Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Brukerstyrt privatisering i fremtidens omsorgssektor Ved Ole Hvamstad, rådgiver, Det Kgl. Selskap for Norges Vel Helse- og omsorgsministerens dialogkonferanse,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Brukerstyrt privatisering i fremtidens omsorgssektor Ved Ole Hvamstad, rådgiver, Det Kgl. Selskap for Norges Vel Helse- og omsorgsministerens dialogkonferanse,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Brukerstyrt privatisering i fremtidens omsorgssektor Ved Ole Hvamstad, rådgiver, Det Kgl. Selskap for Norges Vel Helse- og omsorgsministerens dialogkonferanse, Bærum, 10.03.05

2 2 Målet Minne dere om at det finnes andre organisasjonsmodeller enn aksjeselskap når offentlige tjenester ønskes privatisert

3 3 Bakgrunnen for vår interesse •Utviklingen i retning privatisering av offentlige tjenester •Fremvekst av brukerstyrt omsorg i Sverige •Vår erfaring med etablering av brukerstyrte virksomheter på andre sektorer

4 4 Fra ord til handling Victor Normanns redegjørelse for Stortinget 24.01.02 om :Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor ”Gi meg de kolde og kloke som kjenner min virkelighet. Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet. Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet” ( Rudolf Nilsen)

5 5 Fra Normanns redegjørelse •Hovedprinsippet i effektiviseringsarbeidet vil være lokal frihet og lokalt ansvar. Statlige tjenesteytere skal fristilles eller på andre måter gis større selvstendighet. •Større frihet til å velge måter å organisere tjenestetilbudet på •Vi må komme fram til en arbeidsdeling mellom det offentlige og brukerne som gjør at de samlede kostnadene blir så lave som mulig •I stedet for å pådytte enheter og ansatte bestemte løsninger, vil vi ansvarliggjøre de ansatte og de enhetene de jobber i

6 6 Fremvekst av brukerstyrt omsorg i Sverige •Mange private aktører •Fusjoneringer, oppkjøp •Få, store aksjeselskaper med virksomhet i mange land •Fra ett monopolsystem til et annet monopolsystem. Ingen mangfold •Brukerne på jakt etter alternativer •Brukerstyrt omsorg vokser frem

7 7 Det Kgl. Selskap for Norges Vel Visjon: Livskraftige lokalsamfunn, med allsidig næringsliv og gode sosiale og kulturelle tilbud, i Norge og i utvalgte samarbeidsland Siden 1809 arbeidet for hjelp til selvhjelp gjennom brukerorganisering

8 8 Samvirkemodellen i omsorgssektoren Rapport fra forprosjekt, desember 2003 På oppdrag av Øvre Romerike Utvikling og Levanger Kommune Finansiert av Administrasjons- og arbeidsdepartementet

9 9 Rapportens innhold •Samvirke som foretaksform •Erfaringer fra samvirkeforetak i helse- og omsorgssektoren i Sverige •Hvilke endringer innebærer bruk av samvirkemodellen •Innspill fra Fagforbundet •Hvordan etablere et samvirkeforetak. Prosessveileder

10 10 Hvem er ”brukere” I omsorgssektoren er det først og fremst to grupper som fremstår som ”brukere” av institusjonen: •De som skal nyttiggjøre seg tjenesten; de egentlige brukerne •De som utfører tjenesten; de ansatte

11 11 Brukerstyrt privatisering kan altså bety at brukergruppen etablerer et selskap som er •Eid av brukerne •Styrt av brukerne og som har •Brukernytte som formål

12 12 Det brukerstyrte selskapet Ulike benevnelser: •Samvirkeforetak •Samvirkeselskap •Andelslag •Andelsselskap •Kooperativt selskap •Kooperasjon

13 13 Det brukerstyrte selskapet •Registreres i Foretaksregisteret som et BA (Annet selskap med begrenset ansvar) •I vedtektene må det fremgå at selskapet er brukereid, brukerstyrt og har brukernytte som formål •Hver bruker skal ha én stemme ved avstemninger, eventuelt utbytte skal fordeles i forhold til bruken av selskapet

14 14 Ulike former for kooperativ organisering Benevningen forteller hvilken interessegruppe som har satt seg i førersetet. Svenskene skiller mellom: •Konsumentkooperativ •Brukarkooperativ •Arbetskooperativ •Personalkooperativ •Sociala (arbets-)kooperativ •Samhällskooperativ – bykooperativ •Boendekooperativ – bostadskooperation •Äldrekooperativ

15 15 Äldreverksamheter som kan drivas kooperativt •Hemtjänst •Särskilt boende – biståndsbedömt behov av anpassat boende •Avlastning för anhörigvårdare •Dagvård och rehabilitering •Kategoriboende för äldre – seniorboende •Husholdsnära tjänster •Daglig verksamhet

16 16 En god sirkel •Eierne/medlemmene i et brukereid selskap ser virksomheten som sin virksomhet •Det gjør at de i større grad tar ansvar •Det fører igjen til at de får større interesse for virksomheten og et mer personlig engasjement •Interessen og engasjementet sikrer at prinsippet om demokratisk styring blir virkelig deltakerdemokrati og ikke bare et formelt demokrati •Ved at medlemmene engasjerer seg personlig og selv nyter godt av driften, blir samvirke også mer fleksibelt og tilpasningsdyktig enn offentlig og annen privat virksomhet (NOU 1988: 30 Samvirke på nye områder)

17 17 Erfaringer fra personalstyrte samvirkeforetak i Sverige •Økt selvfølelse blant personalet •Økt forståelse for økonomiske sammenhenger •Utvikler fellesskap •Stor forbedring i arbeidsglede og engasjement. Produktivitetsforbedringer •Personalomsetning lik null •Økt fleksibilitet. Tverrfaglighet •Utdannelse og kompetanse er prioritert

18 18 Særtrekk ved et BA •Eiere, styrere og brukere er identiske •Deltagerdemokrati •Dobbeltkarakter – Børs og katedral •Selvhjelp •Ingen utenforstående som har vinstinteresse i virksomheten

19 19 Praktiske eksempler •Sykehjemmet på Ytterøya •Floragården, Falkenberg •UlobaBA •Basta


Laste ned ppt "1 Brukerstyrt privatisering i fremtidens omsorgssektor Ved Ole Hvamstad, rådgiver, Det Kgl. Selskap for Norges Vel Helse- og omsorgsministerens dialogkonferanse,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google