Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lilleborgbanen – Torshov - Planskisse med beskrivelse – Frode Svane

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lilleborgbanen – Torshov - Planskisse med beskrivelse – Frode Svane"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lilleborgbanen – Torshov - Planskisse med beskrivelse – Frode Svane
Lagringsboder under uværstaket. Boder for: a) minigolfen, b) skolen, c) bydelens parkforvaltning. Muligens barn og unges utsmykninger på veggen mot banen. Buldrevegg(er). Klatrefester kan tenkes påsatt natursteinveggen i nordøstre hjørnet. Men det etableres mindre buldre installasjoner andre steder: a) på solid levegg for bordtennisbordene, b) ved siden av denne veggen, i kombinasjon med en buldrestein og c) på en ”buldrestein” mellom høybedene nord for sandkassa. (Se bilder). Bordtennisbord. 3 betongbord i nordøstre hjørnet, med best kveldslys. Trenger solid leskjerm mot syd. Turneringsmiljø. Styrketrening og trimapparater. Fastmonterte, plasserti en oval gruppering (cluster funksjon), tilpasset arealet mellom basketstolpen (ballfangernettet) og gjerdet (ca. 8,0 m bredde). Turnapparater: Svingstenger. Skranker. Kolbøttestativer. Balanseapparater. Plasseres nær styrketrening gruppe, eller som lineær funksjon, bak målbur, om disse kan trekkes ca. 2,0 m ut fra gjerdet. Avhenger av type utvalg, og antall elementer.

2 Lilleborgbanen – Torshov - Planskisse med beskrivelse – Frode Svane
Lagringsboder under uværstaket. Det er behov for boder som betjener: a) minigolf anlegget, b) skolens uteaktiviteter, c) bydelens parkforvaltning. Muligens barn og unges utsmykninger på bodveggene mot banen. Buldreveggen på støttemuren er erstattet av en stor ”klatrestein” mellom høybedene nord for sandkassa (se bilde). Bordtennisbord. 3 betongbord i nordøstre hjørnet, med best kveldslys. Trenger solid leskjerm mot syd. Turneringsmiljø. Viktig med sykkel oppstillingsplasser ved sør-østre inngang. Her bør også plasseres drikkefontene. Nye støttemurer langs stien mellom sandvolleybanene gir bedre bruksflater her og muligheter for plassering av sittebenker. To nye ”NettOpp” baner på 5,5 x 12,0 m gir muligheter for yngre barn til å spille volleyball og for eksempel badminton. Dette kan også være en ”oppvarmingssone” for de andre volleyballspillerne. Minimål bøt plaseres med ballbaner på tvers av den store ballplassen. Høybedet tjener som buffersone og vindskjerm og gir mer grønt til hele banen.

3 Den nye klatresteinen og muligheter for barn og unges utsmykninger på gjerdet
FOTO: F.SVANE FOTO: F.SVANE FOTO: F.SVANE Foto: Frode Svane Foto: Frode Svane

4 LILLEBORGBANEN – NYE TRIMAPPARATER I NORD-ØSTRE HJØRNET GRAFFITTI PÅ FINE GRANITT STØTTEMURER I BAKGRUNNEN (HELT FEIL). FOTO: F.SVANE FOTO: F.SVANE

5 LILLEBORGBANEN - NYE STØTTEMULIGHETER LANGS STIEN MELLOM VOLLEYBALLBANENE GIR PLASS TIL BENKER
FOTO: F.SVANE FOTO: F.SVANE

6 MULIG BEVEGELIG BALANSEBOM – LILLEBORGBANEN
FOTO: F.SVANE

7 MULIG STYLTESTOLPER – LILLEBORGBANEN
FOTO: F.SVANE

8

9

10

11

12

13

14 HVA KAN ET LITE UTETRIM ANLEGG VÆRE ?
Hovedstikkord: Muligheter for fysisk aktivitet, styrke- og smidighetstrening Positivt samspill flere aldersgrupper og styrking av sosiale nettverk Enkelt å skifte mellom å være tilskuer og deltaker Uhøytidelig atmosfære Aktiviteter kan oppstå og organiseres spontant Skjermet og overdekket Grønne rammer Utsmykning Kontakt med andre kulturaktiviteter Lett tilgjengelig plass for funksjonshemmede Visuell kontakt til andre samlingsfunksjoner (for eksempel petanquebaner, faste grillplasser, bordtennisbord, benker og bord) Frode Svane: ”Barnas Landskap”

15 HVA KAN ET LITE UTETRIM ANLEGG VÆRE ?

16 FOTO: F. SVANE BARNAS LANDSKAP

17 BALANSERE I TAUGANGER FOTO: F.SVANE FOTO: F.SVANE FOTO: F.SVANE

18 EKSTRA FYSISKE UTFORDRINGER OG OPPLEVELSER LANGS BANEN STYLTESTOLPER OG BARFOTSTIER – FOTOS FRODE SVANE FOTO: F.SVANE – BARNAS LANDSKAP

19 TURNSTATIVET – SNURRE RUNDT – KLATRE- OG BEVEGELSESLEK – SKOLENS UTEMILJØ – BARNAS LANDSKAP
Dette enkle, lille turn- stativet i skolegården er i bruk hele tida. Jentene er ofte ivrigere og dyktigere enn gutta på dette apparatet. Foto: Frode Svane

20 TURNSTATIV TEGNING – KLATRE- OG BEVEGELSESLEK – SKOLENS UTEMILJØ – BARNAS LANDSKAP
”Jeg ønsker meg husker og en turnstang. Men ikke bare en. Vi matte ha mange.” Det kan ofte være rift om apparatet, og det oppstår kø for å få bruke det. For få turnstativer fører ofte til unødvendige konflikter. Foto: Frode Svane

21 TURNSTATIV I JAPAN LANGS HELE IDRETTSBANEN
I japanske skolegårder er det vanlig med et stort utvalg av turnstativer. Her i denne skolegården kan alle elevene i klassen være aktive samtidig, og trene eller få instruksjon samtidig i gymtimen. Noen steder har de også turnstativ eller ”kolbøtte- stativ” inne i selve klasse- rommet. Dette forbedrer lærings- kapasiteten. Foto: Frode Svane

22 TURNSTATIV I JAPAN LANGS HELE IDRETTSBANEN
De elevene som trenger ekstra trening, får også tilbud om å bruke en slags ”oppløftsrampe”, som gjør at de lettere kommer seg rundt, og raskt får trening og trygghet på selve roterings- bevegelsen. Foto: Frode Svane

23 TURNLANDSKAP – ASBJØRN FLEMMEN – KLATRE- OG BEVEGELSESLEK
Turnlandskapet til Asbjørn Flemmen med høye og lave svingstenger,”dame- skranker” og ”herre- skranker”, er organisert som en ”tett gruppering”, der alle ser alle. Dette gir ekstra inspirasjon og stimulerer til mye ”synkron turn”, en oppløftet kommunikasjon og stimul- erende veiledning. Rørene gir passende svikt og er plastbelagt. Bark- underlag. Elementene er satt i prod- uksjon i Norge. Bildet er fra Skudeneshavn skole på Karmøy Foto: Asbjørn Flemmen

24 TURNLANDSKAP – ASBJØRN FLEMMEN – KLATRE- OG BEVEGELSESLEK
Turnlandskapet til Asbjørn Flemmen med høye og lave svingstenger,”dame- skranker” og ”herre- skranker”, er organisert som en ”tett gruppering” (cluster), der alle ser og hører alle. Dette gir gjensidig inspirasjon og stimulerer til ”synkron turn”. Rørende gir passende svikt og er plastbelagt. Bark- underlag. Elementene er satt i prod- uksjon i Norge. Bildet er fra Skudeneshavn skole på Karmøy Foto: Asbjørn Flemmen


Laste ned ppt "Lilleborgbanen – Torshov - Planskisse med beskrivelse – Frode Svane"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google