Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haugesund Idrettslag Hand-out NFIFs Hallforum 25.01 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haugesund Idrettslag Hand-out NFIFs Hallforum 25.01 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Haugesund Idrettslag Hand-out NFIFs Hallforum

2

3  Omfatter 9 kommuner med til sammen innbyggere (Sveio, Utsira, Bokn, Etne, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Haugesund, Sauda).  Haugesund er også servicesenter for flere kommuner i Sunnhordland (Bømlo, Stord, Kvinnherad, Fitjar) med en befolkning på ca  Haugesund Idrettslag har historisk, så vel som i dag, hatt en meget sentral rolle i den utvidede regionens friidretts-aktiviteter, som stevnearrangør, men også som orienterings-klubb og som tilrettelegger av mosjonsarrangement.

4  Etablert i En av landets fremste friidrettsklubber  Passerte 900 medlemmer 2009,hvorav 450 er under 20 år  Overbevisende resultater: 450 NM medaljer herav 145 gull omtrent like mange sølv og bronse.  Sentralt samlingspunkt for regionens friidrettsaktiviteter som fagmiljø og som stevnearrangør. ”Mailekene” blant landets største friidrettsarrangement.  Viktig kulturbærer i Haugesund kommune med omfattende bidrag til byens ungdomsarbeid. Orienteringsgruppe, eget sangkor og viktig arrangør av mosjonsløp.

5  Det er under utbygging haller i Sandnes og Bergen (Åsane).  Disse hallene ligger henholdsvis 2 ½ time og 3 ½ time fra Haugesund (ferje/bil)  Disse er derfor uaktuelle i det løpende treningsarbeidet for miljøet i Haugesund- regionen.

6

7  Sikre HILs Styre full oversikt og kontroll med beslutningsprosess.  Sikre fremskaffelse av forsvarlig underlag for beslutninger  Eventuell videreføring knyttet til formelle milepæler i Styret  Riktig timing av aktiviteter – hindre ”too much too early”  Beslutningstreanalyser (Stop Hold Mer info Viderefør)

8  En mini-/flerbrukshall med 60 m sprintbane og arealer for tekniske øvelser (hopp, kast med mer). Arealer for andre øvelser tilrettelagt for ev. samarbeidspartnere.  En hall med 200 m rundbane etter mønster av prototype prosjektert av Multiconsult på oppdrag fra Norges Friidrettsforbund (tilfredsstiller int. krav).  Mulighetsstudiet skal belyse tekniske og finansielle utfordringer knyttet til de 2 alternativene.Datainnsamlingen skal ha fokus på å belyse alle sider/konsekvenser av de 2 alternativene slik at Styret/Årsmøtet kan ta en avgjørelse om valg av alternativ på et forsvarlig grunnlag.

9  Designet av Multiconcult  Prislapp 51 mill kroner (inkl.moms) (1.8.08)  Usikkerhet estimat %

10 Ca 3200 m2 Prislapp ca 28 mill kroner inkl. moms. (Kalkyle Norgeshallen 2009 )

11 2 alternativer Dialog med kommunene i Nord-fylket om en IKS-modell etter mønster fra Sør-Rogaland, for å redusere HILs finansielle og økonomiske eksponering mest mulig Etablering av et a/s etter modell fra Sportsklubben Haugar, hvor HIL bygger og driver hallen i egen regi. Forutsetter en ”tung” sponsor samt samarbeidpartnere/leietakere for utnyttelse av hallkapasiteten.

12  HK anså muligheten for å etablere et IKS-samarbeide rundt friidrettshallen som urealistisk. HILs dominerende posisjon innen friidrett på Haugalandet ville tilsi at HK måtte ta størsteparten av regningen, og dette anså man for uaktuelt.  Imidlertid: Flere positive tilsagn om støtte fra HK.  Konklusjon: HIL går videre med mini/flerbrukshall for egen regning.

13 Kostnadskrevende anlegg, innstilling fra NIF september 2008:  Håndball 5,0 mill. kroner  Snowboard3,0 - “ -  Friidrett9,0 - “ -  Svømming7,5 - “ -  Kampsportene2,0 - “ -  Skøyter/bandy5,0 - “ -

14  Oppmuntrende sponsorbidrag  Mulighet for programsatsingsmidler  Mulighet for regionstatus /fylkeskommunale investeringsmidler.  Oppfordring fra Haugesund kommune

15  (HTG = Haugesund Toppidrettsgymnas)  Avtalen gjelder leie av HILs flerbrukshall i Haraldsvang på dagtid alle ukedager i skoleåret, anslagsvis ca 40 uker i året. (Anslag husleie ). HILs utøvere kan benytte hallen på dagtid dersom det ikke er til sjenanse for HTGs undervisning/aktiviteter.  HIL disponerer hallen på kveldstid (etter kl 1600) og i helgene.

16  4 fysioterapeuter og medisinsk støtte fra lege  Leie + leveranse av tjenester til HIL  Behandling/testing mm

17  Vedtekter som tilfredsstiller kravene for tildeling av spillemidler (godkjent ).  Aksjekapital kr HIL 85 % 15 % fordelt på 3 kommuner (Haugesund, Tysvær, Karmøy)  Ansvarlig for utbygging og drift av hallen, samt utleie.  HIL (klubben) står for salg av reklame i hallen

18 Haugesund Idrettslag

19  Full anbudsrunde som underlag for søknader  Kontraktsformat: Hovedentreprise med kontraktors ansvar for å koordinere underliggende kontrakter.  Kvalifisert Team med ansvar for kontrakts- evaluering og kontraktsadministrasjon.

20

21

22 Lay-out idrettshall og 1. etasje servicebygg (utkast banedekke Polytan ) tilrettelagt for ballspill i midtareal

23 Rigg, drift og prosjektledelse Arkitekt, ingeniørtjenester Tilknytning fjernvarmeanlegg Haugesund Kommune (rør med mer) Grunnarbeider Isolert stålhall, dører, vinduer, porter Taktekking Tømmer, innredning (eks fysioterapiavdeling) Låsesystem/beslag Malerarbeid/gulvbelegg Sportsgulv Elektro, rørlegger, elektroinstallasjon HC heis Tidtakerutstyr, lystavler Senkevegger til hall (ballspillareal) Speakeranlegg inklusiv teleslynge Innredning fysioterapiavdeling Sum eksklusiv merverdiavgift % merverdiavgift Sum inkludert merverdiavgift Prosjektreserve / usikkerhet

24 Kostnader:Inntekter Utleie dagtid Oppvarming Utleie kveldstid Renhold Treningsavgift Lønnsutg./adm Kommunal støtte Komm.avgifter Forsikringer Vedlikehold Renter Div. kostn Sum

25 Foreløpig oversikt Refusjon merverdiavgift Spillemidler Sponsormidler Regionmidler Programsatsingsmidler* Lånekapital Sum * Programmidler vil redusere låneopptak som opprinnelig var estimert til 9 mill.

26  Anbudsinnbydelse V  Søknad om idrettsfaglig godkjenning V  Anbudsfrist V  Søknad om spillemidler V  Søknad om regionmidler V  Idrettsfaglig godkjenning V  Tentativ investeringsbeslutning april/mai  Tentativ kontraktsinngåelse ca  Byggestart  Ferdig hall  V = fullført

27 Merverdiavgift:  100 % refusjon til idrettsanlegg dvs. likestilt med kommuner  Overføring av restanser mellom budsjettår i statsbudsjettet Programsatsingsmidler  Prioritere idrettslag som har mer begrensede ressurser enn kommuner, og som har et dårligere utgangspunkt når det gjelder refusjon merverdiavgift Renonsere på enkelte krav til idrettsanlegg uten avkortning i støtte  Eksempel: Garderobekapasitet: Det er i dagens samfunn overkapasitet på garderober/dusjanlegg fordi bruker i større grad skifter tøy/dusjer hjemme.

28


Laste ned ppt "Haugesund Idrettslag Hand-out NFIFs Hallforum 25.01 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google