Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Her dekorert som Ridder av Wasa-ordenen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Her dekorert som Ridder av Wasa-ordenen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Her dekorert som Ridder av Wasa-ordenen
Donato Gaspare (Caspar) ble født i Christiania (Oslo) i Han kom til Sandvika i 1870 hvor han satte i gang en rekke industribe­drifter, og tok initiativet til dannelsen av Selskabet for Sandvikens Vel . Midt i Sandvika sentrum kjøpte han seg et hvitmalt lite sommerhus med have og lysthus ned mot Sandvikselva (ca der hvor ”Budstikkagården og Brambanigården i dag befinner seg) Her dekorert som Ridder av Wasa-ordenen

2 Caspar Donato Brambani med sin familie i 1878
Caspar Donato Brambani med sin familie i Fra venstre Peter Tiedemand Malling, herr Brambani, Peter, Dagny, Johannes og fru Brambani.

3 Selskabet til Sandvikens Vel ble stiftet i 1896 som vist med følgende innkalling:

4 Begrunnelsen for stiftingen av vellet er ikke helt klar, men en antar at det bl.a. var mangel på gatebelysning og drikkevann i Sandviken som var viktige argumenter. Formålet som definert nedenfor la grunnlaget for at vellet umiddelbart begynte planleggingen av en trykkvannsledning fra Stovivannet til Sandvika. Denne vannledningen la grunnlaget for Bærum kommunale vannverk. (Det sies at det er funnet rester av tre-rørene som ble brukt i vannledningen)

5 Casbares italienske far kom til Norge i 1826 og etablerte seg etter hvert som kjøpmann i hovedstaden. Etter farens død i 1842 fortsatte Casbare deler av farens handelsvirksomhet, en virksomhet som han i 1870 flyttet til Sandvika. Her satte han i gang en rekke industribedrifter. Midt i Sandvika sentrum kjøpte han seg et hvitmalt lite sommerhus med have og lysthus ned mot Sandvikselva.

6 Her ser vi Brambanis sommerbrygge ved Sandvikselven

7 Forretningsmannen og industriherren Brambani
Donato Brambani startet følgende bedrifter: - Sandvikens Kalkfabrikk , kullfyrt ringovn - Kampebråten Kalkfabrikk , kullfyrt ringovn - Brønnøens Kalkfabrikk 1892-, kullfyrt ringovn - Bjørnegaard Teglverk - Løkke Teglverk - Sandvikens Takstenfabnkk - Kjemisk fabrikk, desinfeksjonspulver - Sandvikens Blikvarefabrik, Donato Brambani var en foregangsmann for å innføre sosiale reformer, bl.a. sykekasse for de ansatte ved sine fabrikker. I samsvar med denne sykekasses egne ved-tekter ble i 1901, etter nedleggelse av kalkfabrikkene, kr ,21 overførttil Bærums Fattigkommisjon.

8 Sandvikens kalkfabrikk (1871) Brambanis vesentligste industriengasjement var som produsent av kalk til den store byggevirksomheten i Christiania og til cellulosefabnkker. Den første kalk-fabrikken startet Brambani opp i Sandvika i 1871.

9 Brambani hentet inn ekspertise til Sandvikens Kalkfabrikk fra Preussen
Brambani hentet inn ekspertise til Sandvikens Kalkfabrikk fra Preussen. Disse bosatte i seg i Villaen "Solbakken" i Løkkeåsveien 5. Etterkommere bor muligens der fremdeles

10 Kampebråten Kalkfabrikk på Jongsåsen ble startet i 1874
Kampebråten Kalkfabrikk på Jongsåsen ble startet i Til råstoff ble brukt kalkstein fra brudd like ved fabrikken .

11 I dagens Rådhuspark lå Brambanis arbeiderbolig.

12 Sandviken Blikvarefabrik, var den første av sitt slag i Norge, etablert i Bedriften ble opprinnelig startet for å produsere emballasje til desinfeksjonspulver fra en av Brambanis andre bedrifter. Den tidligere anvendte pappemballasje holdt ikke stand ved oversjøisk eksport. ”Blekksmia" var den første bedriften i Norge som drev med firefargetrykk på blikk brant den gamle fabrikkbygningen i Sandvika

13 Innerst i Sandviksbukten, på Kadettangen, sto Brambanis lagerhus for kull og utskiping av kalk.

14 Sandvika Vel har foreslått for kommunen at det reises et minnesmerke over Brambani på et synlig sted forbundet med dagens Brambanigård Kilder: Bærum Bibliotek, Harald Kolstad, Alf R Bjercke, Kjell E. Kittelsens, Hjalmar Aass


Laste ned ppt "Her dekorert som Ridder av Wasa-ordenen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google