Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Versjon 16 Katalog og Eksemplar. Start Katalogmodulen •Modullinjen er flyttet nederst til høyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Versjon 16 Katalog og Eksemplar. Start Katalogmodulen •Modullinjen er flyttet nederst til høyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Versjon 16 Katalog og Eksemplar

2 Start Katalogmodulen •Modullinjen er flyttet nederst til høyre.

3

4 Navigasjonsrute •Hovedfunksjoner (fanekort): •Katalog (F2) •Eksemplar (F8) •Søk (F9) •Delfunksjoner listes under (Ctrl+Alt+Bokstav)

5 Oppslagslinjer •Katalogpost – oppslag på tittelnummer. Katalogfunksjon (F2) aktiveres ved oppslag. •Eksemplar – oppslag på strekkode. Eksemplarfunksjon (F8) aktiveres ved oppslag.

6 Hurtigknapper •Åpne maskepost •Oversikt •Delt skjerm •Maksimer rute •Lagre på server •Sjekk posten •Skjermtastatur •Se post i Søk •Send til Innkjøp •Lukk MARC-post •Lukk alle MARC- poster

7 Ruter

8 Maksimer ruten •Kan brukes for å øke størrelsen på enten redigeringsruten (rute 3) eller informasjonsruten ( rute 4). •Klikk én gang på knappen, da dekker ruten både rute 3 og 4. •Klikk en gang til på knappen, da dekker ruten alle 4 ruter •Klikk igjen, da går den tilbake til den opprinnelige størrelsen.

9 Stickyness •I Katalogmodulen følger ikke dataene fra hovedfunksjon til hovedfunksjon. F.eks hvis mann jobber i katalog (F2) og trykker på eksemplar (F8), følger ikke eksemplarene med.

10 Hent katalogposter for redigering •Oppslag på tittelnummer i oppslagslinjen i Katalogmodulen. •Søk i Katalogmodulen enten i egen database eller Z39.50-baser. Velg Katalogisering enten fra trefflisten (flere poster kan merkes) eller fra fullt format. •Søk i Utlånsmodulen. Får post opp i fullt format. Velg Oversikt navigasjonsruten istedenfor Funksjon. Klikk på Katalog.

11 Lokalisering •Hent poster på bakgrunn av en kortfattet registrering. •Anbefalt metode for erstatning av mini- poster fra BS-Online med fulle BIBBI- poster. •Alle Z39.50-servere kan brukes. •Felt som brukes for oppslaget defineres på serveren.

12 Lokalisering •Opprett mini-post •Rediger > Lokaliser post (Ctrl+G) •Velg databasene. Systemet husker fra sist. •Trykk Søk •Velg Vis poster •Trykk Velg når du har riktig post

13

14 Lokalisering - Opprydding •Rediger > Konverter post (Ctrl+F2) •Velg konverteringsrutinen:

15 Lokalisering – mer opprydding •Ved henting av posten overskrives ikke de eksisterende felt, dvs. posten har nå to 100$a-felt. Disse må fjernes i etterkant. Merk feltene og velg Rediger > Slett > Slett felt (Ctrl+F5)

16

17 Klipp og lim i Katalogmodulen •EDIT_COPYCtrl+C •COPY_SUBCtrl+S •COPY_TAGCtrl+T •COPY_DOC Ctrl+D •EDIT_PASTECtrl+V •PASTE_SUBAlt+S •PASTE_TAGAlt+T •PASTE_DOCAlt+D •SLETT DELFELTCtrl+F7 •SLETT FELTCtrl+F5 •SLETT POSTEN PÅ SERVERENCtrl+R •ANGRECtrl+Z

18 Sjekk av URL i 856$u •Rediger > Søking > Kontroll URL (Ctrl+U)

19 Kontroll av felt mot databasen •Finnes ikke som egen meny men finnes under Rediger > Søking

20 Informasjonsrute •Katalogisering > Vis i websøk (Ctrl+O)

21 Flytting av eksemplarer •Begge postene må være sendt til katalogisering, dvs. finnes under Rediger i Navigasjonsruten:

22 Flytting av eksemplarer •Velg delt skjerm med hurtigknappen •Klikk i rutene og deretter på tittelnummer under Rediger i Navigasjonsruten for å hente posten til ruten

23 Flytting av eksemplarer •Velg Oversikt-knapp fra hurtigknappene •Dra eksemplarene til den nye posten.

24 Legg til eller rediger eksemplar •Legg på første eksemplar - dobbelklikk på ’EKSEMPLAR’ •Rediger et eksisterende eksemplar eller legg til et eksemplar. Dobbelklikk på ’Strekkode’.

25 Hent opp eksemplar via strekkode •Oppslagslinjen i Katalogmodulen kan brukes for å hente opp et eksemplar for redigering via strekkoden

26 Søk og rediger eksemplar •Søk (F9) i Katalogmodulen •Finn tittelen og klikk på Eksemplarknappen i fullt format

27 Send post fra Utlån - Eksemplar •Gå til Katalog

28 Send eksemplar fra Utlån - Søk •Finn posten i fullt format. Velg Oversikt istedenfor Funksjon i Navigasjonsruten

29 Opprett eksemplarer i Utlån •Eksemplarer kan opprettes i forbindelse med hurtigkatalogisering i Utlånsmodulen

30 Opprett eksemplarer i Innkjøp •Eksemplarer opprettes automatisk i forbindelse med import fra BS-Online •Eksemplarer kan opprettes i forbindelse med opprettelse av ordre


Laste ned ppt "Versjon 16 Katalog og Eksemplar. Start Katalogmodulen •Modullinjen er flyttet nederst til høyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google