Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 The Fishing Vessel as Working Place Halvard L. Aasjord PhD – Senior Scientist SINTEF Fisheries and Aquaculture Fisheries.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 The Fishing Vessel as Working Place Halvard L. Aasjord PhD – Senior Scientist SINTEF Fisheries and Aquaculture Fisheries."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 The Fishing Vessel as Working Place Halvard L. Aasjord PhD – Senior Scientist SINTEF Fisheries and Aquaculture Fisheries Technology Postnr. N-7465 Trondheim

2 SINTEF Fisheries and Aquaculture 2 Eurostat`s data-base of fishery statistics  In 2005 the EU-27 production of fishery products (capture fisheries and aquaculture production) was about 4 % of the world total.  Four member states (Denmark 14 %, France 12 %, Spain 14 % and the United Kingdom 12 %) accounted for 53 % of the EU- 27 production in  The EU-27 production in 2005 was 17 % less than  Norway and Iceland together accounted for 3 % of the world total (and the production is not decreasing)!  Norway fisheries 1993: 2584´ tons – 2005: 2546´tons  Iceland fisheries 1993: 1712´ tons – 2005: 1669´ tons

3 SINTEF Fisheries and Aquaculture 3 European Fisheries and Aquaculture - selected nations

4 SINTEF Fisheries and Aquaculture 4 European Capture Fisheries - selected nations

5 SINTEF Fisheries and Aquaculture 5 The Norwegian Active Fishing Fleet

6 SINTEF Fisheries and Aquaculture 6 Norwegian all year fleet No of vessels Mean man-year Total man- years Coastal bottom fleet12882,22834 Coastal pelagic fleet1505,5825 Deep sea bottom fleet10214,81510 Deep sea pelagic fleet1128,3930 Total all year fishing fleet16523,76098

7 SINTEF Fisheries and Aquaculture 7 The Norwegian All Year Fishing Fleet – total 1652 vessels

8 SINTEF Fisheries and Aquaculture 8 The Norwegian Fishing Fleet – total 7301 vessels

9 SINTEF Fisheries and Aquaculture 9 Man-Year in The Norwegian Fishing Fleet – total 9365 man-year

10 SINTEF Fisheries and Aquaculture 10

11 SINTEF Fisheries and Aquaculture 11 "Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass"  Eksemler fra liten kystfiske (10-15 meter), stor kystfiske (21-34 m), bankline (30-50 m), trålfiske ( m) og ringnot ( m)  Mannskapfordeling på ulike fartøygrupper, antall mann ombord, arbeidsoppgaver, arbeidsfordeling, avløsningsordninger (større fartøy)  Arbeidstid for fiskere ombord på ulike fartøy- og driftsgrupper (tall fra budsjettnemda - Lønnsomhetsundersøkelser - helårsdrevne - år 2006)  Ulykker og risikoutvikling for de ulike (hoved) driftsgrupper årsperioden  Noen fartøyeksempler og endel tabellariske oppstillinger! Noen utviklingstrekk for fiskeri mhp. HMS  SINTEF / jeg (og noen andre) har i perioden vært ute på fiske med fartøy fra ulike driftsgrupper og foretatt visse observasjoner på arbeidsforhold og risiko. Vi har så langt ikke direkte forsket på (mangler forskningsmidler) på fatigue (utmattelse) i norsk fiskeri, så derfor ingen spesifikke vitenskapelige data!

12 SINTEF Fisheries and Aquaculture 12 FV ”HAVSTJERNA” – SF-85-B – LMFV – MÅLØY - NORWAY  Havstjerna – LMFV  Built year 2001 in China for Iceland – Norway 2003  Modern fishing vessel – 20,99 meter - 68,9 feet  Fishing with mechanized long line and gillnets  Ground fish: cod, haddock, cusk, catfish, coalfish  Skipper: Birger Grotle, 57 year

13 SINTEF Fisheries and Aquaculture 13 Working hours and conditions  FV ”Havstjerna” are using a 1:1 system for all the crew  A shift system is essential to get renewed energy for the crew on the next fishing trip.  Crew onboard: 6 – 7 fishermen (long line and gillnets)  Crew1: 3 weeks onboard and crew2: 3 week free (at home).  Effective fishing period: 10 – 11 months per year.  May month off (in port) for maintenance of the vessel.  Fishing activities: Working: 15 – 16 hours per day  Each fisherman: 3 weeks x 7 days x 15 hours = 315 hours  Working hours: 7 – 8 trips x 315 h = 2205 – 2520 hours/year  Skipper is more awake than the other crew members.  Skipper has to navigate from shore to the fishing ground  There are three navigators on board this vessel (not at same trip)

14 SINTEF Fisheries and Aquaculture 14

15 SINTEF Fisheries and Aquaculture 15 Coastal fishing group 002: 10 – 14,99 m Conventional bottom fisheries:  647 vessels in this group  Fishing vessels in the length groups: 10 – 14,99 meter  Average of two (2) fishermen on board per vessel  Working hours: 2232 hours per fisherman  No shift register  Total employment: 1294 fishermen or man-years  Fishing with gillnets, long line, jigging and/or trolling

16 SINTEF Fisheries and Aquaculture 16

17 SINTEF Fisheries and Aquaculture 17 ”Randi-Anita” – 13 meter gillnetter  Cod fisheries in the wintertime in North-Norway.  Period of: January - February - Mars  Staring from port at 04:00 in the morning. Steaming 3 ½ hours for the fishing ground. At the fishing ground 07:30.  Fishing nets: 110 – 120 nets, using 4 chains of 40 nets.  Hauling the nets and taking out the fish: 5 – 6 hours.  Only a small amount (haddock and seithe) are gutted at sea.  The main amount of the catch are taken not gutted ashore.  This gives work reduction of 20 – 25 % for the fisherman at sea.  In bad weather the risk of hurting it self on the knife is much lower.  Total working/fishing: 14 – 15 hours per day.  The skipper is both navigating and working on the deck.

18 SINTEF Fisheries and Aquaculture 18 A 12 meter coastal fishing boat grounded north of Bodø – Feb. 27 – Both fishermen were saves

19 SINTEF Fisheries and Aquaculture 19

20 SINTEF Fisheries and Aquaculture 20 DEEP SEA LONGLINERS The autoliner MS ”Leinebris” at the North Cape Bank in November 2003

21 SINTEF Fisheries and Aquaculture 21 Fishermen on a longliner Fishermen and factory workers:  Fishermen: men working – men sleeping  Working system: 8 hours on – 4 h off – 8 h on - 8 h off + more fish = more work = total working hours per day  Fishermen: relaxing + eating + sleeping : hours Working operations – all the fishermen are rotating:  Setting all the lines: hooks = 4 hours  Hauling operations (fishermen) – total 20 hours:  Hauling (drage): 20 – 30 minutes = total hours  Separate (splitte): 20 – 30 minutes = total 3- 4 hours  Adjusting (rette): 20 – 30 minutes = total hours  Rigging (rigge): 20 – 30 minutes = total hours

22 SINTEF Fisheries and Aquaculture 22

23 SINTEF Fisheries and Aquaculture 23

24 SINTEF Fisheries and Aquaculture 24 Deep Sea Trawlers

25 SINTEF Fisheries and Aquaculture 25 Deep Sea Trawling  About 50 trawlers left in the Norwegian deep sea fleet  This fleet is fishing for codfish and shrimp  Some years ago we had about 100 trawlers in this group  Then there were other groups of trawlers  Total deep sea trawler fleet:  Year 1998: 4600 man-years  Year 2005: 2400 man-years  Same quantity of catch is caught with fewer trawlers and half the number of Norwegian fishermen (man-years).

26 SINTEF Fisheries and Aquaculture 26 Vessel groups Fartøy- Grupper Driftsgrupper etter Budsjettnemda – Fiskeridirektoratet Year 1998 Year 2002 Year 2003 Year 2006 Man- Years 1998 Man- Years 2002 Man- Years 2005 D013, 007 eller 008 STERN TRAWLERS Hekktrålere, torsketrål og evt. reke, rundfrys el. ferskfisk (ising) * D014, 006FACTORY TRAWLERS Fabrikkskip m/torsketrålkonsesjon og noen med reketrålkonsesjon D015, 012OTHER TRAWLERS Andre trålere og småtrålere. Konsumfiske etter sei, torsk m.m * D020, D021, 011 BIGGER SHRIMP TRAWLERS Rekefrysetrålere, med eller uten Grønlandskonsesjon (ikke torsk) D022SMALLER SHRIMP TRAWLERS Andre havreketrålere. Fartøy over 50 BRT / 80 TE 3129?? D023, 018INDUSTRY/PELAGIC TRAWLERS Industritrålere (Nordsjøtrålere), nå også kalt pelagiske trålere SUMTOTAL SEA GOING TRAWLERS Samlet havgående trålerflåte D022 – andre havreketrålere The Norwegian trawler fleet

27 SINTEF Fisheries and Aquaculture 27 Norwegian trawler fleet 1988 –

28 SINTEF Fisheries and Aquaculture 28 Accidents and risk in Norwegian trawl fishery

29 SINTEF Fisheries and Aquaculture 29 Accidents and risk in different fleet groups in Norwegian fisheries – period

30 SINTEF Fisheries and Aquaculture 30 Personal accidents 1990 – 2003  Statistics based on FGT ´s material of 1990 – 2002  Accidents among fishermen – analyses of 2104 accidents  Lost lives/perished: 3,7 %  Invalidity accidents: 15,8 % (15 – 100 %)  Milder injured: 80,5 %  FGT = Fishermen Mutual Insurance Fund (former company) Vessel GroupVessel groups – FGT-register Personal accidents Pay Out in mill NOK Payment Cost (NOK) Medium payment GP 1 Small Costal Fishing fleet, Loa<10,67 meter18310, GP 2 Medium Coastal Fishing fleet 10,67 28 meter992100, SumAll length/fishing groups: ,

31 SINTEF Fisheries and Aquaculture 31 Safety training of Norwegian fishermen from 1982 to 2007  In the 26-year period of 1982 – 2007:  about fishermen and others pupils have taken the basic course,  while fishermen and some others have taken the refresher (repetition) course

32 SINTEF Fisheries and Aquaculture 32 Safety training for Norwegian fishermen – staff in 1992?

33 SINTEF Fisheries and Aquaculture 33

34 SINTEF Fisheries and Aquaculture 34 Safety training of fishermen

35 SINTEF Fisheries and Aquaculture 35


Laste ned ppt "SINTEF Fisheries and Aquaculture 1 The Fishing Vessel as Working Place Halvard L. Aasjord PhD – Senior Scientist SINTEF Fisheries and Aquaculture Fisheries."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google