Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Oppsummering Høgskolen i Agder - Grimstad ENE 202 – våren 2006 Foreleser: Egil Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Oppsummering Høgskolen i Agder - Grimstad ENE 202 – våren 2006 Foreleser: Egil Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Oppsummering Høgskolen i Agder - Grimstad ENE 202 – våren 2006 Foreleser: Egil Hagen

2 Hovedtemaer •Overføring av elektrisk kraft •Fordeling av elektrisk kraft •Stabilitet i kraftsystemer •Overspenninger og isolasjonskoordinering •Fasekompensering •Dimensjonering ved kortslutning •Relevern •Sikkerhet i elektriske anlegg

3 Overføring av elektrisk kraft

4 •Hovedkomponenter i systemet •Spenningsnivåer •Komponenter i en høgspenningslinje •Planlegging og bygging av høgspenningslinjer

5 Lyn •Lynnedslag •Lynavledere •Lynoverspenninger på kraftlinjer •Impulsspenning •Jordline •Mastejording

6 Overføringslinjer •Ekvivalentskjema •Typiske impedansverdier •Forenklet ekvivalentskjema •Spenningsregulering •Overføringsevne

7 Modeller •Resistiv linje •Induktiv linje •Kompensering av linjer •Induktiv linje mellom to systemer

8 Overføringslinjer •Valg av linjespenning •Metoder for å øke overføringsevnen •Linjer med svært høy spenning •Kraftutveksling mellom lastområder •Praktiske eksempler på kraftutveksling

9 Fordeling av elektrisk kraft

10 Komponenter i Stasjonsanlegg •Transformator •Effektbryter •Skillebryter •Avledere •Jordingsspole •Måletransformator •Releer •Jordingsbryter

11 Linjetyper og spenninger Fordelingsnettet: •66 kV, 22 kV og 11 kV linjer

12 Systemstabilitet

13 Temaer •Stasjonær stabilitet •Transient stabilitet –Rotor vinkel –Tidsaspektet •Spenningsstabilitet •Multimaskin systemer

14 Overspenning og isolasjonskoordinering

15 Overspenninger •Lynoverspenninger •Koblingsoverspenninger •Vern mot overspenninger •Isolasjonskoordinering •Utbredelse av overspenninger •Beregning av overspenninger •Ekstrem høgspenning

16 Fasekompensering

17 •Med parallellkoblede kondensatorer •Med seriekoblede kondensatorer •Med spoler i serie •Oppbygging og kobling av kompenserings anlegg •SVC anlegg •Resonans •Synkronkompensatorer

18 Dimensjonering for kortslutning

19 •Termiske påkjenninger •Mekaniske påkjenninger

20 Relevern

21 •Sikringer •Elektromekaniske releer •Elektroniske releer •Mikroprosessorbaserte relevern •Redundans

22 Linje og kabelvern •Overstrømsvern •Distansevern •Differensialvern •Jordfeilvern –Jording av nøytralpunkt •Spolejording •Isolert •Direktejordet

23 Transformatorvern •Gassvakt (Buchholzrele) •Kortslutning-/overstrømsvern •Differensialvern •Termisk vern

24 Kraftstasjonsvern •Forebyggende vern •Visbrasjonsvern •Lagerstrømsvern •Rusningsvern •Overspenningsvern •Termisk vern •Skeivlastvern •Undermagnetiseringsvern •Skadeavgrensende vern •Stator jordfeilvern •Rotorjordfeilvern •Differensialvern •Impedansvern •Overstrømsvern

25 Sikkerhet i Elektriske Anlegg

26 Skader •Strømgjennomgang •Lysbueskader

27 Sikkerhet •Sikkerhet i lavspenningsanlegg –Arbeid på frakoblede anlegg –Arbeid på spenningssatte anlegg –Planlegging av arbeidet •Sikkerhet i høgspenningsanlegg –Endepunktsjording –Frakobling –Markeringsjording –Avstand til spenningssatte anlegg


Laste ned ppt "Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Oppsummering Høgskolen i Agder - Grimstad ENE 202 – våren 2006 Foreleser: Egil Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google