Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigrun Eckhoff desember 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigrun Eckhoff desember 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigrun Eckhoff desember 2009
Knut Hamsun Nest etter Ibsen er Hamsun Norges mest berømte dikter, internasjonalt sett. Sigrun Eckhoff desember 2009

2 Nyromantikk Realisme/Naturalisme Nyrealisme Etterkrigstid
Hamsun skriver gjennom 4 perioder, men følger mest nyromantisk strømning Realisme/Naturalisme Nyromantikk Nyrealisme Etterkrigstid

3 Barndom og ungdom Født i Vågå/Lom
Foreldrene het Pedersen (han byttet senere navn). 1862 flyttet fam til på Hamarøy, Nordland Urolig barndom, måtte jobbe for onkelen Hans Olsen fordi faren skyldte penger. 14 år gml måtte han begynne å jobbe (var nettopp konfirmert) Ulike jobber Han skrev ned alt han ville huske. Alltid blyant/papir med seg. Ville bli dikter

4 De første utgivelser 18 år gml fikk han utgitt Den Gaadefulle, i Tromsø. Hans neste roman (Frida) ble refusert av Hegel i KBH. Dro en tur til USA, var da 23 år gml Fattig periode i Christiania etterpå – ble grunnlaget for SULT. Retur til USA, hadde småjobber, men kom syk hjem igjen. Leste mye, skrev mye. Bjørnson anbefalte ham å heller bli skuespiller en forfatter. SULT 1890, gjennombrudd. Opptatt av det ubevisste sjeleliv (les artikkel om dette). Hadde skrevet artikkelen først. Angriper den realistiske litteratur – etterlyser en ny litteratur – ikke for alle, kun for de utvalgte. Skulle skildre individualitet og underbevisste reaksjoner – ikke mennesketyper som i realismen. Ingen tro på fornuften.

5 SULT (1890) Gjennombrudd med denne boka
Om ung, fattig, forvirret, amorøs skribent (Andreas Tangen) Lever på sultegrenen i Christiania. Han har kunstneriske ambisjoner. Sitter i parker og kafeer og skriver artikler ingen vil ha. Prøver å opptre som rik og viktig. Synker i sinnsforvirrelse Så desperat at han sloss med en hund om et avgnaget bein Vandrermotiv, ensom grublende fyr Boka regnes som en av Europas sentrale romaner i perioden. Om enkeltmenneskets fremmedgjøring i samfunnet, kanskje selvbiografisk ”Jeg” form – subjektiv, kommer tett på personen Det som skiller boka fra Garborgs sultbeskrivelser, er at Hamsun ikke gir samfunnet skylden, men han er opptatt av de psykologiske reaksjoner sulten frambringer hos mannen.

6 Kvinnen i SULT YLAJALI heter den idealiserte kvinnen som den svermeriske personen i Sult, forelsker seg i. Hun er tjenestepike. Han treffer henne bare 2 ganger, men hun gir ham håp i all fortvilelsen.

7 Nyromantikk Hamsun går til angrep på realistisk litteratur
Ville ikke ha sosial moralisering, men underbevisshetens reaksjoner. Litteraturen skulle være subjektiv Individorientert ”Jeg”- synsvinkel blir virkemiddel for å skape et nært forhold mellom leser og ”jeg”person. (Sult og Pan) Bytter senere til ”hun” 3.person igjen, men slik at ”hennes” tanker åpnes som en indre monolog.

8 Produktiv periode Hamsun skriver nå. Mysterier 1892 Pan 1894
Victoria 1898 I Mysterier og Pan viser han sin forakt for demokratiet og beundringen for Nietzches overmenneske, han vil løsrive seg fra dagens byliv (urbane liv)

9 Pan (1894) Handlingen foregår i Nordland på handelsstedet Sirilund. Hit kommer løytnant Glahn i 1855 og slår seg ned i en hytte som jeger og naturdyrker. Her skildres sterke følelser av samhørighet mellom menneske og natur. Thomas Glahn er en svermer: han drømmer og fantaserer. Han treffer Edvarda og får ikke mer ro. Forhold innledes, det følger årstidene. Starter på våren, blomstrer om sommeren, er over på høsten.

10 Kvinnen i Pan Bortskjemte, unge Edvarda har hatt flere friere, blant dem løytnant Glahn. Hun kan ikke bestemme seg, og det ender med et hun gifter seg med en finsk baron. (Senere, i romanen Benoni og Rosa, sender Hamsun den vanskelige kvinnen tilbake fra Finland etter at baronen har tatt livet av seg.)

11 Mysterier (1892) 3. persons synsvinkel
Full av indre monolog hos hovedpersonen Forelsker seg i kvinne over deres rang – skaper problemer – Mennene kan kun ha et forhold til en kvinne hvis hun er under han i rang – fantaserer om å fornedre disse kvinnene

12 Hva slags samfunnssyn har han da?
Han kritiserte Ibsen og Leo Tolstoj for deres realisme. Han har et hierarkisk syn. Personer i rangsystem gjør at det er vanskelig å innlede naturlige forhold seg i mellom. Kontaktsøkende menn finner kvinner som står over dem i rang. De prøver å nedverdige kvinnen for å legitimere deres forhold. (Victoria)

13 Typisk for Hamsun Sprang og ulogiske assosiasjoner i tanke- og følelseslivet til personer. Merkelige innfall, gjør ting uten begrunnelse Fanget av impulser de ikke kan kontrollere Psykologiske romaner Samfunnssyn: Rangmønster Hovedpersoner må plassere andre i forhold til seg selv før de kan nærme seg dem

14 Victoria (1898) Victoria handler om kjærlighetsforholdet mellom rikmannsdatter og fattig gutt, Johannes. Vanlig motiv på denne tid. Hamsun lar Victoria dø til slutt. I et brev, etter sin død, forteller hun om han om sin vanskelige og ufullendte kjærlighet til ham. Det skjeve rangforholdet gjør forholdet håpløst. Det uoppnåelige i forholdet skaper de intense følelsene Natur spiller viktig rolle Det stemningsfulle og hvordan mennesker opplever naturen skildres

15 Det vilde kor (1904) Hans eneste diktsamling Lyriske naturstemninger
En følelse av å være ett med naturen ”Skjærgårdsø” er et av diktene

16 2 koner.. Giftet seg med Bergljot Goepfert i 1898
De fikk en datter – kalte henne Victoria Blir skilt 10 år etter, i 1908 (Han reiste mye, var ingen vanlig familiemann.) Gifter seg i 1909 med Marie Andersen, som var 23 år yngre enn han. Stormfullt ekteskap. Marie har skrevet om dette i 2 bøker (Regnbuen og Under gullregnen)

17 Nyrealisme Rundt århundreskiftet skifter fokus i norsk kunst og kultur, litteratur og musikk Etter 1905 ville man bygge en ny nasjon MEN Hamsun var skeptisk til moderniseringen i Norge. Han mente at industrialiseringen ikke bare førte godt med seg, det ble vesentlige sosiale endringer. Men stilen hans blir mer fortellende og skildrende. Realistisk tendens styrket etter århundreskiftet.

18 Ny periode Nå tar Hamsun avstand fra industrialisering og moderne arbeidsliv, Hyller bondestanden. Markens Grøde er en slik roman.

19 Segelfossbøkene Børn av tiden (1913) og Segelfoss by (1915)
Disse bøkene viser hans skepsis og forakt for utviklingen, som han mente rev ned og ødela tradisjonelle, velfungerende sosiale strukturer Børn av tiden skildrer et samfunn som blir ødelagt fordi ny og gammel tid ikke er forenlig. Ektefellene kan ikke nærme seg hverandre, ekteskapet havarerer.

20 Støttet landsmål I boka Segelfoss by uttrykkes indirekte støtte til bevaringen av landsmålet og målsaken På denne tid var paret flyttet til Nørholm gård ved Grimstad. Her bodde de til etter krigen og han ble arrestert. Nørholm er museum i dag. Ligger like ved E18.

21 Nobelprisen i litteratur
Rundt 1911 flyttet paret til Nordland. Han var glad i landsdelen og følte tilknytning dit. Markens Grøde (1917) ga ham Nobelprisen i 1920. Norske bokhandlere kåret i år 2000 boka som Gyldendals beste utgivelse gjennom tidene. Boka priser naturen, samspill mellom menneske og elementene. Bonden Isak Sellanrå er nybygger. Han arbeider utrettelig. Gifter seg med Inger med hareskår. Føder datter med hareskår. Inger dreper barnet, vil ikke at barnet skal oppleve et like vondt liv som mora. I fengsel. Men de holder sammen også etterpå. Isak blir en leder i bygda.

22 På gjengrodde stier (1949) hans siste bok
Boka er en selvbiografisk beskrivelse som tar for seg avslutningen av krigen 1945 og fram til 1948. Han forteller om tiden før rettssaken, om selve rettssaken, om internering på sykehus. På gamlehjem og psykiatrisk institutt. Han skriver om forholdet til nazismen og forsvarer seg mot anklager om landssvik. Noen mener han bortforklarer, bagatelliserer, og underkjenner sitt feilgrep. Men han er helt ”klar i toppen” til det siste.

23 Nazismen – hvorfor? Han ble bedre mottatt i Tyskland enn i England.
Han ga uttrykk for antidemokratiske holdninger (likte rangordning etc.) også i sin diktning Vi undres over at han som var så opptatt av individets rett støttet et autoritært opplegg som det Hitler sto for. I Norge har mange hatt vondt for fullt ut å anerkjenne Hamsun pga hans politiske bakgrunn. Men han hjalp også en del norske fanger. Gikk i forbønn for motstandsfolk.

24 Hamsuns død Han dør 19.feb 1952 Da er han døv og nesten blind –
92 år gammel

25 Hva slags spørsmål kan man få om Hamsun?
Sett Hamsun inn i en tekstsammenheng (vedlegg) i perioden. Hamsun og romantikk, vekte mot den tidligere romantiske perioden, og den nye Hva mer?? Sammenligne Sult hos Hamsun og lignende bøker som Bondestudentar av Garborg Sammenligning mellom Ibsens realisme/samfunnskritikk og de problemer Hamsun tar opp Markens Grøde sammenlignet med nyrealismens strømninger (plikt og arbeid, fattigdom og slit..) Kjærlighet hos Hamsun og Ibsen, sammenligning av 2 tekster

26 Kilder


Laste ned ppt "Sigrun Eckhoff desember 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google