Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-Services for Communities

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-Services for Communities"— Utskrift av presentasjonen:

1 E-Services for Communities
Judith Molka-Danielsen May 05, 2004

2 Community Administrations are taking a more wholistic approach for adopting e-Services into their communities. Communities use of e-services are only one level of e-government. Often these e-services must be introduced and integrated at community, county (fylke), state, national and international levels.

3 E-government uses IT and EC to provide:
What is e-government? E-government is the use of ICT to interact with citizens and other sectors. E-government uses IT and EC to provide: Convenient access to government information and services Delivery of public services Efficient and effective method of conducting business transactions Digital online access to information Online transaction services for citizens

4

5 Categories of e-government
G2C (Government to Citizen) G2B (Government to Business) G2G (Government to Government) G2E (Government to Employee)

6 Major Categories of Applications of E-Government
Government-to-citizens (G2C) enabling citizens to interact with the government from their homes Citizens Benefits: Find all the information on the Web Ask questions and receive answers Pay tax and bills Receive payments and documents

7 Major Categories of Applications of E-Government (cont.)
Governments (services) Disseminate information Conduct training Help find employment Electronic benefits transfer (EBT) is an example of G2C applications System relies on a single smart card that accesses cash and food benefits Recipients get e-transfers to bank account or download to smart card Reduces fraud

8 Major Categories of Applications of E-Government (cont.)
Government-to-business and business–to-government (G2B) E-procurement Large amounts of MROs and materials direct from many suppliers Uses basically a reverse auction system E-auctions Auction surpluses from vehicles to real estate May use 3rd-party site

9 Major Categories of Applications of E-Government (cont.)
Government-to-government (G2G) Intelink—sharing information between intelligence agencies Buyers.gov—general services administration Federal case registry—health and human services Procurement marketing and access network—small business administration Government-to-employees— (G2E) Payment for employees

10 Implementing E-Government
Stage 1: information publishing/dissemination Individual government departments set up their own Web sites that provide: Information about them Range of services available Contacts for further assistance

11 Implementing E-Government (cont.)
Stage 2: official two-way transactions Using legally valid digital signatures and secure Web sites, customers: Submit personal information Conduct monetary transactions Customers must be convinced that: System keeps their information private System is free of piracy

12 Implementing E-Government (cont.)
Stage 3: multipurpose portals Customer-centric governments enhance service delivery Customer needs can cut across department boundaries, portal allows customers to use single point-of-entry to: Send and receive information Process monetary transactions across multiple departments Access to Government managed, centralized databases

13 Implementing E-Government (cont.)
Stage 4: portal personalization Customers can access a variety of services at a single Web site Customers can customize portals with their desired features Requires sophisticated Web programming allowing interfaces Added benefit is that governments get a more accurate read on customer preference Electronic services Non-electronic services

14 Implementing E-Government (cont.)
Stage 5: clustering of common services All real transformation of government structure takes shape here Customers see a unified package instead of once-disparate services Distinction between departments begins to blur Recognize groups of transactions instead of groups of agencies

15 Implementing E-Government (cont.)
Stage 6: full integration and enterprise transformation (see next slide) Digital encyclopedia is now: Full-service center Personalized to each customer’s needs and preferences Old walls defining services are torn down Technology integrated across new government structure bridging gap between front and back offices

16 Figure 11-6 The Stages of E-Government
Source: Deloitte Research (see Wong, 2001).

17 Implementing E-Government (cont.)
Transformation—change is very slow Implementing G2B Build customer trust by increasing: Privacy Security Confidentiality Plan technology for growth and customer friendliness Manage access channels to optimize value Weigh insourcing vs. outsourcing Include strong change management program

18 Implementing E-Government (cont.)
Security issues—concerns include: Data about citizens stays secure Privacy of individuals is maintained Developing portals (some portal vendors also support government portals) Tibco.com—Portal Builder Ca.com—Jasmine ii Portal Plumtree.com

19 Examples Reference: (next 20 ppt) Tenester på kommunens breibandsnett
Are Staurset Ålesund kommune

20 Grunnleggande prinsipp
Eit internt breibandsnett til alle formål (data, video, telefoni, styring, alarm osv.) Felles internettaksess og brannmur – forbod mot ISDN-kort i PC-ar Alle adm. brukarar lagrer på filserver og alle serverar er samla i eit datarom Backup tas via sentral backupløysing Rektor/lærarar sine PC-ar driftast av IT-personell, og elev-segment (internett) skilt ut med brannmur.

21 Skodje 2002 3500 innbyggerar 5 skular – 3 barnehagar
Rådhus - bibliotek – sjukeheim – PU-tiltak 1 IT-konsulent Oppringt ISDN

22 Skodje sitt intranett 2003

23 Nettbaserte tenester Ulike PC-baserte system
Telefoni (IP-apparat, IP-pbx, faxsystem, unified messaging) Kortlesarar, adgangskontroll (dører, garasjeporter) Stemplingsur / fleksitid og styring av tel.samtaler Video-overvåking Tidstyring (ntp) Alarmar (innbrot, fukt, heis osv) Bygningsdrift (styring varme, ventilasjon osv) Betalingsterminalar (Bankaxept)

24 Arkitektur

25 Beskytta internett-tilgang
Brannmur VPN-støtte Intrusion detection / prevention Epost / Spam-filter Virus-filter Innhalds-filter

26 PC-drift er bandbreddekrevande
Automatisk MS sikkerhetsoppgradering Programvareoppgradering Automatisk antivirus-oppgradering Remote control av PC-ar Inventory Helpdesk

27 KOMBI: Intranett og Internett-publisering

28 eHandel og Fakturabehandling

29 Elektronisk arkiv - NOARK4

30 Gruppevare MS Exchange Lotus Notes MS Sharepoint server Quickplace

31 ”Soft”-telefon og IP-telefon

32 Telefoni over datanettet

33 Nettkatalog

34 SD-anlegg ”Vaktmesterteam” medfører at vaktmester er utilgjengeleg når behovet er størst. Alle SD-anlegg på intranett medfører at ventilasjon og varme i alle bygg kan fjernstyrast frå alle PC-ar i nettet. Temperatur, fukt osv. blir automatisk logga og gir automatisk alarm på terskelverdiar 24/7. Enøk-innsparing uten å reise rundt for å slå av.

35 Alarm-løysing ALTEL krev ISDN GT + eige abonnement (ca. 9k/år)
Blir polla med jamne mellomrom for å verifisere at den er operativ = dyr i drift Tiltak: Knytte alarmanlegg til interntelefonisystemet med unikt telefonnr og oppgradere alarm-sentralen (brannstasjonen) til å basere seg på oppringers nr. Heisnødtelefon er ”hotline” definert til alarmsentral. Polling over internt telenett er sjølsagt gratis og kan skje med 10 minutts intervall.

36 Betalingsterminal BTK-klient i PC frå Tordivel software
Kortlesar tilkopla PC via 9pins ser. kontakt PC-brukar tastar beløp på PC Kunde taster 4 siffer kode + OK Transaksjonen går over intranett til rådhuset og via FR til BBS Eliminerer behovet for ISDN GT tilkopling for bet.term. Typisk: kommunekasse, legevakt, søppeldeponi, kino, kulturhus, P-selskap, helsestasjon, havnekontor osv.

37 Tid Alt utstyr i nettet bør synkroniserast (ntp)
Nye off. bygg bør kablast slik at dørlåsar kan styrast elektronisk, fx opp kl 08 og låst kl 16. Låserunder morgen og kveld er bortkasta tid. Test-prosjekt: Ringeklokker på ein skule i Ålesund er styrt vha Linux/ntp. Klokker styrt av ntp trengst aldri å justerast ! Billigste ntp-klokke er ein 486 PC

38 Videokonferanse ???? Moden teknologi – enkelt å etablere opplegg
Billig i drift over IP (intranett / internett) IT-avd. har 2 enheter som fungerer teknisk godt, er uttesta, bruker 512kbit/s og grei bildekvalitet. Men i det daglege er nytteeffekten begrensa – det blir mest ”gimmick”. Tvert imot, papirhaugane på kontoret egnar seg vanlegvis ikkje for video.

39 Reference: (next 2 ppt) LÆRING OG UTVIKLING I HARAM

40 Haram-modellen: Strategisk rammeverk 2003 → Fokus: Kompetanseutvikling
”Haram skal satse på nyskaping og legge til rette for en nærings struktur som også i framtida er konkurransedyktig” Visjon Mål Tilgong til menneskelege ressursar og kompetanse Stimulere til ny nærings-verksemd Beste IT-tilbod Strategi Kompetanseutvikling Delstrategiar Nyskapande ressurs-samordning Relasjonsbygging skule - næringsliv Utvikling og bruk av IKT Tiltak Inkubator Næringsfond IBD Breibands-utbygging Pedagogisk utviklings-arbeid IKT Innovasjons-studio

41 Organisering delprosjekt: Pedagogisk utviklingsarbeid i skulen
FLU - Pedagogisk utviklingsarbeid Mål 1: ”Ta i bruk tyngre IT-applikasjonar i eksisterande arbeidsmåtar” Mål 2: ”Utvikle nye samarbeidsformer mellom skular, skule-heim, skule-næringsliv og skule-lokalsamfunn” Learning Village - tilrettelegge, gi opplæring og støtte til utvida bruk av LV med tiltak for relasjonsbygging, ressursutveksling og samordning gjennom det 13-årige skuleløpet - særleg fokus på kommunikasjon Konseptutviklingsgruppe - utvikle bruksområde for ny programvare i undervisninga - stå for innkjøp av egna utstyr - løyse eventuelle kompatibilitetsproblem - ha støtte- og opplæringsfunksjon overfor dei andre gruppene 1-13 Samordningsgruppe - tilrettelegge og styre arbeid med tiltak for relasjonsbygging, ressursutveksling og samordning gjennom det 13-årige skuleløpet - særleg fokus på samarbeid ungdomsskule - vgs Heim-skule kommunikasjon - arbeide for å auke bruken av LV i kommunikasjonen mellom heim – skule E-læring Språk erfaringsutveksling og samarbeid om lese-/skrive-opplæring i små-skulen E-læring Matematikk erfaringsutveksling og samarbeid om matematikk i barne-skulen Basisgruppe - utvikle bruk av multimediale uttrykksformer i skulen - opplæring i basisferdigheter innan lyd, bilde og video for elevar/lærarar på grunn- skulane - bruke Learning Village som samarbeidsplattform ”Boka som snakkar” - med utgangspunkt i ”Boka som snakkar” utprøve og vidareutvikle multimedia- område innafor tilpassa opplæring mot den individuelle elev - vurdere andre verkty- program 1-13 US gruppe - i hovudsak arbeide med relasjonsbygging ungdomsskule – vgs for auka læring og ressurs-utveksling - opplæring og bruk av lyd, bilde og video 1-13 VGS gruppe - i hovudsak arbeide med relasjonsbygging ungdomsskule – vgs for auka læring og ressurs- utveksling - opplæring og bruk av lyd, bilde og video

42 Examples of Levels of E-government in Norway


Laste ned ppt "E-Services for Communities"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google