Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Side 1 Oppsett av byggemiljø med TFS NNUG 31.10.06 Versjon 1.0.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Side 1 Oppsett av byggemiljø med TFS NNUG 31.10.06 Versjon 1.0."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Presentasjon Side 1 Oppsett av byggemiljø med TFS NNUG 31.10.06 Versjon 1.0

3 Presentasjon Side 2 Agenda  Kort om Visual Studio 2005 Team Foundation Server  Continuous Integration  Deployment  Testing

4 Presentasjon Side 3

5 Presentasjon Side 4 ABB: Facts & Figures  Internett:  Over 50 landesiter  Ca. 100.000 publiserte sider  Ca. 1,1 mill besøk og 8 mill page views pr måned  Intranett:  107.000 ansatte i ca. 100 land  Over 40 lokale intranett  Ca. 150.000 publiserte sider  Ca. 1,7 mill besøk og 8 mill page views pr måned  Totalt:  ca. 1300 databaser  Ca. 1,8 mill dokumenter  226 GB innholdsdata  Flere hundre aktive innholdsleverendører (ca 3000 potensielle)

6 Presentasjon Side 5 ABB Portal  Basert på.Net  Innhold lagres fremdeles i Notes.  Brukere legger inn innhold i CAWP via Notesklient, eller Content Cockpit Domino WebSphere.NetOther platforms Portal (.Net 2.0) XML Web Services PagesWeb-parts Internet

7 Presentasjon Side 6 Source Control

8 Presentasjon Side 7 Source Control - branching Release 1.0 Release 1.0.1 Release 1.0.2 Release 1.1 Main development Bugfixing Release 1.1.1 Merge

9 Presentasjon Side 8 Work items

10 Presentasjon Side 9 Rapporter

11 Presentasjon Side 10 Prosess templates

12 Presentasjon Side 11 Prosjektsite (WSS)

13 Presentasjon Side 12 Continuous Integration

14 Presentasjon Side 13 Continuous Integration

15 Presentasjon Side 14 Continuous Integration - Demo Demospøkelset

16 Presentasjon Side 15 Continuous Integration Status Read web config file Standup? Yes No GetBuildStatus Building? Yes No Failed? Yes Display Failed... No Display OK Get CC & Dilbert Display Bob Display Standup Screen

17 Presentasjon Side 16 Oppsett av Continuous Integration med byggestatus  Installer TFS Build Service  Installer VS 2005 Team Suite på server eller  VS 2005 Team Edition for Software Developers (kode analyse/fxCop) + VS 2005 Team Edition for Testers (Code Coverage)  Installer VS 2005 Web Deployment Projects lokalt og på server  Last ned ci.zip fra www.hamang.netwww.hamang.net  Opprett WebSite for CI. Bruk samme AppPool som TFS (TFS AppPool)  Konfigurer web.config for CI  Configuration Manager i VS – DeployTest, DeployProd  “%programfiles%\Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server\TF Setup\BisSubscribe.exe /eventType CheckinEvent /address http://tfsserver:8090/service/WebService.asmx /deliveryType Soap /domain http://tfsserver:8080” http://tfsserver:8090/service/WebService.asmx http://tfsserver:8080  Kontroller at den er registrert i tfsintegration.dbo.tbl_subscription

18 Presentasjon Side 17 Deployment – Web Deployment Projects  Plugin / MSBuild  Precompiled Site  Ulike Configuration Settings / Configuration manager  Rydd opp i

19 Presentasjon Side 18 Testing  Code Coverage  TestTyper  UnitTest  WebTest  LoadTest  Manual Test  Generic Test & Ordered test  TestManager

20 Presentasjon Side 19 Mocking  Lag din egen mock

21 Presentasjon Side 20 Mocking Web ObjectDataSourceEmployees PortalCache EmployeeHandler.GetEmployeeDetails BusinessLogicLayer Employees.FillEmployeeDetails ServiceAgents DataAccessLayer EmployeesTableAdapter.FillBy EmployeeServiceAgent. GetEmployeeData (HttpContext.Current.Cache)

22 Presentasjon Side 21 Mocking  Lag din egen mock  Rhino Mocks  Spring.Net  App.config

23 Presentasjon Side 22 Erfaringer  Under installasjon/oppgradering er det svært viktig å følge instruksjonene nøye!  Du bør kjøre automatisk bygging ved kontinuerlig integrasjon.  Automatisk bygging krever mye systemressurser.  Kjør opplæring for brukerne.  TFS egner seg i større prosjekter. Sjekk byggestatus.  Det finnes ikke noe webbasert grensesnitt for å legge inn work items. (TeamPlains)  Benytt Visual Studio 2005 Web Deployment Projects for automatisk deploy av webprosjekter etter automatisk bygging.  Du kan ikke jobbe disconnected mot TFS!  Å jobbe med web.config er en utfordring.  Benytt Team Foundation Server Administration Tool for å vedlikeholde brukere i de ulike applikasjonene (Source Control, Reporting, Project portal).  Lister over enhetstestene som skal kjøres ved automatisk bygging må vedlikeholdes manuelt.  Bugs, bugs, bugs.

24 Presentasjon Side 23 Ressurser  Build status: http://www.hamang.net http://www.hamang.net  TFS CI: http://blogs.msdn.com/khushboo/archive/2006/02/23/537704.aspx http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en- us/dnvs05/html/ConIntTmFndBld.asp http://blogs.msdn.com/khushboo/archive/2006/02/23/537704.aspx  CI med lampestyring: http://www.pragmaticprogrammer.com/pa/pa.html http://www.pragmaticprogrammer.com/pa/pa.html  TFS Forum: http://forums.microsoft.com/MSDN/default.aspx?SiteID=1 http://forums.microsoft.com/MSDN/default.aspx?SiteID=1  Tips & Trix: http://blogs.vertigosoftware.com/teamsystem/default.aspx http://blogs.vertigosoftware.com/teamsystem/default.aspx  MSBuild reference http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/0k6kkbsd.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/0k6kkbsd.aspx  VS 2005 Web Deployment Projects http://msdn2.microsoft.com/en-us/asp.net/aa336619.aspx

25 Presentasjon Side 24 Hihi Demospøkelset

26 Presentasjon Side 25 Spørsmål? ? ?


Laste ned ppt "Presentasjon Side 1 Oppsett av byggemiljø med TFS NNUG 31.10.06 Versjon 1.0."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google