Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT styring og samordning 05.09.2011 Toftemoen Jens Nørve.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT styring og samordning 05.09.2011 Toftemoen Jens Nørve."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT styring og samordning 05.09.2011 Toftemoen Jens Nørve

2 Oslo 17/04/09Direktoratet for forvaltning og IKT Forventninger til offentlige tjenester

3 Hva er statens strategi – politikk? Hva er kommunenes strategi – politikk? Kommuner og stat – gjensidig avhengige!?! Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Utfordringer! Vi vil ha mer effekt av våre IT invistereinger Jens Nørve02.09.10

5 Muligheter Skal hver offentlig virksomhet gå opp sin egen litt uklare og litt tilfeldige sti? … eller skal vi utvikle felles forståelse og krav som sikrer at vi kan kommunisere – oss imellom og med innbyggere og næringsliv? 02.09.10Jens Nørve

6 etablert Januar …. 2006 2007 20092008 Den norske regjering har tatt en rekke grep for å bedre IT-koordinering og samordning ++ 2010 02.09.10

7 Tiltak 1.Arkitekturprinsipper 2.Felleskomponenter 3.Ny budsjettprosedyre 4.Nettbasert veiledningsopplegg for offentlige IKT-prosjekter 02.09.10Jens Nørve

8 Direktoratet for forvaltning og IKT Kompleksitet Nytte Målbildet og utfordringen på IT-området

9 02.09.10Jens Nørve

10 Direktoratet for forvaltning og IKT Kompleksitet Nytte Målbildet realiseres gjennom prosjekter Nå- situasjon Prosjekt Program Portefølje Ledelsens strategiske mål

11 Styring, forvaltning og finansiering av nasjonale felleskomponenter

12 To rapporter fra Difi Og en fra UIO og Ressursnettverk for eForvaltning

13 Nasjonale felleskomponenter Noen felleskomponenter er mer sentrale enn andre Dekker behov på tvers av mange sektorer og/eller forvaltningsnivå Vil være sentrale komponenter i en rekke elektroniske tjenester Er av stor samfunnsøkonomisk betydning som felles mulighetsrom for elektronisk tjenesteutvikling og gevinstrealisering i virksomhetene Har en statlig virksomhet som forvaltningsansvarlig

14 De foreslåtte nasjonale felleskomponentene (p.t) Enhetsregisteret (grunndata om virksomhet) Folkeregisteret (grunndata om person) Matrikkelen (grunndata om eiendom) Altinn (-komponentene) Felles infrastruktur for e-ID i offentlig sektor

15 Hva er felleskomponenter? Komponenter avgrensede deler av en IT-løsning kan være både programvare, maskinvare, databaser osv. kan være sammensatt av flere komponenter Felleskomponenter i offentlig sektor komponenter i IT-løsninger som kan sambrukes eller gjenbrukes i flere IT-løsninger i offentlig sektor felles ”byggeklosser” for å kunne utvikle elektroniske tjenester.

16 Eks; Som dere skal få høre mer om i morgen. Komponenter i sluttbrukerløsningen i Altinn 16 Altinn II - SBL Arkiv Tjeneste- motor Statistikk og analyse (Paradata ) Etatssystemer Offentlige registre MinID Autentisering Andre tjeneste- leverandører Autori sering Andre nettsteder Forsendelse Min profil Certificate Authority Sluttbruker- system BuyPass BankID Virksomhets- sertifikat Etats- system Register Sluttbruker/ Tjenesteeier Prosess- flyt

17 Prosess Felleskomponenter Virksomhet Samordna opptakLånekassenStudentsamskipnadenAndre … = Grunndata person= Grunndata eiendom== Lokale registre Eksempel: Begynne som student Endre fastlege Endre postadresse … Behandle søknad om studieplass Beregne og tilby støtte Finne og tilby bosted ?? ?? ?? Elektroniske tjenester

18 Difis hovedanbefalinger i NFK- rapporten Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Matrikkelen, Altinn og felles infrastruktur for e-ID besluttes formelt som nasjonale felleskomponenter (NFK). Det gjennomføres en felles strategiprosess for de fem NFK som resulterer i en felles strategi for disse basert på hovedtiltakene i rapporten. Alle de fem tiltaksområdene for styring, forvaltning og finansiering av NFK gjennomføres i tråd med tiltakene vi foreslår i rapporten

19 Del 2) DISKUSON - med utgangspunkt i Rådmannens rolle og ansvar. Jens – tegner og forteller Direktoratet for forvaltning og IKT


Laste ned ppt "IKT styring og samordning 05.09.2011 Toftemoen Jens Nørve."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google