Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund Idrettslag Hand-out NFIFs Hallforum 25.01 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund Idrettslag Hand-out NFIFs Hallforum 25.01 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund Idrettslag Hand-out NFIFs Hallforum 25.01 2010

2

3  Omfatter 9 kommuner med til sammen 100 000 innbyggere (Sveio, Utsira, Bokn, Etne, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Haugesund, Sauda).  Haugesund er også servicesenter for flere kommuner i Sunnhordland (Bømlo, Stord, Kvinnherad, Fitjar) med en befolkning på ca 45 000.  Haugesund Idrettslag har historisk, så vel som i dag, hatt en meget sentral rolle i den utvidede regionens friidretts-aktiviteter, som stevnearrangør, men også som orienterings-klubb og som tilrettelegger av mosjonsarrangement.

4  Etablert i 1906. En av landets fremste friidrettsklubber  Passerte 900 medlemmer 2009,hvorav 450 er under 20 år  Overbevisende resultater: 450 NM medaljer herav 145 gull omtrent like mange sølv og bronse.  Sentralt samlingspunkt for regionens friidrettsaktiviteter som fagmiljø og som stevnearrangør. ”Mailekene” blant landets største friidrettsarrangement.  Viktig kulturbærer i Haugesund kommune med omfattende bidrag til byens ungdomsarbeid. Orienteringsgruppe, eget sangkor og viktig arrangør av mosjonsløp.

5  Det er under utbygging haller i Sandnes og Bergen (Åsane).  Disse hallene ligger henholdsvis 2 ½ time og 3 ½ time fra Haugesund (ferje/bil)  Disse er derfor uaktuelle i det løpende treningsarbeidet for miljøet i Haugesund- regionen.

6

7  Sikre HILs Styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess.  Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger  Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret  Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early”  Beslutningstreanalyser (Stop Hold Mer info Viderefør)

8  En mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere.  En hall med 200 m rundbane etter mønster av prototype prosjektert av Multiconsult på oppdrag fra Norges Friidrettsforbund (tilfredsstiller int. krav).  Mulighetsstudiet skal belyse tekniske og finansielle utfordringer knyttet til de 2 alternativene.Datainnsamlingen skal ha fokus på å belyse alle sider/konsekvenser av de 2 alternativene slik at Styret/Årsmøtet kan ta en avgjørelse om valg av alternativ på et forsvarlig grunnlag.

9  Designet av Multiconcult  Prislapp 51 mill kroner (inkl.moms) (1.8.08)  Usikkerhet estimat + - 15-20 %

10 Ca 3200 m2 Prislapp ca 28 mill kroner inkl. moms. (Kalkyle Norgeshallen 2009 )

11 2 alternativer Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell etter mønster fra Sør-Rogaland, for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering mest mulig Etablering av et a/s etter modell fra Sportsklubben Haugar, hvor HIL bygger og driver hallen i egen regi. Forutsetter en ”tung” sponsor samt samarbeidpartnere/leietakere for utnyttelse av hallkapasiteten.

12  HK anså muligheten for å etablere et IKS-samarbeide rundt friidrettshallen som urealistisk. HILs dominerende posisjon innen friidrett på Haugalandet ville tilsi at HK måtte ta størsteparten av regningen, og dette anså man for uaktuelt.  Imidlertid: Flere positive tilsagn om støtte fra HK.  Konklusjon: HIL går videre med mini/flerbrukshall for egen regning.

13 Kostnadskrevende anlegg, innstilling fra NIF september 2008:  Håndball 5,0 mill. kroner  Snowboard3,0 - “ -  Friidrett9,0 - “ -  Svømming7,5 - “ -  Kampsportene2,0 - “ -  Skøyter/bandy5,0 - “ -

14  Oppmuntrende sponsorbidrag  Mulighet for programsatsingsmidler  Mulighet for regionstatus /fylkeskommunale investeringsmidler.  Oppfordring fra Haugesund kommune

15  (HTG = Haugesund Toppidrettsgymnas)  Avtalen gjelder leie av HILs flerbrukshall i Haraldsvang på dagtid alle ukedager i skoleåret, anslagsvis ca 40 uker i året. (Anslag husleie 700 000). HILs utøvere kan benytte hallen på dagtid dersom det ikke er til sjenanse for HTGs undervisning/aktiviteter.  HIL disponerer hallen på kveldstid (etter kl 1600) og i helgene.

16  4 fysioterapeuter og medisinsk støtte fra lege  Leie + leveranse av tjenester til HIL  Behandling/testing mm

17  Vedtekter som tilfredsstiller kravene for tildeling av spillemidler (godkjent ).  Aksjekapital kr. 100 000 HIL 85 % 15 % fordelt på 3 kommuner (Haugesund, Tysvær, Karmøy)  Ansvarlig for utbygging og drift av hallen, samt utleie.  HIL (klubben) står for salg av reklame i hallen

18 Haugesund Idrettslag

19  Full anbudsrunde som underlag for søknader  Kontraktsformat: Hovedentreprise med kontraktors ansvar for å koordinere underliggende kontrakter.  Kvalifisert Team med ansvar for kontrakts- evaluering og kontraktsadministrasjon.

20

21

22 Lay-out idrettshall og 1. etasje servicebygg (utkast banedekke Polytan ) tilrettelagt for ballspill i midtareal

23 Rigg, drift og prosjektledelse1 900 000 Arkitekt, ingeniørtjenester 260 000 Tilknytning fjernvarmeanlegg Haugesund Kommune (rør med mer) 440 000 Grunnarbeider3 200 000 Isolert stålhall, dører, vinduer, porter9 704 000 Taktekking2 100 000 Tømmer, innredning (eks fysioterapiavdeling)1 400 000 Låsesystem/beslag 110 000 Malerarbeid/gulvbelegg 290 000 Sportsgulv 3 550 000 Elektro, rørlegger, elektroinstallasjon 7 290 000 HC heis 205 000 Tidtakerutstyr, lystavler 420 000 Senkevegger til hall (ballspillareal) 110 000 Speakeranlegg inklusiv teleslynge 197 000 Innredning fysioterapiavdeling 890 000 Sum eksklusiv merverdiavgift33 716 000 25 % merverdiavgift 8 429 000 Sum inkludert merverdiavgift 42 145 000 Prosjektreserve / usikkerhet 2 000 000

24 Kostnader:Inntekter Utleie dagtid 700 000Oppvarming250 000 Utleie kveldstid 180 000Renhold150 000 Treningsavgift 100 000Lønnsutg./adm 100 000 Kommunal støtte 50 000Komm.avgifter 50 000 Forsikringer 50 000 Vedlikehold 30 000 Renter450 000 Div. kostn. 25 000 Sum1 130 000 1 105 000

25 Foreløpig oversikt Refusjon merverdiavgift8 429 000 Spillemidler 10 700 000 Sponsormidler 5 900 000 Regionmidler 6 000 000 Programsatsingsmidler* 9 000 000 Lånekapital 4 000 000 Sum44 029 000 * Programmidler vil redusere låneopptak som opprinnelig var estimert til 9 mill.

26  Anbudsinnbydelse 15.9.09 V  Søknad om idrettsfaglig godkjenning 9.10.09 V  Anbudsfrist 24.10.09 V  Søknad om spillemidler 1.11.09 V  Søknad om regionmidler 1.11.09 V  Idrettsfaglig godkjenning 15.1.10 V  Tentativ investeringsbeslutning april/mai  Tentativ kontraktsinngåelse ca 1.5.10  Byggestart 1.8.10  Ferdig hall 1.5.11  V = fullført

27 Merverdiavgift:  100 % refusjon til idrettsanlegg dvs. likestilt med kommuner  Overføring av restanser mellom budsjettår i statsbudsjettet Programsatsingsmidler  Prioritere idrettslag som har mer begrensede ressurser enn kommuner, og som har et dårligere utgangspunkt når det gjelder refusjon merverdiavgift Renonsere på enkelte krav til idrettsanlegg uten avkortning i støtte  Eksempel: Garderobekapasitet: Det er i dagens samfunn overkapasitet på garderober/dusjanlegg fordi bruker i større grad skifter tøy/dusjer hjemme.

28


Laste ned ppt "Haugesund Idrettslag Hand-out NFIFs Hallforum 25.01 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google