Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den ”umulige” pasient sett fra allmennlegens ståsted Stein E Grytten Fastlege - kommuneoverlege.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den ”umulige” pasient sett fra allmennlegens ståsted Stein E Grytten Fastlege - kommuneoverlege."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den ”umulige” pasient sett fra allmennlegens ståsted Stein E Grytten Fastlege - kommuneoverlege

2 Symptomer/sykdom: Vurdere/tolke/diagnostisere Behandle Forebygge

3 Legekonsultasjoner, Norge 2006, i millioner Poliklinikker, private spesialister, fastleger/legevakt SSB / NAV 3 Helseforetak Kommuner

4 Legefordeling, årsverk (KS)

5 5 Telefoner m.m. Sykebesøk Fastlege 12 millioner Legevakt Fastlegene – ”usynlige” arbeidsmaur! Legekontakter i kommunehelsetjenesten, NAV 2006. Totalt 23 millioner

6 Konsultasjoner et legesenter 2008 (4 leger, 4 160 listepasienter, n = 19 098 konsultasjoner)

7

8

9 Hva gjør dobbelt diagnose pasientene med min helse?

10 Kasuistikk1 Mann født 1976 –Mangeårig rus/psykiske problemer –Flere ganger kontakt med annen linjen. –Suicidale tanker og innlagt psyk.avd.29/6-1/7-04 – utskrevet pga en hund? –Søkt ARA som ønsket mer opplysninger om pas behandlings ønsker. Funnet død 12/7-04 28 år gammel

11 Kasuistikk 2 Mann født 1977 –Ruset seg noen år, men hadde jobb. –Innlagt ARA og var kommet et stykke i behandlingen og skulle ut på hybel. –Kom ruset etter permisjon 10/7-06 og ble avvist Funnet død 2 dager senere pga overdose 29 år gammel

12 Kasuistikk 3 Mann født 1980 –Vokste opp i mitt nærmiljø i nærheten av mine barn – spilte biljard hos oss –ADHD, rus, kriminalitet, inn og ut av fengsel – Ritalin – skulle få Subutex –Innlagt rusposten 1/4-28/4 2008 – stikker av – avgiftning – stikker av –Så han sist hos meg 6. mai da han ville ha medisiner – nå orker jeg ikke mer Funnet død av overdose dagen etter 28 år gammel

13 Kasuistikk 4 Mann født 1969 – 40 år gammel –Grensepsykotisk og paranoid ”alltid” –Blir ”helt gal av Amfetamin” –Alvorlige volds episoder – ran – fengsel –Skifter mellom svært hyggelig og psykotisk –5 akutt innleggelser på 6 bygget siste 1 ½ år –Sammen med psykiaterne samtaler med ARA, men aldri plass når ”overgangsvinduet ” er åpent. –Prøvd tvangsinnleggelser via sosialhelseloven men NAV vil ikke dette – svarte muntlig – jeg forlangte det skriftlig –Fastlegen lever under et jevnt press fra mor/søster/omgivelser/politi – ”fylkeslege angst” –Har et godt forhold til pasienten og er enig med han at jeg skal hjelpe han etter beste evne slik at ”hans siste tid i livet” blir best mulig – vi er enige om at han lider av en dødelig sykdom –”litt medisiner” av og til Innleggelse avrusning 14/10-2009 med garanti om langtidsopphold innen 28/10-2009???

14 Personlige praktiske opplevelser En pumpehagle og to kniver på kontoret Bildekk skåret i stykker Anmeldt trusler og vitnet i retten to ganger. Noen har ”sett barna mine på byen” Flere ganger besøk hjemme på døra og ved et par anledninger har politi rykket ut når kona har vært alene hjemme. Paranoid ruset pasient viste med skarpladd 12 mm pistol på kontoret for 1 mnd siden

15 Passelige krav Passelig egenkornkontroll Støtte i miljøet Kravene og forventningene fra pasient og familie er store og ofte ”umulige” Avtaler holdes ikke og opplegg en har brukt lang for å etablere brytes Dette sitter en ofte alene med – NAV og andrelinjen er i alle fall ikke der når det brenner som mest og en trenger dem.

16 ”Alle urolige barn i dag har ADHD” Mange av de voksne har ADST –Angst –Depresjon –Smerter –Tretthet Dobbelt diagnose pasienten smitter legen så vi får ADST når vi ser de skal komme Elendig kommunikasjon – en evig kamp

17

18 Hva gjør en med dårlig kommunikasjon?

19 Hva er ”god” helse?

20 Brukermedvirkning? Hvor er pas/klient? Hvor vil pas/klient? Bestiller kompetanse? Pårørende/ omgivelser Hvem har ansvaret for hva?

21

22 Om jeg vil lykkes med å føre et menneske mot et bestemt mål, må jeg først finne dette menneske der det er og begynne nettopp der. Den som ikke kan det, lurer seg selv når han tror at han kan hjelpe andre. For å hjelpe noen må jeg forstå mer enn hva han gjør, men først og fremst forstå Det han forstår. Dersom jeg ikke kan det, hjelper det ikke at jeg kan og vet mer. Ville jeg allikevel vise hvor mye jeg kan kommer det av at jeg er forfengelig og hovmodig og egentlig vil bli beundret av den andre, i stedet for å hjelpe ham. All ekte hjelpsomhet begynner med ydmykhet overfor den jeg vil hjelpe. Dermed må jeg forstå at dette med å hjelpe den annen ikke er å ille herske, men å ville tjene. Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjelpe noen. Søren Kierkegaard

23

24 Hvor klemmer skoen mest i dag? Dette er den eneste pasientgruppen med en dødelig sykdom hvor vi ikke har et kvalitetsriktig akutt behandlingstilbud – innlegges noen dager i psykiatrien eller på medisinsk avdeling. –”For mange akutt innleggelser på psykiatrisk avdeling” –”Ruspasientene fortrenger plassen for de psykiatriske pasientene” Samarbeidspartnerne er ikke på banen når ”overgangsvinduet er åpent” Politiet i Agder opplyser at de har hatt 1000 utrykninger pr år til rus/psykiatripasienter – ofte i kombinasjon med kriminalitet. Tallet i 2009 kan bli 1350? –Helsevesenet stiller ikke opp for disse pasientene

25 Maur søker tue

26 RUS SATSINGEN -Samarbeid Tiltak Ansvarsfordeling Tidsfrist

27 Samhandlings- reformen Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen 28. april 2009

28 Det skal lønne seg å gi rett behandling på rett sted

29 God primærhelsetjeneste bidrar til • Lavere kostnad, samme helsegevinst • Bedre fordeling av helse i samfunnet • Bedre prioritering mellom tiltak • Fastlegeordning – en god måte å organisere det på • Eksport til Obama?


Laste ned ppt "Den ”umulige” pasient sett fra allmennlegens ståsted Stein E Grytten Fastlege - kommuneoverlege."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google