Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Q/A Teddy Broadhurst HSE Manager EKOL Project.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Q/A Teddy Broadhurst HSE Manager EKOL Project."— Utskrift av presentasjonen:

1 Q/A Teddy Broadhurst HSE Manager EKOL Project

2 Jan Eirik sier; Vi skal innføre avvikssystem for ansatte. Vi skal "selge" dette inn, og få medarbeidere til å ta systemet i bruk. Vi må jobbe med holdninger og org.kultur. "Hvordan få ansatte med - erfaringer fra ConocoPhillips“, Personlig Sikkerhets Involvering –

3 PERSONLIG SIKKERHETS INVOLVERING
Et verktøy for personlig påvirkning og oppfølging av sikkerhet på arbeidsplassen Use of the 5 PSI questions creates a constructive dialogue and can be used in all situations from offices through to complex process plants The questions asked and the conversation, creates a positive environment for discussion around risk and how they can be safely dealt with. A Proactive tool – people at all levels can start a conversation The tool supports leaders to be more visible and available to people to discuss safety at the workplace Leaders, employees and contractors, are taking positive initiative to have a certain amount of PSI conversations and subsequent interventions every offshore tour Risks that in the first place were not obvious or seen, are uncovered during these constructive and open dialogue PSI is also used to praise individuals for correct and appropriate behaviour a good conversation that affirms that the operation is safe. Use PSI to reveal ”Silent Consents” (Allowing a practice that “everyone” accepts to continue even when you know it is wrong)

4 Hvilke HMS utfordringer har dere?
Hvilken type uønskede hendelser har dere hatt?

5 ER MÅLET OM NULL UØNSKEDE HENDELSER
KUN EN DRØM?

6 Sperret rømningsvei

7 Hva er Personlig Sikkerhets Involvering(PSI)?
PSI er et enkelt proaktivt sikkerhets verktøy som er ment å forebygge ulykker og hendelser ved å øke bevisstheten omkring risiko. PSI handler om at alle bryr seg og tar vare på seg selv og sine kolleger. PSI er basert på positive samtaler om risikoen arbeiderne er utsatt for i ulike operasjoner og dagligdagse oppgaver. Under PSI samtaler skal de involverte parter drøfte hva de kan gjøre og har gjort for å forebygge ulykker og hendelser. Samtalen skal være vennlig, åpen og basert på gjensidig tillit. Målet er å forbedre sikkerhetskulturen.

8 HVORDAN OPPNÅR VI 0 UØNSKEDE HENDELSER?!
OUTPUT Ta tid til å gjøre jobben sikker Alle Hvordan; Si ifra når det er relevant Bry seg/Care Bruk riktig Personlig Verneutstyr Bruk riktig prosedyre IKKE ta snarveier Spør når du er usikker Skader, arbeidsrelaterte sykdommer og uønskede hendelser

9 Siden begynnelsen av PSI har registrerbare hendelser (TRR) blitt gradvis redusert - 86%.
Ny slide med 2009 på.

10 Ny slide med 2009 på.

11

12 Hva er en PSI samtale? En positiv samtale mellom kollegaer om risikoen de utsettes for i ulike operasjoner og i livet generelt. Man kan også ha en samtale om sikkerhet med seg selv

13 Den positive dialogen! Åpne spørsmål Lukket spørsmål Hva Hvordan
Hvorfor IKKE Har du! Gjorde du! Vil du! Åpne spørsmål Lukket spørsmål

14 De 5 PSI spørsmålene:

15 PSI samtale Ikke særlig bra! ”Den gode samtalen”

16 Å gripe inn – utfordringer – Det vanskeligste med sikkerhetssamtaler er ….
Den første henvendelsen eller kontakten Hvordan vil den du henvender deg til, reagere? Å si det du ønsker å få sagt på en god måte uten å konfrontere Å håpe at personen forstår hva du mener Ved å bruke de 5 PSI-spørsmålene skaper man en konstruktiv dialog som kan brukes i alle situasjoner fra kontorer til komplekse prosessanlegg Spørsmålene og samtalen rundt dem skaper en positiv atmosfære der man kan snakke om risiko og hvordan man kan håndtere farene på en sikker måte. Et proaktivt verktøy – folk på alle nivå kan få i gang en samtale. Verktøyet hjelper ledere til å bli mer synlige og tilgjengelige for folk som vil snakke om sikkerhet på arbeidsplassen. Ledere, ansatte og kontraktører tar et positivt initiativ for å ha et visst antall PSI-samtaler og etterfølgende inngripen på hver offshore-tur Risiko som til å begynne med ikke var tydelig eller ble sett, blir avdekket i løpet av disse konstruktive og åpne dialogene. PSI blir også brukt for å rose enkeltpersoner for riktig oppførsel gjennom en god samtale som bekrefter at arbeidsoppgaven kan gjøres trygt. Bruk PSI til å avdekke ”stilltiende samtykke” (å tillate en praksis som “alle” lar passere selv om du vet at det er galt).

17 Kulturkompaniet Forumspill LØFT = hva virker Deltagermedvirkning

18 ”avslør siste bit av risikoen”
PSI samtalen ”avslør siste bit av risikoen”

19 Rest risiko Et viktig tema ifm PSI ? ? ? SJA Overlapp- samtale
Still PSI-spørsmål ! Om nødvendig til deg selv ! Hva kan vi ha oversett? Hvordan sikre felles forståelse av jobben Hvor er de kritiske punkter? Hva om noe uventet skjer? Overlapp- samtale ? Pre-jobb møte Oppstart av jobben ? ?

20 Det er ikke alltid enkelt, de fleste av oss har nok:
Blitt distrahert av forstyrrelser i miljøet Tatt snarveier for å få jobben gjort Dårlige vaner Fornemmet problemer og farer som vi ikke hadde forutsett, men……. Utsatt oss selv for unødvendig risiko ved å utføre farlige aktiviteter

21 Er det mulig? Hvis du tenker positivt, kan du seile på en høysåte
over Atlanterhavet. De største utfordringene er ikke de strabasene du møter underveis, for de klarer du sikkert. Nei, de største utfordringen er alle de som prøver å fortelle deg at det ikke er mulig, og som kanskje får deg til å la være å prøve. Snurperne ref. Torleif Lundquist!!!!!

22 Det var mulig !

23 Offisiell definisjon:
Hva er et avvik? Generel definisjon: Noe med potensial til å forårsake skade En potensiell kilde til fare En situasjon som utgjør en trussel mot liv, helse, eiendom eller miljø Offisiell definisjon: Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetskrav (f.eks. lov, forskrift), interne krav (f.eks. prosedyrer og rutiner), samt forhold som hindrer oppfyllelse av de mål som er definert i kvalitetssystemet.

24 Forebygge ulykker Sveitser osten!!!!
Risiko Organisasjon Ledelses system Underliggende årsaker Opplæring Risiko vurdering Andre årsaker Adferd PSI Virkelighet Ideell Ulykke

25 Personlig Sikkerhets Involvering
FORBEDRE SIKKERHETSKULTUREN; Hjernen vår tror på gjentagelse - Det som mange snakker om over tid, blir en kultur

26 Når bruker vi PSI? PROAKTIVT REAKTIVT 4R, RUH, STOP osv. PSI
Hvilken type hendelse kan oppstå? - Verneutstyr ikke brukt

27 Stille avvik: ”Tillater uønsket praksis, til å fortsette, selv om du vet at dette er feil”.

28 Slange til diesel generator lå tvers over trappen i flere uker!!!
END

29 Bruk PSI til å avdekke ”Stille avvik”
Ventilen var nylig malt!!! Kravet er at ventilen skal sjekkes en gang i uken!!

30 2010 BESTE SIKKERHETS ÅR HITTIL HVORDAN KAN VI BLI BEDRE ENN VI VAR I 2010?
Vi må ta steget fra kollektivt ansvar til personlig ansvar. Først da har vi en mulighet til å nå målet vårt. Det er altfor mange som ser luft slangen som ligger i trappen, men gjør intet med den. Ser du det så eier du det. En handling er mer verd enn 1000 meninger.

31

32 PSI i Design Døråpner like ved siden av alarm knapp!

33 Jan Eirik sier; Vi skal innføre avvikssystem for ansatte. Vi skal "selge" dette inn, og få medarbeidere til å ta systemet i bruk. Vi må jobbe med holdninger og org.kultur. Stikkord: org kultur – du endrer ikke kulturen over natta, knytt til målsettinger, synlig ledelse holdningsendring – få med alle, også Snurperne kampanjer – Internbladet, plakater, intranet etc motivasjon – inspirer og motiver gjennom opplæring og tilbakemeldinger hva er avvik – mangel på oppfyllelse av eksterne og interne krav forbedring – vær aldri fornøyd, kontinuerlig forbedring barrierer – tekniske og menneskelige sikkerhets tiltak

34 Fremtiden starter nå ! Null avvik Det er kun fremtiden vi kan påvirke.
Gårsdagens hendelser og avvik kan vi lære av, men det er historie ! Det er kun fremtiden vi kan påvirke. Her vil jeg benytte anledingen til å få frem at alle hendelser frem til ”akkurat nå” er historie, som vi kan ta lærdom av O- filosofien gjelder fra akkurat nå og inn i fremtiden – den dreier seg ikke om historie.

35

36 SPØRSMÅL?

37 Livet måles ikke i antall åndedrag vi tar, men av øyeblikkene som tar pusten fra en

38 Historier fra virkeligheten/Mangel på bruk av PSI
Historien om mine to venner: Overbalanse Skled og mistet grepet Ektemann på taket for å fjerne snøen  Hadde ikke forutsett sin kones planer  Flaks denne gangen  Vel kjent person på vårt kontor:  Rask og billig løsning  Ingen omsorg for andre  Ikke på jobb

39 ADFERDSBASERT SIKKERHET
Hva er PSI? Hvorfor PSI? Når bruker vi PSI? ved Teddy Broadhurst Hvordan og når praktiserer vi PSI ved Dorthe og Erik

40


Laste ned ppt "Q/A Teddy Broadhurst HSE Manager EKOL Project."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google