Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Investigative interviewing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Investigative interviewing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Investigative interviewing
Stavanger, September18th, 2013 Witness Reliability and Interview Techniques

2 Investigative interviewing
BIRGITTE TENGS Investigative interviewing Stavanger, September18th, 2013 Witness Reliability and Interview Technigues

3 Forced confession FORENSIC PSYCHOLOGY in police investigation
BIRGITTE TENGS FORENSIC PSYCHOLOGY in police investigation Forced confession Norway, 2011 Police Superintendent Asbjørn Rachlew (PhD)

4

5 - The police are coercing confessions

6

7

8

9

10 The British Model P.E.A.C.E. K.R.E.A.T.I.V

11 Planning & preparation Clarification / challenge
Engage & explain First free account Closure Clarification / challenge Evaluation Om KREATIV som avhørsmodell Hva er en teoretisk modell? En modell er en forenklet og forminsket representasjon av en hendelse/aktivitet/organisasjon eller gjenstand. Modellprinsippet – behovet for en strukturert tilnærming til en kompleks aktivitet som et avhør kan være. Noen fordeler: Fordel for avhører. Enklere å planlegge. Gjør det mulig for avhører å evaluere seg selv og prosessen underveis. Ikke lenger behov for lang erfaring for å bli en dyktig avhører. Ved bruk av avhørsmodellen får vi alle et bedre og mer likt utgangspunkt. Forutsigbart for den avhørte. Deretter tar vi for oss at KREATIV har 6 faser som vi nå vil gå raskt gjennom og siden omhandle hver for seg i løpet av kurset. K.R.E.A.T.I.V

12 Planning & preparation
Case preparations Physical preparations Mental preparations De siste uthevningene av fasene i leksjonen er ment som en påminnelse av dynamikken i avhørsprosessen – dette er et moment som er viktig å understreke og å komme tilbake til ved flere anledninger. Dvs. at man eksempelvis under en konfrontasjon kan oppleve at kontakten bryter sammen og man må gå tilbake for å etablere denne på nytt. K.R.E.A.T.I.V

13 Planning & preparation
Mental preparations Primacy effect The initial evidence leads to an opinion, which then biases the search for subsequent evidence, as well as the interpretation of that evidence when it is found Baron, 1994, p. 285 Reinforces: ”..when subjects make some commitment to the belief suggested by the earliest evidence they receive.” - Baron, 1994 De siste uthevningene av fasene i leksjonen er ment som en påminnelse av dynamikken i avhørsprosessen – dette er et moment som er viktig å understreke og å komme tilbake til ved flere anledninger. Dvs. at man eksempelvis under en konfrontasjon kan oppleve at kontakten bryter sammen og man må gå tilbake for å etablere denne på nytt. K.R.E.A.T.I.V

14 Planning & preparation
Engage & explain First free account First free account Clarification / challenge Clarification / challenge Closure Closure Evaluation Evaluation

15 First impression Forms within a few seconds
Engage & explain First impression Forms within a few seconds Automatic clasification (Person scheme) Crucial importance for future communication We seek information suporting our initial assumption Much counter information is needed to change initial opinion Reinforcement effect (Positive + positive = Positive²) - Lai (1999)

16 Engage & explain The basic interpersonal commuication prinsipples that applies in everyday social interactions, applies in police interviews. Sheperd (1991)

17 Engage & explain The basic interpersonal commuication prinsipples that applies in everyday social interactions, applies in police interviews. Sheperd (1991) The vast majority of officers, who are unlikely to achieve standards beyond honest compentency, need instead down-to-earth (even elementary) training which focuses primarily on basic communicative and social skills, not advanced psychology Baldwin (1992) England – afther the shock of several high profiled cases innvolving false confessions, inidvidual police districts hired psychologist to initiate trainingprogrames for their officeres, and Baldwin describes how these psychologist, whating ot be of use, threw inn to mutch and to advanced theories, confusing the offisers. Hence, the psychologists ”helped” proved counterproductive.

18 Clarification / challenge Planning & preparation
Engage & explain Closure Evaluation Clarification / challenge Planning & preparation First free account

19 First free account Crime scene behaviour
Secure and document physical evidence INVESTIGATION TACTICAL First free account Prevent contamination Secure and document physical evidence Poenget illustreres muligens best ved å dele etterforskning inn i teknisk og taktisk etterforskning. Kriminalteknikere har utviklet en rekke metoder og prosedyrer for å forebygge påvirkning av fysiske bevis. Hår- og munnbind, hansker og drakter; alt for å forebygge påvirkning, og således sikre bevisverdien av potensielle bevis. Å tilrettelegge for fri forklaring er et sentralt grep for å forebygge påvirkning av muntlige (vitne)bevis – og på den måten sikre bevisverdien av muntlige bevis. På tilsvarende måte som kriminalteknikere skriver rapporter og tar i bruk tekniske hjelpemidler, har politiets taktiske etterforskere etter hvert erfart at også vi kan sikre og dokumentere de bevisene vi samler inn gjennom avhør. INVESTIGATION FORENSIC Crime scene behaviour Prevent contamination K.R.E.A.T.I.V

20 Closed/leading questions
First free account “The reliability hierarchy ” Information quality Tell.. Explain.. Describe.. Free account Tell me, explain, describe Open question Who.. What.. When.. Why.. How.. I modellen vi på norsk har kaldt ”Pålitelighetshierarkiet” oppsummerer Becky Milne (2006) mye vitnepsykologisk forskning. Modellen illustrerer at informasjonens kvalitet normalt er høyest når den avhørte får forklare seg fritt. Jo lenger ned i trakten avhøreren henter sine spørsmål fra, jo større er sjansen for at vi påvirker vitnets forklaring. I morgen, under leksjonen om den sonderende fasen, kommer vi nærmere inn på de ulike spørsmålstypene. I de påfølgende øvelsene skal vi forsøke å trene litt. Men, for å bli flinke til å stille gode, åpne spørsmål, må deltagerne ta med seg teorien tilbake til arbeidsplassen hvor de kontinuerlig må jobbe med sine spørsmål. Probing questions 5WH (Open / Closed) Passive Closed/leading questions Milne, B. (2006) K.R.E.A.T.I.V

21 Question techniques Interview strategy Probe Challenge
Planning & preparation Planning & preparation Question techniques Interview strategy Probe Challenge Engage & explain Engage & explain First free account First free account Clarification / challenge Clarification / challenge Clarification / challenge Sonderende/konfronterende. Nå har den avhørte forklart seg fritt, og vi har oppsummert og vurdert dennes forklaring. Vi har notert oss tema vi ønsker ytterlige belyst. Fasen handler om Spørsmålsstilling Rekkefølgen (vitnepsykologi) Utdype Dessuten har vi kartlagt potensielle bevis og sikret at den avhørte ha fått mulighet til å komme med alternative, logiske forklaringer før vi konfronterer med at avhørtes forklaring ikke stemmer overens med øvrige bevis i saken. Fasen handler altså også om Taktikk / Konfrontasjon Closure Closure Evaluation Evaluation K.R.E.A.T.I.V

22 Planning & preparation Clarification / challenge
Engage & explain Closure Evaluation Planning & preparation First free account `INTERVIEW STRATEGY` Clarification / challenge

23 Clarification / challenge
`INTERVIEW STRATEGY` Identify all potential evidence Identify all possible explanations (alternative explanations / hypothesis) Explore all possible explanations without exposing the evidence Delay disclosure

24 Kjemisk Spaning Avtrykk Analylse Covert Maliks Spaning Lab.dok
Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Kjemisk Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Maliks Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Spaning Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Lab.dok Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Vitne dok Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Spaning Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Tekniske Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Jonas W. Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Register Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Kjemisk Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Avtrykk Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Phone Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Vitne dok Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Morten R. Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew J. Hansen Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Lukket Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Analylse Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Technical Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Interview Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Tactical Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew 24

25 Kjemisk Avtrykk Analylse Spaning Maliks Lab.dok Phone Tekniske Covert
Siden slik at det ser ut som tekst. Som helst som gir mening. Kun fylle ut denne Dette er bare en prøve. Jeg skal ikke skrive noe Eller ei, men det viktigste er som sagt ikke Jeg Aner ikke om dette kommer til å se bra ut For tekst. Hva som står her. Kun at det vises en form Leseren faktisk ikke s skal kunne se den. Meningen er at teksten skal være så liten at Faktisk. Det høres nok litt rart ut, men sånn er det Skrive en avslutning som ligner på en rapport. Vel, jeg tror jeg nærmer vei slutten. Kan godt Etterforsker Asbjørn Rachlew Maliks Kjemisk Lab.dok Phone Tekniske Covert J. Hansen Avtrykk Vitne dok Technical Jonas W. Morten R. Inteveiw Register Analylse Lukket Tactical

26 Clarification / challenge
Summary Clarify only one topic at the a time Be spesific and use opend-ended questions Do not confront to early Elaborate on possibe inconsistencies Clarify on all topics before you confront ”What you have explained about you movements this morning do not fit with any of our witness statements. What’s you comment to that?” Use silence. Allow the suspect to think and refelct

27 Clarification / challenge
The topic spiral Introduce topic Next topic Next topic Next topic New topic Summarise Open question Listening Listening Explore Explore Listening K.R.E.A.T.I.V

28

29 Purpose Theme structuring Questioning Tactics / disclosure
Planning and preparation Introduction and rapport Free account Clarification and disclosure Sonderende/konfronterende. Nå har den avhørte forklart seg fritt, og vi har oppsummert og vurdert dennes forklaring. Vi har notert oss tema vi ønsker ytterlige belyst. Fasen handler om Spørsmålsstilling Rekkefølgen (vitnepsykologi) Utdype Dessuten har vi kartlagt potensielle bevis og sikret at den avhørte ha fått mulighet til å komme med alternative, logiske forklaringer før vi konfronterer med at avhørtes forklaring ikke stemmer overens med øvrige bevis i saken. Fasen handler altså også om Taktikk / Konfrontasjon Closure Evaluation K.R.E.A.T.I.V

30 Purpose Theme structuring Questioning Tactics / disclosure
Planning and preparation Introduction and rapport Free account Clarification and disclosure Sonderende/konfronterende. Nå har den avhørte forklart seg fritt, og vi har oppsummert og vurdert dennes forklaring. Vi har notert oss tema vi ønsker ytterlige belyst. Fasen handler om Spørsmålsstilling Rekkefølgen (vitnepsykologi) Utdype Dessuten har vi kartlagt potensielle bevis og sikret at den avhørte ha fått mulighet til å komme med alternative, logiske forklaringer før vi konfronterer med at avhørtes forklaring ikke stemmer overens med øvrige bevis i saken. Fasen handler altså også om Taktikk / Konfrontasjon Closure Evaluation K.R.E.A.T.I.V

31 Planning & preparation Clarification / challenge
Engage & explain First free account Clarification / challenge Om KREATIV som avhørsmodell Hva er en teoretisk modell? En modell er en forenklet og forminsket representasjon av en hendelse/aktivitet/organisasjon eller gjenstand. Modellprinsippet – behovet for en strukturert tilnærming til en kompleks aktivitet som et avhør kan være. Noen fordeler: Fordel for avhører. Enklere å planlegge. Gjør det mulig for avhører å evaluere seg selv og prosessen underveis. Ikke lenger behov for lang erfaring for å bli en dyktig avhører. Ved bruk av avhørsmodellen får vi alle et bedre og mer likt utgangspunkt. Forutsigbart for den avhørte. Deretter tar vi for oss at KREATIV har 6 faser som vi nå vil gå raskt gjennom og siden omhandle hver for seg i løpet av kurset. Closure Evaluation K.R.E.A.T.I.V

32

33 The basic interpersonal commuication prinsipples that applies in everyday social interactions, applies in police interviews. Sheperd (1991)


Laste ned ppt "Investigative interviewing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google