Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs VOC-lovgivning •Den første EU-lovgivningen, 1999/13/EF (”Direktivet”), fastsetter EU-regler for å begrense mange industriprosessers utslipp av flyktige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs VOC-lovgivning •Den første EU-lovgivningen, 1999/13/EF (”Direktivet”), fastsetter EU-regler for å begrense mange industriprosessers utslipp av flyktige."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs VOC-lovgivning •Den første EU-lovgivningen, 1999/13/EF (”Direktivet”), fastsetter EU-regler for å begrense mange industriprosessers utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC). •Reglene passer til store industriprosesser, men fungerer ikke så godt innenfor mindre bransjer, som f.eks. bilreparasjonslakker. •I erkjennelse av dette har EU vedtatt direktiv 2004/42/EF (”Lakkproduktdirektivet”), som regulerer VOC-utslipp fra bilreparasjonsverksteder (og dekorative lakker).

2 Direktiv 2004/42/EF •Direktiv 2004/42/EF gjelder for Nei1999/13/EFLette industriprodukter Nei1999/13/EFBuss- og lastebilkarosseriarbeid < 15 tonn VOC Nei1999/13/EFNye biler, trailere og kjøretøyer < 15 tonn VOC årlig Ja 2004/42/EFBuss- og lastebilreparasjoner Ja2004/42/EFPrivat bilreparasjon VOC-grenser for produkter DirektivSektor

3 Direktiv 2004/42/EF •I henhold til europeiske regler omfattes OE-lakkering av 1999/13/EF og reparasjonslakkering av 2004/42/EF, men... •Et land kan beslutte å innføre eller oppfordre til bruk av VOC-reduserte lakker til OE-lakkering og billakkreparasjoner ved å bekrefte at bruken av 2004/42/EF-produkter oppfyller alle krav i 1999/13/EF.

4 Grenser for VOC-innhold Fastsatt i direktiv 2004/42/EF Noen av produktgrensene i 2004/42/EF er de samme som dem som allerede er fastsatt i noen av de landene som har implementert 1999/13/EF: 840Aerosoler, ripefaste klarlakker, innvendige lakker Spesiallakker 420Basefarger, DG, klarlakker, 3- sjikts topplakker Topplakker (hver for seg) 540 780 Surfacere/fyllere og generelle (metall-) primere Washprimere Primere 250Alle typerFyllere/sparkler 850 200 Klargjøringsprodukter Forrengjørere Klargjørings- og rengjøringsprodukter VOC g/lOverflatebehandlingUnderkategori

5 Unntak og fleksibilitet for medlemslandene •Det gjelder et særlig unntak for lakkering av veteranbiler med konvensjonell ikke-lav-VOC- produkter under streng kontroll og strenge forhold. Disse forholdene er ikke definert i 2004/42/EF og vil bli implementert på medlemslandnivå.

6 Overgangsperioden •Ettersom dette direktivet utgjør en så stor endring for bilreparasjonsbransjen, tillater lovgivningen en ”overgangsperiode” fra 1. januar 2007 til 31. desember 2007, der lakkprodusenten eller lakkimportøren kan markedsføre ikke-lav-VOC- produkter som er fremstilt før 1. januar 2007. •2004/42/EF forhindrer ikke bruk av ikke-lav-VOC- produkter som allerede finnes på markedet på noe tidspunkt i fremtiden, selv om lovgivningen i det enkelte medlemslandet kan begrense slike aktiviteter.

7 1999/13/EF kontra 2004/42/EF 1999/13/EF2004/42/EF  Overholdelse påhviler verkstedet.  Overholdelse kan sikres på forskjellige måter (reduksjonssystemer, VOC- begrensningsplan).  Merk: Produktbaserte VOC-grenser er ikke fastsatt på EU-plan.  Kun verksteder med et VOC-forbruk over en bestemt grense berøres.  Grensene avhenger av VOC-bruk (f.eks. billakkreparasjoner: 0,5 tonn/år; LIC 5 tonn/år).  Brukeren må føre fortegnelser over VOC-bruk og bevise at aktiviteten oppfyller kravene.  Det påhviler lakkprodusenten eller lakkimportøren å markedsføre lav- VOC produkter.  Det er kun produktbaserte VOC- grenser som gjelder.  VOC-innholdet må være trykt på etiketter som klart identifiserer lav- VOC produktene.  Ingen grenser (gjelder alle kunder).

8 1999/13/EF kontra 2004/42/EF - tidsplaner 1999/13/EF2004/42/EF  Vedtatt av EU-parlamentet den 11. mars 1999.  Gjelder i alle medlemsland (men i noen bare siden 2004).  For verksteder som bruker begrensningsplanen, er det 2 trinn.  Nye eller vesentlige ombygde lokaler: Trinn 2, pr. 31. oktober 2004.  Eksisterende lokaler: Trinn 1 pr. 31. oktober 2005, trinn 2 pr. 31. oktober 2007.  Vedtatt av EU-parlamentet den 21. april 2004.  Skal implementeres av medlemslandene senest 30. oktober 2005.  Produktbaserte VOC-grenser gjelder fra 1. januar 2007.


Laste ned ppt "EUs VOC-lovgivning •Den første EU-lovgivningen, 1999/13/EF (”Direktivet”), fastsetter EU-regler for å begrense mange industriprosessers utslipp av flyktige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google