Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KRIK Høyfjellssenter Februar 2007 Roald Kvam Bibelskolen Bildøy Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KRIK Høyfjellssenter Februar 2007 Roald Kvam Bibelskolen Bildøy Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 KRIK Høyfjellssenter Februar 2007 Roald Kvam Bibelskolen Bildøy Bergen
HVORFOR JESUS? KRIK Høyfjellssenter Februar 2007 Roald Kvam Bibelskolen Bildøy Bergen

2 1. Hva handler det om? Et forhold En relasjon En person

3 Hvorfor trenger vi Ham? ”Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven…”
En fisk er skapt til å leve i vann. ”Monsa-Mjelden” er skapt for Brann. Vi er skapt til å leve i et rett forhold til Gud. Jesus sa: ”Jeg er livets brød” (Joh 6:35).

4 a) Han tilfredsstiller vår lengsel etter mål og mening med livet.

5 b) Han tilfredsstiller vår lengsel etter et liv på en andre siden av døden.
”Leve, ikke bare overleve…” (18-åring) ”Da nå barna har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid.” (Heb 2:14-15). Maskerade og press på å prestere livet før eg dør. Mistenksomhet og konkurransementalitet. Misunnelse og egoisme (= Se en løve! Hjelpe meg…)

6 c) Han tilfredsstiller vår lengsel etter tilgivelse.
”For innenfra, fra menneskehjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.” (Mark 7:21-23).

7 2. Hvorfor bry seg om Jesus?
Fordi kristendommen er sann.

8 Hvem er Jesus?

9 a) Hva Jesus sa om seg selv.
”Jeg er livets brød” (Joh 6:35). ”Jeg er verdens lys” (Joh 8:12). ”Jeg er oppstandelsen og livet” (Joh 11:25-26). ”Jeg er veien, sannheten og livet.” (Joh 14:6). ”Den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som sendte meg.” (= Gud, Mark 9:37). ”Den som har sett meg, har sett Faderen” (= Gud, Joh 14:9).

10 Jesus hevdet å være Guds eneste Sønn og ett med Gud (Mark 14:61-62, Joh 8:58 og 10:33).
Jesus gav uttrykk for makt til å tilgi synd (Mark 2:5). Jesus sa at en dag skal Han dømme verden – og at det som da vil ha betydning er hvordan vi har forholdt oss til Ham i dette livet (Matt 25:31-32).

11 C.S. Lewis ”Et menneske som var bare et menneske og som
sa det som Jesus sa, ville ikke kunnet være noen stor lærer i moralske spørsmål. Han ville enten være en tulling, på samme nivå som med en mann som sier om seg selv at han er et speilegg – eller han ville været djevelen fra helvete. Man er nødt til å velge. Enten var og er denne mannen Guds Sønn, eller så var han en gal mann eller noe enda verre… men la oss ikke komme med slikt nedlatende vås som at han bare var en stor lærer. Han har ikke selv åpnet for en slik tanke. Det var ikke hans hensikt. Og han forsøkte heller aldri å gjøre det.”

12 b) Jesu karakter. Mange mennesker som ikke bekjenner seg som kristne ser på Jesus som det ypperste eksemplet på et uselvisk liv. Hans lære (Matt 5-7). Hans gjerninger (Joh 10:37-38). Hans personlighet. Hans oppfyllelse av profetiene i Det gamle testamente.

13 C.S. Lewis ”Det virker helt klart at han ikke er noen tulling
og heller ikke en djevel. Altså må jeg, uansett hvor merkelig, usannsynlig og forferdende det virker, akseptere oppfatningen at han var og er Gud. Gud har landet i denne fiendeokkuperte kloden i et menneskes skikkelse.”

14 c) Jesu seier over døden.
1. Den tomme grava. Forsøk på (bort)forklaringer: Jesus døde ikke… NB! Joh 19:34. Disiplene stjal liket… NB! Disiplene hadde ikke forstått Skriften, at han skulle stå opp fra de døde (Joh 20:9.19). Myndigheten stjal liket... NB! Hvorfor kom de ikke fram med det etter hvert som kristendommen gikk fram i antall mennesker og kvadratmeter? Tyver stjal liket… NB! Linklærne var ”falt sammen” og svettduken lagt sammen på et sted for seg selv.

15 2. Han viste seg for disiplene.
Hallusinasjon!? NB! I løpet av 6 uker ble han sett av mer enn 550 mennesker ved 11 forskjellige anledninger. NB! Disiplenes liv ble forvandlet (jf Peter). NB! Den kristne menigheten ble født og opplevde en formidabel vekst. NB! Hvordan han viste seg (Luk 24:37-43).

16 Lord Darling (tidligere høyesterettsdommer i England)
”Det finnes så mye overveldende bevismateriale som taler for dette som en levende sannhet, både positivt og negativt, både i og omkring de faktiske hendelser. Ingen intelligent jury i verden kan unnlate å felle den dommen at historien om oppstandelsen er sann.”

17 3. Hvorfor kom Jesus? ”For Menneskesønnen er ikke kommet for å la
Jesus er ikke det eneste mennesket som har valgt å dø. Jesus er det eneste mennesket som noensinne har valgt å bli født… ”For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.” (Mark 10:45).

18 F R I H E T Hvorfor døde Jesus? Jesus sa selv at Han døde ”for oss”.
Paulus skrev om ”Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg.” (Gal 2:20). Jesus måtte ikke dø for oss. Det var vi som sto i gjeld til Gud – ikke omvendt (Rom 6:23). Jesus valgte å dø for oss. Av kjærlighet til oss gav han sitt liv som en ”løsepenge”. F R I H E T

19 FRI FRA og fri til

20 a) Frihet fra skyld. Syndens straff blir betalt av Jesus.
Akkurat som det er straff for å begå en forbrytelse, er det straff for å bryte Guds bud: ”For syndens lønn er døden” (Rom 6:23). DØD = Brutt relasjon, atskillelse. Dør vi fysisk mens vi er åndelig døde, går vi inn i en evig død eller atskillelse fra Gud. På korset tok Jesus vår skyld, våre synder, på seg og bar straffen for disse, betalte prisen for våre liv, slik at vi helt og fullt kan bli tilgitt av Gud. Vår skyld blir tatt bort i fra oss. Det er altså ikke noe mer å straffe…

21 Profeten Jesaja ”Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg,
og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.” (Jes 53:4-6. Mer enn 700 år f.Kr.).

22 b) Frihet fra avhengighet. Syndens makt blir brutt av Jesus.
Trangen til å gjøre det som er galt, er som å være avhengig av noe, eller bundet. ”Hver den som gjør synd, er syndens trell.” (Joh 8:34). Jesus døde på korset for å sette oss fri fra dette slaveriet. På korset ble makten i denne avhengigheten brutt. Selv om vi fortsatt kan falle i synd, brytes makten i denne avhengigheten når Jesus setter oss fri. ”Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” (Joh 8:36).

23 c) Frihet fra frykt. Syndens urenhet er tatt bort.
”Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.” (1Joh 1:5). Hellig + Synd = KRISE Jesus kom ”for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen” (Heb 2:14). FORDI Jesus kom og betalte prisen for våre liv, døde for våre synder og stod opp igjen fra grava… SÅ kan vi få tilbake livet med Gud, fellesskapet, den gode relasjonen, det ordna forholdet… DERFOR trenger vi ikke lenger å frykte døden…

24 Døden er ikke det siste (Heb 9:27).
Døden er isolert sett grusom og kan være skremmende. Døden er ikke farlig for dem som Jesus har satt fri (Joh 5:24). Døden er ikke lenger dødelig for den som allerede er dø med Jesus (Rom 6:1-11). Døden er redusert til en dør, for den som tror på Jesus, fra denne verden til evig liv med Gud (Joh 11:25-26). Når Jesus setter oss fri fra frykten for døden, kan han sette også sette oss fri fra all annen frykt.

25 Fri fra og FRI TIL

26 a) Frihet til å kjenne Gud.
Det gale vi gjør skaper en barriere mellom oss og Gud. ”Men deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.” (Jes 59:2). Da Jesus døde på korset fjernet Han barrieren som var mellom oss og Gud. Guds Sønn har gjort det mulig for oss å ha fellesskap med Gud. Vi kan igjen bli Guds barn. Guds Ånd stadfester dette fellesskapet for oss og hjelper oss å lære å kjenne Gud bedre. Han hjelper oss å be og forstå Bibelen, Guds ord (jf 1Kor 1:18).

27 b) Frihet til å elske Gud.
”Vi elsker fordi han elsket oss først.” (1Joh 4:19). Når vi ser på korset forstår vi Guds kjærlighet til oss (jf Rom 5:8). Når Guds Ånd kommer for å bo i oss, erfarer vi denne kjærligheten (Rom 5:5). ALTSÅ… Vi får ta imot en ny kjærlighet til Gud og medmennesker. Vi blir satt fri til å leve et liv i kjærlighet – etter Bibelboka istedenfor etter egen buk. Vi blir satt fri til å leve et liv som setter Jesus og tjenesten for andre i sentrum istedenfor et liv innkrøkt i oss selv.

28 c) Frihet til forandring, en vandring med Gud.
Ved hjelp av Den Hellige Ånd og Guds ord kan vi forandres (Rom 12:1-2). Ved hjelp av Den Hellige Ånd og Guds ord kan vi få hjelp til å leve livet slik vi dypest sett er designa til å leve (Rom 12:3-8). Åndens frukt er… Kjærlighet Glede Fred Langmodighet Mildhet Godhet trofasthet Saktmodighet Avholdenhet (Gal 5:22 jf Rom 12:9ff).

29 4. Hvorfor ikke?

30 a) ”Jeg har ikke behov for Gud…”
Menneske kan leve LYKKELIG uten Gud mellom vugge og grav (= kortsiktig nytelse vs evig liv). Menneske kan ikke få TILGIVELSE uten Gud. ALLE mennesker trenger vi tilgivelse. Derfor har du og jeg og vi to bare 2 valg: Akseptere det Jesus har gjort for oss på korset og ta imot Guds nådegave/ syndenes forlatelse. Avvise Hans hjelp og ta ut lønnen for synden (Rom 6:23).

31 b) ”Det blir for mye å oppgi…”
Noen ganger setter Gud fingeren på noe i vårt liv som vi vet er galt og som vi må la være å gjøre om vi ønsker å glede oss over fellesskapet med Gud. = FORSAKELSE = gi avkall, oppgi, avholdenhet. Vi må kanskje si NEI til det som er BRA for å si mer JA til det BESTE. Det er Bibelen åpen og klar på. Men husk: Gud elsker oss. Han ber oss slutte med det som svekker og skader livet. Det vi må oppgi er for ingenting å regne i forhold til det vi får. Det er større kostnader forbundet med å ikke være en kristen enn å være det… Det vi må oppgi er for ingenting å regne i forhold til alt Jesus ofret da han døde på korset for oss.

32 c) Gratis? Det må være en felle…”
GRATIS for oss… DYRT for Jesus (jf Fil 2:6-11).

33 d) ”Jeg er ikke god nok…”
Ingen av oss er gode nok. Men VI ER ELSKET! Vi kan ikke gjøre oss selv fortjent til å få frelse fra Gud. Men Gud vil GI oss sin kjærlighet. Jesus gjorde det mulig for Gud å komme i posisjon til å være god mot oss i dager som kommer, ifølge Ef 2:7. UANSETT hva vi er, hva vi har gjort – det Jesus har gjort for oss på korset er godt nok til at Gud kan gi oss sin kjærlighet i dag og alle dager.

34 e) ”Jeg kunne aldri klare å leve et slikt liv…”
Vi gjør rett i å tenke at vi ikke kan klare det selv. Vi kan nemlig ikke klare det selv, ifølge Rom 8:5-8. Men Guds ord og Guds Ånd, som kommer for å bo i oss, gir oss styrke og kraft til å leve livet som kristen, ifølge Rom 8:1-4.9ff.

35 f) ”Jeg vil gjøre det senere…”

36 5. Hva må vi gjøre? ”For så har Gud elsket verden at han gav sin
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” (Joh 3:16). ”Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.” (Joh 3:36.). Å ta imot = å sette sin lit til en person som er presentert for deg, som du – ved Guds ord og Den Hellige Ånd – har fått se med hjertet ditt.

37 1Kor 1:18

38 1. Be Gud tilgi deg. Og vend deg bort fra det vonde.
2. Takk Gud for Jesus, at Han døde for deg på korset og gav deg tilgivelse, frihet og Hellig Ånd. 3. Inviter Jesus inn i ditt hjerte (jf Åp 3:20).

39 Åp 21:3-6. ”Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: Se, Guds
bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Guds selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne. Så sa han til meg: Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt.”

40 Hva handla det om? Et forhold En relasjon En person

41 KRIK Høyfjellssenter Februar 2007 Takk for oppmerksomheten!
HVORFOR JESUS? KRIK Høyfjellssenter Februar 2007 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "KRIK Høyfjellssenter Februar 2007 Roald Kvam Bibelskolen Bildøy Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google