Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT styring og samordning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT styring og samordning"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT styring og samordning
Toftemoen Jens Nørve

2 Forventninger til offentlige tjenester
Oslo 17/04/09 Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Direktoratet for forvaltning og IKT
Hva er statens strategi – politikk? Hva er kommunenes strategi – politikk? Kommuner og stat – gjensidig avhengige!?! Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Utfordringer! Vi vil ha mer effekt av våre IT invistereinger 02.09.10
Jens Nørve

5 Muligheter Skal hver offentlig virksomhet gå opp sin egen litt uklare og litt tilfeldige sti? … eller skal vi utvikle felles forståelse og krav som sikrer at vi kan kommunisere – oss imellom og med innbyggere og næringsliv? Jens Nørve

6 Den norske regjering har tatt en rekke grep for å bedre IT-koordinering og samordning
…. 2006 2007 2009 2008 IT er likevel en veldig ung infrastruktur, og vi er på vei mot en bedre koordinert it-utvikling. Og regjeringen har tatt en rekke grep, og etterhvert ser vi også resultater fra Difi sitt arbeic. Januar etablert

7 Tiltak Arkitekturprinsipper Felleskomponenter Ny budsjettprosedyre
Nettbasert veiledningsopplegg for offentlige IKT-prosjekter Jens Nørve

8 Direktoratet for forvaltning og IKT
Målbildet og utfordringen på IT-området Enkel informasjon på Internet Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Nytte Kompleksitet Direktoratet for forvaltning og IKT

9 Jens Nørve

10 Direktoratet for forvaltning og IKT
Målbildet realiseres gjennom prosjekter Enkel informasjon på Internet Målgrupperettet kommunikasjon Individuelt tilpasset kommunikasjon (Vertikal integrasjon) Samhandling med andre virksomheter (Horisontal integrasjon) Ledelsens strategiske mål Portefølje Program Prosjekt Nå- situasjon Nytte Kompleksitet Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter

12 To rapporter fra Difi Undersøkelse av IT-styring i norsk forvaltning – en tilstandsrapport Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO. Og en fra UIO og Ressursnettverk for eForvaltning

13 Nasjonale felleskomponenter
Noen felleskomponenter er mer sentrale enn andre Dekker behov på tvers av mange sektorer og/eller forvaltningsnivå Vil være sentrale komponenter i en rekke elektroniske tjenester Er av stor samfunnsøkonomisk betydning som felles mulighetsrom for elektronisk tjenesteutvikling og gevinstrealisering i virksomhetene Har en statlig virksomhet som forvaltningsansvarlig

14 De foreslåtte nasjonale felleskomponentene (p.t)
Enhetsregisteret (grunndata om virksomhet) Folkeregisteret (grunndata om person) Matrikkelen (grunndata om eiendom) Altinn (-komponentene) Felles infrastruktur for e-ID i offentlig sektor

15 Hva er felleskomponenter?
avgrensede deler av en IT-løsning kan være både programvare, maskinvare, databaser osv. kan være sammensatt av flere komponenter Felleskomponenter i offentlig sektor komponenter i IT-løsninger som kan sambrukes eller gjenbrukes i flere IT-løsninger i offentlig sektor felles ”byggeklosser” for å kunne utvikle elektroniske tjenester.

16 Eks; Som dere skal få høre mer om i morgen
Eks; Som dere skal få høre mer om i morgen. Komponenter i sluttbrukerløsningen i Altinn Sluttbruker/ Tjenesteeier Etats-system Sluttbruker-system Andre nettsteder Certificate Authority Virksomhets-sertifikat Andre tjeneste- leverandører Altinn II - SBL Autentisering MinID BuyPass Autorisering Min profil Tjeneste-motor Arkiv BankID Statistikk og analyse (Paradata) Register Prosess-flyt Meldingsbiks grensesnittet dekker brukers arkiv og saker under arbeid (mellomlagret) i tjenestemotoren – din sak. Forsendelse Offentlige registre Etatssystemer

17 Eksempel: Begynne som student
Prosess Samordna opptak Lånekassen Studentsamskipnaden Andre … Endre fastlege Endre postadresse Behandle søknad om studieplass Beregne og tilby støtte Finne og tilby bosted ? ? ? Felleskomponenter ? Virksomhet ? Elektroniske = Grunndata person = Grunndata eiendom = Lokale registre = tjenester

18 Difis hovedanbefalinger i NFK-rapporten
Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Matrikkelen, Altinn og felles infrastruktur for e-ID besluttes formelt som nasjonale felleskomponenter (NFK). Det gjennomføres en felles strategiprosess for de fem NFK som resulterer i en felles strategi for disse basert på hovedtiltakene i rapporten. Alle de fem tiltaksområdene for styring, forvaltning og finansiering av NFK gjennomføres i tråd med tiltakene vi foreslår i rapporten

19 Direktoratet for forvaltning og IKT
Del 2) DISKUSON - med utgangspunkt i Rådmannens rolle og ansvar. Jens – tegner og forteller Direktoratet for forvaltning og IKT


Laste ned ppt "IKT styring og samordning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google