Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HITLERS NAZISME Noen hovedpunkter. DEFINISJON  Fascisme: Fellesbetegnelse på ideologier og holdninger som hevder at noen mennesker fra naturen av er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HITLERS NAZISME Noen hovedpunkter. DEFINISJON  Fascisme: Fellesbetegnelse på ideologier og holdninger som hevder at noen mennesker fra naturen av er."— Utskrift av presentasjonen:

1 HITLERS NAZISME Noen hovedpunkter

2 DEFINISJON  Fascisme: Fellesbetegnelse på ideologier og holdninger som hevder at noen mennesker fra naturen av er mer verdt enn andre  Nazisme: En kortversjon av ”Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”, ”NSDAP”, det partiet Hitler ble leder av. Betegnelse på Hitlers form for fascisme.

3 MUSSOLINI OG HITLER  MUSSOLINI: Brukte betegnelsen ”fascisme” på sin bevegelse, egentlig et maktsymbol fra det gamle Roma  Var mot teori og politiske ideologier, mente politikken skulle bli til underveis  HITLER: Skrev ned sine politiske mål i ”Mein Kampf”

4 HOVEDPUNKTER I HITLERS POLITISKE PROGRAM  Hitler skrev sitt program mens han satt i fengsel etter et mislykket kuppforsøk. Han ble arrestert i 1923.

5 BLUT UND BODEN  Alle tyskere var en del av et naturgitt folkefellesskap  Poengtering av "de" og "vi", tyskere var overmennesker, herrefolket  Dette ga dem rett til å herske over andre folkeslag  Gradering av menneskeverd etter rase/etnisk tilhørighet, med tyskerne på toppen, jødene nederst. Jessie Owens innsats i olympiaden i Berlin, 1936, var et nederlag for Hitlers raseteorier.

6 ANTIDEMOKRATISK  En sterk mann, Hitler, skulle redde Tyskland ut av alle problemer.  Synet på lederen: "Der Führer" var som en far for alle tyskere, streng, men rettferdig som ville fellesskapets beste.  Demokrati ble sett på som avleggs og lite effektivt.

7 MOT ARBEIDERBEVEGELSEN  På arbeidsplassen var sjefen "far" og skulle ikke motsies.  Man tok opp igjen ideer fra tiden før industrialiseringen, ikke minst fra laugsvesenet.

8 DEN KORPORATIVE STAT  Samfunnet skulle organiseres i bransjer, som hadde sine representanter i et råd.  All fagorganisering ble forbudt  Sjefen/arbeidsgiveren ble sett på som en streng ”far” som jobbet for fellesskapets beste. Dette innebar at man avviste at det skulle være noe motsetningsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

9 DEN PRIVATE EIENDOMSRETT  Arbeiderklassen/fagforeninger/sosialister/ kommunister  Sett på som en trussel mot eiendomsretten og en hovedfiende  Skjellsord som rommer de fleste av hatobjektene: marxistleninistisk jødebolsjevik

10 HJEM OG SKOLE  Førerprinsippet ble gjennomført på alle områder, f.eks. i skolen og i hjemmet: Kvinnens områder i livet var: "Kinder, Küche, Kirche", mannen er familiens overhode.  Læreren fikk større autoritet og skulle selvsagt også undervise i Hitlers ideologi

11  Da krigen begynte, ble det bruk for kvinnelig arbeidskraft, og propagandaen endres når det gjelder dem.

12 LEBENSRAUM  Ville samle alle tyskere i ett rike  ”Herrefolket” trengte større plass. De måtte derfor erobre andre folks land  Ville gjenreise Tysklands ære etter ydmykelsen i Versailles

13  Valgplakat for Hitler

14 FINN EN SYNDEBUKK  Etter 1. verdenskrig hadde det tyske samfunnet store problemer.  Løsning: Finn en syndebukk, en enkel forklaring på tilstanden  Jødene egnet seg som syndebukk fordi:  Det var allerede grobunn for jødehat  Jødene var ikke sterke nok til å yte motstand  De var lette å identifisere pga. kultur, utseende og egne bosteder

15  HVA ER EN SYNDEBUKK? Historien bak syndebukken stammer fra det gamle Israel. For å frigjøre seg fra syndene sine, utførte de en gang i året en seremoni. De la alle sine synder på en bukk, som så ble jaget ut i ørkenen for å dø. Dermed trodde de at de ville få et bedre liv.

16  Det ble satt i gang propagandakampanjer mot jødene

17  Jødene fikk skylda for det meste

18 GRADERT MENNESKEVERD  Hitler graderte menneskeverdet etter et rasistisk system. Arierne var herrefolket, østeuropeere var mindreverdige og jøder og sigøynere var så lavtstående at de måtte utryddes fortest mulig.  Også innenfor den ariske rasen skulle det ryddes opp; psykisk og fysisk syke, homofile og andre måtte ryddes av veien for å skape et sterkt folk.

19 LEBENSBORN  Hitler oppfordret til å lage ariske barn gjennom prosjektet "LEBENSBORN". Lyse kvinner ble oppfordret til å føde barn i Lebensbornklinikkene. Der ble barna oppdratt til gode Hitlertilhengere."LEBENSBORN"  I Norge ble tyske soldater oppfordret til å få barn med lyse, norske kvinner.

20 DEMAGOGEN HITLER  Demagogi: Kunsten å forføre/overtale andre med taleevnen  Hitler brukte de argumentene som passet til den gruppen han talte for  Som helhet er programmet hans delvis selvmotsigende

21 EKSEMPEL  Hitler hevdet å forsvare småborgernes interesser i forhold til konkurransen med storindustrien  Samtidig støttet han storindustrien  Midler fra storindustrien var avgjørende for at han kunne komme til makten


Laste ned ppt "HITLERS NAZISME Noen hovedpunkter. DEFINISJON  Fascisme: Fellesbetegnelse på ideologier og holdninger som hevder at noen mennesker fra naturen av er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google