Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til årsmøte i Bydalen vel 10. april 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til årsmøte i Bydalen vel 10. april 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til årsmøte i Bydalen vel 10. april 2013

2 Dagsorden for årsmøte Godkjenning av innkalling Valg av møteleder
Valg av referent Valg av to personer til underskriving av protokoll Valg av tellekorps Årsmelding Regnskap Valg av nytt styre Valg av komitémedlemmer Innkomne forslag Orienteringssaker: Bingedammen v/Lars Oskar Svensen Trærne i alleen v/Tore Solbakken Ny Bydalsbok v/bokkomiteen Eventuelt

3 Årsmøte i Bydalen vel Godkjenning av innkalling Valg av møteleder
Valg av referent Valg av to personer til underskriving av protokoll Valg av tellekorps

4 Bydalen vel - Årsmelding 2012
Styrets sammensetning Styret 2012/2013 har hatt følgende sammensetning: Marianne Otterstad Leder Ane Grimsrud Nestleder Ole Henrik Leister Kasserer Maya Bergset Sekretær Bodil Sundbye Styremedlem Henrik Holmquist Trafikk- og utbyggingskomitee Det har vært avholdt 7 styremøter.

5 Bydalen vel - Årsmelding 2012 forts.
Medlemstall Velforeningen hadde siste år 88 betalende medlemmer. Det er 6 færre enn i Kontingenten var kr. 200,- og den vil bli holdt uendret i 2013.

6 Bydalen vel - Årsmelding 2012 forts.
Tradisjonelle arrangementer i regi av komiteene: Vårdugnad Grillfest Lille-juleaften Juletrefest

7 Bydalen vel - Årsmelding 2012 forts.
Annet arbeid Skøyte- og flomlyskomitèen Trafikk, asfalt og lys Ny Bydalsbok Vandring i Bydalen Ryddet i brev og dokumenter Økonomiske støtte til miljøtiltak fra Lokalsamfunnsutvalget Nye skilt med gatenummer og gatenavn Trær Lekeplassen ”Innspill til tiltak på kommunaltekniske områder” Utbygging Julebrev med reflekser til alle husstander Blomsterkasser i Sportsveien Søknad om støtte til ”Lokale Trafikksikkerhetstiltak” Emma Sofie Leister på skøytebanen Trygghetsvandring: Maya og Marianne

8 P A U S E

9 v/ kasserer Ole Henrik Leister
Bydalen vel - Regnskap 2012 v/ kasserer Ole Henrik Leister

10 v/ kasserer Ole Henrik Leister
Bydalen vel - Regnskap 2012 v/ kasserer Ole Henrik Leister Mail fra Jørn Claudius i Vegvesenet 5. april 2013: Viser til din søknad av 19. november 2012. Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Østfold støtter tiltakene til Bydalen Vel med inntil kr

11

12 Valg av nytt styre Styre: Marianne Otterstad (gjenvalg)
Ane Grimsrud (ikke på valg) Maya Bergset (gjenvalg) Bodil Sundbye (gjenvalg) Robert Antonsen (ny) Ann Kristin Bugdø-Petersen (ny) Henrik Holmquist (trafikk- og utbygging) Valgkomité: Ole Henrik Leister Liss Solstrand Revisor Jan Erik Danielsen (gjenvalg)

13 Valg av komitémedlemmer – 1
Lekeplasskomité: Egil Sekkelsten (gjenvalg) Robert Antonsen (gjenvalg) Lille julaftenkomité: Henrik Holmquist (gjenvalg) Jostein Gleditsch (gjenvalg) Helene Myrberg (gjenvalg) Juletrefestkomité: Lise Antonsen (gjenvalg) Hanne Sekkelsten (gjenvalg) Elisabeth Bjørnstad Karlsen (gjenvalg)

14 Valg av komitémedlemmer – 2
Skøyte- og flomlyskomité: Rolf Næss (gjenvalg) Hans Fredrik Sandberg (gjenvalg) Knut M. Fredriksen (gjenvalg) John L. Jones (gjenvalg) Per Weberg (ny) Utbyggings- og trafikkomité: Henrik Holmquist (gjenvalg) Oddvar Bugdø-Aarseth (ny)

15 Valg av komitémedlemmer – 3
Grillfestkomité: Anette M Syversen (gjenvalg) Lisbeth Lindahl (gjenvalg) Synnøve Hellsten (gjenvalg) Ove Birkeland (gjenvalg) Web-komité: Ole Henrik Leister (gjenvalg) Håvard Kristoffersen (gjenvalg) Ryddekomité: Gøran Karlsen (gjenvalg)

16 Valg av komitémedlemmer – 4
Bydalsorkesteret: Wendla Dehli Evensen Jon Erik Lindberg Arvid B. Johannesen Thomas Roaldsnes Gabriella Grolms Kjell Jørgen Holbye Maya Bergseth

17 Orienteringssaker Bingedammen v/Lars Oskar Svensen
Trærne i alleen v/Tore Solbakken Ny Bydalsbok v/bokkomiteen Hjemmesiden – Bydalen Terrasse Eventuelt

18 Bingedammen v/ Lars Oscar Svensen / Marianne

19 Trær v/Tore Solbakken og Marianne

20 Trærne i alleen v/Tore Solbakken Fredrikstad kommune
Takk for at jeg fikk komme og informere, og kanskje kan jeg gi noen svar på deres spørsmål. Min kontaktperson mot Bydalen Vel har vært Marianne Otterstad jeg føler vi har litt av samme jobben, Marianne i kontakten med dere og jeg kontakten innad i kommunen.   Vi begynte å snakke sammen i 2011, da så trærne slik ut:

21

22 Hvorfor tar vi ned bjørkene i Bydalen Allé?
Sikkerhet og helhet Bjørkealléen var/er av variert kvalitet, noen trær bærer preg av tørke, andre skader og noen deler seg i flere hovedstammer. Innimellom finnes det trær som kunne stått i mange år til. Det finnes sikkert noen her som syntes det er helt forferdelig at vi feller disse.

23 Nå ser område slik ut:

24 Nye Bjørketrær Når vi nå har bestemt oss for å skifte ut trærne har vi et perspektiv på 5 år, der vi i år planter 10 stk. Det er viktig at vi velger trær av en god kvalitet og at vi har mulighet til å få samme type de neste årene og i samme størrelse. Mange er plaget med pollen, derfor har vi valgt Ornesbjørk (Betula pendula ”Dalecarlia”) som skaper minst problemer for de som er allergikere.

25 Ornesbjørk er hardfør og litt hengende i yttergrensene, det er vakre trær som egner seg til alleer og tåler trafikk.

26 Er det spørsmål skal jeg prøve å svare på disse, eller ta dem med meg til de i kommunen som kan gi et bedre svar. Takk for at jeg fikk litt tid sammen med dere.

27 Ny bydalsbok v/Ulf Morten

28

29 Bydalen Terrasse Stenhammerveien 1-11 Block Watne

30 Bydalen Terrasse - fremdrift
Graving av grøft for vann og avløp i Stenhammerveien uke 12 – 17 (veien vil bli stengt i perioden) Boring og sprengningsarbeid og bortkjøring av stein uke 17 – 27 Planering av byggegrop med tekniske grøfter av sten uke 28 – 35 Planlagt at deler av grunnarbeid er klart for forskaling og betong i september 2013

31 Eventuelt

32 Takk for oppmøte


Laste ned ppt "Velkommen til årsmøte i Bydalen vel 10. april 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google