Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DELPROSJEKT 2 HELSEFORETAK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DELPROSJEKT 2 HELSEFORETAK"— Utskrift av presentasjonen:

1 DELPROSJEKT 2 HELSEFORETAK
Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten – med fokus på bruk av videokonferanse for intervju av pasient av gruppeopphold DELPROSJEKT 2 HELSEFORETAK Inge Hagensen Teamleder, avd for hjerneskader

2 Tanker bak delprosjekt
gi større måloppnåelse i forhold til ”rett pasient på rett sted til rett tid”? bedre forberede det tverrfaglige team på å ta imot pasienten (ved bl.a. å få et visuelt inntrykk, ved å få demonstrert aktiviteter og ved å kunne stille utdypende spørsmål underveis)? bidra til å tydeliggjøre pasientenes målsettinger og dermed effektivisere kartleggingsfasen under oppholdet? kreve ekstra innsats fra pasienten, fra teamet og fra innsøkende innstans?

3 Dagens prosedyre ved innkomst
Fastlege eller annet helseforetak søker pasient til Sunnaas Inntaksteam vurderer søknad Oversykepleier gir beskjed til pasient/pårørende/innsøkende innstans, med opplysning om dato for innleggelse. Teamleder finner frem opplysninger fra søknaden Pasientansvarlig sykepleier kontakter pasient/pårørende/innsøkende innstans for ytterlig og oppdatert informasjon. Sykepleiedokumentasjon utarbeides

4 Planer med inntak med videokonferanse
Inntak med inntaksteam og avdelingsoverlege som tidligere Teamleder reserverer telemedisinstudio ved Sunnaas Teamleder kontakter Anne Merete Driveklepp for avtaler med NST sin Helse Øst koordinator, for å finne deltagers nærmeste telemedisinske studio og informerer om aktuell tid Helse Øst koordinator gjør aktuelle avtaler lokalt (tid og en person til å ta imot og veilede aktuelle deltager) Behandlingsteamet gjennomfører videokonferansen Sammenfatning av observasjoner Utarbeidelse av dokumentasjon

5 Erfaring og situasjonen i dag
Flott å være så pass forberedt på pasienten Terskelen for å benytte videooverføring i møter har blitt senket drastisk Utfordringen vi jobber med i dag er fortsatt det tekniske. Nå håndterer vi greit selve utstyret, men basis kunnskapen om hva som lar seg gjøre med ISDN eller IP, er fortsatt ikke innarbeidet Det er et redskap der sparer mye tid og penger i forbindelse med for eksempel reiser, og det å få inn rett utstyr til pasienten innen de kommer Muliggjør at flere kan delta på møter og dermed spredning av viden/kunnskap

6 Utfordringer Tidsfaktor på inntak Å få styr på det teknisk
Å innehente så pass mye opplysninger om pasienten, at det rette team blir sammensatt, ut fra pasientens behov og behandlers kompetanse. Dette innen selve videokonferansen. Innkalding til møte hos oss og innsøkende innstans. Altid vanskeligt å få samlet mange folk på kort varsel. Pasientens deltakelse? Å få styr på det teknisk Organisering Lokale Kontakt med prosjektleder og eksterne IT-folk


Laste ned ppt "DELPROSJEKT 2 HELSEFORETAK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google