Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Detsikaveien Synspunkter fra Bollo Hytteforening til Jordskiftesak 2000-2011-005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Detsikaveien Synspunkter fra Bollo Hytteforening til Jordskiftesak 2000-2011-005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Detsikaveien Synspunkter fra Bollo Hytteforening til Jordskiftesak 2000-2011-005

2 Historien Opprinnelig kjerrevei fra Tverrelvdalen til seterplassene ved Langvannet og Bollovannet (1800-tallet) Skifertransport med hest om vinteren fra Detsika og Nalganas til utskiping i Bukta fra begynnelsen av 1900-tallet Vei oppgradert frem til Detsika 1935-1937 slik at man kunne kjøre ut skifer med lastebil (skifer sysselsatte 800 den gang) – Alta kommune, veifondet og nødarbeidsmidler Hele veien oppgradert i 1973 av Alta kommune og var vinterbrøytet når de første hyttene ble etablert Ny bro i Sorrisniva og asfaltert vei opp Detsikalia 1982 lager gjennomfartsvei. Vinterbrøyting opphører, men sommervedlikehold fortsetter i kommunal regi Hyttebygging tiltar og adkomst med p-plasser opprettes langs vegen betalt av innfestingavgift for nye hytter Protester til fortetting av Bollo ender opp med en ”rekkefølgebestemmelse” i reguleringsplanen av 2002: – Først vei – deretter hytter basert på ”avtale” med Statskog om at de tar ansvar for veien – Statskog hadde ikke oppfattet møtereferatet fra kommunen som avtale, rekkefølgebestemmelsen ble derfor tatt bort av kommunen og man skulle jobbe parallelt med nye hytter og veien – Realiteten er at kommunen også stoppet sommervedlikeholdet fra 2002 og veien forfaller Ny utvidelse av feltet (reguleringsplan av 2005): – Veien oppgraderes 1,5 km. på Detsikasiden

3 Dårlig vei -> mer bruk av terreng kjøretøy -> miljøslitasje Dårlig scooterløype -> trafikken flyttes ut i terrenget Tilgjengeligheten til området (vei og parkeringskapasitet) blir dårligere og dårligere Mange ulike brukergrupper både sommer og vinter og stadig større press på området Ikke alle er knyttet til ”eiendommer” i området – Hytteeiere – ”Turfolk” – Jordbruk – Skifernæring – Turisme – Reindrift – Fiskere, jegere, bærplukkere – Syklister Utfordringer i Bollo Vinter vedlikehold Sommer vedlikehold Ny vei 1,5 km. Detsikasiden

4 Standard trenger ikke være bedre enn at vegen er farbar med personbil om sommer og snøscooter om vinteren Vegen er kommunal: Kommunen må ta hovedansvaret for nødvendig oppradering som følge av manglende vedlikehold spesielt de siste 10 år Fefo må ta medansvar for at reguleringsplaner og festekontrakter ikke har løst vegsaken og at parkeringskapasitet er underdimensjonert Hytteeierne kan bidra til årlig vedlikehold dersom vi får en helhetlig løsning for trafikk sommer og vinter – Parkeringskapasitet må økes spesielt på Romsdalsiden – Med vei må vi også huske på veien til hyttebyen, Bollosætra (og Nalganas?) – Stor trafikk med scooter om vinteren nødvendiggjør vintervedlikehold (prepping) og dette må inngå i løsningen – Alle brukergrupper må delta med finansiering av vedlikehold – Kommunen må dekke allmennhetens interesser (som er vesentlig), dersom man ikke får dette inn på annen måte – Innkreving av ”veiskatt” gjerne sammen med festeavgift eller eiendomskatten – Vi har ingen tro på bom, frivillighet eller permanente dugnader – Det må være et tvangsgrunnlag for ”veiskatten” – Årlig betaling må ta hensyn til at det tross alt betales både festeavgift og eiendomsskatt for hyttene Vår mening


Laste ned ppt "Detsikaveien Synspunkter fra Bollo Hytteforening til Jordskiftesak 2000-2011-005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google