Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For avsendere til e-Boks.no - For B2C markedet.. Agenda Dette dokumentet tar for seg punkter man må ta stilling til for å bli satt opp som en avsender.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For avsendere til e-Boks.no - For B2C markedet.. Agenda Dette dokumentet tar for seg punkter man må ta stilling til for å bli satt opp som en avsender."— Utskrift av presentasjonen:

1 For avsendere til e-Boks.no - For B2C markedet.

2 Agenda Dette dokumentet tar for seg punkter man må ta stilling til for å bli satt opp som en avsender til e-Boks: Presentasjons materiale Avtale om e-Boks Videre tidsplan

3 Forutsetninger for å stå på e-Boks "site» – hensikts erklæring: 1.Intensjonsavtalen signeres og videresendes til e-Boks 2.Logo sendes til e-Boks 3. i-tekst utarbeidet og sendt til e-Boks Hensiktserklæring og avtale

4 Forutsetninger for å være i produksjon i e-Boks :  Avtalen signert og videresendt til e-Boks  Data på avsender, Org navn, org nr, adresse samt kontaktperson, tlf og epost.  Kommunikasjon er ok  Abonnement tekst forberedt og videresendes til e-Boks  Revidert tekst sendes til e-Boks  Bransjetilknytning på plass  Hvilket spesifikt bedriftsnavn skal stå som avsenderen av e-Boks "siten  Navn på dokumentgruppe(r) må på plass  Analyse av hvilke materialer som skal være under dokument gruppe(r)  Test gjennomført og godkjent Hensiktserklæring og avtale forts.

5 Bransje Bransje: Dere skal ta stilling til hvilken bransje dere tilhører

6 Avsender (kunde) og logo Logo: Dere skal sende over deres offesielle logo i.gif-format (alternativt.jpg-format). Formatet på logoen er 200 x 50 pixels (bredde x høyde). Navn: Dere skal ta stilling til hvilket navn dere vil presenteres under på www.e-boks.no. e-Boks benytter ikke selskaps- betegnelser.

7 i-tekst I-tekst = informasjon for brukeren fra kunden I opplysninger om avsenderen, kan kunden fortelle brukeren om hvordan e-Boks er brukt av kunden, for eksempel en link til deres eget nettsted (husk at senere endringer i ip-adresse). Det anbefales at denne teksten ikke inneholder datoer eller bestemt dokument beskrivelser, som det krever en høy grad av vedlikehold kunden. Et eksempel på en slik tekst kan være: "Company A / S er nå klar til å levere post til deg i din e-Boks. Det vil etter hvert komme flere dokumenter fra selskapet A / S, som du kan velge å motta e-Boks. Du kan lese mer om e- Boks i Company A / S på følgende link Company Ltd " Teksten vises på avsender siden og utarbeidet av kunden. Det kan være maksimalt 65 x 20 tegn.

8 Abonnements-tekst Abonnement tekst = informasjon om dokumentet Informasjon om dokumentet skal inneholde en klar beskrivelse av hva brukeren skal motta, hvor ofte det blir sendt ut, etc. Dere skal også gjøre kunden oppmerksom om det vil omfatte noen spesielle forhold for abonnementet. Det anbefales også å legge til følgende setning: "Dokumenter (brev, meldinger, osv..) som du mottar i e-Boks har samme rettsvirkning med hensyn til aksept og klagefrister, som om de skulle mottatt vanlig post. Når du har registrert deg som abonnement i e-boksen, vil du heretter ikke motta slike brev, meldinger osv.. Som ved vanlig post fra avsenderen. " Teksten vises når brukeren klikker på dokumentets navn og er utarbeidet av kunden. Det kan være maksimalt 65 x 98 (= 6370) tegn.

9 Dokumentgrupper og materiale_id Hvordan man kan definere grupper av dokumenter og material_id e-Boks data modellen er generelt strukturert som følger: Nivå 1: Bransje Avsendere er delt inn i bransjer som er definert av e-Boks basert på brukernes oppfatning av selskaper og offentlige myndigheter, for eksempel banker. Nivå 2: Avsender (kunde) Selvstendig juridisk enhet. Skriv juridiske navn eller merkenavnet Nivå 3: Dokument = Deres påmeldings nivå Nivået der brukeren registrerer seg for e-Boks. Dokument Group vil klart beskrive hva brukeren registrerer. Den Danske Bank har, for eksempel oppretter gruppen 'Fund og depotmottaker' som inneholder følgende materialer: lagerrutiner, innbetalingsgebyrer, aksjehandel, varsel av interesse melding om utbytte, kunngjøring om utvinning, velkommen som abonnent Nivå 4: Material_id (dvs dokument id) Vises ikke til brukeren. En dokument gruppe kan inneholde flere materialer som brukeren abonnerer på ved å abonnere på en dokument gruppe. Alt materiale (dvs. dokumenter) som skal sendes via e-Boks må være tilknyttet en gruppe og en materiale_id. Definisjon av dokumentgrupper er laget i samarbeid arbeidet mellom e-Boks og kunden. Materiale_id defineres av e-Boks og returneres til kunden til bruk i grensesnitt for materialet. synlig for brukeren usynlig for brukeren

10 Dokumentnavn Navnet på dokumentet, som brukeren ser det i sin e-Boks, fremkommer ved en kombinasjon av en fast og en variabel tekst. Den faste tekst står altid først i dokumentnavnet og er den tekst, som materiale_id’en fikk, da det ble opprettet av e-Boks. Den variable tekst stammer fra feltet [materialebeskrivelse], som kommer fra grensesnittsbeskrivelsen for materialet. Det er ikke nødvendig å angi en (variabel) tekst i feltet [materialbeskrivelse]. I det tilfelle vil dokumentnavnet (det som brukeren ser) utelukkende være den faste tekst. Av hensyn til brukernes mulighet for senere at gjenfinne et dokument, er det hensiktsmessig også å benytte seg av den variable tekst. I tilfelle med pensjonsoversikten når avsender har sendt en ‘Pensjonsoversikt’ (=fast tekst) fra ‘2008’ (= variabel tekst). Bemerk, at den samlede tekstlengden (fast tekst + variabel tekst) ikke må overstige 100 karakterer og at det ikke må benyttes spesialtegn.

11 Bilag Et bilag er informasjon som avsender ’vedlegger’ et dokument. Det skal sammenlignes med innstikk til en traditionel brevforsendelse. Bilag er typisk generell informasjon fra en avsender til sine kunder, f.eks. om nye produkter. Da blir et bestemt bilag relateres til et bestemt dokument, dvs. bilaget er personalavhengig. I bilag er det mulighet for at lage bedre presesentationer. B.l.a. kan det benyttes vektorgrafik, som fylles ut. Det er også mulighet for å benytte seg av aktive felter og links, f.eks. til eget site. Tilknytning av et bilag til et materiale sker i grensesnittet for materialet. Her angis de bilag_id’er dere har mottatt fra e-Boks da bilagene ble opprettet. Fra det enkelte materiale kan det relateres opp til 10 bilag. Et bilag må maksimalt ha en størrelse på 480 Kb. Dere skal ta stilling til, hvilket navn bilaget skal presenteres med i inboksen. Navnet kan maksimalt utgjøre 50 karakterer og det må ikke benyttes spesialtegn. Bilag skal leveres til e-Boks i ferdigt PDF-format. Alternativt til 3. part for konvertering

12 Bilag Punktene under bør vurderes når dere skal utarbeide vedlegg  Vedlegg burde være i A4-format, så brukeren kan printe det  Font størrelsen bør ikke være mindre enn 10 punkt (dpi)  Begrens fontvalget til Arial (Helvetica), Times New Roman og/eller Courier (som finnes på PC)  Bilder skal være 72 dpi-oppløslig, optimert til visning på skjerm (screen optimized)  Unngå bilag som er større end 90-120 Kb  Tenk på hvordan det vil være for mottakeren å lese bilaget  Tekst i bilag burde ikke være i spalter, da brukeren skal scrolle opp for at lese de neste spaltene  Det bør ikke være mere end 80 tegn i en linie, da det ellers er vanskeligt at ‘fange næste linie’  Grafiske elementer, somskal presenteres i bold, bør være i format av vektorgrafik (EPS)  Utnytt PDFs muligheter med aktive felter og links, farver, mailto mv.  Det ‘beste’ PDF-bilag utarbeides ved at lagres i Postscript-formatet for deretter å konverteres til PDF via Adobes distiller (screen optimized)

13 Videre Ønsker deres bedrift 2-veis kommunikasjon med deres kunder i e-Boks?

14 Hva vi kan tilby for bedre kundesamhandling  Sikker to-veis kommunikasjon  Service meldinger direkte til e-post eller SMS  Integrere e-Boks mot eget saksbehandlingsystem Avsendere Brukere

15 • Brukere kan kommunisere sikkert med avsendere, hva er deres ønske i forhold til det? Sikker to-veis kommunikation


Laste ned ppt "For avsendere til e-Boks.no - For B2C markedet.. Agenda Dette dokumentet tar for seg punkter man må ta stilling til for å bli satt opp som en avsender."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google