Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstsamling Statens hus 16.09.2010 Kl. 10:00 – 15:30 eForum Sør-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstsamling Statens hus 16.09.2010 Kl. 10:00 – 15:30 eForum Sør-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstsamling Statens hus 16.09.2010 Kl. 10:00 – 15:30 eForum Sør-Trøndelag

2 Dagens agenda Innledning: Velkommen, nytt & nyttig mm. Del 2: Erfaringsutveksling Del 3: eKommune 2012 – hvor er vi, hvor vil vi?

3 Program Kl. 10:00 – 10:30: Innledning Velkommen. Kort repetisjon fra forrige samling Dagens program Nytt og nyttig Infrastruktur tele og data i Sør-Trøndelag – hva skjer? v. Pål M. Dahlø, STFK (15 minutter) Kl. 10:30 – 12:00: Erfaringsutveksling Kl. 10:30 – 11:10: Erfaringer fra IKT-samarbeid: Innherred samkommune (ISK) Pause (oppkobling av fjernløsning mot Namdal) Kl. 11:20 – 12:00: Erfaringer fra IKT-samarbeid: Namdal (ca. 30 min. presentasjon, 10 min. til spørsmål & svar pr. sesjon) Kl 12:00 – 12:45: Lunch Kl. 12:45 – 13:45: Samhandlingsreformen – igjen… Foredrag v. Anders Grimsmo, kommunelege i Surnadal, professor i samfunnsmedisin v NTNU Kl. 14:00 – 15:30: eKommune 2012 Innledning Gruppearbeider 15:00 – 15:30: Presentasjon av resultater, oppsummering/oppfølging

4 Velkommen, nytt & nyttig mm. (Kl. 10:00 – 10:15) Hva lærte vi sist vi møttes? Status på interkommunale samarbeid i Sør-Trøndelag, sett fra NIVI og KS: Konklusjon: kommunene bør samarbeide mer, og gjøre mer strategiske valg i forhold til hvem de samarbeider med. Områder som det i alle fall bør samarbeides om: IKT og barnevern. (Jfr. vedtak i KS fylkesmøte.) Erfaringer fra interkommunale samarbeid (Orkdal-Meldal og Røros-Os): Spredte forsøk; ikke funnet sin form ennå Fra plenumsdiskusjon: oppsummeringoppsummering

5 Nytt og nyttig på nettet –Om bruk av sosiale medier: Kursmateriell fra kurs i regi av Fylkesbiblioteket ligger fritt tilgjengelig på nettet: http://sortrondelag.wordpress.com/ http://sortrondelag.wordpress.com/ –Mest om bruk av sosiale medier i offentlig forvaltning: Eldre, men aktuell rapport: http://eBorger 2.0 (. SINTEF på oppdrag fra FAD)http://eBorger 2.0 –Avklarende dokument om sky-tjenester (cloud computing): http://www.iktsenteret.no/publikasjoner/bak-skyene-er-himmelen-alltid-bla-en-innforing- i-cloud-computing-skoleeiere http://www.iktsenteret.no/publikasjoner/bak-skyene-er-himmelen-alltid-bla-en-innforing- i-cloud-computing-skoleeiere –Mal for IKT-strategi basert på eKommune 2012: http://stfk.no/upload/RegUt/IKT-programmet/maldokument_ekommune_strategi.doc http://stfk.no/upload/RegUt/IKT-programmet/maldokument_ekommune_strategi.doc –KRD: Ny rapport og veileder om lokaldemokrati og e-demokrati: rapport veileder rapport veileder Nettsteder mht. info om eForum: –www.stfk.no/eforumwww.stfk.no/eforum –http://www.ks.no/Aktivitetskalender/ (Tips: velg ”All monthsNO” under ”Velg dato”)http://www.ks.no/Aktivitetskalender/

6 Infrastruktur tele og data i Sør- Trøndelag (Kl. 10.15 – 10:30) Hva skjer? v. Pål M. Dahlø, IKT-programmet i STFK

7 Del 1: Erfaringsutveksling (Kl. 10:30 – 12:00) Erfaringer fra IKT-samarbeid med vidt forskjellig innfallsvinkel: Fra KS sin observasjon ift. målene i eKommune 2010, jfr. forrige eForum: Kommentar til Line Richardsen; Halvstore kommuner kommer ser ut til å komme dårligere ut i forhold til målene i e-kommune 2012 enn både de stor og de helt små – hvorfor? - mellomstore kommuner ”ønsker å klare seg selv”? Vanskeligere å initiere samarbeid mellom like store kommuner? (tvillingkommuner) - likevel; Levanger/ Verdal er et eksempel på to ”tvillingkommuner” som har fått til godt og tett samarbeid. Dette er formalisert via Samkommune-modellen. –Kl. 10:30 – 11:10: Innherred samkommune (Levanger og Verdal). Torbjørn Olsen –(Pause til oppkobling av fjernløsning mot Namdal) –Kl. 11:20 – 12:00: Indre Namdal IKS. 6 kommuner – ett regionråd – mange samarbeidskonstellasjoner (Tore Tødås)

8 Kl. 12:00 – 12:45 LUNCH Det er reservert et eget bord til oss i kantina Alle forsyner seg selv, fritt valg av både varmretter, salater, desserter/kaffebrød og alle typer drikke unntatt mineralvann PS: Alle må være på plass igjen kl. 12:45 for å få med seg hele Anders Grimsmo sitt innlegg!

9 Del 2: Samhandlingsreformen (kl. 12:45 – 13:45) Ingress: Artikkel i Computerworld 20.05.2010: ” Norge er et u-land på ehelse. Statssekretær Roger Ingebrigtsen vil raskt i gang med kjernejournal” artikkel ”…Uten en elektronisk kjernejournal er det helt umulig å gjennomføre denne reformen.”artikkel Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT generelt, og elektronisk pasientjournal, spille ved gjennomføring av reformen? Hvilke råd kan gis til kommunene i denne sammenheng? v. Anders Grimsmo, professor i samfunnsmedisin v. NTNU og kommunelege i Surnadal

10 Samhandlingsreformen – hva skjer? Og hva med Trøndelag? (kl. 13:45 – 14:00) Regjeringen Diverse artikler stmeld-nr-47-2008-2009 PDF/versjon av hele dokumentet Diverse artikler stmeld-nr-47-2008-2009 PDF/versjon av hele dokumentet Helsedirektoratet http://www.helsedirektoratet.no/samhandling/reformen/ http://www.helsedirektoratet.no/samhandling/reformen/ Stortinget Saksbehandlingen Saksbehandlingen Artikkel i kommunal rapport: Trøndelag i tet http://www.kommunal-rapport.no/id/11201427 http://www.kommunal-rapport.no/id/11201427 Prosjektplan Orkdal http://www.froya.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1558/epdd_id/1492 http://www.froya.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1558/epdd_id/1492

11 DEL 3: eKommune 2012 (kl. 14:00 – 15:30) Fokusområder i eKommune 2012 1.Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 2.Tjenester på nett 3.IKT i helse og omsorg 4.NAV-reformen og IKT 5.IKT i grunnopplæringen 6.Geografisk informasjon 7.E-handel 8.Elektronisk arkivering og saksbehandling 9.Informasjonssikkerhet 10.IKT-arkitektur 11.Åpne standarder 12.Integrasjon av IKT-systemer 13.Fri programvare 14.Grønn IT 15.Bredbånd 16.Interkommunalt IKT-samarbeid 17.Strategisk IKT-ledelse 18.Kompetanseutvikling

12 Bakteppe å ta med seg 06.11.2009: Vedtak i fylkesmøteVedtak i fylkesmøte

13 Gruppearbeid (kl. 14:15 – 15:00) Gruppearbeid: (5 pers. pr. gruppe?) Mål: Velge ut noen områder som det kan samarbeides konkret med fremover. 1.Velg 2-3 viktigste/mest presserende områder 2.Sett dem opp i prioritert rekkefølge 3.Diskuter om det er mulig å samarbeide på tvers av kommunegrenser på disse områdene, og hvordan og når dette kan gjøres. 4.Finne det områder hvor alle 25 kommuner kan samarbeide om felles løsninger? 5.Hvordan kan arbeidet konkretiseres etter dette møtet? 6.Tilleggsspørsmål: Hva bør vi bruke neste eForum til?

14 Presentasjon og veien videre (kl. 15:00 – 15:30) Presentasjon og veien videre 5 min. presentasjon fra hver gruppe Hvordan følge opp det dere har kommet fram til? Hvordan kan eForum brukes for å bidra til den videre prosessen?


Laste ned ppt "Høstsamling Statens hus 16.09.2010 Kl. 10:00 – 15:30 eForum Sør-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google