Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatning for yrkesskade i Island Advokat Guðmundur Sigurðsson Det 20. Nordiske Sjørettsseminar, Reykjavík, Island.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatning for yrkesskade i Island Advokat Guðmundur Sigurðsson Det 20. Nordiske Sjørettsseminar, Reykjavík, Island."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatning for yrkesskade i Island Advokat Guðmundur Sigurðsson Det 20. Nordiske Sjørettsseminar, Reykjavík, Island

2 Innledning  Erstatningsrett/culpa-ansvar  Tariffavtaler om yrkesskadeforsikring for arbeidstagere i Island  Den islandske sjølov nr. 34/1985 § 172  Yrkesskadeforsikring for islandske sjøfolk

3 Yrkesskadeforsikring for arbeidstagere i Island  Tariffavtaler om yrkesskadeforsikring  Begrepet ulykke  Behov for endring av ulykkebegrepet  Forsikringens virkeområde kan variere  Forsikringen gjelder bare i arbeidstiden  Forsikringen gjelder også i fritiden  Skadeoppgjør  Dagpengeerstatning  Ménerstatning

4 Begrepet ulykke  “Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uavhengig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse av dette til følge”.

5 Behov for endring av ulykkebegrepet  “Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

6 Forholdet mellom yrkesskadeforsikring og den islandske erstatningsansvarslov  Tapt arbeidsfortjeneste  Erhvervsevnetap

7 Yrkesskadeforsikring for islandske sjøfolk  Innledning  Den islandske sjølov nr. 34/1985 § 172  Endringer i år 2000 og 2001

8 Forsikringens virkeområde  Ulykkesforsikring  Ikke fritidsforsikring  Erstatningsutmåling etter den islandske erstatningsansvarslov nr. 50/1993

9 De enkelte tapsposter  Helbredelsesutgifter  Annet tap  Tapt arbeidsfortjeneste  Godtgørelse for svie og smerte  Godtgørelse for varig mén  Erstatning for tap eller forringelse av erhvervsevnen  Erstatning for tap av forsørger

10 Erstatningsutmåling Eksempel En 30 år gammel mann kommer til skade den 1. mai 1999. Han var borte fra arbeid i 12 måneder. Stationærtidspunktet er 1. mai 2000. I denne 12 måneders periode betraktes skadelidte som syk i 320 dager og syk og sengeliggende i 40 dager. Skadelidtes mengrad blir vurdert til 15% og erhvervsevnetap (invaliditetsgraden) til 30%

11 Erstatningsutmåling Eksempel-fortsettelse De siste 3 årene før skaden hadde skadelidte gjennomsnittlig årsinntekt på NOK 400.000. Han fikk betalt sykelønn fra sin arbeidsgiver i 3 måneder, ialt NOK 60.000. Hvis han ikke hadde kommet til skade ville han ha tjent NOK 400.000 i denne 12 måneders periode.

12 Erstatningsutmåling etter den islandske erstatningsansvarslov nr. 50/1993 1.Arbeidstap, § 2NOK 340.000,00 2.Svie og smerte, § 3 NOK 33.673,00 3.Ménerstatning, § 4 NOK 73.173,00 4.Erstatning for tap i fremtidig erverv, § 5-7 NOK 1.602.084,00 5.Renter, § 16 NOK 235.420,00 6.AdvokatsalærNOK 69.234,00 7.Annet tapNOK 18.000,00 Total erstatning NOK 2.371.584,00 (1 NOK = 11 ISK)

13 Nærmere om erstatningsutmåling for tap i fremtidig erhverv, EAL § 5-7 400.000,00 + 6% x 12,595 x 30%= 1.602.084,00

14 Erstatningsutmåling etter yrkesskadeforsikring for arbeidstagere i Island 1.DagpengeerstatningNOR26.211,00 2. Menerstatning NOR50.146,00 Total erstatningNOR76.357,00 ( 1 NOK = 11 ISK)

15 Hva skjer i fortsettelsen?  Kan man forvente de samme krav om yrkesskadeforsikring for andre arbeidstagere en sjøfolk?


Laste ned ppt "Erstatning for yrkesskade i Island Advokat Guðmundur Sigurðsson Det 20. Nordiske Sjørettsseminar, Reykjavík, Island."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google