Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimakteriet Behandling, indikasjoner, holdning Britt-Ingjerd Nesheim 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimakteriet Behandling, indikasjoner, holdning Britt-Ingjerd Nesheim 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimakteriet Behandling, indikasjoner, holdning Britt-Ingjerd Nesheim 2010

2 Menopause - fysiologi •Hvorfor får vi menopause? •Endokrinologi •Epidemiologi •Symptomer i menopausen •Østrogenmangel eller aldring?

3 Er det ovariene eller hjernen som blir gamle? •Folliklene blir ”oppbrukt”, og til slutt er det ikke flere igjen •Det skjer aldersforandringer i kjernene som regulerer hypothalamus, og det er svikt i rytmene her som raserer follikel-funksjonen •Mest sannsynlig begge deler

4 Ovarier •Folliklene dannes tidlig i fosterlivet •I reproduktiv alder modner noen til Graafske follikler, men de fleste undergår atresi

5 •At follikler vokser og modnes, er avhengig av at det finnes anlegg til flere follikler - med andre ord er det en kritisk grense •Denne kritiske grensen er nødvendig for finreguleringen av follikkelmodning •Kommer det under denne, modner flere follikler per syklus, sykluslengden blir mer variabel og fekunditeten avtar. •Fra 35-årsalder går tapet av follikler dobbelt så fort som før •Den kritiske grensen: 25 000 follikler? •Nedsatte plasmanivåer av østradiol og inhibin  øket FSH

6 Aldring av hypothalamus (eller av de suprachiasmatiske kjerner) •Forandringer av pacemakeren som styrer sekresjonen av GnRH, FSH og LH –Hetetokter, søvnforstyrrelser og forandringer i FSH og LH forekommer i 35 - 40 års alder –Det akselererte tapet av follikler skyldes nevroendokrine endringer –Frekvensen av LH-pulsene reduseres og varigheten øker før østradiol endres –~ 20% av menn har hetetokter

7 Økning av FSH •Skyldes nedsatt produksjon av inhibin fra folliklene. •Fører til økt østradiolproduksjon i årene før menopause

8 Concentration of FSH (mean ± range) Days of menstrual cycle Years after menopause Chakravarti et al 1976

9 Konsentrasjon av østron og østradiol Fra Øverlie, Moen, Mørkrid, Skjæraasen, Holte 1999

10 J Clin Endocrinol Metab 2005;90:3847-53 20 years 80 years

11 Når opptrer menopausen? •Ikke-røkere: median alder 52 år •Røkere: median alder 50 år –Produkter i sigarettrøyk destruerer primærfollikler? •Definisjonsmessig er menopause inntrådt når det er gått minst ett år siden siste menstruasjon

12 •Hetetokter –Forstyrrelse av den sentrale termostaten •Forandringer i genitalia –Tørrhet i vagina –Urininkontinens? •Bentap –Første 3 år: 5%, senere 8% pr 10 år

13 Psykologiske problemer •Kultur? •Domino-effekt? •Hormoner?

14 •Hetetokter –Forstyrrelse av den sentrale termostaten •Forandringer i genitalia –Tørrhet i vagina –Urininkontinens? •Bentap –Første 3 år: 5%, senere 8% pr 10 år

15 Prosent kvinner som har hetetokter

16 Hetetokter hos menn Linköping 2000 N = 129855 år65 år75 år Ingen62 %67 %75 % Av og til33 %28 %22 % Hver uke3 %4 %2 % Daglig1 % 2 % Spetz: Menopause 10 (1) 2003. 81-87

17 Plutselig nedregulering av den interne termostaten  normale mekanismer for varmetap: •Åpning av arteriovenøse anastomoser •Svetting

18 •Ingen samtidig variasjon i østrogenkonsentrasjoner i plasma •Forutgås av en hypothalamisk spike av GnRH

19 Hutton et al 1978 Plasmaøstrogener hos pasienter med hetetokter, hetetokter og vaginal tørrhet, eller ingen av delene

20 •Hetetokter –Forstyrrelse av den sentrale termostaten •Forandringer i genitalia –Tørrhet i vagina –Urininkontinens? •Bentap –Første 3 år: 5%, senere 8% pr 10 år

21 Urininkontinens –40 % postmenopausale kvinner har inkontinens (~8 % alvorlig). Store variasjoner, avhengig av hvem og hvordan man spør. –Nye tilfeller (~19 %) og tilbakegang (~14 %) hvert år –Østrogenreseptorer i urinveiene –Østrogen •Øker blodstrøm til uretra •Øker sensitiviteten til α-adrenerge reseptorer •Øker lukketrykk i uretra –Men: øker risikoen for urininkontinens •Vist både i kohortstudier og i RCT •(Det finnes også studier som ikke viser effekt) –Reduksjon av kollagentettheten i periuretralt vev

22 HT og urininkontinens Fra: Steinauer: Obstet Gynecol, Volume 106(5, Part 1).November 2005.940-945 Data from the HERS study = the Heart Estrogen /Progestin Replacement Study 1208 participants with no urinary leakage during last week, were included in the analysis

23 •Hetetokter –Forstyrrelse av den sentrale termostaten •Forandringer i genitalia –Tørrhet i vagina –Urininkontinens? •Bentap –Første 3 år: 5%, senere 8% pr 10 år

24 Kortikalt ben (radius) •Mediant tap 2 % pr år •85 % av kvinner mister ben •Variasjon –6 % - +5 % •Ingen korrelasjon mellom initial ben masse og hastigheten av tap •Ingen korrelasjon mellom hastigheten av tap første 5 år og følgende 5 år Hui et al 1990

25 Bentap – trabekulært ben (columna)

26 Postmenopausalt bentap: •Økt resorbsjon og nydannelse •Økt produksjon av osteoklaster i forhold til osteoblaster •Benresorbsjon større enn nydannelse

27 Bentap i høy alder: •Tiltagende nedgang i osteoblaster

28 Fra Christensen et al 1981

29 WHI studien: reduksjon i frakturer •Collum femoris- og kliniske columnafrakturer redusert med 1/3 •Reduksjon i totale frakturer 24 % JAMA 2002

30 Hoftefrakturer pr. 100 000 kvinner pr. år Adapted from National Hospital Discharge survey

31 Insidens hos postmenopausale kvinner pr. 10 000 pr. år WHI-studien

32 Hva er indikasjonene for HRT? •Hetetokter

33 Hvilke hormoner? 1.Østrogen + gestagen i de siste10 – 14 dagene av en 3-ukers-periode, med én ukes intervall 2.Østrogen + gestagen kontinuerlig 3.Kvinner med uterus skal ha gestagen (?)

34 Million Women Study,The Lancet 2005

35 Hvilke hormoner? Østrogen: Europa: østradiol / USA: Konjugerte østrogens P-piller: etinyløstradiol Forskjell i doser pga. forskjell i absorbsjon, first pass effekt og effekt på reseptoren


Laste ned ppt "Klimakteriet Behandling, indikasjoner, holdning Britt-Ingjerd Nesheim 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google