Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Afghanistan: utfordringer og dilemmaer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Afghanistan: utfordringer og dilemmaer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Afghanistan: utfordringer og dilemmaer
‘Afganistan er som en samling tusen små republikker’’ Mansture Elfenson 1805 Afghanistan: utfordringer og dilemmaer Cecilie Hellestveit SMR/UiO

2 Oversikt Hvorfor er vi i Afghanistan Utfordringer Dilemmaer
Oppsummering

3 1) Hvorfor er vi i Afghanistan ?
Hvem er “VI” Med hvilken “RETT” Med hvilke OMKOSTNINGER Hva er BEVEGGRUNNENE

4 Hvem er “vi”? NATO (ISAF) 26+13 = 39 land : 43 250 soldater
US (ISAF, OEF)( ) EUPOL FN (UNAMA) sivile rep. fra NATO, FN, EU NGOer

5 Ut AFGHANISTAN : afghansk befolkning: 27.1 - 31.9 millioner Andre:
barnefødsler pr. kvinne 6.9 pashto, tadjik, hazara, uzbek sunni-muslimer (80%)/ shia-muslimer (20%) kollapset stat (Brookings Failed State Index: 1.65 nest siste plass ) korrupsjon : TI Index : 172/179 utvikling : FN Utviklingsindex 172 /178 Andre: Japan India Pakistan Russland Iran Kina Sentral-Asiatiske republikker

6 MED HVILKEN RETT ? SELVFORSVAR : 9.11: USA rett til selvforsvar
NATO : kap 5. (men bare internt. Middelhavet m Russland) FN SR 12.sept (1368) og 28.sept (1373) kap VII ‘selvforsvar’ ==> Operasjon Enduring Freedom (OEF) MEN : gjelder selvforsvarsretten fortsatt for OEF ?

7 MED HVILKEN RETT ? SIKKERHET :
FN : fredsavtale : Bonn-avtalen International Security Assistance Force (ISAF) 2002 FNSR 1386 kap VII - Kabul 2003 FNSR 1510 kap VII - hele landet Valg av demokratisk regjering 2004: Invitasjon av ISAF / NATO ==> ISAF har ‘dobbelt’ mandat Vi har sterk hjemmel i INTERNASJONAL RETT. MEN : kan være spørsmål om legitimt.. => moralsk spørsmål : er det RIKTIG?

8 MED HVILKEN RETT ? SELVFORSVAR : 9.11: USA rett til selvforsvar
NATO : kap 5. (men bare internt. Middelhavet m Russland) FN SR 12.sept (1368) og 28.sept (1373) kap VII ‘selvforsvar’ ==> Operasjon Enduring Freedom (OEF) MEN : gjelder selvforsvarsretten fortsatt for OEF ? SIKKERHET : FN : fredsavtale : Bonn-avtalen International Security Assistance Force (ISAF) 2002 FNSR 1386 kap VII - Kabul 2003 FNSR 1510 kap VII - hele landet Valg av demokratisk regjering 2004: Invitasjon av ISAF / NATO ==> ISAF har ‘dobbelt’ mandat Vi har sterk hjemmel i INTERNASJONAL RETT. MEN : kan være spørsmål om legitimt.. => moralsk spørsmål : er det RIKTIG?

9 Omkostninger Liv : Kroner og øre : 15 000 000 000 US $
(afgansk finansministerium (eksklusiv milliarder av dollar ) Politiske omkostninger ? “The political will to do things most countries don’t want to do’

10 Beveggrunner offisielle NORSKE beveggrunner :
NATOs mål : hjelpe Afghanistan til å få et representativ styre, og selv klare å opprettholde fred og sikkerhet. Afghan Compact 2006 Sikkerhet Rettsstat Rettssikkerhet Menneskerettigheter Økonomisk utvikling Sosial utvikling offisielle NORSKE beveggrunner : (Forsvarsministeren 25 feb2008) 1)For verdenssamfunnet : hjelpe Afghanistan 2)For det afghanske folk : skape fred og stabilitet, hindre ny borgerkrig 3)For NATO : solidaritet 4)For regionen : hindre destabilisering 5)For oss selv : afghaneres sikkerhet er vår sikkerhet.

11 Hva som står på spill : Organisasjonen NATO : indre og ytre styrketest. USA: Afghanistan & Irak : USAs rolle i Eurasia Europa : troverdighet for vår mission civilisatrice. Islamistisk terrorisme: Afghanistan som ynglingssted. Press på / kontroll med Iran og Pakistan ( hvor vi ikke kan være) Forholdet mellom Vesten og islam : hvordan griper Vesten an den islamske faktoren i Afghanistan, NATO som forvalter av islam ? Nærvær i transittland i hjertet av Eurasia ( narkotika, energi, kjernefysikk) .

12 2) Utfordringer Utfordringer hos afghanerne : 3 tiår med konflikt
by <=> land klan <=> klan etnisitet <=> etnisitet sunni-muslimer <=>shia-muslimer 1) brakkland mht menneskelige ressurser 2) gamle feider og fientligheter overalt klan-samfunn ultrakonservativt, æreskodeks : Talebans hjemmebane. ‘We are here to change your culture’ Svært tilpassningsdyktig til deabandi-ideologi. Vanskeligere å tilpasse moderne demokratisk system.

13 Utfordringer Radikal islam : “ ikke islam men brød som er det viktigste” Lutfattig. Største fordel : beliggenhet (transittland): Narkotika (93% verdens opiumsprod : 8100 metriske tonn opium) Korrupsjon Ikke mors beste barn som er med å styrer skuta...

14 Khalili - vise-president ( HRW : krigsforbryter)
I STYRENDE POSISJONER I 2007: Khalili - vise-president ( HRW : krigsforbryter) Ismael Khan - vann og støm -minister (HRW : krigsforbryter ) Wasifi - anti-korrupsjons sjefen har vært narkodømt i USA ( 4 år) Daoud - vise-innenriksminister ansvalig for kontra-narko -innsatsen : tidligere krigsherre og berømt narkobaron. Dostum - stabsjef for afghanske hæren (HRW : krigsforbryter) Fahim - tidligere forsvarsminister, nå rådgiver for Karzai den mektigste gjenlevende krigsherren fra Nordalliansen, ankl. krigsforbrytelser. Eks. Når Daoud organiserer raid mot narko-krigsherrer, er det sine egne rivaler han rydder av veien.

15 “Våre” utfordringer Mangel på politisk /økønomisk / militær innsatsvilje ? Mangel på enhetlig, overordnet strategi ( mål) og samordning av alle aktører Midler : hvilke midler kan/bør vi bruke ? Moralsk spørsmål Taktisk spørsmål

16 Ulike aktører : OEF - ISAF
OEF : amerikansk kontra-terrorisme operasjon i Afghanistan 2001 (ikke NATO/ FN) 2002 nov. : mistet ‘momentum’ => taktisk skifte mot ‘gjenoppbygging’ (PRT) 2003 mai : FM Rumsfeldt erklærer ‘største kamphandlinger over’ i Afghanistan Hit : uvanlig krig. ISAF : sikkerhets-assistanse til afghanske myndigheter 2002 jan FNs Bonn avtale / FNSR (5000 mann i Kabul) April 2003 : NATO vedtar å overta ISAF August 2003 : Nato overtar Oktober : ISAF utvides til hele Afghanistan /FNSR

17 OEF - ISAF OEF : amerikansk kontra-terror operasjon OEF : (taktikk)
=> Splitt og hersk =>Min fiendes fiende er min venn:kjøpe krigere/utnytte gamle feider ISAF : sikkerhets-assistanse til afghanske myndigheter ISAF / FN: (taktikk) =>Samle splittet samfunn =>Invitere krigere til å legge ned våpen, forsone gamle feider

18 sikkerhetssektor reform (SSR)
Etter 2003 : OEF og Afghanistan : mer og mer velkjent type krig. ISAF : 2005 : hele Afghanistan, 2006 : Sør-Afghanistan ( Canada), Øst-Afghanistan (US) “ Vanskeligere misjon fordi beveger seg inn i vanskeligere landskap” 2007 : mer integrert OEF/ISAF. Men fortsatt ulike operasjoner/kommandoer. OEF : kontra-terror operasjoner, ISAF : sikkerhetsassistanse til afghanske myndigheter , COIN, kontra-narkotika. ==> fortsatt noen problemer sikkerhetssektor reform (SSR) OEF: opplæring av afghansk hær/politi NATO : opplærling av hær EU : opplæring av politi ==> behov for strategi , og samordning mellom ulike aktører

19 Governance Bonn-prosessen over 2005 : alle institusjoner på plass. Fungerer ikke i praksis. For lave målsetninger i Bonn For sentralisert Uegnet styringsstruktur ( presidentskap) Feil prioritering i forhold til Afghanistans behov Spesialiserte enheter istedenfor fungerende institusjoner Forestilling om at nærværet er midlertidig

20 Økt støtte til Taliban / andre krigsherrer utenfor regimet
ISAF : fokus på statens sikkerhet, ikke på samfunnets sikkerhet Kjøpslåing med noen gamle krigsherrer, demonisering av andre. Gammel mistro mot fremmede - særlig ved bruk av harde midler Mistro til at vestlig støtte/ nærvær vedvarer ==>De som er på utsiden utnytter dette for å sanke støtte (IKKE bare Taliban!)

21 Internt i NATO NATO - soldiariteten : to-spors NATO?
Hvor man ER ( område) Hva man GJØR (National caStoveats to ROEs) Krigføring med koalisjoner av demokratier ? Alle må bestemme : ‘krigsbarometeret’ 2 av tre 3 tyskere vil ut canada mistet 80 soldater annonsert uttrekning 2011 Opinion forventning om at ikke skal ligne krig. Er målene humanitære, må også midlene være det : forestillinger om hva “ humanitær krigføring” er ==> legger stort press på militære aktører ==> utnyttes av motparten til fulle : “aldri” riktige tall på sivile ofre etter NATO/OEF operasjoner

22 Midler Sammenblanding av sivile - militære aktører/roller
Ikke ‘klassisk’ krig : mer uklart skille mellom militære og sivile oppgaver og roller PRT ( Provincial Reconstruction Teams): ‘the good guys’ militære og sivile målsetninger møtes : det politiske kinderegg ( 25 i Afg) PMC (Private Military Companies ‘the bad guys’- militær aktør på mandag, humanitær aktør på tirsdag IKKE BARE ‘ TERRORISTENE’ SOM IKKE SKILLER ! Regionale bildet Hvilke roller spiller Pakistan (med Taleban) og Iran (med Nord Alliansens gamle krigsherrer)? Konvergens med konflikten Irak Selvmordbombing i Afghanistan : ==> 2001 : 0 ( selv etter 20 år med krig, borgerkrig, okkupasjon) : 4 2007 : 270 Ikke ‘ordinær’ krig : ikke samme krav.

23 3) dilemmaer “Nødvendighet , ikke valg å gå inn” Hva nå ?
==> må vi bli ? NEI, ==> bør vi bli ? JA. ( moralsk forpliktelse) Trekke seg ut ? ( regionale følger) (Klare vi de ikke : hva med afghanistan ? Og ikke minst : hva med Oss ??)

24 Skal vi forhandle med Taleban ?
Teori : fred kan bare oppnås gjennom forhandlinger med fienden Taleban nå : sekke-betegnelse, innbefatter klaner, kriminelle, krigsherrer, narkobaroner, opposisjon mot fremmed nærvær. ==> finnes ikke som forhandlingspartner i tradisjonell forstand Teori : må inkludere spoilere for å få fred Taleban er inkarnasjonen av spoiler Kan vi tvinge motvillige afghanere til å inkludere Taleban Kan vi forhandle med Taleban uten å miste mål av syne? ==> hva skal i så fall Taleban tilbys?

25 Hva skal vi satse på ? Vektlegging av COIN eller gjennoppbygging ?
Hvorfor er det ikke så enkelt ? Regionalt : Pakistan - hvilke krefter skal man støtte? Musharraf (militært) eller ANS(gjenoppbygging) Lokalt : skal man ta krigsherrer inn i varmen? Ikke bli spoilere (militært ) eller ikke spolere gjennoppbygging ==> behov for kombinert militær-sivil tilnærming. Men fare :

26 Vi risikerer å viske ut skillet militære-sivile
Kan/bør vi la være å skille mellom sivile og militære når det er mangel på distinksjon som gjør en terrorist ? Når vi først har begynt : kan vi snu ? Med hvilke midler skal man kjempe en krig som har humanitære mål ?

27 4) OPPSUMMERING : FM Strøm-Erichsen 25 feb 2008 :
Tre ting må vi gjøre / gjør vi : alt vi gjør må ha et afghansk eierskap alle deler av det internasjonale samfunnet må trekke i samme retning sikkerhet og utvikling må gå hånd i hånd

28 : alt vi gjør må ha et afghansk eierskap
Hvilke afghanere ? Diaspora-afghanere ?Hva med de korrupte, krigsforbryterne ? Er det ‘ de religiøse’ og de ‘reaksjonære’ vi skal holde utenfor ? Afghansk eierskap innebærer at gamle og underliggende konflikter bringes inn. Blir vi ‘nyttige idioter’ ? alle deler av det internasjonale samfunnet må trekke i samme retning Hvordan kan man trekke i samme retning når underliggende interesser faktisk er ulike ? Hvem skal i så fall bestemme hva som skal være retningen? sikkerhet og utvikling må gå hånd i hånd Hvordan gjøres dette i praksis uten at det ene undergraver det andre ? Hvordan integrere militære og sivile aktører og oppgaver uten å viske ut skillet mellom militære og sivile ?

29 Ekstremt komplisert og krevende
Vår innsats i Afghanistan :stor praktisk og symbolsk betydning på mange plan Ekstremt komplisert og krevende Svært underprioritert hva ressurser angår - særlig i lys av oppgavens uhyrlighet Utfallet i Afghanistan : kan få enorme sikkerhetspolitiske og geopolitiske ringvirkninger. Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Afghanistan: utfordringer og dilemmaer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google