. 14 dag. Ordinær oppfølging/veiledning: Viktig med gode problemstillinger, veiledningskontrakter, evalueringsprosedyrer og tidsavgrensninger. HUSK – bruk av videokonferanse er ressursbesparende Ikke mist ”hodet” når teknikken svikter. HUMOR viktig faktor for godt samarbeidsklima


Laste ned ppt "Videokonferanse i veiledning, 26. mai 2009 Jens Bjørnar Jensen 1 Bruk av videokonferanse i veiledning  Hvordan tilrettelegge til konkrete og effektive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google