Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatning for yrkesskade i Island

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatning for yrkesskade i Island"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatning for yrkesskade i Island
Advokat Guðmundur Sigurðsson Det 20. Nordiske Sjørettsseminar , Reykjavík, Island

2 Innledning Erstatningsrett/culpa-ansvar
Tariffavtaler om yrkesskadeforsikring for arbeidstagere i Island Den islandske sjølov nr. 34/1985 § 172 Yrkesskadeforsikring for islandske sjøfolk

3 Yrkesskadeforsikring for arbeidstagere i Island
Tariffavtaler om yrkesskadeforsikring Begrepet ulykke Behov for endring av ulykkebegrepet Forsikringens virkeområde kan variere Forsikringen gjelder bare i arbeidstiden Forsikringen gjelder også i fritiden Skadeoppgjør Dagpengeerstatning Ménerstatning

4 Begrepet ulykke “Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uavhengig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse av dette til følge”.

5 Behov for endring av ulykkebegrepet
“Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

6 Forholdet mellom yrkesskadeforsikring og den islandske erstatningsansvarslov
Tapt arbeidsfortjeneste Erhvervsevnetap

7 Yrkesskadeforsikring for islandske sjøfolk
Innledning Den islandske sjølov nr. 34/1985 § 172 Endringer i år 2000 og 2001

8 Forsikringens virkeområde
Ulykkesforsikring Ikke fritidsforsikring Erstatningsutmåling etter den islandske erstatningsansvarslov nr. 50/1993

9 De enkelte tapsposter Helbredelsesutgifter Annet tap
Tapt arbeidsfortjeneste Godtgørelse for svie og smerte Godtgørelse for varig mén Erstatning for tap eller forringelse av erhvervsevnen Erstatning for tap av forsørger

10 Erstatningsutmåling Eksempel
En 30 år gammel mann kommer til skade den 1. mai 1999. Han var borte fra arbeid i 12 måneder. Stationærtidspunktet er 1. mai 2000. I denne 12 måneders periode betraktes skadelidte som syk i 320 dager og syk og sengeliggende i 40 dager. Skadelidtes mengrad blir vurdert til 15% og erhvervsevnetap (invaliditetsgraden) til 30%

11 Erstatningsutmåling Eksempel-fortsettelse
De siste 3 årene før skaden hadde skadelidte gjennomsnittlig årsinntekt på NOK Han fikk betalt sykelønn fra sin arbeidsgiver i 3 måneder, ialt NOK Hvis han ikke hadde kommet til skade ville han ha tjent NOK i denne 12 måneders periode.

12 Erstatningsutmåling etter den islandske erstatningsansvarslov nr
1. Arbeidstap, § 2 NOK ,00 2. Svie og smerte, § 3 NOK ,00 Ménerstatning, § 4 NOK ,00 4. Erstatning for tap i fremtidig erverv, § 5-7 NOK ,00 5. Renter, § NOK ,00 6. Advokatsalær NOK ,00 7. Annet tap NOK ,00 Total erstatning NOK ,00 (1 NOK = 11 ISK)

13 Nærmere om erstatningsutmåling for tap i fremtidig erhverv, EAL § 5-7
,00 + 6% x 12,595 x 30%= ,00

14 Erstatningsutmåling etter yrkesskadeforsikring for arbeidstagere i Island
1. Dagpengeerstatning NOR ,00 2. Menerstatning NOR ,00 Total erstatning NOR ,00  (1 NOK = 11 ISK)

15 Hva skjer i fortsettelsen?
Kan man forvente de samme krav om yrkesskadeforsikring for andre arbeidstagere en sjøfolk?  


Laste ned ppt "Erstatning for yrkesskade i Island"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google