Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lett Cerebral Parese og oppmerksomhetsvansker v/Tove Haaland Spesialist i klinisk nevropsykologi Barnehabiliteringen Kvinne Barn klinikken SUS 2005 Tove.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lett Cerebral Parese og oppmerksomhetsvansker v/Tove Haaland Spesialist i klinisk nevropsykologi Barnehabiliteringen Kvinne Barn klinikken SUS 2005 Tove."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lett Cerebral Parese og oppmerksomhetsvansker v/Tove Haaland Spesialist i klinisk nevropsykologi Barnehabiliteringen Kvinne Barn klinikken SUS 2005 Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

2 Har barn med lett CP oppmerksomhetsvansker ?  Hva mener vi med oppmerksomhetsvansker?  Finnes det mye forskning på lett Cp og denne type vansker?  I hvilken grad kan vanskene avhjelpes? Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

3 Inndeling av oppmerksomhetsfunksjoner  Fokusert/selektiv oppmerksomhet  Vedvarende oppmerksomhet  Fleksibilitet  Delt oppmerksomhet  Arbeidshukommelse  Prosesseringshastighet Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

4 Lurias definisjon på oppmerksomhet  Oppmerksomhet er:  ”De systemer (i hjernen) som opprettholder selektivitet og retning på mentale prosesser”. Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

5 Selektiv oppmerksomhet  Fokusering handler om avgrensning av mengden sanseinntrykk og tankeprosesser  Vi velger ut, fokuserer på noe, noe kuttes ut som uvesentlig  Noen selekterer for ”stramt” (f.eks autistene eller de litt ”sære” med lett CP)  Noen klarer ikke stenge ute noe, ”sile” inntrykkene (lett CP og adhd)  Betydningen for utvikling og læring er udiskutabel Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

6 Fleksibilitet  Mange med oppmerksomhetsvansker er mentalt og atferdsmessig lite fleksible;  Evne til å lage/tåle overganger?  Tolerere uventede hendelser/forandringer?  Fleksibel/kreativ problemløsning?  Skifte oppmerksomhetsfokus? Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

7 Delt oppmerksomhet  Evne til å være bevisst om flere samtidige hendelser, uten at det forstyrrer oppmerksomheten om det man har valgt som det mest vesentlige akkurat nå  Populært kalt simultankapasitet Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

8 Vedvarende oppmerksomhet  Utholdenhet/vigilans: Evnen til å holde oppmerksomheten på en hendelse tilstrekkelig lenge  Evne til å fokusere, (særlig på motiverende tema som hest eller Manchester United) er til stede  Problemet oppstår når jenta skal opprettholde fokus, over tid (kanskje 30 oppgaver som går på rettskriving?) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

9 Arbeidsminne  Handler om barnets evne til å holde informasjon i bevisstheten (internt skjermbilde)…..  Hente opp tidligere hukommelsesfiler…  Og samtidig bearbeide denne informasjonen i forhold til de mål de har satt seg, eller de krav de står overfor  I litteraturen opereres det også med verbalt vs nonverbalt arbeidsminne (modalitetsspesifikt) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

10 Prosesseringshastighet, 1  Redusert prosesseringshastighet er vanlig innen Cp gruppen, også v/lett CP  Kan framstå som trege, dagdrømmer de?  Kan virke fraværende, hører de etter?  Langsom prosessering kan være modalitetsspesifikk, el. avhengig av kompleksitet Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

11 Prosesseringshastighet 2  Redusert informasjonsprosessering er følgetilstand v/mange former for nevropatologi, og kanskje den best dokumenterte oppmerksomhetsproblematikken i forhold til erhvervede hjerneskader, inkludert CP.  Kan handle om arousal (våkenhet):  Four As: asleep, awake, alert, attending (Moore- 85)  Og, selv om oppmerksomhetsfokus er riktig kan responsen være forsinket ( Whyte) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

12 Hvilke hjerneprosesser er involvert?  Ulike hjerneområder har ulike roller i forskjellige nettverk som samarbeider…  Det handler like mye om”baner”, ”looper” og prosesser (også kjemiske), som om strukturelle avvik Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

13 Har barn med lett CP oppmerksomhetsvansker? 1  Svaret er ja, men et forsømt forskingsområde  CP og ADHD (Research Neuroped.unit Jerusalem 2001):  På grunn av multifasetterte nevrologiske dysfunksjoner ved CP (mentalt og motorisk) er det særlig grunn til å vurdere ADHD som tilleggsdiagnose Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

14 Har barn med CP oppmerkomhetsvansker 2  Studie Gross-Tsur et al. 2002:  29 pasienter med dobbeldiagnose CP og ADHD  Studier som omhandler denne type dobbeldiagnose i Cp-populasjonen er så godt som fraværende  Gross-Tsur framhever sterkt både kartleggingsbehov og forskning Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

15 Har barn med lett CP oppmerksomhetsvansker? 3  Forskning på premature (mange med spastisk diplegi) viser høy forekomst av Add/Adhd, inntil 27% (f.eks Ulvund, Smith, Lindeman 2001)  Adhd forskning generelt indikerer sannsynlig komorbiditet og behov for dobbeldiagnose i inntil 80% (2005)  Hydrocephalusprosjektet (Dalen & Bruarøy) Rogalandsdelen v/Marit Nygaard og Viggo Lutcherath. I Rogaland var 26.7 % utprøvd på ritalin Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

16 Har barn med lett CP oppmerksomhetsvansker ? 4  Studie 2001 v/ overlege Marit Mork (37 barn m/lett Cp)  30 av 37 barn (81%), hadde i følge foreldre lærevansker i større eller mindre grad (type uspesifisert)  8 foreldrepar framhevet spesielt konsentrasjonsvansker  8 av 37 var nevropsykologisk utredet Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

17 Hva vet vi om effekt av methylphenidat på barn med CP?  Få undersøkelser er gjort, muligens på grunn av mange ”associated conditions” hos barn med CP?  Overfokusering på motoriske vansker?  CP-gruppa viser høy heterogenitet, også innen samme type CP?  Habiliteringsperspektivet, tveegget sverd? Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

18 CP, epilepsi og evt. Add/adhd, hva vet vi?  Forekomst av epilepsi i CP gruppa er høy, i Marit Morks studie (lett CP) 24 %  Zaifeiriuo et al. 1999 oppgir 27- 44% v/hemiplegi, og 16-27% v/diplegi  Debutalder for epilepsi i lett Cp gruppa varierer betydelig, men sannsynligvis også en del med sein debut  Noen typer epilepsi minner om oppmerksomhetssvikt  Noen typer epilepsi påvirker atferd Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

19 Hva når barnet har både Cp, epilepsi og oppmerksomhetssvikt?  Tidligere var det usikkerhet om methylphenidatbehandling av barn med CP var indisert  Parallellt var det usikkerhet om det var ”trygt” å benytte methylphenidat på barn med epilepsi  Seinere studier (og erfaringer fra Østerlide) gir noen svar… Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

20 CP og methylphenidat  Studie 2002, en av de få foretatt på CP-gruppa indikerer klart at medikamentell behandling bør vurderes (Gross-Tsur et al.):  Sannsynlig effekt i forhold til lett CP. Både mht læring, psykomotorisk tempo, mulighet for kompensering, oppmerksomhetsfunksjoner, finmotorisk fungering…  Methylphenidat er ikke kontraindisert v/epilepsi Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

21 Tiltak v/oppmerksomhetsvansker 1  Skjerming v/distraherbarhet (særlig innlæring)  Økt tid og redusert mengde (særlig v/nedsatt prosesseringshastighet)  Multiple choice v/arbeidsminnevansker  Oppdeling av oppgaver/forsterkning v/fullførte oppgaver ( v/vansker med vedvarende oppmerksomhet) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

22 Tiltak v/oppmerksomhetsvansker 2  Legg ”arbeidsminne erstatningen” synlig (PC eller annen visuell oversikt )  Bevisstgjøring på alternative strategier, mange har ”uerkjente” strategier, finn dem!  Motivasjon (naturlig drug). Kan være både primær og sekundærvanske v/lett CP.Utnytt den!  Lange økter når motivasjon, korte v/utfordringer  For detaljerte illustrasjoner kan virke distraherende  PC øker for noen utholdenheten o.s.v Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

23 Fallgruver for fagfolk og foreldre  Vi vil så gjerne ha tilpasning, følge pensum etc  Skole, fritidstilbud, yrkesliv er ikke tilpasset komplekse handicap  Vi vil så gjerne ”plassere nivå”  Det er flere alternativer enn generelle vs spesifikke lærevansker  Les evt. Tetchner 2004 Ped.psyk.arbeid m/funksjonshemmede i skolen Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

24 Cp og utprøving av ritalin v/Østerlide  Antall registrerte Cp, Østerlide 2005:  = totalt 206  Antall med tilleggsdiagnose ADD/ADHD: = 31 (utprøvd el. planlagt utprøvd på ritalin = 31 (utprøvd el. planlagt utprøvd på ritalin (Ingen landsoversikt foreligger) (Ingen landsoversikt foreligger) Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005

25 Nå er det pause snart…. Tove Haaland – Barnehabilitering Østerlide november 2005


Laste ned ppt "Lett Cerebral Parese og oppmerksomhetsvansker v/Tove Haaland Spesialist i klinisk nevropsykologi Barnehabiliteringen Kvinne Barn klinikken SUS 2005 Tove."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google