Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Friidrettshall for Haugalandet!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Friidrettshall for Haugalandet!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Friidrettshall for Haugalandet!
Hand-out NFIFs Hallforum Friidrettshall for Haugalandet!

2 Norges fremtid! Vi tar vare på dem!

3 Haugesunds-regionen 13 kommuner 150 000 innbyggere
Omfatter 9 kommuner med til sammen innbyggere (Sveio, Utsira, Bokn, Etne, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Haugesund, Sauda). Haugesund er også servicesenter for flere kommuner i Sunnhordland (Bømlo, Stord, Kvinnherad, Fitjar) med en befolkning på ca Haugesund Idrettslag har historisk, så vel som i dag, hatt en meget sentral rolle i den utvidede regionens friidretts-aktiviteter, som stevnearrangør, men også som orienterings-klubb og som tilrettelegger av mosjonsarrangement.

4 Haugesund Idrettslag – Norges største friidrettsklubb i 2010
Etablert i En av landets fremste friidrettsklubber Passerte 900 medlemmer 2009 ,hvorav 450 er under 20 år Overbevisende resultater: 450 NM medaljer herav 145 gull omtrent like mange sølv og bronse. Sentralt samlingspunkt for regionens friidrettsaktiviteter som fagmiljø og som stevnearrangør. ”Mailekene” blant landets største friidrettsarrangement. Viktig kulturbærer i Haugesund kommune med omfattende bidrag til byens ungdomsarbeid. Orienteringsgruppe, eget sangkor og viktig arrangør av mosjonsløp.

5 Avstand til nærmeste hall
Det er under utbygging haller i Sandnes og Bergen (Åsane). Disse hallene ligger henholdsvis 2 ½ time og 3 ½ time fra Haugesund (ferje/bil) Disse er derfor uaktuelle i det løpende treningsarbeidet for miljøet i Haugesund-regionen.

6 Grovplanert tomt i Idrettsparken i Haugesund (40 års festekontrakt)

7 Prosjektstyring - Fasemodell
Sikre HILs Styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess. Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early” Beslutningstreanalyser (Stop Hold Mer info Viderefør)

8 Forprosjektet identifiserte 2 alternativer
En mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere. En hall med 200 m rundbane etter mønster av prototype prosjektert av Multiconsult på oppdrag fra Norges Friidrettsforbund (tilfredsstiller int. krav). Mulighetsstudiet skal belyse tekniske og finansielle utfordringer knyttet til de 2 alternativene. Datainnsamlingen skal ha fokus på å belyse alle sider/konsekvenser av de 2 alternativene slik at Styret/Årsmøtet kan ta en avgjørelse om valg av alternativ på et forsvarlig grunnlag.

9 NFIF’s prototype hall for dyr
Designet av Multiconcult Prislapp 51 mill kroner (inkl.moms) (1.8.08) Usikkerhet estimat %

10 Mini flerbrukshall et alternativ?
Ca m2 Prislapp ca 28 mill kroner inkl. moms. (Kalkyle Norgeshallen 2009 )

11 Finansiering 2 alternativer
Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell etter mønster fra Sør-Rogaland, for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering mest mulig Etablering av et a/s etter modell fra Sportsklubben Haugar, hvor HIL bygger og driver hallen i egen regi. Forutsetter en ”tung” sponsor samt samarbeidpartnere/leietakere for utnyttelse av hallkapasiteten.

12 Avklarende møte med Haugesund kommune 16.12.08
HK anså muligheten for å etablere et IKS-samarbeide rundt friidrettshallen som urealistisk. HILs dominerende posisjon innen friidrett på Haugalandet ville tilsi at HK måtte ta størsteparten av regningen, og dette anså man for uaktuelt. Imidlertid: Flere positive tilsagn om støtte fra HK. Konklusjon: HIL går videre med mini/flerbrukshall for egen regning.

13 Mulighet for programsatsingsmidler Anleggspolitisk program NIF 07-10
Kostnadskrevende anlegg, innstilling fra NIF september 2008: Håndball 5,0 mill. kroner Snowboard 3, “ - Friidrett 9, “ - Svømming 7, “ - Kampsportene 2, “ - Skøyter/bandy 5, “ -

14 Utredning av fullverdig friidretthall gjenopptatt i fase 2
Oppmuntrende sponsorbidrag Mulighet for programsatsingsmidler Mulighet for regionstatus /fylkeskommunale investeringsmidler. Oppfordring fra Haugesund kommune

15 Intensjonsavtale med HTG om leie av hallen på dagtid
(HTG = Haugesund Toppidrettsgymnas) Avtalen gjelder leie av HILs flerbrukshall i Haraldsvang på dagtid alle ukedager i skoleåret, anslagsvis ca 40 uker i året. (Anslag husleie ). HILs utøvere kan benytte hallen på dagtid dersom det ikke er til sjenanse for HTGs undervisning/aktiviteter. HIL disponerer hallen på kveldstid (etter kl 1600) og i helgene.

16 Intensjonsavtale helsesenter
4 fysioterapeuter og medisinsk støtte fra lege Leie + leveranse av tjenester til HIL Behandling/testing mm

17 Hallselskapet HIL-hallen as
Vedtekter som tilfredsstiller kravene for tildeling av spillemidler (godkjent ). Aksjekapital kr HIL 85 % 15 % fordelt på 3 kommuner (Haugesund, Tysvær, Karmøy) Ansvarlig for utbygging og drift av hallen, samt utleie. HIL (klubben) står for salg av reklame i hallen

18

19 Kontrakts-strategi Full anbudsrunde som underlag for søknader
Kontraktsformat: Hovedentreprise med kontraktors ansvar for å koordinere underliggende kontrakter. Kvalifisert Team med ansvar for kontrakts-evaluering og kontraktsadministrasjon.

20 Fasadetegning fra Kruse Smith Entreprenør a/s

21 Grenser til naturpark

22 Lay-out idrettshall og 1
Lay-out idrettshall og 1. etasje servicebygg (utkast banedekke Polytan) tilrettelagt for ballspill i midtareal

23 Anleggskostnader iht. anbud (mill kr.)
Rigg, drift og prosjektledelse Arkitekt, ingeniørtjenester Tilknytning fjernvarmeanlegg Haugesund Kommune (rør med mer) Grunnarbeider Isolert stålhall, dører, vinduer, porter Taktekking Tømmer, innredning (eks fysioterapiavdeling) Låsesystem/beslag Malerarbeid/gulvbelegg Sportsgulv Elektro, rørlegger, elektroinstallasjon HC heis Tidtakerutstyr, lystavler Senkevegger til hall (ballspillareal) Speakeranlegg inklusiv teleslynge Innredning fysioterapiavdeling Sum eksklusiv merverdiavgift % merverdiavgift Sum inkludert merverdiavgift Prosjektreserve / usikkerhet

24 Driftsbudsjett Kostnader: Inntekter Utleie dagtid Oppvarming Utleie kveldstid Renhold Treningsavgift Lønnsutg./adm Kommunal støtte Komm.avgifter Forsikringer Vedlikehold Renter Div. kostn Sum

25 Finansierings oversikt
Foreløpig oversikt Refusjon merverdiavgift Spillemidler Sponsormidler Regionmidler Programsatsingsmidler* Lånekapital Sum * Programmidler vil redusere låneopptak som opprinnelig var estimert til 9 mill.

26 Tidshorisont Anbudsinnbydelse 15.9.09 V
Søknad om idrettsfaglig godkjenning V Anbudsfrist V Søknad om spillemidler V Søknad om regionmidler V Idrettsfaglig godkjenning V Tentativ investeringsbeslutning april/mai Tentativ kontraktsinngåelse ca Byggestart Ferdig hall V = fullført

27 Innspill til NIF/NFIF/KKD
Merverdiavgift: 100 % refusjon til idrettsanlegg dvs. likestilt med kommuner Overføring av restanser mellom budsjettår i statsbudsjettet Programsatsingsmidler Prioritere idrettslag som har mer begrensede ressurser enn kommuner, og som har et dårligere utgangspunkt når det gjelder refusjon merverdiavgift Renonsere på enkelte krav til idrettsanlegg uten avkortning i støtte Eksempel: Garderobekapasitet: Det er i dagens samfunn overkapasitet på garderober/dusjanlegg fordi bruker i større grad skifter tøy/dusjer hjemme.

28 Fordi de fortjener det!!!


Laste ned ppt "Friidrettshall for Haugalandet!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google