Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN UNDERVISE I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Conference on Entrepreneurship in Higher Education Oslo, December 2nd 2011 FIL DR JAN-URBAN SANDAL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN UNDERVISE I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Conference on Entrepreneurship in Higher Education Oslo, December 2nd 2011 FIL DR JAN-URBAN SANDAL."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN UNDERVISE I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Conference on Entrepreneurship in Higher Education Oslo, December 2nd 2011 FIL DR JAN-URBAN SANDAL

2 FIL DR JAN-U. SANDAL2 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute Instituttets virksomhet: •Forskning og Formidling: - Innovasjon - Entreprenørskap - Sosialt entreprenørskap •Vitenskapelig, uavhengig, nøytral, privat finansiert, nonprofit, internasjonal og upolitisk. •Samarbeid og utveksling med universiteter, institutter, forskere og næringsliv. Bidrar til internasjonal vitenskapelig debatt: Artikler, papers, bøker, seminarer, forelesninger, foredr.

3 FIL DR JAN-U. SANDAL3 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •Undervisning: – Omfattende kurstilbud innenfor: •Forretningsmessig entreprenørskap •Innovasjon og sosialt entreprenørskap •Økonomisk historie •Humaniora og administrative fag med særlig vekt på innovasjon og entreprenørskap •Utviklingsprogrammer •Yrkesopplæringer •Foredrag, seminarer og veiledning

4 FIL DR JAN-U. SANDAL4 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •Skoler, jfr. Studieplanen i hvert fag: - Sosialentreprenørskolen© INS, 20 uker: SE-02-A, IM-02-A, SV-02-A - Privatfondskolen© INS, 15 uker - Logistikkoperatørskolen©, 24 uker

5 FIL DR JAN-U. SANDAL5 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •Global Speaking Tours •Internship programs USC •US – Scandinavian exchange programs •Stormøte i sosialt entreprenørskap – Stormøteprisen – Stormøtefondet •Entreprenørstipendier •Reisestipendier –Giverkonferanser

6 FIL DR JAN-U. SANDAL6 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute SOSIALENTREPRENØRSKOLEN© INS: •Sosialentreprenørskolen© INS er det første og eneste organiserte opplæringstilbud i sosialt entreprenørskap rettet mot både teoretikere og praktikere i faget sosialt entreprenørskap. Sosialentreprenørskolen© INS omfatter en opplæring som dekker interessante og relevante fagområder i sosialt entreprenørskap. Omfanget er 20 leksjoner (tilsvarende 20 uker) fordelt på tre trinn og omfatter teori – analyse - display – action. Etter gjennomført og godkjent opplæring har deltakeren oppnådd økt realkompetanse som sosialentreprenør.

7 FIL DR JAN-U. SANDAL7 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •Sosialentreprenørskolen © INS gir deltakeren økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosess, både i eksisterende og nye bedrifter, organisasjoner og i offentlig virksomhet. Sosialentreprenørskolen © INS har for øvrig til hensikt å formidle kunnskaper og holdninger som både er relevante og nødvendige i verdiskapningen i en moderne bedrift og organisasjon. Sosialentreprenørskolen © INS passer godt for sosialentreprenører, arbeidsledere, avdelingsledere, bedriftsrådgivere, veiledere, lærere, praktikere, frivillige, gründere, nyetablerere, tillitsvalgte og enhver annen som ønsker en moderne opplæring i et nytt og fremtidsrettet fagområde. Også ansatte i offentlige virksomheter vil kunne ha stor nytte av Sosialentreprenørskolen © INS, også som et svært relevant etterutdanningstilbud.

8 FIL DR JAN-U. SANDAL8 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute Anbefalt litteratur: •1. Sandal, Jan-U., (2003), Jakten på Entreprenøren, Kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre? Stockholm: Almquist & Wiksell International.

9 FIL DR JAN-U. SANDAL9 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •2. Sandal, Jan-U., (2004), Sosialt Entreprenørskap. Lund Papers in Economic History. No. 96, 2004. •3. Sandal, Jan-U., (2006), Den Sosiale Entreprenør – et Case, Lund Papers in Economic History. No 101, 2006. •4. Sandal, Jan-U., (2007), Sosial- Entreprenøren – agent med rett til å endre. Kolofon forlag. Oslo.

10 FIL DR JAN-U. SANDAL10 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute 5. Sandal, Jan-U., (2008), Et nordisk perspektiv på sosialt entreprenørskap, i Socialt Entreprenørskab - et aktuelt signalement, CSE årsrapport 2008, 1. udgave 2008. Roskilde. 6. Sandal, Jan-U., (2009), Utviklingsfronten i sosialt entreprenørskap og dets potensial som demokratisk kraft. CSE Publications 10:10. Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet. Danmark.

11 FIL DR JAN-U. SANDAL11 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •7. Sandal, Jan-U., (2010), The Social Entrepreneur Pyramid: With a Nordic Perspective on Social Entrepreneurship. Media- Tryck, Lund University, Lund, Sweden. •8. Sandal, Jan-U., (2011), Introduksjon til Joseph A. Schumpeter: Entreprenørprofitt – et insitament til demokratisk utvikling. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2011. Finland

12 FIL DR JAN-U. SANDAL12 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •Kurset: Sosialt entreprenørskap i den videregående skole i Norge; - Et pedagogisk faglig opplegg for lærere og ledere i den videregående skole i Norge. - En klasse er i gang, flere vil følge.

13 FIL DR JAN-U. SANDAL13 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute MÅLSETTING FOR FAGET SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: •Inspirere og motivere hver enkelt elev/student (og lærer) til å utvikle ferdigheter og holdninger i faget basert på den innstilling at hvert enkelt menneske kan utvikle seg selv, ta lederroller i det sosiale entreprenørskap og derigjennom bidra til å endre samfunnet i en ønsket (demokratisk) retning.

14 FIL DR JAN-U. SANDAL14 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute Næringslivspedagogiske voksenopplæringsprinsipper©(Sandal), utdrag : •All opplæring har en nytte relatert til produksjonsfunksjonen •Alle eksempler og caser relateres til empiri •Gjensidig respekt i opplæringssituasjonen •Studentene er tenkende og følende individer •Ivareta deltakernes talent og kreativitet

15 FIL DR JAN-U. SANDAL15 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •Dialog •Kunnskap skal være forskningsbasert og avspeile forskningsfronten i relevante fagområder •Unngå sammenblandning mellom privat initiativ, myndighetenes politiske hensikter og finansieringens bindinger i opplæringen

16 FIL DR JAN-U. SANDAL16 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •I undervisningen er læreplanen utgangspunkt for opplæring, i næringslivet er produksjonsmålet utgangspunktet. - Ta derfor særlig hensyn til følgende: •Myndigheter kan ikke utrette det samme som sosiale entreprenører (jfr. innovasjon) •Privat eiendomsrett må ivaretas i forhold til opphavsrett til ideer og aktiviteter og til å høste profitt ved suksess

17 FIL DR JAN-U. SANDAL17 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •Stormøte i Sosialt Entreprenørskap er en nonprofit, uavhengig og nøytral seminarrekke som er grunnlagt av og ledes av Fil. Dr. Jan-U. Sandal (org nr. 981 817 133) og er åpen for alle: forskere, forskerstuderende, formidlere, forelesere, undervisere, studenter, kursdeltakere, praktikere, gründere, sosialentreprenører, politikere, embetsmenn, journalister, eiere, ledere og ansatte i alle virksomhetsområder og bransjer med interesse for og/eller tilknytting til faget. Deltakelse ved invitasjon. Deltakelse er gratis

18 FIL DR JAN-U. SANDAL18 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute STORMØTEFONDET •Stormøtefondets hensikt er å yte økonomisk bidrag til frie stipendier for søkere som er kvalifiserte eller ønsker å kvalifisere seg i faget i den hensikt at de på individuell basis kan oppnå Stormøtets visjon.

19 FIL DR JAN-U. SANDAL19 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •Stormøtefondet er et privat finansiert fond for vitenskapsstipendier. •Stipendier blir tildelt på bakgrunn av godkjent søknad etter gitte kriterier. •Stipendiatene vil rapporterer til Stormøtet. •Stipendiatene vil bidra til den vitenskapelige diskusjon og kritikk.

20 FIL DR JAN-U. SANDAL20 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute •KONTAKT: jan-u.sandal@c2i.net www.janusandal.no 67 97 53 60 47 27 66 11 Be om invitasjon til Stormøte i sosialt entreprenørskap. Søk stipend fra Stormøtefondet.


Laste ned ppt "HVORDAN UNDERVISE I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP Conference on Entrepreneurship in Higher Education Oslo, December 2nd 2011 FIL DR JAN-URBAN SANDAL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google