Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Microsoft® Lync™ 2010 Konferanse- og samarbeids opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Microsoft® Lync™ 2010 Konferanse- og samarbeids opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Microsoft® Lync™ 2010 Konferanse- og samarbeids opplæring

2 Mål I denne opplæringen lærer du hvordan du kan:
Komme i gang med elektroniske møter Innringingskonferanser og personlig-ID Planlegge et nettmøte Møter med flere deltagere/flere plattformer ved bruk av Lync og Outlook Holde en profesjonell presentasjon Formell presentasjon ved hjelp av skjermdeling, PowerPoint og tavle. Arbeide med hvem som helst, hvor som helst Samarbeid med kolleger, uansett hvor de er Bruke Microsoft Lync Attendee Bli med på nettmøter selv om du ikke har Lync installert

3 Komme i gang med nettmøter
Denne delen omfatter følgende: Innringingskonferanser Angi din personlige identifikasjonskode (PIN) Tilbake til mål

4 Forstå innringingskonferanser
Innringingskonferanser Innringingskonferanser er et lydalternativ for nettmøter som gjør det mulig for deltagere i eller utenfor organisasjonen din, å delta på møtet med lyd ved hjelp av en telefon. Deltakerne trenger bare å ringe nummeret i møteinvitasjonen din, skrive inn konferanse-IDen og delta med lyd. Personlig identifikasjonskode (PIN) Hvis du ikke er på firmanettverket ditt og vil bruke en telefon for å ringe til et møte som leder eller godkjent anroper, trenger direktenummeret ditt og PIN-koden. En godkjent anroper er en bruker i samme firma som møtearrangøren eller en som er forbundet med firmaet. Alle brukere i firmaet kan bli med som godkjent anroper ved å bruke PIN-koden og direktenummeret sitt. Når du bruker PIN-koden din blir, du identifisert og godkjent og navnet ditt vises sammen med rollen din. OBS! Hvis du ikke bruker PIN-koden din, kan du fremdeles anrope møtet, men blir ikke godkjent og kan ikke starte møtet som leder. Tilbake til mål

5 Angi din personlige identifikasjonskoden
Gå til siden for innstilling av PIN-kode ved å gjøre ett av følgende: Åpne Microsoft Lync, klikk rullegardinmenyen ved sidene av knappen Alternativer, klikk Verktøy og klikk deretter Innstillinger for telefonkonferanse. Åpne Lync, klikk Telefon knappen, og klikk deretter PIN-kode. Vise PIN-kodeinnstillingene dine På siden for innstillinger av PIN-kode, under Personlig identifikasjonskode, klikker du Logg på. Klikk foretrukket språk i Språk-listen, og klikk deretter Logg på. På siden Opprett ny PIN-kode, klikker du PIN-kode eller Endre PIN-kode. Skriv inn et tall som oppfyller kravene til PIN-koden i tekstboksen for PIN-kode, og skriv inn den nye PIN-koden i tekstboksen for å bekrefte PIN-kode. Klikk OK når du er ferdig. OBS! Du må være på firmanettverket ditt for å angi PIN-koden din. Tilbake til mål

6 Innstillinger for telefonkonferanser
På siden for innstillinger av telefonkonferanser finner du annen nyttig informasjon, for eksempel: Tilordnet konferanseinformasjon Denne informasjonen er den Tilordnede konferanse-IDen din og URL-adressen for møtet, som fylles automatisk ut i møteinvitasjonen din når du planlegger et møte med Outlook-tillegg. Legg merke til at du kan gjenopprette den tilordnede konferanseinformasjonen ved hjelp av koblingen som vises på siden. Oppringingsnumre til konferansen Deltakerne kan bruke denne listen for å søke etter telefonnumre som er lokale for deres plassering. DTMF-kontroller i konferanse (Dual-tone multi-frequency signaling eller touch-tone) Bruk disse toneoppringingskommandoene for å kontrollere funksjoner i møtet, for eksempel demping av lyd, oppheving av demping, låsing, opplåsing osv.

7 Planlegge et nettmøte Denne delen omfatter følgende:
Planlegge et nettmøte ved hjelp av Outlook Velge møtealternativer Velge lydalternativer Tilbake til mål

8 Planlegge et nettmøte Tilbake til mål
Tillegget for nettmøte for Microsoft Outlook installeres automatisk når Lync blir installert. Bruk ett av følgende alternativer for å planlegge et nettmøte: I kategorien Hjem i Outlook, klikker du Nye elementer og deretter Elektronisk møte. Gå til kalendervisning i Outlook og klikk Nytt Elektronisk møte på båndet i Outlook, for å planlegge møtet ditt. ELLER Dobbelklikk tidspunktet for møtet i kalendervisningen. Klikk Elektronisk møte på verktøylinjen. Nettmøte Tilbake til mål

9 Møteinvitasjonen Tilbake til mål
En nettmøteinvitasjon åpnes med følgende informasjon: Kobling for å bli med i nettmøtet Informasjon om lyd Konferanse-ID Alternativ for tilbakestilling av PIN-kode Hjelp for førstegangsbrukere OBS! Du kan legge ved sakslisten over, eller under de prikkete linjene i invitasjonen. Ikke endre møteinvitasjonen mellom de prikkete linjene. Det kan hindre personene i å delta på møtet. Tilbake til mål

10 Tilpasse møtealternativene
Du kan endre standard møtealternativer ved å klikke Møtealternativer på båndet i Outlook, der du kan tilpasse tilgangsnivå-, presentatør- og lydalternativene. Merk av for Tilpass tilgang og presentatører for dette møtet. Vær oppmerksom på at ved å merke dette alternativet, har du en ny møtekobling og konferanse-ID Under delen Tilgang og presentatør, velger du alternativene som passer. Disse alternativene beskrives i detalj dette avsnittet. Tilbake til mål

11 Tilpasse adgang til møtet
Bestem hvem som kan logge på møtet uten å vente i møtelobbyen Lobbyen er et virtuelt venterom, og bare arrangører og presentatører kan bestemme hvem som slipper inn fra lobbyen. Velg ett av følgende under Tilgang: Bare arrangør (låst): Bare arrangører av møtet kan logge direkte på møtet uten å vente i lobbyen. Personer jeg inviterer fra firmaet mitt: Bare personer som du har invitert og som er godkjent i firmanettverket ditt vil slippe forbi lobbyen. Personer fra firmaet mitt: Alle fra firmanettverket ditt, som har møtekoblingen får direkte tilgang til møtet uten å vente i lobbyen. Alle, inkludert personer utenfor firmaet mitt (ingen begrensninger): Alle som har møtekoblingen slipper forbi lobbyen. Personer som ringer inn via telefon slipper forbi lobbyen: Alle som har ringt inn til møtet fra en telefon slipper forbi lobbyen (unntatt når møtet er låst). Tilgangsalternativer Tilbake til mål

12 Angi alternativer for presentatør
Bare presentatører og arrangører kan dele skrivebordene og programmene sine, presentere filer og administrere møtealternativer. Dette inkluderer å gi personer tilgang til møtet. Velg ett av følgende under Presentatører: Bare arrangører: Bare arrangørene av møtet kan dele innhold og gi personer tilgang fra lobbyen. Personer fra firmaet mitt: Alle fra firmaet mitt kan dele innhold og gi personer tilgang fra lobbyen. Alle, inkludert personer utenfor firmaet mitt (ingen begrensninger): Alle, inkludert personer som ikke er fra firmaet og som ikke godkjent, kan dele innhold og gi personer tilgang fra lobbyen. Personer jeg velger: Klikk administrere presentatører, og legg til personer du inviterer på presentatørlisten for å velge bestemte personer som presentatører. OBS! Du kan også endre deltakere til presentatører og tilbake til deltakere under møtet. Høyreklikk deltakernavnet i Personer-vinduet i møtet, og klikk deretter Angi presentatør. Tilbake til mål

13 Tilpasse lydalternativer
Klikk kategorien Lyd og telefon i vinduet for møtealternativer, for å tilpasse lydalternativer. Velg plasseringen de fleste av deltakerne dine vil ringe fra. Klikk Hent PIN-koden din for å gå til siden for innstillinger for innringingskonferanse og behandling av PIN-kode, hvis du må tilbakestille PIN-koden. Hvis du vil aktivere inn-/utannonsering, merker du av for å slå på inn-/utannonsering for dette møtet. OBS! Du kan også endre alternativet for inn-/utannonsering under møtet. Tilbake til mål

14 Lagre egendefinerte innstillinger
Du kan lagre de foretrukne innstillingene dine slik at fremtidige møte bruker de samme innstillingene som standard. Klikk Husk innstillinger. Klikk OK. Husk innstillinger Tilbake til mål

15 Sende invitasjonen din
Når du er ferdig med å angi møtealternativer, kan du legge til deltakerne dine, bekrefte at du har riktig dato og klokkeslett og deretter sende invitasjonen. Møteinnkallelsen vises i kalenderen din, og invitasjoner sendes til deltakerne dine. Tilbake til mål

16 Aktivitet 1 Tilbake til mål
Planlegge et møte ved hjelp av Outlook og angi roller og tillatelser. Åpne Outlook og gå til kalendervisningen. Klikk Nytt elektronisk møte på båndet i Outlook. Skriv inn et emne for møtet, og velg deretter dato, klokkeslett og deltagere. Klikk Alternativer for møte på båndet i Outlook, og klikk deretter Tilpass tilgang og presentatører for dette møtet. Under Tilgang velger du hvem som kan bli med på møtet uten å vente i lobbyen. Velg Personer jeg velger under Presentatører, og klikk deretter Administrere presentatører. Klikk OK når du er ferdig, og send deretter invitasjonene. Tilbake til mål

17 Aktivitet 2 Tilbake til mål
Konvertere et eksisterende Outlook-møte til et nettmøte. Åpne et vanlig Outlook-møte som du allerede har planlagt. Klikk Nytt elektronisk møte på båndet i Outlook. Møteinvitasjonene oppdateres med informasjonen for nettmøtet Delta på elektronisk møte og Alternativer for møte blir tilgjengelig på båndet i Outlook. Klikk Alternativer for møte på båndet i Outlook, og klikk deretter Tilpass tilgang og presentatører for dette møtet. Velg Personer fra firmaet mitt under Tilgang. Velg Personer jeg velger under Presentatører, og klikk deretter Administrere presentatører og legg deretter til presentatørene. Klikk OK når du er ferdig, og klikk deretter Send oppdatering. Tilbake til mål

18 Holde en profesjonell presentasjon
Denne delen omfatter følgende: Bli med i et møte Velge lydalternativer Dele dokumenter og samarbeide Finne flere verktøy for presentasjoner Tilbake til mål

19 Bli med i et møte Tilbake til mål
Velg én av følgende metoder for å bli med i et møte: Klikk Bli med på elektronisk møte eller møtekoblingen i Outlook-invitasjonen. Hvis du har Microsoft Outlook 2010, kan du klikke Delta på elektronisk møte i Outlook-påminnelsen. Kopier og lime inn møtekoblingen i et nettleservindu. Bli med i et møte Tilbake til mål

20 Velge lydalternativer for møte
Velg ett av lydalternativene nedenfor: Ikke koble til lyd: Velg dette alternativet hvis du vil ringe møtet fra en telefon ved hjelp av konferansenummeret og konferanse-IDen Vær oppmerksom på at hvis du ringer inn som en overordnet eller en godkjent deltaker, må du også ha PIN-koden og direktenummeret ditt. Bruk Lync (integrert lyd og bilde): Velg dette alternativet hvis du vil bruke lyd fra datamaskinen. Kontroller at mikrofonen og høyttalerne fungerer som de skal ved hjelp av Innstillinger for lydenheter. Klikk Innstillinger på menylinjen i møtet, og klikk deretter Innstillinger for lydenhet. Ring meg på: Velg dette alternativet hvis du vil at Lync skal ringe deg automatisk og logge deg på møtet. Når du bruker dette alternativet, deltar du på møtet ved hjelp av Lync, men du vil høre lyddelen av møtet gjennom telefonen. Du trenger ikke å angi telefonnummer eller konferanse-ID. Tilbake til mål

21 Dele skrivebordet Tilbake til mål
Når du har logget på møtet, kan du blant annet dele skrivebordet ditt eller et program, holde en PowerPoint presentasjon, sette inn en tavle eller et avspørringslysbilde og legge til vedlegg. Slik deler du skrivebordet: Klikk Del i nettmøtet. Klikk Skrivebord på Del-menyen. Det vises en linje øverst på skjermen, og det vises en glødende kant rundt skjermen. Klikk Avslutt deling for å avslutte deling av skrivebordet. Tilbake til mål

22 Dele et program Tilbake til mål
Slik deler du et program og tilhørende vinduer: Klikk Del i nettmøtet. Klikk Program på Del-menyen. Velg programmet du vil dele. Det vises en linje øverst på skjermen, og en glødende kant rundt programvinduet, som indikerer hva som deles. Du kan når som helst klikke Avslutt deling for å avslutte deling av programmet. Avslutte deling Tilbake til mål

23 Gi og ta kontroll i delingsøkten din
Du er den eneste som har kontroll over hva som vises på møteområdet når du starter deling. Du kan gi andre kontrollen over delingsøkten din og du kan ta tilbake kontrollen når du vil. Gi kontroll Klikk menyen Gi kontroll på delelinjen øverst på skjermen. Klikk navnet på personen du vil dele kontroll med, og deretter klikker du OK for å fortsette. Denne personen har nå kontroll over delingsøkten din, og kan bruke tastaturet og musen til å kontrollere det delte innholdet ditt. Alternativet Frigi kontroll vises på verktøylinjen deres i nettmøtet. Klikk Ta tilbake kontroll på Gi kontroll- menyen for å ta tilbake kontrollen. Gi kontroll Tilbake til mål

24 Be om å få kontroll i en delingsøkt
Deltakere kan når som helst be om kontroll over delingsøkten din til , og du får et varsel om å Akseptere eller Avslå. Du kan automatisk tillate at alle deltakerne kan ta kontroll over delingsøkten din ved å gjøre følgende: Klikk Gi kontroll på delingslinjen øverst på skjermen, og klikk deretter Godta automatisk kontrollforespørsler. Klikk OK. Alternativet Be om kontroll vises for alle møtedeltakerne og forespørsler godtas automatisk. Du kan fjerne alternativet når som helst ved å bruke kommandoene på Gi kontroll- menyen Deltakere kan også frigi kontrollen. OBS! Bare én person kan ha kontrollen om gangen. Tilbake til mål

25 Holde en PowerPoint-presentasjon
Slik holder du en PowerPoint-presentasjon: Klikke Del i nettmøtet. Klikk Del, og klikk deretter PowerPoint-presentasjon. Dobbeltklikk PPT-filen som du vil dele. Lysbildene vises i ruteområdet. Bruk piltastene nederst til venstre i møtevinduet for å flytte lysbildene. Klikk Vis presentatør notater for å vise notatene dine. Klikk Vis miniatyrbilder-ikonet for å vise miniatyrbilder. Bruk kontrollene nederst i møtet for å notere på på lysbildene, bruke en laserpeker, sette inn et bilde osv. Klikk Stopp presentasjon for å avslutte PowerPoint-presentasjonen. Vise presentatørnotater Notatverktøy. Vise miniatyrbilder Tilbake til mål

26 Sette inn en tavle Tilbake til mål
Du kan bruke tavlen til å legge inn et notat til alle på møtet, eller bruke den som en tom side for idédugnad. Alle på møtet kan skrive og tegne på tavlen. Klikke Del i nettmøtet. Klikk Ny tavle på Del-menyen. En tavleside settes inn ruteområdet. Når du skal begynne å skrive eller tegne på tavlen, bruker du verktøyene nederst i møtet. Klikk Avslutt deling når du er ferdig. Tilbake til mål

27 Sette inn et avspørringslysbilde
Slik oppretter du et avspørringslysbilde i møtet: Klikke Del i nettmøtet. Klikk Ny undersøkelse på Del-menyen. Skriv inn et navn for avspørringssiden, et spørsmål og valgene. Klikk OK når du er ferdig. En avspørringsside settes inn i ruteområdet for møtet, og deltakerne kan klikke alternativene for å svare på spørsmålet ditt. Bruk kontrollene på nederst på avspørringssiden for å behandle avspørringen, for eksempel åpne, lukke, vise eller skjule resultater. Tilbake til mål

28 Ta møtenotater med OneNote
Bruke Microsoft OneNote til å ta notater i møtet. Navnene på deltakerne hentes automatisk fra møtet og lagret i OneNote. Klikk Handlinger på verktøylinjen for nettmøtet. OBS! Trykk ALT-tasten på tastaturet for å aktivere verktøylinjen hvis den ikke vises. Klikk Ta notater med OneNote. OneNote blir åpnet, og du kan skrive inn møtenotatene dine. En liste med møtedeltakere settes også automatisk inn i OneNote. Tilbake til mål

29 Legge til video i møtet Tilbake til mål
Slik legger du til video i møtet: Still inn kameraet ved hjelp av instruksjonene for enheten. Klikk pilen på Video-menyen, og klikk deretter Innstillinger for videoenhet. Konfigurere kameraet, og klikk deretter OK. Klikk pilen på Video-menyen, og klikk deretter Legg til video. Videoen din vil vises for alle deltakerne i møtet. Høyreklikk videoen og bruk menyen for å utføre følgende, passende kommandoer: Stans min video midlertidig, Skjul min forhåndsvisning, Utvid min forhåndsvisning, Ta ut video, Vis full skjerm og Innstillinger for videoenhet. OBS! Når du har utført en av oppgavene ovenfor, kan du høyreklikke videoen på nytt for å angre kommandoene. Når du har satt videoen på pause, kan du for eksempel høyreklikke videoen på nytt og velge Start min video for å vise videoen din. Du kan også bruke kontrollene øverst på skjermen for å stanse videoen midlertidig, gå til full skjerm, ta ut videoen osv. Tilbake til mål

30 Legge til eller vise vedlegg
Slik legger du til en fil i møtet, for eksempel støtteark eller presentasjonen, som deltakerne kan laste ned: Klikk Legg til eller vis vedlegg. Klikk Legg til vedlegg i dialogboksen Vedlegg. Velg filen du vil laste opp, og klikk deretter Åpne. Som standard kan alle i møtet lagre vedlegget lokalt. Du kan kontrollere tilgang ved å klikke pilen ved siden av filen, peke på Gjør tilgjengelig for og velge ett av følgende: Møtearrangør, Presentatører, Alle. Du kan når som helst endre tilgangsnivået under møtet. Tips! Du holder deltakeren fokusert på presentasjonen din og unngår distraksjoner ved bare å gi tilgang til arrangører og presentatører ved starten av møtet og gjøre filen tilgjengelig for alle når du er ferdig med presentasjonen. Deltakere i møte kan klikke Legg til eller vis vedlegg, og deretter klikke filen for å laste den ned lokalt. Tilbake til mål

31 Ta opp et møte Tilbake til mål Slik tar du opp et møte:
Klikk Flere alternativer i møtet ditt, og klikk deretter Start opptak. Pause- og Stopp-kommandoene blir tilgjengelig nederst i møtevinduet. Klikk Stopp-knappen og tilpass alternativene i vinduet Stopp innspilling ved behov. Opptakene lagres som standard i Lync-opptaksformatet på denne plasseringen: C:\Brukere\brukernavn\Lync-opptak\. Klikk Bla gjennom for å lagre opptaket på en annen plassering. Valget for å lagre opptaket i WMV-format er også aktivert som standard. Hvis ikke, merker du av for Opprett også en versjon som kan publiseres til andre (WMV). Dette alternativet lagrer opptaket ditt i ett enkelt WMV-videoformat, som kan sendes til andre. Tilbake til mål

32 Vise opptaket ditt Tilbake til mål Slik viser du opptaket ditt:
Klikk Start, klikk Alle programmer, Microsoft Lync og deretter Microsoft Lync Opptaksbehandling. Tips! Du kan også åpne Opptaksbehandling fra Lync. Klikk Verktøy på menylinjen, og klikk deretter Opptaksbehandling. I vinduet for opptaksbehandling velger du om du vil vise opptaket i Lync-opptaks- eller Windows Media-opptaksformat. Klikk ønsket kategori øverst i vinduet for Opptaksbehandling. Velg et opptak, og klikk deretter Spill av. Hvis du har valgt Windows Media-opptaksformatet, blir opptaket spilt av i Windows Media Player. Hvis du har valgt Lync-formatet, blir opptaket spilt av i Lync-opptaksavspilling. Tilbake til mål

33 Dele opptaket ditt Tilbake til mål
Slik deler du opptaket ditt med andre: Åpne Opptaksbehandling, og klikk kategorien Windows Media-opptak. Velg opptaket ditt og klikk Bla igjennom til plasseringer der opptaket ditt er lagret. Kopier filen og legg den inn der andre kan få tilgang til den. Hvis du bare har lagret filen i Lync-opptaksformatet og vil ha en WMV-versjon i tillegg, kan du gjøre følgende: Klikk kategorien Lync-opptak. Velg opptaket ditt og klikk deretter Publiser. Hvis du vil, kan du endre navnet og banen til opptaket i vinduet Lagre og publiser og deretter klikke OK. TIPS! Du kan også publisere opptaket direkte til en plassering som er tilgjengelig for andre, for eksempel en SharePoint-gruppe. Tilbake til mål

34 Aktivitet 3 Dele skrivebordet og programmene dine Tilbake til mål
Klikk Delta på elektronisk møte for å logge på møtet ditt. Klikk Skrivebord på Del-menyen. Legg merke til delingslinjen øverst på skjermen og den gyldne linjen i møtet som indikerer delingsstatusen din. Klikk Forhåndsvisning for å åpne ruteområdet. Klikk Avslutt deling på verktøylinjen for deling. Klikk Program på Del-menyen. Velg et program å dele. Legg merke til delingslinjen og varslet i møtet ditt. Klikk Avslutt deling. Tilbake til mål

35 Aktivitet 4 Holde en PowerPoint-presentasjon Tilbake til mål
Klikk PowerPoint Presentasjon på rullegardinmenyen Del. Velg PowerPoint-filen og klikk deretter Åpne. Bruk verktøyene nederst på skjermen for å flytte lysbildene eller notere på PowerPoint-lysbildene. Klikk Avslutt deling. Tilbake til mål

36 Aktivitet 5 Sette inn og bruke en tavle Tilbake til mål
Klikk Ny tavle i rullegardinmenyen Del. En tavleside settes inn i møtet. Bruk verktøyene nederst på skjermen for notere på tavlen. Velg et bilde å sette inn på tavlen, og klikk Sett inn bilde. Bruk stempelknappene for å sette inn pil, merke og X-stempel. Klikk Avslutt deling. Tilbake til mål

37 Arbeide med hvem som helst, hvor som helst
Denne delen omfatter følgende: Samarbeide med kontaktene dine Starte et ikke-planlagt nettmøte Starte et ikke-planlagt telefonmøte Tilbake til mål

38 Samarbeide med kontaktene dine
Du kan bruke Lync for å dra fordeler av konferanse- og samarbeidsfunksjonene, uten å måtte planlegge et nettmøte. Du kan dele skjermen din med kolleger andre steder, holde en PowerPoint- presentasjon eller dele ideer på nettavlen. Dobbeltklikk navnet til en kontakt for å åpne et samtalevindu. I rullegardinmenyen Del, kan du velge ett av følgende presentasjonsalternativer: Skrivebord Programmer PowerPoint-presentasjon Ny tavle Ny undersøkelse Du kan bruke samarbeidsfunksjonene og delingsalternativene på samme måte som ved et planlagt møte. Tilbake til mål

39 Starte et ikke-planlagt nettmøte
Bruk Møt nå-alternativet for å starte et improvisert nettmøte og invitere deltakere. Åpne Lync, klikk Vis meny-pilen ved siden av knappen Alternativer, og klikk deretter Møt nå. Velg et lydalternativ, og logg deretter på møtet. Klikk rullegardinmenyen Alternativer for personer for å invitere deltakere. Klikk Inviter med navn eller telefonnummer for å legge til personer i organisasjonen og tilknyttede organisasjoner, eller inviter andre med telefon. Du kan også dra kontakter fra kontaktlisten og slippe dem i møtevinduet. Du kan sende en e-postinvitasjon til personer i eller utenfor organisasjonen, ved å klikke Inviter ved hjelp av e-postadresse og sende Outlook-invitasjonen som åpnes automatisk. Tilbake til mål

40 Starte et ikke-planlagt telefonmøte
Starte en ikke-planlagt telefonkonferanse med flere kontakter Trykk og hold nede CTRL-tasten i kontaktlisten, og merk deretter kontaktene du vil ringe. Høyreklikk bildet eller knappen for tilstedeværelse til den siste kontakten, og pek på Start en telefonkonferanse og klikk Lync. Kontaktene dine mottar et varsel om konferanseinvitasjonen som gjør det mulig for dem å bli med i konferansen. Varsel om konferanseinvitasjon Bli med i en ikke-planlagt telefonkonferanse Hvis du er invitert til en telefonkonferanse, klikker du popup-varslet som vises nederst til venstre på skjermen, og du legges deretter til i telefonkonferansen. Tilbake til mål

41 Aktivitet 6 Starte et ikke-planlagt møte (Møt nå) Tilbake til mål
Åpne Lync, klikk Vis meny-pilen ved siden av knappen Alternativer, og klikk deretter Møt nå. Klikk Alternativer for personer og deretter Invitere etter navn eller telefonnummer. Søk etter kontakter eller velg fra en liste, og klikk deretter OK. Den inviterte mottar et varsel og kan delta ved å klikke popup-varslet eller Aksepter. Tilbake til mål

42 Microsoft® Lync™ 2010 Attendee
Denne delen omfatter følgende: Forstå Lync Attendee Bli med i et møte med Lync Attendee Konfigurere lyd og video Alternativer for Lync Attendee Tilbake til mål

43 Microsoft Lync 2010 Attendee
Lync Attendee er en rik klient som gjør det mulig for deg å delta i nettmøter. Du trenger ikke Lync eller en konto på serveren der møtet holdes. Funksjoner Lync Attendee gir tilgang til direktemeldinger, lyd, video og alle modaliteter for datasamarbeid, når du er i en konferanse. Interoperabilitet Hvis Lync Attendee og Communicator 2007 R2 er installert, vil det riktige programmet for møtet automatisk åpnes når du deltar i et nettmøte. Tilbake til mål

44 Krav for Lync Attendee Hvis du kjører Windows, trenger du bare Lync Attendee og møtekoblingen, som vanligvis kommer i en e-post fra arrangøren. Lync Attendee velger automatisk de best mulige kombinasjonene av enhetsinnstillinger som skal brukes for nettmøtet, eller du kan tilpasse innstillingene. Når Communicator 2007 R2 and Lync Attendee er installert, vil innstillingene for enheter som ble endret og lagret i en klient, også bli lagret i den andre. Lync Attendee kan være installert på datamaskinen av organisasjonen din, eller du kan laste det ned hvis organisasjonen tillater det, fra: Tilbake til mål

45 Bli med ved hjelp av firmalegitimasjonen
Slik bruker du nettverkslegitimasjonen din: Klikk møtekoblingen i møteinvitasjonen din for å åpne påloggingsvinduet for Lync Attendee. Velg Bli med ved å bruke irmalegitimasjon. Skriv inn e-postadressen din i adresseboksen for Pålogging, som vist i eksempelet. Klikk Bli med. Velg et Lyd-alternativ, og klikk deretter OK. Du logges på møte og kan bruke lyd, video, eller direktemeldinger for å kommunisere med andre deltakere. Tilbake til mål

46 Bli med som gjest Tilbake til mål Slik blir du med som gjest:
I påloggingsvinduet velger du Bli med som gjest. Skriv inn navnet ditt slik du vil det skal vises i møtet, og klikk deretter Bli med. Hvis arrangøren har aktivert lobbyen, må du vente til en presentatør gir deg tilgang til møtet. Hvis ikke logges du på automatisk. Lobby Tilbake til mål

47 Tilgang til alternativer for video og lyd
Innstillingene konfigureres automatisk av Lync Attendee, avhengig av hvilken enhet du kobler til. Bekrefte lydinnstillinger Klikk Innstillinger på verktøylinjen. Trykk ALT-tasten på tastaturet for å aktivere verktøylinjen hvis den ikke vises. Klikk Innstillinger for lydenhet. Klikk kategorien Lydenhet i vinduet Alternativer for Lync Attendee. Tilbake til mål

48 Konfigurere lyd og video
Kontroller og juster høyttalerne og mikrofonen i kategorien Lydenhet, og juster dem etter ønske. Klikk kategorien Videoenhet, og velg deretter kameraet du vil bruke. Klikk Innstillinger for webkamera for å justere alternativene etter ønske. Lydenhet Videoenhet Tilbake til mål

49 Alternativer for Lync Attendee
Du kan også gå igjennom eller endre Lync Attendee-alternativer før møtet starter. Klikk Start, og klikk deretter Alle programmer. Klikk Microsoft Lync Attendee I vinduet Alternativer for Attendee Lync går du igjennom og endrer ønskede alternativer. Tilbake til mål

50 Gjennomgang Denne opplæringen omfattet følgende emner:
Komme i gang med elektroniske møter Innringingskonferanser og personlig-ID Planlegge et nettmøte Møter med flere deltagere/flere plattformer ved bruk av Lync og Outlook Holde en profesjonell presentasjon Formell presentasjon ved hjelp av skjermdeling, PowerPoint og tavle. Arbeide med hvem som helst, hvor som helst Samarbeide med kolleger uansett hvor de er Bruke Microsoft Lync Attendee Bli med på nettmøter selv om du ikke har Lync installert

51 © 2010 Microsoft Corporation. Med enerett
© 2010 Microsoft Corporation. Med enerett. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, og andre produktnavn er eller kan være registrerte varemerker og/eller varemerker i USA og/eller andre land/regioner. Denne informasjonen er bare til for opplysningsformål og representerer det gjeldende synspunktet til Microsoft Corporation på den datoen det ble presentert. På grunn av at Microsoft må tilpasse seg endrende markedsforhold, skal det ikke tolkes som en forpliktelse på vegne av, og Microsoft kan ikke garantere nøyaktigheten av noen informasjon som gis etter datoen for denne presentasjonen. MICROSOFT GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE, NÅR DET GJELDER INFORMATION I DENNE PRESENTASJONEN. Tilbake til mål


Laste ned ppt "Microsoft® Lync™ 2010 Konferanse- og samarbeids opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google