Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er dette framtidsbilde ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er dette framtidsbilde ?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Er dette framtidsbilde ?

3 Eller Seniorressursen!
Det er viktig å skape et nytt syn på den store ”eldrebølgen” som kommer – ikke en tsunami av omsorgsbehov, men en seniorressurs utløst av livslyst i en kulturkontekst. Identitet skapes i offentlige relasjoner. Ved pensjonsalder opphører identitetspendlingen mellom offentlig og privat arena. Møter og aktiviteter kun sammen med andre eldre på eldreinstitusjoner av ulike slag gir lett en identitetspeiling som forsterker møtet med alderdommen, og fremmer fokus på alder og behov for omsorg. Det er viktig å ha fokuset på interesser, evner, engasjement og muligheter innen kultur og de åpne kulturarenaer. Vi må fokusere på seniorene som lystsøkende aktører og mulighetsskapere for andre.

4 Seniorressursen Definisjon
Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker sin tid og sine evner til å være en ressurs for andre innen kunst og kultur. Målgruppe: Pensjonister som på frivillig basis ønsker å engasjere seg innen kultursektoren som mentorer, medvirkere, planleggere eller døråpnere. Det er ønskelig å rekruttere bredt, og med utgangspunkt i ulike livserfaringer og fagbakgrunn.

5 MÅL Seniorressursen skal, basert på lyst, livserfaring og kompetanse, sette i gang/medvirke i ulike tiltak som fremmer økt livskvalitet. Måla for den enkelte deltaker skal være at det føles meningsfylt å delta – gir deg ”noe” en føler seg inkludert i den eller de aktiviteter en blir med på en føler seg myndiggjort/har innflytelse på det en involveres i. Seniorressursen skal være en ressurs for å aktivisere andre, og fungere som mentorer og medvirkere i en kunst og kulturkontekst innen Frivillige lag Arrangementer Små og frie kulturnæringer (jfr Telemarksforsknings definisjon) Offentlig kulturvirksomhet

6 NETTVERKSKART ELDRE RESSURSEN SENIOR- ORGANISA- SJONER SKOLEN HØG-
DINATOR KOOR- MUSIKK KULTUR- FRIVILLIGE DANS LITTERA- TUR SKRIVE- KURS OMBUD LESE- FILM TEATER SJONELLE PROFE- KUNST AVDELING- EN.NO SANSE- HELSE OG OMSORG gjødsel Kunst-

7 Et IKT-verktøy for utvikling av seniorressursens behov for informasjon og kompetansetiltak Database for alt av filer, film og foto Lukkede mapper/områder for den enkelte Et e-veiledningssystem med webkamera for kommunikasjon blant brukerne. Utvikles underveis i tråd med brukernes ønsker

8

9

10 VYEW.COM VI BRUKER SOM E-VEILEDNINGS- OG KOMMUNIKASJONSVERKTØY GRATIS FOR ALLE MED PC OG WEBKAMERA OG INGEN INSTALLASJONER/SPESIALPROGRAMMER. KOMPATIBELT - PC, MAC, LINUX, POWERPOINTS, DOKUMENTER, BILDER, VIDEOER, MP3-FILER, FLASH-FILER, YOUTUBE. GRATIS UBEGRENSET BRUK MED OPPTIL 10 PERSONER MED VIDEOKONFERANSER, SKJERMDELING, FILDELING M.M. ALT AV SKRIFTLIG AKTIVITET PÅ VYEW.COM BLIR ARKIVERT OG TILGJENGELIG I EGEN DATABASE

11 Arbeidsområder for seniorressursen
Litteratur og leseombudsordningen m/ 16 leseombud. Seniorteaterfestivalen RUSTFRITT som er under planlegging i samarbeid med Pensjonistforbundet, Norsk Kulturskoleråd, Norsk Teaterråd og Fagforbundet. Mentorer for kulturbedrifter

12 Status pr oktober 2011 Mentorer for kulturbedrifter
Styringsgruppe etablert våren 2010 med Linda C. Rønningen (Kunstgjødsel) Ellen Lyngstad (seniorressurs) Thomas Naper (webmaster) og Gunnar Thuve (kulturavd.) Oppstartsmøte 4. desember 2010 med ordfører, 4 kulturbedrifter og 8 mentorer. Introduksjon og matching av kulturbedrift og mentor 1. kvartal i år ved Linda og Ellen. Ellen har vært veileder for mentorene. Linda engasjert som fagkonsulent. Siden 2. kvartal har de 4 kulturbedriftene, med hver sin mentor og en felles ”økonomimentor” vært i virksomhet med faste møter. Det blir oppfølging av de 4 kulturbedriftene med eksisterende mentorkorps med fellesmøter og egne mentormøter i 2012. Prosjektet utvides med Bamble kommune fra årsskiftet.

13 Deltakere i forprosjektet
Kunsttekst ved Gunhild Horgmo og mentor Per Solli Lys&design ved Tonje Tjønneng og mentor Oscar Andersen Telva multimedia ved Stein Ivar Ingebrigtsen og mentor Dag Holmer Mariettes design ved Mariette Røed Torjussen og mentor Stein Devik Gunnar Nielsen – felles mentor økonomi


Laste ned ppt "Er dette framtidsbilde ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google