Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUSH-møte 7. mai 20081 Clostridium difficile - økt virulens – endret epidemiologi Regional smittevernlege Kirsten Gravningen Kompetansesenter i smittevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUSH-møte 7. mai 20081 Clostridium difficile - økt virulens – endret epidemiologi Regional smittevernlege Kirsten Gravningen Kompetansesenter i smittevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 SUSH-møte 7. mai 20081 Clostridium difficile - økt virulens – endret epidemiologi Regional smittevernlege Kirsten Gravningen Kompetansesenter i smittevern Helse Nord

2 SUSH-møte 7. mai 20082 Clostridium difficile • Isolert for første gang i 1935 av Hall & O’Toole. (Am.J.Dis.Child.1935;49:390- 402) •Isolert fra jord og fra en lang rekke dyr •Gram-positiv stav •Sporedannende •Relativt stor (2-17µm lengde) •Rasktvoksende •Hele genomet til C.difficile 630 er sekvensert •Påvist som årsak til antibiotika- assosiert pseudomembranøs kolitt i 1978 •Viktigste årsak til nosokomiale diaréer Dr.Kari Lounatmaa/Science Photo Library

3 SUSH-møte 7. mai 20083 Clostridium difficile. Klinikk: •Asymptomatisk bærerskap •Moderate – lette tilfeller: –Diaré (illeluktende, skummende) –Abdominalsmerter •Alvorlige tilfeller: –Feber, leukocytose, dehydrering –Abdominal ømhet –Pseudomembranøs kolitt –Colondilatasjon –Perforasjon

4 SUSH-møte 7. mai 20084 Forutsetning for sykdom av CD •Forstyrrelse av normal tykktarmsflora –Vanligvis med antibiotika –Normal tarmflora beskytter mot sykdom •Eksposisjon for toksinproduserende CD-stamme –Toxin A og B –Skjer vanligvis på sykehus eller sykehjem som er ”reservoir” •Vertsfaktorer/mottagelighet for infeksjon –Nyfødte har høy forekomst av toxinproduserende CD, men sjelden CD-sykdom

5 SUSH-møte 7. mai 20085 Clostridium difficile - smitte •Smitter fra person til person eller via kontaminert miljø til person •Resistent mot flere desinfeksjonsmidler. Må være sporicid. –Tradisjonelt i Norge anbefales klorholdig desinfeksjonsmiddel (natriumhypokloritt og natriumhydroksyd) •Hydrogenperoksyd i tørr tåke (via robot) er vist å eradikere C difficile –JC Boyce et al, ICAAC 2005 og studier ved Ullevål/BM Andersen

6 SUSH-møte 7. mai 20086 C difficile i Norge •Blant 18 tilfeldig utvalgte C difficile- isolater i Oslo-området ble det høsten 2007 påvist to tilfeller av ”ny variant av” C difficile pga at Rikshospitalet begynte med PCR ribotyping av C difficile toxin positive isolater. •To pasienter > 80 år •Alvorlig forløp av infeksjon •Begge C difficile -isolater var Klindamycin følsom og Ciprofloxacin resistent (samme mønster som europeiske isolater av O27-klonen) •Isolatene var beslektet med C difficile O27-stammer som sirkulerer i Nederland (ref. lab Leiden) •027-klon av C difficile var påvist i Norge for første gang!

7 SUSH-møte 7. mai 20087 C difficile i Norge •Påvist C Difficile O27 hos en tredje pasient våren 2008 i 70 innsamlete avføringsprøver fra Oslo-regionen (toxin positive) •Eldre kvinne > 80 år, sykehjemsbeboer •Sykehistorie: –Diaré i 8 uker. Behandlet med metronidazole. Residiv av plager. Ny behandling med vankomycin. Fortsatt diaré. Innlagt Aker sykehus og behandlet med fæcesimplantering (fortsatt innlagt)

8 SUSH-møte 7. mai 20088 C difficile i Danmark •Nov 2006- mars 2007: Retrospektivt påvist klon med 11 tilfelle av ribotype 027 C difficile ved tre ulike sykehus i Sør-Jylland •Juni-august 2007: Ytterligere 3 isolater påvist (First cluster of CD PCR ribotype 027 i Danmark, Kataharina E.P. Olsen et al, SSI, Denmark (poster ECCMID)) •Statens seruminstitutt: –Oppfordrer til rapportering av CDAD hver uke –Innsending av isolater ved utbrudd eller alvorlig CD- sykdom

9 SUSH-møte 7. mai 20089 EuroSurveillance Vol 12, April-Juni 2007 •A highly virulent variant of Clostridium difficile is emerging throughout Europe •Karakteristika: PCR ribotype 027 •Har en delesjon i genet som hemmer produksjon av toxin A og B, og dermed betydelig økt toxinproduksjon. Økt virulens er muligens assosiert med den økte toxinproduksjonen. •Produserer binært toxin •Klinisk respons er redusert etter behandling med metronidazole eller vankomycin

10 SUSH-møte 7. mai 200810 Clostridium difficile. Diagnostikk UNN •Kombinert hurtigtest, Toxin A og B –Alle prøver –EIA; enzyme immuno assay, tar ca 30 min, utføres kun i faeces fra sterilt glass •Dyrkning av CD –Alle prøver, også de toxin-negative –CCFA-skål, leses av etter 2 dager •Koloniene får spesielt utseende og lukt. Gramprep ved tvil. –Toxin-test gjentas hvis negativ i primærprøve –Alle dyrknings- og toxinpositive prøver fryses ned •NLSH Bodø –Toxintest

11 SUSH-møte 7. mai 200811 Clostridium difficile. Diagnostikk RIKE •Toksinpåvisning (hurtigtest): Toksin A og B •Dyrkning hvis positiv toksintest •PCR ribotyping –Screeningprøve. Vedtatt som gullstandard i Europa. –PCR er standardisert mot referanselab. i Nederland •MLVA (Multiple-locus variable-number tandem-repeats analysis) –Bekrefter funnet etter PCR ribotyping –Høyere spesifisitet enn PCR ribotyping

12 SUSH-møte 7. mai 200812 Clostridium difficile. Epidemiologi •Varierende forekomst •Årsak til ca 30% av tilfelle med AAD og PMC > 95 % •Lav –0-15 tilfelle per 100 sykehusinnleggelser •Høy – utbrudd –16-20 tilfelle per 100 sykehusinnleggelser •Fra 2003 rapportert om økt forekomst av en ny hypervirulent type av C difficile i Canada, USA, flere europeiske land og Japan

13 SUSH-møte 7. mai 200813 CDAD belastning for helsevesenet •Hvert tilfelle fører til gjennomsnittlig 10,7 ekstra liggedager –mot 5-6 dager for nosokomiale infeksjoner generelt. –Utbrudd kan vare i månedsvis. •Alvorligere sykdomsbilde og økt mortalitet –>70 år økt mortalitet med 10 % hos CDAD-pasienter ift ikke- CDAD

14 SUSH-møte 7. mai 200814 CDAD Epidemiologi •Kraftig insidensøkning av CDAD siste ti-år, spesielt siste 3-4 år –Nord-Amerika, Europa (både Storbritannia og kontinentet), deler av Asia. –England ”Voluntary surveillance programme” fra 1990, obligatorisk fra 2004: •1990 ca. 1.200 registrerte tilfeller •1995 ca. 9.000 tilfeller •2000 ca. 18.000 tilfeller •2004 ca. 41.000 tilfeller •2005 ca. 46.000 tilfeller –Canada: •4 x økning fra 1997 til 2004 –USA: •”Rapidly increasing after 2000”

15 SUSH-møte 7. mai 200815 Årsaker til insidensøkningen •Pandemisk, spredning av én bestemt klon –USA: NAP 1” (North American Pulsed Field Type 1) –Europa: PCR ribotype 027 •Hyperprodusent av toksin A og B samt ytterligere et binært toksin (som andre høyvirulente clostridier) •Større spredningspotensiale •Større mortalitet •Stammen har vært kjent i 25 år, men utgjorde tidligere bare en marginal andel av totalantallet 2005: Ca. 25% av nosokomiale CDAD-tilfelle i England

16 SUSH-møte 7. mai 200816 Insidensøkningen av CDAD -andre årsaker Teoretiske muligheter: •Økt andel i risikogrupper (eldre) •Økt bruk av antibiotika •Økt antibiotikaresistens •Overfylte sykehus •Økt pasienttransit mellom avdelinger og institusjoner •Redusert hygienestandard •Økt forekomst i dyrebesetninger •Økt fokus på CDAD pga ribotype 027 og dermed bedret overvåking og registrering

17 SUSH-møte 7. mai 200817 Nettavisen

18 SUSH-møte 7. mai 200818 C difficile Nederland •Studie i Nederland, febr 2005- nov 2006 •50 helseinstitusjoner •Avføringsprøver fra 863 pasienter med CDAD •218 pasienter (25 %) med C difficile ribotype 027 •645 pasienter (75 %) med annen type •Goorhuis A et al; Clin Inf Diseases 2007 Sep 15; 45: s 695-703

19 SUSH-møte 7. mai 200819 C difficile Nederland forts. •PCR ribotype O27/toksintype III var forbundet med –Høy alder OR 2,18 –Fluorokinoloner OR 2,88 –Alvorligere diaréOR 1,99 –Høyere dødelighetOR 3,3 –RecurrencesOR1,44 –50/863 oppstod utenfor sykehus –25/863 var ikke assosiert med antibiotikabehandling

20 SUSH-møte 7. mai 200820 C difficile PCR ribotype 027 i Europa 2007 •England, Nederland, Belgia (utbrudd fra 2003) •Frankrike (utbrudd fra 2006) •Påvist i Østerrike, Irland, Sveits, Luxembourg, Polen, Danmark, Finland, Norge og Sverige

21 SUSH-møte 7. mai 200821 C difficile O27 - risikogrupper •Eldre (80% av tilfellene hos > 65 år) •Immunsupprimerte •Behandlet med fluorokinoloner (OR 3,9) eller kefalosporiner (OR 3,8) •Tilstedeværelse av binært toksin •Økt forekomst av community acquired C difficile O27 hos personer som ikke er i risikogruppe

22 SUSH-møte 7. mai 200822 C difficile forebyggende tiltak •Overvåking! –Standardisering av diagnostikk: Dyrkning, typing –Opprettelse av norsk nasjonalt referanselaboratorium. RIKE har søkt. Avgjøres høsten 2008. –Utvidet meldeplikt til FHI? Kun utbrudd er meldepliktige pt –Deltakelse i internasjonale nettverk •Fokus på hygiene i helseinstitusjoner –Ressurser, forankret i ledelse –Antibiotikabruk –Håndhygiene •Rengjøring med såpe og vann ved påvist CDAD –Isolering •Sporer påvist i rommet inntil 1 år etter at pasienten har ligget der –Korrekt desinfeksjon •Klorholdige forbindelser, Virkon 3 % (UNN Tromsø), Perasafe (RIKE) •Desinfeksjonsrobot?

23 SUSH-møte 7. mai 200823 C difficile i miljøet •Dostoler80% –Rød tape tvers over dostol indikerer ”ren stol”! •Toalettgulv58% •Sengerammer50% •Radiatorer20% •Fawley, Wilcox et al: Epidemilogy of Inf diseeases, 2001: 126; 343-50

24 SUSH-møte 7. mai 200824

25 SUSH-møte 7. mai 200825 C difficile i dyr •CD er påvist i en rekke dyr –Griser, kalver, hester –(Kaniner, kalkun, hunder, katter) •Griser –Nyfødte 1-7 dager •Morbiditet: 10-90 %, mortalitet: ca 16 % •52 % av nyfødte griser med enterittsymptomer –(Songer et al, 2007) –Voksne griser •Påvist etter antibiotikabehandling •Kalver –CD er ofte til stede i friske dyr. Naturlig reservoir?

26 SUSH-møte 7. mai 200826 C diff. smitte mellom mennesker og dyr •Smitte til/fra dyre-reservoir via kontakt, miljø, mat •Veterinærer, bønder •Kjæledyr •”Besøkshunder” på sykehjem –DyrCD bærerskap –Besøkshund 28% –Hund i privat hjem2,3%

27 SUSH-møte 7. mai 200827

28 SUSH-møte 7. mai 200828 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "SUSH-møte 7. mai 20081 Clostridium difficile - økt virulens – endret epidemiologi Regional smittevernlege Kirsten Gravningen Kompetansesenter i smittevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google