Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN UNDERVISE I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN UNDERVISE I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN UNDERVISE I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP
Conference on Entrepreneurship in Higher Education Oslo, December 2nd 2011 FIL DR JAN-URBAN SANDAL

2 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Instituttets virksomhet: Forskning og Formidling: - Innovasjon - Entreprenørskap - Sosialt entreprenørskap Vitenskapelig, uavhengig, nøytral, privat finansiert, nonprofit, internasjonal og upolitisk. Samarbeid og utveksling med universiteter, institutter, forskere og næringsliv. Bidrar til internasjonal vitenskapelig debatt: Artikler, papers, bøker, seminarer, forelesninger, foredr. FIL DR JAN-U. SANDAL

3 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Undervisning: Omfattende kurstilbud innenfor: Forretningsmessig entreprenørskap Innovasjon og sosialt entreprenørskap Økonomisk historie Humaniora og administrative fag med særlig vekt på innovasjon og entreprenørskap Utviklingsprogrammer Yrkesopplæringer Foredrag, seminarer og veiledning FIL DR JAN-U. SANDAL

4 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Skoler, jfr. Studieplanen i hvert fag: - Sosialentreprenørskolen© INS, 20 uker: SE-02-A, IM-02-A, SV-02-A - Privatfondskolen© INS, 15 uker - Logistikkoperatørskolen©, 24 uker FIL DR JAN-U. SANDAL

5 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Global Speaking Tours Internship programs USC US – Scandinavian exchange programs Stormøte i sosialt entreprenørskap Stormøteprisen Stormøtefondet Entreprenørstipendier Reisestipendier Giverkonferanser FIL DR JAN-U. SANDAL

6 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
SOSIALENTREPRENØRSKOLEN© INS: Sosialentreprenørskolen© INS er det første og eneste organiserte opplæringstilbud i sosialt entreprenørskap rettet mot både teoretikere og praktikere i faget sosialt entreprenørskap. Sosialentreprenørskolen© INS omfatter en opplæring som dekker interessante og relevante fagområder i sosialt entreprenørskap. Omfanget er 20 leksjoner (tilsvarende 20 uker) fordelt på tre trinn og omfatter teori – analyse - display – action. Etter gjennomført og godkjent opplæring har deltakeren oppnådd økt realkompetanse som sosialentreprenør. FIL DR JAN-U. SANDAL

7 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Sosialentreprenørskolen© INS gir deltakeren økt kunnskap om den sosiale innovasjonsprosess, både i eksisterende og nye bedrifter, organisasjoner og i offentlig virksomhet. Sosialentreprenørskolen© INS har for øvrig til hensikt å formidle kunnskaper og holdninger som både er relevante og nødvendige i verdiskapningen i en moderne bedrift og organisasjon. Sosialentreprenørskolen© INS passer godt for sosialentreprenører, arbeidsledere, avdelingsledere, bedriftsrådgivere, veiledere, lærere, praktikere, frivillige, gründere, nyetablerere, tillitsvalgte og enhver annen som ønsker en moderne opplæring i et nytt og fremtidsrettet fagområde. Også ansatte i offentlige virksomheter vil kunne ha stor nytte av Sosialentreprenørskolen© INS, også som et svært relevant etterutdanningstilbud. FIL DR JAN-U. SANDAL

8 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Anbefalt litteratur: 1. Sandal, Jan-U., (2003), Jakten på Entreprenøren, Kan Joseph A. Schumpeters teori benyttes til å identifisere og differensiere entreprenører i det 21. århundre? Stockholm: Almquist & Wiksell International. FIL DR JAN-U. SANDAL

9 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
2. Sandal, Jan-U., (2004), Sosialt Entreprenørskap. Lund Papers in Economic History. No. 96, 2004. 3. Sandal, Jan-U., (2006), Den Sosiale Entreprenør – et Case, Lund Papers in Economic History. No 101, 2006. 4. Sandal, Jan-U., (2007), Sosial-Entreprenøren – agent med rett til å endre. Kolofon forlag. Oslo. FIL DR JAN-U. SANDAL

10 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
5. Sandal, Jan-U., (2008), Et nordisk perspektiv på sosialt entreprenørskap, i Socialt Entreprenørskab - et aktuelt signalement, CSE årsrapport 2008, 1. udgave Roskilde. 6. Sandal, Jan-U., (2009), Utviklingsfronten i sosialt entreprenørskap og dets potensial som demokratisk kraft. CSE Publications 10:10. Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet. Danmark. FIL DR JAN-U. SANDAL

11 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
7. Sandal, Jan-U., (2010), The Social Entrepreneur Pyramid: With a Nordic Perspective on Social Entrepreneurship. Media-Tryck, Lund University, Lund, Sweden. 8. Sandal, Jan-U., (2011), Introduksjon til Joseph A. Schumpeter: Entreprenørprofitt – et insitament til demokratisk utvikling. Ekonomiska Samfundets Tidskrift 1/2011. Finland FIL DR JAN-U. SANDAL

12 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Kurset: Sosialt entreprenørskap i den videregående skole i Norge; - Et pedagogisk faglig opplegg for lærere og ledere i den videregående skole i Norge. - En klasse er i gang, flere vil følge. FIL DR JAN-U. SANDAL

13 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
MÅLSETTING FOR FAGET SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: Inspirere og motivere hver enkelt elev/student (og lærer) til å utvikle ferdigheter og holdninger i faget basert på den innstilling at hvert enkelt menneske kan utvikle seg selv, ta lederroller i det sosiale entreprenørskap og derigjennom bidra til å endre samfunnet i en ønsket (demokratisk) retning. FIL DR JAN-U. SANDAL

14 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Næringslivspedagogiske voksenopplæringsprinsipper©(Sandal), utdrag : All opplæring har en nytte relatert til produksjonsfunksjonen Alle eksempler og caser relateres til empiri Gjensidig respekt i opplæringssituasjonen Studentene er tenkende og følende individer Ivareta deltakernes talent og kreativitet FIL DR JAN-U. SANDAL

15 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Dialog Kunnskap skal være forskningsbasert og avspeile forskningsfronten i relevante fagområder Unngå sammenblandning mellom privat initiativ, myndighetenes politiske hensikter og finansieringens bindinger i opplæringen FIL DR JAN-U. SANDAL

16 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
I undervisningen er læreplanen utgangspunkt for opplæring, i næringslivet er produksjonsmålet utgangspunktet. - Ta derfor særlig hensyn til følgende: Myndigheter kan ikke utrette det samme som sosiale entreprenører (jfr. innovasjon) Privat eiendomsrett må ivaretas i forhold til opphavsrett til ideer og aktiviteter og til å høste profitt ved suksess FIL DR JAN-U. SANDAL

17 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Stormøte i Sosialt Entreprenørskap er en nonprofit, uavhengig og nøytral seminarrekke som er grunnlagt av og ledes av Fil. Dr. Jan-U. Sandal (org nr. 981 817 133) og er åpen for alle: forskere, forskerstuderende, formidlere, forelesere, undervisere, studenter, kursdeltakere, praktikere, gründere, sosialentreprenører, politikere, embetsmenn, journalister, eiere, ledere og ansatte i alle virksomhetsområder og bransjer med interesse for og/eller tilknytting til faget. Deltakelse ved invitasjon. Deltakelse er gratis FIL DR JAN-U. SANDAL

18 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
STORMØTEFONDET Stormøtefondets hensikt er å yte økonomisk bidrag til frie stipendier for søkere som er kvalifiserte eller ønsker å kvalifisere seg i faget i den hensikt at de på individuell basis kan oppnå Stormøtets visjon. FIL DR JAN-U. SANDAL

19 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
Stormøtefondet er et privat finansiert fond for vitenskapsstipendier. Stipendier blir tildelt på bakgrunn av godkjent søknad etter gitte kriterier. Stipendiatene vil rapporterer til Stormøtet. Stipendiatene vil bidra til den vitenskapelige diskusjon og kritikk. FIL DR JAN-U. SANDAL

20 Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute
KONTAKT: Be om invitasjon til Stormøte i sosialt entreprenørskap. Søk stipend fra Stormøtefondet. FIL DR JAN-U. SANDAL


Laste ned ppt "HVORDAN UNDERVISE I INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google