Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

” Takk for at dere kom. Jeg har venta på dere hele livet.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "” Takk for at dere kom. Jeg har venta på dere hele livet.”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ” Takk for at dere kom. Jeg har venta på dere hele livet.”
Sortland Øivind Aschjem ATV Telemark

2 ” Jeg vil at planetene skal snurre den andre veien
” Jeg vil at planetene skal snurre den andre veien. Helt tilbake til jeg var veldig liten og pappa veldig blid” ” Hemmelighetene om det som skjedde hjemme har jeg i et rør bak i hjernen. Om noen nærmer seg flytter jeg dem til et annet sted. Vil ikke at pappa ska bli lei seg” Gutt 8 år

3 ” Jeg forbyr dere å føle avmakt
” Jeg forbyr dere å føle avmakt. Avmakten dere følte overfor meg holdt på å ta livet av meg.” Kvinne 48 år. Om gruppa.

4 NOVA rapport 20/2007: Andelen som oppga minst ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder var 25 % Andelen som oppga grov vold fra minst én forelder, var 8 % 6 % opplevd å være vitne til grov vold mot en av foreldrene 15 % jenter og 7% av guttene utsatt for alvorlige former for seksuelle overgrep 16 % utsatt for minst en type grov krenkelse 2 % utsatt for svært hyppig grov vold over tid Barn som lever med vold i familien; et samarbeidsprosjekt mellom ATV og SfK, finansiert av BLD. 4

5 Norges første omfangsstudie av vold i nære voksne relasjoner
Norges første omfangsstudie av vold i nære voksne relasjoner (NIBR: Haaland, Schei & Clausen 2005) Sjansen for å bryte ut av forholdet er mer enn dobbelt så høy i barnløse forhold Må være alvorligere- og mer langvarig vold før en kvinne med barn forlater en voldelig ektefelle All vold: 24% kvinner sier de blir utsatt Alvorlig vold: fire ganger så mange kvinner rammes. Livstruende vold: Hver 12 kvinne og hver 60 mann Barn som lever med vold i familien; et samarbeidsprosjekt mellom ATV og SfK, finansiert av BLD. 5 5 5

6 Hva kan hindre oss…? Møter vår egen sårbarhet i møte med barnet.
Identifisering/overidentifisering med foreldrene. Mangel på kunnskap Angst for å blande seg i andres privatliv. Redsel for eventuelle konsekvenser/represalier. Frykt for å ta feil.

7 Repeterte gode omsorgshandlinger gjør at barnet utvikler gode kjerneoppfattelser
”Det er trygt å kunne elske. Det er trygt å stole på.” ”Jeg hører til.” ”Det er trygt å ha følelser.” ”Det er trygt å være sårbar” ”Jeg kan be om hjelp” ”Jeg kan stole på at far og mor tar vare på meg” ”Jeg kan ta imot hjelp og trøst.” ”Jeg er elsket og trenger ikke være perfekt.” ”Jeg er god og fortjener gode ting.” Verden er trygg og jeg kan forvente gode ting fra andre.”

8 Barn som blir forsømt utvikler negative kjerneopplevelser.
” Det er ingen der for å hjelpe meg” ” Jeg er alene.” ” Jeg er ikke viktig” ” Jeg er ikke trygg” ” Fæle ting vil skje” ” Jeg får ikke det jeg trenger.” ” Jeg kommer til å dø.”

9 Barn som mister tilknytningsfigurer utvikler negative kjerneoppfatninger som:
” Mennesker dør. Mennesker forlater meg.” ” Det er ikke trygt å elske noen. Det er ikke trygt å være nær” ”Jeg kan bare regne med meg selv.” ”Det er ingen der for meg.” ” Jeg kan aldri bli lykkelig”

10 Barn som blir misbrukt og skremt utvikler negative kjerneopplevelser som:
” Mennesker sårer meg.” ” Det er ikke trygt å stole på noen” ” Fæle ting vil skje” ” Jeg er ond” ” Jeg fortjener bare onde ting” ” Jeg kan bare regne med meg selv” ” Det er ikke trygt å være nær.”

11 NEVROLOGISK HJERNEUTVIKLING TILKNYTNING. LÆRING TRAUME RELASJON
LENGSEL ” JEG SKULLE ØNSKE DE HADDE SKJØNT DET TIDLIGERE.”

12 Hjernen har betydning Den menneskelige hjernen er organet som er ansvarlig for alt vi gjør. Den tillater oss å elske, le, gå, snakke, skape eller hate. Hjernen – ett hundre milliarder nerveceller i et kompleks nett av kontinuerlig aktivitet – tillater oss vår menneskelighet For hver av oss er måten hjernen fungerer på en refleksjon av erfaringene våre

13 HJERNEN MIN GJØR DET, MEN HJERTET
MITT VIL DET IKKE… GUTT 5 ÅR.

14 10 milliarder hjerneceller ved fødsel. 10% ”koblet opp” ved fødsel
10 milliarder hjerneceller ved fødsel. 10% ”koblet opp” ved fødsel. Hjernen logges på omgivelsene omtrent som en pc kobles til internett. Ved uro i barnets omgivelser iverksettes forsvarsmekanismer i hjernen. En av disse mekanismene er knyttet til stresshormonet cortisol. Denne instinktive forsvarsmekanismen tjener i utgangspunktet et godt formål da den klargjør barnet for noe ubehagelig. Dersom barnet lever i en konstant beredskap vil hjernens utvikling bli skadet. Hukommelse og konsentrasjon synes å være de områdene som er særlig utsatt.

15 Det knuste selvbildet

16

17 James Heckmann. ( Nobelprisvinner økonomi 2002):
”Investering i utsatt barn/ungdom er et sjeldent initiativ i offentlig politikk som fremmer likhet og sosial rettferdighet og som samtidig fremmer produktiviteten både i økonomien og i samfunnet som sådan. Tidlig intervensjon mot utsatte barn/unge betaler seg bedre enn senere intervensjoner.”

18

19 MØTE MELLOM MENNESKER HAR ET MÅL;
Å FREMME DEN ANDRES VERDIGHET. DETTE SKJER GJENNOM Å MINSKE AVSTANDEN MELLOM DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE.

20 ” Jeg har innetanker og utetanker”
Jente 6 år

21 ” Du må ikke bruke ordet rus, Øivind
” Du må ikke bruke ordet rus, Øivind. Kroppen min blir så veldig sliten bare jeg hører ordet.” Gutt 8 år.

22 Krav til foreldre… (og oss?)
Fysisk omsorg og beskyttelse. Evne til impulskontroll og til å ikke avreagere på barnet. Sensitivitet over for barnet. Forventninger tilpasset barnets alder og utvikling. Evne til å sette seg inn i barnet sin situasjon og til å se barnet på en realistisk måte.

23 Krav til foreldre…( og oss?)
Evne til å sette barnets behov foran sine egne. Evne til å skjerme og beskytte barnet. Evne til å hjelpe barnet til å orientere seg i vireligheten. Gi barnet praktiske råd og opplæring. Lære barnet regler for samspill med andre. Ha evne til å engasjere seg positivt i barnet. (Kari Killen)

24 Faktorer som beskytter og lindrer
At omsorgspersonen har evne til å sette seg inn i barnet sin situasjon og hva volden gjør med barnet At omsorgspersonen har evne til å uttrykke varme og positive følelser over for barnet At det er mulig å snakke om volden

25 Vi skal hjelpe fordi… Barna sjelden har egen stemme.
Barna ikke skal behøve å lengte etter sine foreldre/omsorgspersoner. Barna ofte påtar seg skyld og et ansvar som er uforenlig med barnerollen. Mange av barna blir tvunget til å gjenta det de ser og hører. Barna blir fratatt en forventning om trygghet og glede.

26 Barna fratas troen på forandringens mulighet.
Barna blir fratatt muligheten til å vise, utvikle og tro på egne ferdigheter. Barna blir tvunget til å bære på hemmeligheter som skader fysisk og psykisk helse på kort og lang sikt.

27 Mange barn som utsettes for vold opplever at krenkelsene aldri slutter.
Barna fratas retten til å realisere den menneskelige intensjon om å bli elsket og å få lov til å elske.

28 Samtaler med barn som opplever konflikter i familien
Mange barn opplever at deres erfaringer ikke teller når noe er vanskelig i familien Barna sitter inne med mye informasjon og kunnskap om sin egen og familiens situasjon som sjelden blir hørt Barn har et grunnleggende behov for, og evne til å kommunisere om sine erfaringer Barn er selvstendige aktører og vil snakke utifra sin egen alderstypiske forståelse av situasjonen det er i Barnet vil ofte handle slik det tror er best for å opprette stabilitet og trygghet Reaksjoner vi tolker som lojalitet vil som oftest være barnets forsøk på å ivareta seg selv i en utrygg situasjon Det barnet forteller må tas på alvor og ikke tolkes bort

29 Barns tilpasning til vold mellom foreldre
Alltid på vakt Bli usynlig Uro/ ta mye plass, for å få fokus over på seg Avlede oppmerksomheten, underholde, skifte stemning Regulering av kontakt med utøver ut fra et forsøk på kontroll Tilsidesette egne behov Ta ansvar i familien Vurdering av egen atferd og meninger ut fra et fareperspektiv Vurdering av egne nærhetsgrenser ut fra et fareperspektiv Barn som lever med vold i familien; et samarbeidsprosjekt mellom ATV og SfK, finansiert av BLD. 29

30 Barns perspektiv Å være barn er å alltid ha minst makt
Å være barn er å være overgitt den voksnes grad av ansvarlighet Å være barn er å være avhengig uansett kvalitet på den voksnes atferd. Å være barn er å mangle oversikt Barn gis enten mestring eller avmakt av de voksne


Laste ned ppt "” Takk for at dere kom. Jeg har venta på dere hele livet.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google