Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”To eat or not to eat” Is that the defenition? Kriterier for å være frisk av spiseforstyrrelser i klinisk forskning. Øyvind Rø PhD Modum Bad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”To eat or not to eat” Is that the defenition? Kriterier for å være frisk av spiseforstyrrelser i klinisk forskning. Øyvind Rø PhD Modum Bad."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”To eat or not to eat” Is that the defenition? Kriterier for å være frisk av spiseforstyrrelser i klinisk forskning. Øyvind Rø PhD Modum Bad

2 34 år gammel kvinne behandlet for bulimi (DSM-IV kriterier) med tilleggsproblem alkoholmisbruk  Ved samtale 6 måneder etter behandlingsslutt framkommer følgende situasjon:  Har klart full jobb, redusert sitt alkoholbruk til ca. 2 flasker vin i helgen + ca. en flaske vin en kveld i uka  Kastet opp noen ganger etter alkoholbruk  Anstrenger seg for å holde 3-4 måltider daglig, spiser etter klokka  Ingen overspisingsepisoder  Tørr ikke veie seg, er normalvektig  Misfornøyd med kroppen, opplever seg tjukk  Er hun ”frisk”?

3 27 år kvinne behandlet for anoreksi (DSM-IV kriterier)  Ett år etter behandlingsslutt:  Studerer deltid  BMI 18,8  Spiser ikke frokost oftest 3 måltider daglig  Spiser ”sunn” mat, unngår fet mat  Bruker p-piller, regelmessige blødninger  Redd for videre vektøkning  Løper ca. en time 4 dager i uken  Ingen overspising eller oppkast  Er hun ”frisk”?

4 A prospective study of 133 patients with anoreksia nervosa. Bassøe & Eskeland 1982  Prospektiv studie av pas. beh. 1958-1976. Alder ved beh. start 17-20 år. Etterundersøkelse etter ca. 5-6 år. – 58 % good – 28 % intermediate – 14 % poor (ingen dødsfall) – Good = the patients were healthy, symptom-free, regular menstrural cycles – Intermediate = the patient had recovered, or nearly recovered, normal weight, felt healthy – Poor = unchanged condition as compared with the first consultation

5 Outcome and prognosis of anorexia nervosa. A retrospective study of 41 subjects Rosenvinge & Mouland 1990  Pas. behandlet i psykiatrisk avdeling 1958-1980. Alder ved beh. start 24,5 år. Etterundersøkelse etter 14.4 år – 32 % good outcome – 67 % poor outcome (4 døde) – Good outcome = EAT–40 skår under 18 – Poor outcome = EAT-40 skår over 18

6 Good outcome of adolescent onset anorexia nervosa after systematic treatment. Halvosen, Andersen & Heyerdahl 2004  51 AN pasienter. Behandlet 1986-1998 alder 14,9 år. Etterundersøkelse 8,8 år etter behandling – 82 % oppfylte ikke diagnostiske kriterier på spiseforstyrrelser

7 Adults with chronic eating disorders. Two-years follow-up after inpatient treatment. Rø, Martinsen, Hoffart, Sexton & Rosenvinge 2005  72 AN, BN og EDNOS pasienter. Alder 30 år ved beh. start, etterundersøkt 2 år etter behandling – % oppfylte ikke diagnostiske kriterier på spiseforstyrrelser – % ”recovered” – Recovered = BMI > 18,5, ingen overspising eller vektkompenserende adferd siste 12 uker, regelmessig menstruasjoner siste 3 måneder, EDE WC og SC under 4

8 Long–term course of anorexia nervose. Response, relapse, remission and recovery. Pike 1998 ”Outcome studies range enormously in term of sample characteristics and size, diagnostic clarity, assessmenet and follow-up procedueres and length of follow-up. As a result, it is extremely difficult to generalize across studies and the methodological procedures of each study must be considered in interpreting findings.”

9  Metaanalyse av 119 forløpsstudier: Steinhausen HC. 2002 – 50 % blir friske – 30 % har fortsatt noe symptomer – 20 % har fortsatt anoreksi etter 4-10 år Forløp av anoreksia nervosa:

10  Metaanalyse av 88 forløpsstudier: Keel & Mitchell. 1997 – 50 % blir friske – 30 % har fortsatt noe symptomer – 20 % har fortsatt bulimi etter 5-10 år Forløp av bulimia nervosa:

11 Hva evalueres i forløpstudier?  Adferdssymptomer  Biologiske symptomer  Kognitive symptomer  Livskvalitet  Psykososialfungering  Personlighetssymptomer

12 Målemetode og studiedesign:  Selvrapportert  Intervju  Prospektive  Retrospektiv

13 Begreps definisjoner:  Treatment response – behandlings respons  Relapse – tilbakefall (ikke vært helt frisk)  Recurrence – tilbakefall (vært helt frisk)  Remission – delvis frisk  Recovery – helt frisk

14 Hvordan definere utfall?  Prosent som ikke tilfredstiller diagnostiske krav for ED  Prosent uten symptomer på ED  Prosent under/over et definert cut-off skår på psykometriske tester  Prosent som oppnår en definert reduksjon av symptommål

15

16  Morgan –Russell Criteria 1975: – Good: vekt innenfor 15% av normal, regelm. mens. – Intermediate: vekt under 15% av normal og/eller uregelm. mens. – Poor: vekt under 15% av normal eller amenoré eller bulimi  Stober et al 1997: – Full recovery: fri for alle symptomer på AN og BN i 8 uker – Good: – Intermediate: – Poor:

17  Herzog et al 1993 – Psychiatric rating scale, separat skala for AN og BN  6 sikre kriterier, alvorlig  5 sikre kriterier  4 uttalt  3 mild/delvis bedring  2 uttalt bedring (oppfyller ingen diagnostiske kriterier)  1 full helbredelse/premorbid (oppfyller ingen diagnostiske kriterier, ingen restsymptomer)

18 What is remission in adolescent anorexia nervosa? A review of various conceptualizations and quantitative analysis Couturier & Lock, 2006  86 ungdommer med AN, det ble testet ulike definisjoner på remisjon (a) Morgan-Russell kategoriene (b) kriterier foreslått av Pike (c) kriterier foreslått av Kordy et al. (d) DSM-IV-kriterier (e) ulike vekt kriterier (f) psykologiske symptomer (EDE skår) (g) kombinasjoner av disse

19 Couturier & Lock, 2006 forts.  Antall pasienter i ”remission” varierte fra 3% to 96%!!!!!!  Kombinasjon av prosentuell normal kroppsvekt og EDE skår reduserte variabiliteten i antall pasienter i ”remission”.

20 What is recovery in adolescent anorexia nervosa? Couturier, Lock 2006  86 ungdommer med AN, det ble testet ulike definisjoner på recovery: – > 85%, > 90%, > 95% og >100 ideell kroppsvekt – Ulike psykologiske skår på EDE, 1 og 2 SD fra normal skår – Kombinasjoner av ulike vekt og psykologiske skår  Antall pasienter “recovered” varierte fra 57% til 94%

21 A critical examination of the amenorrhea and weight criteria for diagnosing anorexia nervosa Watson & Andersen 2003  Amenorrhea kan være tilstede før betydelig vektnedgang, flere under BMI 17,5 har fortsatt menstruasjon  DSM III 25 % vektnedgang  DSM IV 15 % vektnedgang  Konklusjon: Ta bort amenorrhea og vekt kriteriet og fokuser på de kognitive symptomene

22 Forandringer hos spiseforstyrrede pasienter i psykoterapi; et naturalistisk studie Clausen 2003  78 pasienter med AN, BN, EDNOS. Alder 20 år  Evaluert ved 1 og 2 ½ år etter behandlingsstart: – Ingen ED symptomer – Ikke diagnostiske kriterier for ED – Global EDE innenfor 2 SD av normalpopulasjon

23 Clausen 2003 fort. 1 år2 år Ingen ED symptomer16,7 %38,8 % Ikke diagnostiske kriterier for ED 26,9 %64,1 % Global EDE innenfor 2 SD av normalpopulasjon 42,3 %50,0 %

24 Defining remission and relapse in bulimia nervosa Olmsted, Kaplan, Rockert 2005 46 pas. behandlet for BN, evaluert hver 3. måned over en periode på 19 måneder Relapse = 2 overspisingsepisoder og/eller oppkastepisoder pr. uke i en, to eller tre måneder Relapse rate varierte fra 21% til 55% avhengig av varighet av tilbakefall av symptomer og symptomhyppighet ved inklusjon

25 Impact of definitions on the discription and prediction of bulimia nervosa outcome Keel, Mitchell at al. 2002  173 pasienter med BN fulgt opp regelmessig over tid  Antall pasienter ”recovered” ble redusert fra 47% til 38% hvis kriteriet for tidsperioden av symptomabstinens ble økt fra 2 til 12 måneder

26 Remission, recovery, relapse and recurrence in eating disorders: Conseptualization and illustration of a validation strategy Kordy, Palmer et al 2002  Utgangspunkt i generelle definisjoner brukt i medisin til å beskrive forløp. Frank et al. 1991

27

28 Hvordan fungere spesifiserte utfalls kriteriene på personer som ikke har hatt spiseforstyrrelser?

29 Prevalence and long-term course of lifetime eationg disorders in an adult Australian twin cohort Wade, Bulik, Fairburn et al 2006  Poor outcome: WC or SC >_ 4 and threshold behaviours 0,3%  Some improvement: WC and SC >_ 2 but <4 and threshold behaviours 1,6%  Moderate improvement: WC or SC >_ 4, no thresould behaviours 1,7%  Good outcome: WC and SC >_ 2 but <4, no thersould behaviours 22%  Asymptomatics: WC and SC <2, no threshould behaviours 74%  28 dager  Threshould behaviours. Overspising, oppkast, avføringsmidler, vanndrivende faste, overtrening, BMI<17,5 816 friske

30 Konklusjon:  Svært stor variasjon i antall friske i forløpstudier ut fra hvilke kriterier som brukes  OBS kriterier og pasientutvalg i studier!!!  Beskriv tydelig hvilke kriterier som brukes: – Abstinenskriteriet – Tidskriteriet – Amenorékriteriet – Vektkriteriet – Mål på kognitive symptomer  Reliabilitetstesting

31 To eat or not to eat. Is that the defenition? NO But it is very difficult to define!!!


Laste ned ppt "”To eat or not to eat” Is that the defenition? Kriterier for å være frisk av spiseforstyrrelser i klinisk forskning. Øyvind Rø PhD Modum Bad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google