Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolekonferanse fagskolene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolekonferanse fagskolene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolekonferanse fagskolene 07.04. 2011
GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BY Skolekonferanse fagskolene

2 Gjøvik Glassverk Første privateide glassverk i Norge
Grunnlagt i 1807 ved Hunnselva, midt i dagens Gjøvik by.

3 Mustad Fabrikker Mustad er en av regionens eldste bedrifter grunnlagt i 1832. I dag er Mustad en global aktør med salg i over 160 land gjennom et av Norges sterkeste internasjonale merkevarer. Fabrikker i Singapore, Fillipinene, Portugal, Brasil, Kina og Norge -med hovedkontor på Gjøvik. Ca ansatte og omsetning på ca. 500 millioner Mustad ble på begynnelsen av 2000-tallet omstrukturert, og er nå en aktiv partner i utviklingen av regional industri. Mustad Longline AS er medlem i NCE Raufoss

4 29000 innbyggere Fikk bystatus i 1861. Kommunesammenslutning i 1964
(Vardal, Snertingdal og Biri) 683 km² 29000 innbyggere Gården Djupvik nevnes første gang i 1432. I 1804 kjøpte Caspar Kauffeldt grunn til anlegg av et glassverk ved Hunnselvas utløp, Gjøvik Glassverk, i drift fra 1807 til Gjøvik fikk kjøpstadsrettigheter Byreguleringen i Gjøvik tok utgangspunkt i de tre ferdselsårene Storgata, Hunnsveien og Trondhjemsvegen. Trehusbebyggelsen i sentrum ble ofte malt hvit, noe som gav byen tilnavnet «Den hvite by ved Mjøsa». Mange av trehusene er i dag erstattet av større forretningsgårder og blokker. Hunnselva deler byområdet i Nordre bydel (Nordbyen) og Søndre bydel (Sørbyen), mens Hunndalen i vest regnes som den tredje bydel. Byområdet omkranses av jorder og skog med turstier, lysløyper og rike friluftsmuligheter. I byen finnes hoteller, campingplass, slalåmbakke og tennisanlegg. Det store friluftsbadet Fastland nær sentrum (anlagt i 1930-årene) er mye besøkt om sommeren. Gjøvik Olympiske Fjellhall ble bygd til OL på Lillehammer 1994. Gjøvik gård, testamentert til byen av generalkrigskommissær Alf Mjøen, er bygd ut til kultursentrum for byens sang- og musikkliv, med kunstutstillinger og utekonserter. Hovedbygningen (ca. 1805) er bevart som Mjøens hjem. Fra glassverktiden er Kauffeldtgården bevart og fredet. Eiktunet kulturhistoriske museum har 33 antikvariske bygninger, kommunearkiver og stor fotosamling gitt av Gjøviks fotografer. På Øverbymarka fortidsminnefelt og ved Eiktunet finnes bl.a. rydnings- og gravrøyser som viser bosetninger allerede fra år 800 f.Kr. Gjøvik kirke, langkirke bygd 1882 i tre med altertavle malt av Aasta Nørgaard. Kirken er tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan. Skibladner fikk 2001 eget bygg for vinteropplag i Gjøvik (Jacobsen og Reiten Arkitektkontor AS). Gjøvik er Opplands folkerikeste kommune med 15 % av fylkets befolkning Kommunen har hatt en folketilvekst på gjennomsnittlig 0,3 % årlig i tiårsperioden Befolkningstettheten er 40,9 innb. per km2 (7,3 for Oppland som helhet). Gjøvik tettsted ligger lengst sørøst i kommunen, rundt Hovdetoppen i bakket landskap som skråner ned mot Mjøsa, og hadde 17 535 innb. (2004). Andre tettsteder er Bybrua (505 innb.) og Biri (1160 innb.). Ellers tettest bosetting i dalene ned mot Mjøsa.

5 Presentasjon for kommunestyret 20.06.06
GJØVIK- regionen Ca 6700 Ca 5800 Ca 29000 Ca 14600 Ca 12800 6000 7000 13000 15000 29000 = (68934 pr ) Presentasjon for kommunestyret

6 KUNNSKAPS- OG KOMPETANSEBYEN
Høyskolen i Gjøvik, HIG, et stort spekter ingeniørfag, teknologi- og it- og mediefagsutdanning, økonomisk og administrativ utdanning og en sykepleiehøgskole. Det nasjonale senteret for informasjonssikkerhet – NORSIS. Spennende forskning i internasjonalt tetsjikt. Doktorgradsstudium innen informasjonssikkerhet med stort innslag av internasjonale lærekrefter og studenter. Nyvinninger : forskningslaboratorier for så vel datakriminalitet som for såkalt biometri Vi har også en stor teknisk fagskole – Fagskolen Innlandet. Moderne og største kombinerte videregående skolen i Oppland, bl.a også med IB-linje

7 INDUSTRI- OG TEKNOLOGIBYEN
Mustad Fabrikker er nevnt og produserer i dag også avanserte autolinesystemer for verdens fiskeflåte. Bedriften er i økende grad blitt et multinasjonalt selskap men har gjenværende produksjon og hovedkontor i byen. Andre store og kjente produksjonsbedrifter på Gjøvik som kort kan nevnes er Hunton Fabrikker som lager bygningsplater for hele verden. Denne bedriften ligger midt i byen og sees ved innkjøringen til Gjøvik. Vi har Øveraasen AS som lager snøryddingsutstyr i stor skala, blant annet til de største flyplassene i verden, og til sist vil jeg nevne HOFF NOPO, norske potetindustrier, med sitt store anlegg for produksjon av potetprodukter nede på Mjøsstranda, chips, potetmos med mer og også potetsprit, aquevit. Aksen Raufoss-Gjøvik er senteret for et av Norges sterkeste teknologisk industrielle næringsmiljøer. Det strekker seg over fra Hadeland, via Raufoss, med sin betydelige og avanserte industripark, via Gjøvik over til Moelv og deres treindustri på andre sida av Mjøsa.

8 Gjøvik - sysselsetting på næringer 2008
(i alt sysselsatte) Jordbruk, skogbruk og fiske 3,0 % Industri, bergverksdrift, olje- og gassutv. 13,7 % Kraft- og vannforsyning 0,3 % Bygge- og anleggsvirksomhet 7,4 % 21,4 % Varehandel, hotell- og restaurantv. 19,1 % Transport og kommunikasjon 5,5 % Finansiell tjenesteyting,forsikring 1,8 % Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift 9,8 % Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 5,0 % Undervisning 7,6 % Helse- og sosialtjenester 22,8 % Kulturell og personlig tjenesteyt 3,8 % Uoppgitt 0,4 % 75,2 % 100,0 %

9 KULTUR- OG MUSIKKBYEN Det frivillige organisasjonslivet er svært aktivt. Kommunen har et rikt frilufts- og kulturtilbud, hvorav musikklivet, skiløypenettet og den vakre naturen langs Mjøsa bør fremheves. Gjøvikregionen er helt klart musikkregionen og vi musikkbyen i innlandet.

10 Fjellhallen

11

12

13 Fastland

14 Gjøvik Gård

15 Skibladnerhuset

16 Våre stoltheter -”skrytelista”
(FGHIMS+) Fastland Fjellhallen Fagskolen Gjøvik Gård Gjøvik Glassverk Gjøvik videregående skole Høyskolen med kunnskapsparken Haugtun omsorgssenter Hovdetoppen Handelsnæringa Industrien Innlandets vitensenter Idrettslivet (GVHK++) Mjøsmuseet Miljøhestesenteret Musikklivet Skibladnerhuset Sykehuset Strandpromenaden CC Øverby Jeg vil bruke mine minutter til å fokusere på AKTUALITETER: Jeg vil betone at vi har mye å være stolte av på Gjøvik, noe som for øvrig også gjelder hele regionen vi er en del av Jeg vil presentere viktige vedtak som nylig er fattet – altså i i det politiske Gjøvik, samt de aktuelle sakene vi nå står midt oppe i, saker som også er viktige for profilering av området vårt og for næringslivet framover Jeg vil si noe om de aktuelle politiske utfordringene i tida framover Jeg vil si litt om de aktuelle økonomiske utfordringene som kommunen står overfor Til slutt vil jeg peke på positive utviklingstrekk og behovet for samspill mellom næringslivet og kommunen for å få til det vi vil For det første vil jeg slå fast at det er viktig med en sterk selvbevissthet omkring hva vi har, hva vi har å være stolte av på Gjøvik. Med utgangspunkt i et positivt selvbilde er det lettere å nærme oss utfordringene og omverdenen. Det blir lettere å skape oss et godt omdømme utad, både for næringslivet og for kommunen, og det blir lettere å få gjennomslag for våre interesser i viktige spørsmål. Jeg vil presentere våre stoltheter raskt og kort i denne sammenhengen. Noen vil ha hørt dem før fra min munn ved andre anledninger, men de tåler å gjentas, ja kanskje de nettopp bør det:

17 Slagord ”Hekta på Gjøvik”


Laste ned ppt "Skolekonferanse fagskolene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google