Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BETONG Stolmabrua. Hovedspenn på 301 m, Lettbetong i 184 meter av spennet (leca)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BETONG Stolmabrua. Hovedspenn på 301 m, Lettbetong i 184 meter av spennet (leca)"— Utskrift av presentasjonen:

1 BETONG Stolmabrua. Hovedspenn på 301 m, Lettbetong i 184 meter av spennet (leca)

2 VÅR TIDS MEST BRUKTE BYGGEMATERIALE
Lett tilgang på råmaterialer Tilpasses ulike bruksområder Lite vedlikehold (for god betong) Kan gi små miljøproblemer v. Riving og etterbruk av restmaterialer når dette gis spesiell omtanke. God brannmotstand Høy styrke God vanntetthet God bestandighet God varmelagringskapasitet

3 HISTORIE Første spor av sementlignende produkter kan spores tilbake 5000 år f.Kr Panteontempelet I Roma ca 100 e.Kr Portlandsement Joseph Aspdin ,tok først i bruk ordet portlandsement Portlandsement fordi den lignet en byggestein fra øya Portland I Sør England Første sement - lav styrke - sen herding årene - moderne Portlandsement Første norske sementproduksjon fra 1892 Christiania Cementfrabrikk på Slemmestad I dag sementproduksjon i Kjøpsvik fra 1918 og Brevik fra 1919

4

5 BRUKSOMRÅDER Anlegg Husbygging Vann, avløp og renseanlegg Veger
Bruer, tunneller, dammer, kaier, betong og plattformer. Husbygging Boliger, kontor, industri Egner seg bra for elementproduksjon Vann, avløp og renseanlegg vanntett betong Avgir ikke ikke giftige gasser eller lukt og smakstoffer Veger Kjøredekker Kantstein Støyskjermer Overflaten kan gjøres spennende med ulike teknikker. Mønster, Fjerne overflatehinne, farget tilslag, slipte overflater

6 BETONGKONSTRUKSJONENS STYRKE
Trykk Betongen tar opp trykkrefter, ikke strekk Uarmerte konstruksjoner kan kun ta opp trykkrefter Strekk Betongen armeres for å ta opp strekkrefter i bøyningspåkjente konstruksjoner. Det forutsetter heft mellom betong og armering

7

8

9 BETONGEN SKAL PROSJEKTERES FREMSTILLES UTFØRES PÅ BYGGEPLASS

10 PROSJEKTERING AV BETONGKONSTRUKSJONER
Styrkeberegning, tegninger etc.-konstruere konstruktør Utføres etter gjeldende regler - NS Prosjektering av betongkonstruksjoner/Beregnings - og konstruksjonsregler NS Pålitelighet av konstruksjoner og NS belastninger. Bruks, brudd og ev. ulykkesgrensetilstanden Belastninger Prosjekterende fastsetter miljøpåvirkninger som betongen er eksponert for som gir eksponeringsklasser.

11 NS 3473 pkt Konstruktøren skal gi konstruksjonsdetaljene en hensiktsmessig utforming, armeringsføring og detaljering som i størst mulig grad reduserer miljøpåvirkninger og spenningskonsentrasjoner, og som muliggjør god utstøping. Konstruktøren skal angi de beregnede resultater tydelig på produksjonsunderlaget (tegning) med betongkvaliteter, arm. krav, mengde, plassering etc. Prosjektering av betongkonstruksjoner vil i hovedsak bli gjennomgått i faget betongkonstruksjoner.

12 UTFØRELSE AV BETONGARBEIDER
Støping på byggeplass, anlegg Utføres etter NS 3465 og etter anvisninger fra produksjonsunderlag (tegninger) Betongen som benyttes til større støpearbeider bestilles som regel fra fabrikk.

13 Framstilling av betong
Betongen kan framstilles På byggeplass Fersk betong fra fabrikk Ferdige betongelementer Standarder NS EN (Ny) Betong Spesifikasjoner, egenskaper, framstilling og samsvar gjeldene standarder for sement, tilslag, blandevann, tilsetingsstoffer og tilsetningsmaterialer Standarder for prøving kontroll av delmaterialer kontroll av fersk, herdet betong krav til prøveutstyr hvordan rapporteringen skal foregå etc

14 Blandingsforholdet til betongen
Proporsjonering av betong etter ulike metoder Betongen må lages utfra hvilke konsistens og støpbarhet som kreves til de støpearbeider som skal utføres Miljømessige belastninger (eksponeringsklasser) Fasthetskrav Dette kurset omhandler hvordan vi skal lage slik betong.

15 HVA ER BETONG Sement (Bindemiddel)+ vann = sementpasta
Sand og stein = tilslag Tilsetninger Tilsetningstoffer Tilsetningsmaterialer

16 SEMENT Bindemiddelet i betongen Finkornet pulver fra kalkstein
Sement+vann =sementlim sement reagerer med vann (hydratiserer) og danner sementlim (sementpasta) forholdet sement/vann kalles v/c-tallet I tillegg til sement benyttes andre bindemidler som pozzolaner og nedmalt slagg v/c-tallet erstattes derfor ofte av betegnelsen massforhold

17 TILSLAG Fine og grove grusmaterialer som blir limt sammen av sementlimet Tilslaget har stor styrke og er sterkere enn sementlimet. Det er ønskelig med et høyt innhold av tilslag pga høy fasthet Høy fasthet-lav kostnad Fingrus Kornstørrelser fra 0-8 mm Grovt tilslag Kornstørrelser fra 8-64 mm

18

19 TILSETNINGER Tilsetningstoffer Tilsetningsmaterialer
Reduserer vannmengden Forsinker størkningsprosessen Øke hastighten på hydratiseringen Tilsetningsmaterialer Bindemiddeltilskudd (pozzolan) for å øke betongens styrke og tetthet eller som et finkornet fyllstoff

20 Sementlimets oppgave er å fylle alle hulrom mellom tilsalgsmaterialene, samt sørge for å lime sammen sand og steinkorn til en fast masse. Tilsetningstoffenes oppgave er å modifisere betongens egenskaper i fersk og/eller herdet tilstand.

21 HYDRATISERING Når sement og vann kommer i kontakt med hverandre starter en kjemisk reaksjon som kalles hydratisering. Betongen begynner å størkne og etter hvert herdne. Under prosessen frigis store mengder varme. Størkning Tiden fra blanding og frem til betongen ikke lar seg bearbeide lenger. Betongens åpne tid. Herding Betongen begynner å utvikle styrke. Bruk av tilsetningsstoffer kan påvirke tidspunkter for de forskjellige fasene.

22 FERSK BETONG Betongblandingen fra delmaterialene blir blandet sammen til massen er så stiv at den ikke lenger kan bearbeides. Den ferske betongens egenskaper har stor betydning for sluttproduktet.

23 Konsistens og støpbarhet
Mål på hvordan den ferske betongen lar seg bearbeide under støpingen. Formbarhet/mobilitet Evne til å fylle ut støpeformen og omslutte armeringen Komprimerbarhet Evnen til å bli pakket Stabilitet Evnen til å flyte ut, men samtidig opprettholde en homogen masse. Delmaterialene ikke skiller seg. Påvirkes av mengde sementlim/ vanninnhold Mest brukte målemetoden er slumpmetoden ved bruk av synkkjegle Andre målemetoder vebeapparat, fallbord

24

25 HUSK IHVERTFALL DETTE Betong=sement+vann+tilslag(+tilsetninger)
Hydratisere Vann+sement reagerer (størkner-herdner) v/c-tall Forhold vann/sement Betong har god trykkfasthet Må armeres for strekkrefter.

26 BETONG FASADER DIV. EKSEMPLER

27

28

29

30

31

32


Laste ned ppt "BETONG Stolmabrua. Hovedspenn på 301 m, Lettbetong i 184 meter av spennet (leca)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google