Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lett Cerebral Parese og oppmerksomhetsvansker v/Tove Haaland Spesialist i klinisk nevropsykologi Barnehabiliteringen Kvinne Barn klinikken SUS 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lett Cerebral Parese og oppmerksomhetsvansker v/Tove Haaland Spesialist i klinisk nevropsykologi Barnehabiliteringen Kvinne Barn klinikken SUS 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lett Cerebral Parese og oppmerksomhetsvansker v/Tove Haaland Spesialist i klinisk nevropsykologi Barnehabiliteringen Kvinne Barn klinikken SUS 2005 Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

2 Har barn med lett CP oppmerksomhetsvansker ?
Hva mener vi med oppmerksomhetsvansker? Finnes det mye forskning på lett Cp og denne type vansker? I hvilken grad kan vanskene avhjelpes? Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

3 Inndeling av oppmerksomhetsfunksjoner
Fokusert/selektiv oppmerksomhet Vedvarende oppmerksomhet Fleksibilitet Delt oppmerksomhet Arbeidshukommelse Prosesseringshastighet Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

4 Lurias definisjon på oppmerksomhet
Oppmerksomhet er: ”De systemer (i hjernen) som opprettholder selektivitet og retning på mentale prosesser”. Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

5 Selektiv oppmerksomhet
Fokusering handler om avgrensning av mengden sanseinntrykk og tankeprosesser Vi velger ut, fokuserer på noe, noe kuttes ut som uvesentlig Noen selekterer for ”stramt” (f.eks autistene eller de litt ”sære” med lett CP) Noen klarer ikke stenge ute noe, ”sile” inntrykkene (lett CP og adhd) Betydningen for utvikling og læring er udiskutabel Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

6 Fleksibilitet Mange med oppmerksomhetsvansker er mentalt og atferdsmessig lite fleksible; Evne til å lage/tåle overganger? Tolerere uventede hendelser/forandringer? Fleksibel/kreativ problemløsning? Skifte oppmerksomhetsfokus? Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

7 Delt oppmerksomhet Evne til å være bevisst om flere samtidige hendelser, uten at det forstyrrer oppmerksomheten om det man har valgt som det mest vesentlige akkurat nå Populært kalt simultankapasitet Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

8 Vedvarende oppmerksomhet
Utholdenhet/vigilans: Evnen til å holde oppmerksomheten på en hendelse tilstrekkelig lenge Evne til å fokusere, (særlig på motiverende tema som hest eller Manchester United) er til stede Problemet oppstår når jenta skal opprettholde fokus, over tid (kanskje 30 oppgaver som går på rettskriving?) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

9 Arbeidsminne Handler om barnets evne til å holde informasjon i bevisstheten (internt skjermbilde)….. Hente opp tidligere hukommelsesfiler… Og samtidig bearbeide denne informasjonen i forhold til de mål de har satt seg, eller de krav de står overfor I litteraturen opereres det også med verbalt vs nonverbalt arbeidsminne (modalitetsspesifikt) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

10 Prosesseringshastighet, 1
Redusert prosesseringshastighet er vanlig innen Cp gruppen, også v/lett CP Kan framstå som trege, dagdrømmer de? Kan virke fraværende, hører de etter? Langsom prosessering kan være modalitetsspesifikk, el. avhengig av kompleksitet Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

11 Prosesseringshastighet 2
Redusert informasjonsprosessering er følgetilstand v/mange former for nevropatologi, og kanskje den best dokumenterte oppmerksomhetsproblematikken i forhold til erhvervede hjerneskader, inkludert CP. Kan handle om arousal (våkenhet): Four As: asleep, awake, alert, attending (Moore-85) Og, selv om oppmerksomhetsfokus er riktig kan responsen være forsinket ( Whyte) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

12 Hvilke hjerneprosesser er involvert?
Ulike hjerneområder har ulike roller i forskjellige nettverk som samarbeider… Det handler like mye om”baner”, ”looper” og prosesser (også kjemiske), som om strukturelle avvik Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

13 Har barn med lett CP oppmerksomhetsvansker? 1
Svaret er ja, men et forsømt forskingsområde CP og ADHD (Research Neuroped.unit Jerusalem 2001): På grunn av multifasetterte nevrologiske dysfunksjoner ved CP (mentalt og motorisk) er det særlig grunn til å vurdere ADHD som tilleggsdiagnose Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

14 Har barn med CP oppmerkomhetsvansker 2
Studie Gross-Tsur et al. 2002: 29 pasienter med dobbeldiagnose CP og ADHD Studier som omhandler denne type dobbeldiagnose i Cp-populasjonen er så godt som fraværende Gross-Tsur framhever sterkt både kartleggingsbehov og forskning Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

15 Har barn med lett CP oppmerksomhetsvansker? 3
Forskning på premature (mange med spastisk diplegi) viser høy forekomst av Add/Adhd, inntil 27% (f.eks Ulvund, Smith, Lindeman 2001) Adhd forskning generelt indikerer sannsynlig komorbiditet og behov for dobbeldiagnose i inntil 80% (2005) Hydrocephalusprosjektet (Dalen & Bruarøy) Rogalandsdelen v/Marit Nygaard og Viggo Lutcherath. I Rogaland var 26.7 % utprøvd på ritalin Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

16 Har barn med lett CP oppmerksomhetsvansker ? 4
Studie 2001 v/ overlege Marit Mork (37 barn m/lett Cp) 30 av 37 barn (81%), hadde i følge foreldre lærevansker i større eller mindre grad (type uspesifisert) 8 foreldrepar framhevet spesielt konsentrasjonsvansker 8 av 37 var nevropsykologisk utredet Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

17 Hva vet vi om effekt av methylphenidat på barn med CP?
Få undersøkelser er gjort, muligens på grunn av mange ”associated conditions” hos barn med CP? Overfokusering på motoriske vansker? CP-gruppa viser høy heterogenitet, også innen samme type CP? Habiliteringsperspektivet, tveegget sverd? Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

18 CP, epilepsi og evt. Add/adhd , hva vet vi?
Forekomst av epilepsi i CP gruppa er høy, i Marit Morks studie (lett CP) 24 % Zaifeiriuo et al oppgir % v/hemiplegi, og 16-27% v/diplegi Debutalder for epilepsi i lett Cp gruppa varierer betydelig, men sannsynligvis også en del med sein debut Noen typer epilepsi minner om oppmerksomhetssvikt Noen typer epilepsi påvirker atferd Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

19 Hva når barnet har både Cp, epilepsi og oppmerksomhetssvikt?
Tidligere var det usikkerhet om methylphenidatbehandling av barn med CP var indisert Parallellt var det usikkerhet om det var ”trygt” å benytte methylphenidat på barn med epilepsi Seinere studier (og erfaringer fra Østerlide) gir noen svar… Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

20 CP og methylphenidat Studie 2002, en av de få foretatt på CP-gruppa indikerer klart at medikamentell behandling bør vurderes (Gross-Tsur et al.): Sannsynlig effekt i forhold til lett CP. Både mht læring, psykomotorisk tempo, mulighet for kompensering, oppmerksomhetsfunksjoner, finmotorisk fungering… Methylphenidat er ikke kontraindisert v/epilepsi Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

21 Tiltak v/oppmerksomhetsvansker 1
Skjerming v/distraherbarhet (særlig innlæring) Økt tid og redusert mengde (særlig v/nedsatt prosesseringshastighet) Multiple choice v/arbeidsminnevansker Oppdeling av oppgaver/forsterkning v/fullførte oppgaver ( v/vansker med vedvarende oppmerksomhet) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

22 Tiltak v/oppmerksomhetsvansker 2
Legg ”arbeidsminne erstatningen” synlig (PC eller annen visuell oversikt ) Bevisstgjøring på alternative strategier, mange har ”uerkjente” strategier, finn dem! Motivasjon (naturlig drug). Kan være både primær og sekundærvanske v/lett CP.Utnytt den! Lange økter når motivasjon, korte v/utfordringer For detaljerte illustrasjoner kan virke distraherende PC øker for noen utholdenheten o.s.v Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

23 Fallgruver for fagfolk og foreldre
Vi vil så gjerne ha tilpasning, følge pensum etc Skole, fritidstilbud, yrkesliv er ikke tilpasset komplekse handicap Vi vil så gjerne ”plassere nivå” Det er flere alternativer enn generelle vs spesifikke lærevansker Les evt. Tetchner 2004 Ped.psyk.arbeid m/funksjonshemmede i skolen Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

24 Cp og utprøving av ritalin v/Østerlide
Antall registrerte Cp, Østerlide 2005: = totalt 206 Antall med tilleggsdiagnose ADD/ADHD: = 31 (utprøvd el. planlagt utprøvd på ritalin (Ingen landsoversikt foreligger) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

25 Nå er det pause snart…. Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005


Laste ned ppt "Lett Cerebral Parese og oppmerksomhetsvansker v/Tove Haaland Spesialist i klinisk nevropsykologi Barnehabiliteringen Kvinne Barn klinikken SUS 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google