Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøtet HFK 2012 16.02.2013. Dagsorden • 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Styrets.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøtet HFK 2012 16.02.2013. Dagsorden • 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Styrets."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøtet HFK 2012 16.02.2013

2 Dagsorden • 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Styrets beretning 4. Godkjenning av regnskap 5. Handlingsplan • 6. Kontingent • 7. Innkomne forslag • 8. Nye vedtekter 9. Valg

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden • Innkalling og dagsorden gjort kjent via klubbens hjemmeside samt facebook og via SMS • Tilgjengelig i 4 uker • Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen • Forslag: Jørund Brekke • Vedtak

5 Dagsorden • 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Styrets beretning 4. Godkjenning av regnskap 5. Handlingsplan • 6. Kontingent • 7. Innkomne forslag • 8. Nye vedtekter 9. Valg

6 Styrets beretning • På årsmøtet 2012 ble følgende valgt til nytt styre: • Iver Svare, leder • Jørund Brekke, nestleder • Jan Erik Hallingstad, materialforvalter • Katrine Disen, sekretær og leder av Geiloprøva • Kjell Mykkeltvedt, kasserer • Bjørn Sletto, styremedlem • Odd Harald Sørbøen, leder Hallingprøva, leder dommerutvalg

7 Styrets beretning fortsetter • Styret konstituerte seg første møte 3/5. • Styret har gjennomført 3 møter i løpet av året. Elles er det jevnlig kontakt på e-post og mobiltelefon. • Noen hovedpunkter. • Hallingprøva - Hemsedal • Klubbmesterskap vinter på Haugastøl 31/3 • Klubbens utstilling ble avlyst, bl.a pga kollisjon med VKFs ”dobbelutstilling” • Apportkurs på Geilo med Åke Rosèn som instruktør • Forsøk på duetrening og skytetrening på Jakt og Fiskesenteret på Flå, dessverre med liten interesse. • Saueaversjon • Lavlandstrening i Kvelde i august, klubben har treningskort • Geiloprøva • Klubbmesterskap høst avlyst bl.a pga lite fugl. • Klubbmesterskap lavland.

8 Hallingprøva 2012 • Det var i år stor påmelding og totalt 334 startar og vi prøvde ein ny modell med VK kvalifisering sundag og finale måndag. • Dei fleste terrenga var i Hemsedal, men også Opheimåsen var arena for fulgehundinteresserte denne helga. • Sjølv om me ikkje hadde Cacit tildeling var det over 60 påmeldte i VK. VK finale med full premieliste. Ajourføres av Odd Harald • Av 3 VK kvalifiseringsparti vart det 15 premiar. Då finalepartiet kom inn med full premieliste i tillegg til å ha delt ut cacit og res cacit vart premieringprosenten i VK 26,9.Premierings prosent totalt er 30,5.

9 Klubbmesterskap vinter • Arrangert på Haugastøl med Hans Simensen og Odd Harald Sørbøen som dommere. • UK 10 startende Premieliste • 1. IS Vita (Rastorps Fudgè) til Bjarte Søgård. • 2. ESBolero f/Francine Lindvik • 3. ESGullif/Rolf Mykkeltvedt • 4. ESTricof/Svein Tennebekk

10 KM vinter 2012 forts. 15 hunder i AK: Premieliste: • 1. KVEnjaf/Leif Ottesen • 2. GSBalouf/Francine Lindvik • 3. P Inkaf/Kjell Mykkeltvedt • 4. KVSambaf/Jørund Brekke

11 Geiloprøven 2012 • Denne gangen med Cacit tildeling. 163 startende hunder • Lite fugl som gjorde at premieprosent ble bare 5 %. Vinner av VK finale med CACIT ble Ohlsmyrens Respect med eier/fører Hans Simensen • Også i år var påmeldingen god, og noe venteliste. 2 partier fredag, 4 partier lørdag i tillegg til 2 VK kvalifisering, og 4 partier søndag pluss VK finale. • Prøveleder og prøvestab hadde full kontroll og gjennomførte en prikkfri prøve.

12 Lavland KM • Arrangert i Kvelde 26 til 28 oktober meed Thore Langerud og Kjell Enberget som dommere. • 9 hunder stilte til start 2 i UK og 7 i AK. • Det ble dømt etter regelverket for NM lag dvs poengbedømming for jaktegenskapene. Her er resultatet. AK: 1: P Kira e/f Bjørn Sletto 2: KV Enjae/f Lisbeth Ottesen 3: P Morena e/f Turid Schømer UK 1: ES Makkae/f Åke Rosèn 2: ES Skaune/f Åke Rosèn

13 Saueaversjonskurs • Jevn etterspørsel hele sommeren • Iver er fleksibel og har ”dressert” ca 30 hunder for sau. • Dog.wmv Dog.wmv

14 Kjøpsavtale • Det er inngått avtale med G-sport på Ål, der medlemmer får 15% på hundeutstyr, ”grønn bekledning”, på alt innen friluftsavdelingen og på ammo. • Hugs dette!!

15 Klubben har hjemmeside og er er også på facebook • Det virker som klubben har en informativ og enkel nettside. • På www.h-f-k.org og på facebook finnes regelmessig oppdatert info om prøver, partilister, premieringer og annet.www.h-f-k.org

16 Halling-cup • De siste to årene har vi arrangert Hallingcup. Klubbens medlemmer melder inn resultater fra prøver og blir tildelt poeng etter premiegrad. • Vinner i 2012 ble Morten Soltvedt med ES Fam og med SV Lukas med henholdsvis 37 og 36 poeng! • Gavekort i posten! • Nummer 3 ble Tom Lilletvedt med KV Skåtfjellets Inka

17 Diverse info • HFK er med i Samarbeidsutvalg Sør-Øst (samordning av jaktprøver) • Det er forhandelt fram et forslag til bekledning med klubbens logo og motivet fra diplomen vår på ”ryggen”. • Det blir arbeidd med et lite jubileumshefte som ”kanskje” blir ferdig i vinter. • Klubben har tilbud om å benytte skytesimulatoren til Geilo JJF

18 Takk • Takk til grunneiere, tillitsvalgte, dommere som gjør at vi kan arrangere prøvene våre og de ulike aktivitetene våre • Takk til Katrine, Jan Erik, for vel gjennomført Geilo høstprøva • Takk til Odd Harald og Iver for vellykka Hallingprøve, og for at de representerer klubben ute; i ulike fora og på prøver.

19 Forslag til vedtak • Årsmøtet tar styrets beretning til orientering.

20 Godkjenning av regnskap • Gjennomgås av kasserer • Forslag til vedtak: Tas til orientering

21 Handlingsplan • Hallingprøva 1-4 mars. Stor påmelding • KM vinter i dag på Golsfjellet Dommere Iver Svare/Tore Larson og Bjørn Monsen • Saueaversjon • Duetrening på Jakt – og fisksenteret på Flå?? • Apporttrening/bevis ?? • Lavlandstrening • KM høst • Geiloprøven • KM lavland • Klubbkveld (er) forslag til tema??

22 Handlingsplan • Forslag til vedtak: • Handlingsplan vedtas, styret har mandat til å fastsette datoer, tilføre eller endre aktiviter.

23 Kontigent • Styrets forslag: kontigenten holdes uendret.

24 Innkomne forslag • Ingen

25 Nye vedtekter.

26 Valg Valgkomiteens forslag: • Forslag til nytt styre: • Iver Svare, leder Ikke på valg • Jørund Brekke, nestlederGjenvalg • Kjell Mykkeltvedt, kasserar Gjenvalg • Katrine Disen (rep for Geiloprøva)Ikke på valg • Odd Harald Sørbøen (rep for Hallingprøva)Ikke på Valg • Jan Erik Hallingstad, matrialforvalterIkke på valg • Bjørn Sletto, styremedlempå valg For å følge klubbens lover foreslås at et styremedlem går ut av styreoppsettet og erstattes av to varamedlemmer: Forslag på varamedlemmer: Sissel Ellingplass Oddmund Bråten

27 Valg • Valgkomite; velges av årsmøtet: Anne Øvrejordet, Jahn Birger Furuseth • Dommerutvalg • Iver Svare.Ikke på valg • Odd Harald Sørbøenikke på valg Prøvekomiteer Medlemmer velges av leder for hver enkelt prøve Leder for Hallingprøva - Hemsedal • Odd Harald Sørbøen • Leder for Geiloprøva: • Katrine Disen • Internettansvarleg: Jørund Brekke, evt. Katrine Disen

28 Valg • • To medlemmer i dressur og instruksjonskomite: Bjørn Sletto og Jan Erik Hallingstad gjenvalg • Redaksjonskomite. 2-3 medlemmer. Odd Harald Sørbøen ; Jørund Brekke • Styrets forslag til vedtak: valget godkjennes.

29 Fuglehundcup • Odd Harald sjekker dette

30 Hallingrypa 2002 ES Østheias Out O’Touch Stein Helge Østerli 2004 GS Fuglemuras ParmaFrancine Lindvik 2005: ikke utdelt 2006: P Vestpoints EmilØystein Johnsen 2007: ????? 2008: ES Østheias Eendt JagterPetter Elvestad 2009: ES Østheias AgustaStein Helge Østerli 2010: GS Zettertjerns IzakEspen Hansen 2011: GS Hurrafjellets Nikki – Sixx Espen Hansen

31 Resultater meldt inn av klubbens medlemmer:


Laste ned ppt "Årsmøtet HFK 2012 16.02.2013. Dagsorden • 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere 3. Styrets."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google