Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det som står igjen Verdens evangelisering anno 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det som står igjen Verdens evangelisering anno 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det som står igjen Verdens evangelisering anno 2003

2 Denne presentasjonen er utarbeidet av Dan Scribner fra Joshua Project og er bearbeidet til norsk av Ressurssenter for misjonDenne presentasjonen er utarbeidet av Dan Scribner fra Joshua Project og er bearbeidet til norsk av Ressurssenter for misjon Tallene brukt her er basert på definisjon- ene brukt av Joshua Project. De som basere seg på andre definisjoner for bl.a. ”folkeslag” og ”unådd” ender opp med andre tall. Men virkeligheten er den samme og disse tall gir et brukbart bilde av situasjonen i dagTallene brukt her er basert på definisjon- ene brukt av Joshua Project. De som basere seg på andre definisjoner for bl.a. ”folkeslag” og ”unådd” ender opp med andre tall. Men virkeligheten er den samme og disse tall gir et brukbart bilde av situasjonen i dag Mer informasjon: www.joshuaproject.netMer informasjon: www.joshuaproject.net

3 Oversikt Hva var det siste Jesus sa på jorden?Hva var det siste Jesus sa på jorden? Hvordan står det til i forhold til hans befaling?Hvordan står det til i forhold til hans befaling? –Har alle folkeslag sin egen menighet? –Har alle mennesker fått høre evangeliet? Hvilke utfordringer står vi overfor?Hvilke utfordringer står vi overfor?

4 Det siste Jesus sa To sider ved saken: “Gjør alle folkeslag til disipler” Mt 28:19 – Alle folkeslag får sin egen menighet“Gjør alle folkeslag til disipler” Mt 28:19 – Alle folkeslag får sin egen menighet “Forkynn evangeliet for all skapningen” Mk 16:15 – Alle mennesker får høre evangeliet“Forkynn evangeliet for all skapningen” Mk 16:15 – Alle mennesker får høre evangeliet Som fører til: Guds herlighet og hans rike ”fylle hele Jorden” – tilbedelse fra “alle folkeslag og stammer og folk og tungemål” Åpb 7:9, Hab 2:14Guds herlighet og hans rike ”fylle hele Jorden” – tilbedelse fra “alle folkeslag og stammer og folk og tungemål” Åpb 7:9, Hab 2:14

5 Menighet for alle folkeslag: Hvordan står det til?

6 Hvor mange folkegrupper finnes? Antall folkegrupper (med hensyn til landegrenser) Dvs: En folkegruppe som bor i flere land telles flere ganger. Denne listen kalles ofte “peoples of the world”. Menighet for alle folkeslag 17 000

7 Hvilke kriterier brukes for å definere et folk som “unådd”? Etniske fellestrekk (forskjellig fra andre folkeslag pga. språk, religion, kaste eller kultur)Etniske fellestrekk (forskjellig fra andre folkeslag pga. språk, religion, kaste eller kultur)og Mindre enn 2% personlige kristneMindre enn 2% personlige kristneog Mindre enn 5% alle slags “kristne”Mindre enn 5% alle slags “kristne” Menighet for alle folkeslag

8 Hvor mange folkegrupper beregnes som “unådd”, evt. “lite nådd”? Menighet for alle folkeslag Beste anslag for tiden: antall unådde (evt. lite nådd) folkegrupper 5 900

9 Land med de fleste unådde folkegrupper Menighet for alle folkeslag Land Antall folkegrupper Antall folkegrupper Ant. unådde folkegrupper India23482128 Pakistan488484 Kina500413 Nepal398389 Bangladesh378354

10 Hvor er de unådde?

11 Evangeliet til hvert menneske Hvordan står det til?

12 Bibeloversettelse Evangeliet til alle mennesker Nye oversettelser pr. år Samlet antall språk med bibeldeler oversatt Over 80% av verdens befolkning har NT på sitt morsmål. Men det trengs over 5500 nye oversettelserfor å dekke de resterende 20%. Over 80% av verdens befolkning har NT på sitt morsmål. Men det trengs over 5500 nye oversettelser for å dekke de resterende 20%.

13 Jesus-filmen Evangeliet til alle mennesker Samlet publikumstall for Jesus-filmen Samlet publikumstall for visninger av Jesus-filmen har trolig oversteget 5 milliarder. Filmen er tilgjengelig på språk som over 90% av verdens befolkning forstår.

14 Kristne radiosendinger Evangeliet til alle mennesker Det er anslått at kristne radiosendinger dekker ca. 99% av verdens befolkning.

15 Hvor langt er vi kommet? Evangeliet til alle mennesker Mennesker% Har fått høre evangeliet (på en eller annen måte): 4,3 milliarder 70% Lite/ingen tilgang til evangeliet: 2,0 milliarder 30%

16 Etniske folkeslag Hele verden 17 000 Lite nådd / unådde folkeslag5 900 Oppsummering Verdens befolkning Personlige kristne 10% Kulturelle ”kristne” 20% Tilgang til evangeliet40% Lite/ingen tilgang 30% Hvordan står det til?

17 Utfordringene foran oss

18 Utfordring nr. 1 1: Vitnesbyrdet må lengere ut 30% av verdens befolkning har fortsatt ikke hørt evangeliet 70%30% Har tilgang til evangeliet Lite/ingen tilgang til evangeliet

19 Utfordring nr. 2 2: Behov for nybrots menighetsplanting Anslagsvis 6500 folkegrupper med ingen/få stedegne kristne menigheter Disse folkegruppene er i stor grad enten: i “lukkede” land i “lukkede” land geografisk isolert geografisk isolert lukket for evangeliet lukket for evangeliet

20 Utfordring nr. 3 3: Behov for menighetsvekst Blant mange folkeslag har menigheten lite fotfeste, spesielt i “10/40-vinduet” Eksempel: 90 millioner mennesker hører til bengali- folket i Sør-Asia, men kun 0,1% er troende kristne. Selv om det er flere titalls tusen kristne er menigheten ikke godt etablert blant folket.

21 4: Behov for disippelgjøring Misjonsbefalingen sier: “lær dem å holde alt jeg har befalt dere”, men mye evangelisering har vært overfladisk Utfordring nr. 4

22 5: Ubalanse i fordeling av ressursene for verdens misjon Fordeling av misjonæreneFordeling av misjonærene Fordeling av økonomienFordeling av økonomien Utfordring nr. 5

23 - Fordeling av misjonærene Over 85% av alle misjonærer engasjert i tverrkulterelt ytremisjonsarbeid arbeider i “kristne” kulturer. Fakta: For hver million unådde muslimer er det kun 3 misjonærer som arbeider for å nå de.

24 - Ubalanse i økonomien Spørsmål: For hver 1000 kr som blir samlet inn til alt slags kristent arbeid i hele verden, hvor mye går til pioner menighetsplanting blant unådde folkeslag? Svar: ca. 50 øre!

25 6: Mot og tro i møte med forfølgelse Flere kristne er blitt martyrer i løpet av det siste århundre enn i de tidligere 19 århundre til sammen. Utfordring nr. 6

26 Vitnesbyrdet må lengere utVitnesbyrdet må lengere ut Behov for nybrots menighetsplantingBehov for nybrots menighetsplanting Behov for menighetsvekstBehov for menighetsvekst Behov for disippelgjøringBehov for disippelgjøring Ubalanse i fordeling av ressurseneUbalanse i fordeling av ressursene Fordeling av misjonæreneFordeling av misjonærene Ubalanse i økonomienUbalanse i økonomien Mot og tro i møte med forfølgelseMot og tro i møte med forfølgelse Oppsummering Utfordringene foran oss

27 “Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk og tungemål. De stod foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene.” Åpb 7:9 For at flere skal tilbe Gud...


Laste ned ppt "Det som står igjen Verdens evangelisering anno 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google