Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Utslitthet – støy lange dager – vibrasjon ved helikopterflyging Kapt. Glenn Christiansen

2 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Støy + vibrasjoner + lange dager = utslitthet ? “En observert status i dag” Kapt. Glenn Christiansen

3 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Støy + vibrasjoner + lange dager = utslitthet ? “En observert status i dag” Hva er støy? Helikopter støy Tiltak Vibrasjoner Sertifikat-tap (LOL) -Status Fremtid og tilsyn Kapt. Glenn Christiansen

4 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011

5 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Avisoverskrifter (Dagbladet) siste år: ”Norske helikopterpiloter er garantert hørselsskade” ”Mens svenske piloter bare fikk fly 30 minutter om dagen, fløy norske i åtte timer. Stadig flere faller ut av jobb. ” ”FARLIG ARBEID: At Super Puma-helikopteret er forbundet med mye støy er vel kjent. Ingen helikoptertyper som lages i dag har et tilrådelig støynivå.”

6 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
”Dette helikopteret rister pilotene syke” ” Unge piloter har fått hjerteproblemer og flere har falt ut av jobb med hørselskader etter at helikoptertypen Sikorsky S-92 ble tatt i bruk i Nordsjøen i 2004”

7 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
-Født 1961

8 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
-Født 1961 -Stort sett frisk

9 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
-Født 1961 -Stort sett frisk -Generelt nedsatt hørsel

10 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
-Født 1961 -Stort sett frisk -Generelt nedsatt hørsel -Dipp på venstre øre

11 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
-Født 1961 -Stort sett frisk -Generelt nedsatt hørsel -Dipp på venstre øre -Ingen tinnitus

12 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
-Født 1961 -Stort sett frisk -Generelt nedsatt hørsel -Dipp på venstre øre -Ingen tinnitus -Aldri flydd helikopter som flyger

13 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
BEN; -Født 1961 -Stort sett frisk -Nedsatt hørsel -Dipp på venstre øre -Ingen tinnitus -Aldri flydd helikopter som flyger GLENN; -Normal hørsel -Tinnitus (to varianter) timer i tungt helikopter -

14 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Støy, - hva er det??

15 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Støy, - hva er det? “Helseplager grunnet støy er det miljøproblemet som rammer flest personer i Norge.” Kilde Miljøstatus.no

16 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Støy, - hva er det? En definisjon kan være: STØY ER UØNSKET LYD

17 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Hva er lydnivået i offshorehelikoptre i dag Cockpit Cabin Ute AS 332 L/L1 93dba 86dBa AS 332 L2 92dBa* dBa EC dBa 92dBa >110dBa S – dBa 91dBa 107 dBa Med lyddempende materiale i cockpittaket. Demper ca 2,4 dBa. Kilder; Sinusundersøkelser

18 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Mye basert på ”støyrapporten” fra 2001 er følgende kompenserende tiltak gjort i CHC HS Utskiftning til de da nyeste Peltor øreklokker. Elasin formstøpte ørepropper i kombinasjon med Peltor. Vekt for måling av ”spenst” på Peltor plasseres på alle planleggingsrom. Flygere kjøper seg ”Scooterhette” privat. Støydempende materiale monteres i L2, – 2,4 dBa.

19 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Mye basert på ”støyrapporten” fra 2001 er følgende kompenserende tiltak gjort i CHC HS Innføring av Peltor Hummingbird. (Også trafikk). Hjelmer (2 typer) Arbeidsmiljøundersøkelse på alle typer sendt LT. Vinduene på S- 92 modifisert Testprosjekt av 5 typer øreklokker og hjelmer. (pågående)

20 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Vibrasjoner Robert Eriksson «Ifølge flere oppslag i Dagbladet uke fremkommer det at ansatte som jobber om bord i fly og helikoptre, har stor og økende arbeidsmiljøbelastning. ”Vil statsråden sørge for at vibrasjonsforskriften blir gjort gjeldende også for flygende personell?” Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm; Det korte og enkle svaret på spørsmålet fra representanten Eriksson er ja. I dag er det slik at bare fire forskrifter til arbeidsmiljøloven gjelder for sivil luftfart, og vibrasjonsforskriften er ikke blant disse. Den 3. februar i år sendte Arbeidstilsynet, i samråd med Luftfartstilsynet, på høring et forslag om at alle forskrifter etter arbeidsmiljøloven skal gjelde for flygende personell i sivil luftfart, herunder vibrasjonsforskriften. Arbeidsmiljøet til besetningsmedlemmer i sivil luftfart har risikoforhold som bør ivaretas på lik linje med andre bransjer. Når det gjelder vibrasjonsforskriften, foreslås det en dispensasjonsadgang. Forskriften gjennomfører et EU-direktiv. Etter direktivet kan det gjøres unntak for luftfart dersom dagens teknologi og særlige forhold gjør det umulig å overholde disse grenseverdiene. Det foreslås derfor at Luftfartstilsynet i særlige tilfeller kan gi dispensasjon dersom andre tiltak iverksettes, f.eks. reduksjon av eksponeringstid, dvs. kortere tid utsatt for vibrasjon. Høringsfristen er 6. mai. Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at tilsynsansvaret for arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil luftfart ligger i Luftfartstilsynet, som er underlagt samferdselsministerens ansvarsområde.

21 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Vibrasjoner Men noe av dette gjelder uansett fra før Gravide bør ikke utsettes for helkroppsvibrasjoner på grunn av økt risiko for abort. Gravides arbeidsforhold er nærmere regulert i forskrift 25. august 1995 nr. 768 om forplantningsskader og arbeidsmiljø.

22 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
På oppdrag fra flymedisinsk institutt utførte forsvarets sanitet følgende undersøkelse fra 2008. MÅLING AV STØY OG VIBRASJONER I HELIKOPTER Resultat: Målingene viser at vibrasjonen i samtlige helikoptre, unntatt en type (S-92), ligger under tiltaksverdien i forskriften for en 8 timers arbeidsdag. Nivået i S-92 ligger helt på tiltaksgrensen.  Fabrikken har i ettertid montert flere vibrasjonsdempere og nye målinger viser en reduksjon i helkroppsvibrasjonsverdiene. Det er derimot ikke vanlig å ha 8 timers varighet for flygerne, og for en representativ arbeidsdag viser beregningene at eksponeringen ligger under tiltaksverdien i forskriften.

23 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
På oppdrag fra flymedisinsk institutt utførte forsvarets sanitet følgende undersøkelse fra 2008. MÅLING AV STØY OG VIBRASJONER I HELIKOPTER Resultat: Målingene viser at vibrasjonen i samtlige helikoptre, unntatt en type (S-92), ligger under tiltaksverdien i forskriften for en 8 timers arbeidsdag. Nivået i S-92 ligger helt på tiltaksgrensen.  Fabrikken har i ettertid montert flere vibrasjonsdempere og nye målinger viser en reduksjon i helkroppsvibrasjonsverdiene. Det er derimot ikke vanlig å ha 8 timers varighet for flygerne, og for en representativ arbeidsdag viser beregningene at eksponeringen ligger under tiltaksverdien i forskriften.

24 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
På oppdrag fra flymedisinsk institutt utførte forsvarets sanitet følgende undersøkelse fra 2008. MÅLING AV STØY OG VIBRASJONER I HELIKOPTER Resultat: Målingene viser at vibrasjonen i samtlige helikoptre, unntatt en type (S-92), ligger under tiltaksverdien i forskriften for en 8 timers arbeidsdag. Nivået i S-92 ligger helt på tiltaksgrensen.  Fabrikken har i ettertid montert flere vibrasjonsdempere og nye målinger viser en reduksjon i helkroppsvibrasjonsverdiene. Det er derimot ikke vanlig å ha 8 timers varighet for flygerne, og for en representativ arbeidsdag viser beregningene at eksponeringen ligger under tiltaksverdien i forskriften. Nytt og gammelt. Sammenlikning av S-92 og super Puma L2 viser at den ”nye” generasjonen helikopter produserer mer vibrasjoner enn den ”gamle”; Våre målinger viser at ved cruise 145 kts i 1000 ft så er Super Pumaens vibrasjonsnivå 42% lavere enn i S-92 under ellers samme forhold.

25 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
MÅLING AV STØY OG VIBRASJONER I HELIKOPTER Flygere i begge selskaper bemerker vibrasjonene i S-92 som belastende men med noe forskjellig vinkling: Bristow Harde belastende og konstante vibrasjoner som går gjennom kroppen og oppleves som belastende og vonde. CHC Vibrasjonene gir trøtthet over tid. Føler fatigue/ trøtthet i slutten av arbeidsperioden.

26 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
MÅLING AV STØY OG VIBRASJONER I HELIKOPTER Flygere i begge selskaper bemerker vibrasjonene i S-92 som belastende men med noe forskjellig vinkling: Bristow Harde belastende og konstante vibrasjoner som går gjennom kroppen og oppleves som belastende og vonde. CHC Vibrasjonene gir trøtthet over tid. Føler fatigue/ trøtthet i slutten av arbeidsperioden. S-92 Begge selskaper har tatt i bruk ”forbedret” sete med nakkestøtte, armlener og ben støtte. Men denne har tynn hard pute som enkelte flygere kompenserer med personlig medtatt Tempur puter. (EC 225 flygere er heller IKKE fornøyd med dagens sete; One size fits all!!)

27 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Indirekte tiltak som er gjort (pga. høy slitasje på tekniske komponenenter) CHC reduserte fra 2005 kraftuttaket til 65% - 70% Tq.varierende på total vekt. Dette ble senere økt til 70% - 75%. Bristow hadde fra begynnelsen maks 80% Tq som er Sikorsky`s grense.

28 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Indirekte tiltak som er gjort (pga. høy slitasje på tekniske komponenenter); CHC reduserte fra 2005 kraftuttaket til 65% - 70% Tq.varierende på total vekt. Dette ble senere økt til 70% - 75%. Bristow hadde fra begynnelsen maks 80% Tq. På grunn av sprekkdannelser i gearboks kom operatørene til muntlig enighet om reduksjon av hastighet; Bristow; 137 knop maks cruise/1360 Lbs fuel flow mod GB; 140 knop Lbs fuel flow CHC; knop maks cruise/ 70% TQ gjelder også helikoptre med modifisert GB

29 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN § 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART

30 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN § 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART 2.1 Hovedregel Etter en gjennomgang av forskriftene med hjemmel i arbeidsmiljøloven har vi kommet til at det ikke er grunnlag for å unnta noen av disse forskriftene for anvendelse for besetningsmedlemmer i sivil luftfart. Direktoratet går derfor inn for en ny hovedregel om at forskrifter i medhold av arbeidsmiljøloven også skal gjelde for sivil luftfart.

31 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
2.2 Dispensasjon Vibrasjonsforskriften gjennomfører Direktiv 2002/44/EF. Direktivet fastsetter minstekrav til vern av arbeidstakeres trygghet og helse mot risiko for eksponering av mekanisk vibrasjon. Det følger av direktivets artikkel 10 at det kan gjøres unntak ved blant annet luftfart fra artikkel 5 nr. 3 vedrørende grenseverdien for helkroppsvibrasjon når det er umulig å overholde denne verdien. Unntaket i Artikkel 10 punkt 1 vil i hovedsak være aktuelt i helikopterbransjen. Vibrasjonsmålinger vil kunne vise at dagens maskiner og materiell gir helkroppsvibrasjoner som ikke er innenfor grenseverdiene. Det vil derfor være hensiktsmessig å innføre en dispensasjonsadgang, slik at det kan gis dispensasjon basert på kompenserende tiltak, for eksempel reduksjon av eksponeringstid, eller tekniske forbedringer. Det presiseres at dispensasjonsadgangen kun vil gjelde for helkroppsvibrasjoner, ikke for hånd- og armvibrasjoner.

32 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
CHC Loss of License i perioden Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011

33 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
CHC Loss of License i perioden Tinnitus: 8 LOL i 2002 – 2004 Gj.snitts alder; 54 år. (45 – 57) Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011

34 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
CHC Loss of License i perioden Tinnitus: 8 LOL i 2002 – 2004 Gj.snitts alder; 54 år. (45 – 57) Rygg: 11 LOL i 1986 – 2002 Gj.snitts alder; 51,5 år (46 – 55) Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011

35 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Tinnitus CHC har 8 LOL, 2002 – 2004, 45 – 57 år (gj.snitt 54) Bristow har 4 LOL, , 30 – 44 år Vibrasjoner (kanskje inkl. rygg) CHC har 11 rygg – 2002 Bristow har 3 som sliter med vibrasjonsrelaterte plager.

36 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Luftfartstilsynets rolle – stort potensiale

37 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Luftfartstilsynets rolle – stort potensiale Må kunne pålegge og følge opp arbeidsmiljøloven gjennom pålegg og tilsyn.

38 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Luftfartstilsynets rolle – stort potensiale Må kunne pålegge og følge opp arbeidsmiljøloven gjennom pålegg og tilsyn. Må være en pådriver på internasjonalt nivå.

39 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Luftfartstilsynets rolle – stort potensiale Må kunne pålegge og følge opp arbeidsmiljøloven gjennom pålegg og tilsyn. Må være en pådriver på internasjonalt nivå. Må ha ressurser til å følge opp vernesaker fra vernetjenesten som løftes til høyere nivå.

40 Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011
Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Solakonferansen 13 og 14 sept, 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google