Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Braunalgenextrakt Aminosäuren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Braunalgenextrakt Aminosäuren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Braunalgenextrakt Aminosäuren
ALGINURE Bio Schutz ® Braunalgenextrakt Aminosäuren (Brunalgeekstrakt) Næringsstoffer: Fosfor Kalium (Aminosyrer)

2 ALGINURE BioSchutz Fungisid Sjøtangbasert, Patentbeskyttet
og Debiogodkjent Plantestyrkingsmiddel Sunnhet Forsvar mot sopp, sykdommer, skadelige innsekter og organismer Kvalitet Avling Lagringsevne Beskyttelsesutstyr unødvendig ved sprøyting Tidsintervall mellom siste sprøyting og høsting unødvendig Mens kjemiske fungisider bare bekjemper sopp, har Alginure BS en rekke positive virkninger i tillegg

3 (Ascophyllum nodosum)
Tang (Ascophyllum nodosum) Inneholder: - Jod - Polysakkarider: Alginsyre, Fucane, Fucoidin - Polyfenol Farmakologisk: - Antimikrobiell - Hypoglykemisk (Blodsukkersenkende) - Fettreduserende (Slankevirkende) Næringssuppleringsmiddel Tilsetningsmiddel for mat Viktig for dyr, mennesker og naturalhusholdninger. Gir bedre sunnhet!

4 (Laminaria Hyperborea)
Palmetang (Laminaria Hyperborea) Inneholder: - Alginsyre (Laminarinsyre) - Jod - Manitolglucosid Virkning: - Senker kolesterolinhholdet Farmakologisk bruk: Gunstig for mennesker, dyr og naturalhusholdninger Gir bedre sunnhet!

5 Alginsäure K - Alginat Fytoaleksin Pilze Sopp Bakterien
Alginatsyre Fytoaleksin Sopp Pilze Bakterien Bakterier ALGINURE Bio Schutz Virkningsmåte/varighet ca. 14 til 20 dager etter påføring

6 Aminosyrer ALGINURE Bio Schutz: - Arginin - Alanin - Cystin - Gl y cin
Glutaminsyre - Histidin - Isoleucin - Leucin - Lysin - Methionin - Ornithin - Phenyalanin - Prolin - Tryptophan - Tyrosin - Valin ALGINURE Bio Schutz: Inneholder også aminosyrer fra planter. Dette fører til at plantene får en bedre forsvarsevne mot sopp, sykdommer, skadelige insekter og organismer.

7 ALGINURE BioSchutz ® Patentbeskyttet og Debiogodkjent
Plantestyrkemiddel som fører til større vitalitet, større avlinger, styrket immunsystem og bedre sunnhet hos kulturplanter. Virksomme stoffer: Ekstrakter fra brunalgesortene Ascophyllum nodusum og forskjellige Laminaria arter. Aminosyrer utvunnet av planter. I det alt vesentlige består produktet ALGINURE Bio Schutz av mono- oligo – og polysakkarider (kort- og langkjedede sukkermolekyler) . Disse er utvunnet av brunalger ved hjelp av en naturlig prosess. Denne prosessen er helt fri for bruk av organiske ekstraksjons- og løsningsmidler. Aminosyrene utvunnet av planter øker virkningene av brunalge ekstraktene. ALGINURE Bio Schutz inneholder i tillegg sporelementer, alginater, fucoidin laminarin, mannitol, fett, proteiner, kalium, fosfat og små mengder organisk bundet nitrogen. Virkning: ALGINURE Bio Schutz sørger for at plantene at plantene blir sunnere og sterkere. Dette fører samtidig med seg at plantenes immunsystem blir styrket og at plantene derfor får en bedre motstandskraft mot sykdommer og skadelige organismer. Denne virkningen kommer først og fremst av at stoffskiftet og kaliumforsyningen til plantene blir bedre, noe som igjen øker plantenes forsvarsevne mot organismer og andre forhold som kan skade dem. ALGINURE Bio Schutz er i dag i bruk i forbindelse med dyrking og lagring av en rekke kulturplanter, og tas jevnlig i bruk for nye kulturer. Pr. i dag er det dokumentert at ALGINURE Bio Schutz fører til bedre vekst, økt avling og større motstandskraft mot sopp, sykdommer og andre skadevoldere i forbindelse følgende kulturplanter: Poteter…………. Knoll- og blad(ris)råte. Tørråte (phytophthora infestans) Tomater ……….. Bladråte. Jordbær ………... Lærråte, rhisområte, rødrotråte. Roer, grønnsaker som hodekål, løk, salat, agurker, God virkning mot falsk meldugg. Man kan fra erfaringene trekke den konklusjon at jordbær får bedre forsvar mot gråskimmel (botrytis cinerea), raps blir mer motstandsdyktig mot meldugg (erysiphe polygoni), poteter blir mer motstandsdyktige mot rotdreper (rhizoctonia solani), og at diverse andre kulturer får en styrket forsvarsevne mot forskjellige pythiumarter. Bruk: Hos kulturplanter kan ALGINURE Bio Schutz tas i bruk allerede ved et tidlig utviklingsstadium, for eksempel fra 2. bladstadium når plantene har kommet i god vekst. Regelmessig bruk i kombinasjon med plantevernmidler er mulig. I forbindelse med utplanting av trær har bruken av ALGINURE Bio Schutz en gunstig virkning. Da virkningen av produktet avtar som et resultat av fortynningseffekten ved planteveksten, vil det være nødvendig å gjenta behandlingen med 10 – 12 dagers mellomrom i vegetasjonsperioden for å få best mulig resultat. ALGINURE BioSchutz inneholder et naturlig klebemiddel. Det er bare nødvendig å tilsette klebemiddel klebemiddel (nett) når planter med vokslignende bladverk og løk sprøytes. Viktig : Rist produktet godt før bruk !

8 Bruksmengder: Hagebruk……………………… – 0.5 liter/da Fruktdyrking …………….……. 0.3 liter/da Grønnsaker- og prydplanter … – 0.5 liter/da Poteter (lagringssykdommer) … 1.0 liter pr kg. poteter. Når ALGINURE Bio Schutz blandes sammen med soppdrepende midler (fungisider) må dette gjøres ut fra egne erfaringer. Mengden av fungisider kan i slike tilfeller reduseres med 50%. Blomkål: 0.35 liter/da ALGINURE Bio Schutz; 3 uker etter planting liter vann/da liter/da sprøytes ut i 4 omganger med en uke mellom hver gang. Kinakål: 25 liter/da ALGINURE Bio Schutz; 14 dager etter planting. 40– 60 liter vann/da 25 liter/da sprøytes ut i 4 omganger med en uke mellom hver gang. Agurker: 0.5 liter/da ALGINURE Bio Schutz etter planting. 40 – 60 liter vann/da 0.35 liter/da 3 – 5 ganger med 14 dagers mellomrom. Tomater: 35 liter/da ALGINURE Bio Schutz 3 – 6 ganger frem til fruktfarging. 40 – 100 liter vann /da Salat: Før utplanting sprøytes plantene med en 0.25% oppløsning ALGINURE Bio Schutz liter/da ALGINURE Bio Schutz sprøytes 2 ganger med 10 dagers mellomrom. 40 – 60 liter vann/da Jordbær: Før utplanting legges plantene i 10 minutter i en 0.35% ALGINURE Bio Schutz oppløsning. Røtter, rhizom og bladhjerter behandles liter/da ALGINURE Bio Schutz brukes til sprøyting av plantene 3 til 4 ganger frem til det tidspunkt da bærene begynner å få farge. 40 – 60 liter vann/da 1 liter/da ALGINURE Bio Schutz (i midten av oktober) 100 liter vann/da Vannforbruk: I jordbruket blir det vanligvis brukt liter vann/da. I forbindelse med dyrking av frukt, grønnsaker og prydplanter brukes vanligvis ca. 100 liter/da, avhengig av hvor tett plantene står og hvor høye de er. I alle tilfeller må plantene sprøytes til de er dryppvåte.

9 Bruk på jorden: De virksomme stoffene i ALGINURE Bio Schutz kan også tas opp gjennom rotsystemet. (for eksempel i forbindelse med prydplantedyrking i drivhus, trær og busker, golfgreens, idrettsplasser med gressdekke, parker og plener. Når ALGINURE Bio Schutz brukes direkte på jorden er det nødvendig å bruke en sterkere blanding. Når produktet brukes slik må jorden være fuktig, og behandlede områder må vannes lett umiddelbart etter behandling med ALGINURE Bio Schutz. Eksempel på bruk: 1.0 liter til 40 liter vann, spres med 5 liter oppløsning pr. 100 m2. Ventetid mellom siste sprøyting og høsting: Det er ikke nødvendig med ventetid. Frukt , bær og grønnsaker kan høstes umiddelbart etter sprøyting om ønskelig. Blanding med andre produkter: Blanding med kalk eller kalsiumholdige produkter må unngås, da det kan være fare for at de virksomme stoffene (alginatene) blir endret og at virkningene går tapt. Også bruk i kombinasjon med sulfater (for eksempel ammoniumsulfat, magnesiumsulfat) bør unngås. Ureaoppløsninger kan brukes i kombinasjon med ALGINURE Bio Schutz. I tvilstilfeller må forhandleren kontaktes. Den ferdigblandede oppløsningen må sprøytes ut umiddelbart. Forsiktighetsforskifter: Bruk av beskyttelsesklær/briller/maske ved sprøyting av ALGINURE Bio Schutz er unødvendig. Lagring og avfallsbehandling: Lagres kjølig og tørt. Bør ikke utsettes for frost. De tomme kannene må rengjøres og plasseres i påbudte avfallsbeholdere. Viktig: Grundig utprøving har vist at ALGINURE Bio Schutz virker som angitt dersom bruksanvisningen følges. Da forhold som lagring og bruk er utenfor vår kontroll, og det ikke er mulig for oss å kunne forutse de feil som kan gjøres i den forbindelse, påtar vi oss intet ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av feil bruk og/eller feil lagring. Vi påtar oss ansvaret for at kvaliteten til enhver tid er den samme. Pakning: ALGINURE Bio Schutz leveres i 1 l., 5 l. og 10 liters kanner pakket i kartonger. Produsent: TILCO Biochemie GmbH Hollanderkoppel 1 a D Reinfeld Tyskland Tlf. : Fax.: Importør/distributør Skandinavia: A. E. T. AS Eskedal 4885 Grimstad Norge Tlf. : Fax.:

10 ALGINURE BioSchutz Tørråte Poteter Økt avling 22,8 % ved
Frilandforsøk 2000 Tørråte Poteter Økt avling 22,8 % ved AlginureBioshcutzbeh. Ubehandlet. Ved prøveavsl. 70 % angrepet 40% angrepet Peronospora destruetor Løk Kontroll 88%angrepet t 70% angrepet Peron ospora d. AlginureBioshcutzbeh 52,5 %større avling i Kontroll døde ut på grunn av meldugg Pæregitter rust Pærer Ubehandlet 1 % 0,1% angrepet Falsk Meldugg Agurker Kontroll 50 % angr. AlginureBioshcutzbeh 100 %virkning i aug. - Ved innhøstn.i sept 80 % virkning Ekte Meldugg Eiketrær Kontroll 80 % angrepet AlginureBioshcutzbeh 40% angrepet

11 Virkning av Alginure BC på utvikling av 10 sopparter
Virkning av Alginure BC på utvikling av 10 sopparter. Laboratoriumsforsøk. Resultater angitt i %. Utført av prof. Menzinger 2000. Soppvekst i % 120 100 Ubehandlet 80 60 Alginure Bio Schutz 40 20 Botrytis cin Botrytis cin Colletotrich. Fusarium Fusarium Fusarium Stemphyl. Cylindroclad. Phytium silv. Rhizoct. Sol. 348 70 Gloeo oxysp. ros. solanie Botryos. ubehandlet 98,3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Alginure BS 49,1 66 21 19,2 1,92 35,8 15,1 57,6

12 ALGINURE BioSchutz + ALGINURE Aliette Ka liumfosfit BioSchutz ++ -
Erfaringer til nå viser følgende forskjeller i virkningene mellom ALGINURE BioSchutz , Aliette (kjemisk sprøytemiddel) og kaliumfosfit ALGINURE Aliette Ka liumfosfit BioSchutz Rhizoctonia sol ani ++ - Svartråte på vinranker og druer Ekte meldugg på agurker Sen brunråte på poteter + og

13 P-kjemi, gjødsling og ernæring (planter)
Chemie, Düngung u. Ernährung (Pflanzen) o - o P O 2 3 P H (HPO ) 2 3 K 2 (HPO 3 ) + KH (HPO ) o - o P O 3 2 5 Pflanzen H PO Planter 3 4 O AMP - O P O K 3 PO 4 + O K 2 H PO 4 ATP KH 2 PO 4

14 2/3 1/3 P - Dünger P - Dünger P-gjødsel Kaliumfosfit Fosforsyre
Fosforholdig syre Phosphorige - säure H P O H O H P-gjødsel P - Dünger Kaliumph Kaliumfosfit osphit O O H P O K H P O K O O K H 2/3 1/3 Fosforsyre Phosphorsäure Trikaliumfosfat Trikaliumphosphat O O H O P O H K O P O K P-gjødsel P - Dünger O O H K

15 P - og K- næringsstoffer
Fosfor: Fosfid Fosfit P - og K- næringsstoffer Fosfat

16 Kjemisk planteverniddel
Fosfor: Fosfid Fosforholdig syre Fosfona - Kjemisk planteverniddel Fosforsyre Fosforsyre-esters

17 Fosforgjødsling: Plantene kan ta opp og nyttiggjøre seg fosfor fra fosfit på en helt annen og mer effektiv måte enn når plantene tilføres fosfor fra den mindre lettløselige fosfaten. Plantene absorberer fosfit hurtigere enn fosfat, noe som fører til at det utvikler seg mere frukt, kvaliteten blir bedre og avlingen øker. Dersom en plante ikke får dekket sitt fosforbehov, så vil tilførsel av fosfit overvinne mangelsymptomene. De tegnene på fosformangel som en plante viser når den ikke får tilstrekkelig tilførsel av fosfor fjernes ved fosfat- og fosfitgjødsling.

18 Al 3 Alliete +++ H C - CH Fosetyl (Kjemisk plantevernmiddel) O H P O H
Fosforige syre Phosphor ig e säure Næringsstoff for planter, mennesker og dyr Nährstoff für O Pfl. + Mensch + H Tier Etylalkohol Äthylalkohol O H C - CH P O 5 O +++ Al 3 Fosetyl X Alliete (Kjemisk plantevernmiddel)

19 Fosforsyre Næringsstoff for planter, mennesker og dyr Dødelig for mennesker og dyr

20 (Prøver utført på universitetet i Canada)
PO P 3 = 6,9 kg/da 13,8 kg/da 27,9 kg/da P O 2 5 Etter 30 dager n. 30 Tagen Etter 60 dager n. 60 Tagen Etter 90 dager n. 90 Tagen Virkning av fosfit lagt ut på jorden målt i plantevevet Overdosering: 27,9 kg/da P O = 40 mg/kg PO 2 5 3 Konsentrasjonen av POэˉ³ (ved 40 mg/kg i jorden) senket seg fra 150 til 50 til 10 ppm i løpet av 1. ,2. og 3. vekstperiode. Av dette kan utledes at også den overdoserte mengde på 40 mg/kg (27,5 kg/da P2O5 representerer en sterk overdosering; 3 ganger den P2O5 -mengde som er god landbrukspraksis) som ble lagt ut på jorden etter 90 dager ikke lenger var å finne som POэˉ³-P (Prøver utført på universitetet i Canada)

21 Sorte flekker på roser 2000 (Sprøytet 25/4, 8/5, 23/5 og 6/6 )
Angrep % 70 ubehandlet 60 50 40 Trilogy Neem Oil biologisk plantestyrkemiddel 30 20 Alginure Bio Schutz 10 Sorte flekker på roser 8/5.2000 23. Mai 06. Jun 21. Jun 28. Jun

22 Meldugg på roser 2000 (Sprøytet 25/4, 8/5, 23/5, og 6/6)
Angrep i % 60 50 Ubehandlet 40 Alginure Bio Schutz 30 20 Trilogy Neem Oil biologisk plantestyrkemiddel 10 08. Mai 23. Mai 21. Jun 28. Jun

23 Antall potetplanter som kommer opp: prøver utført av Spiess+Urania 2001) Antall prøver utført=5
68 67 66 65 64 63 62 61 ubehandlet Risolex 37,5 g + 12 g Cu/da Alginure BS 0,3 + 9 g Cu/da Ant. planter som kommer opp 63,8 % 68% 67,7% Kjemisk soppmiddel

24 Avling i kg pr. da. Linda 2000 økolandbruk UNI Kiel (poteter)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 ubehandlet Kopper Goemar (gjødsel) Alginure BS Avling antall kg pr. da. 3209 4041 3590 3940

25 4/8-2000 Phytophtora inf. (tørråte på poteter)
Angrep i % 25 20 15 10 5 ubehandlet Myco-Sin 1,0 biologisk plantestyrkemiddel Alginure BS 1,0 %

26 Potetavling % 2000. Undersøkelser utført av Cela
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 ubehandlet Myco-Sin 1,0 biologisk plantestyrkemiddel Alginure BS 1,0 %

27 Spiess&Urania-forsøk: Phytophtora % (tørråte i poteter)
Veksthusforsøk 2000. Angrep% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Alginure BS 0,3 l/da Alginure BS 0,6 l/da Alginure BS 0.3 l/da+15 Alginure BS 0,6 l/da + g Cu 15 g Cu

28 Phytophthora inf. (tørråte) % angrep på tomater 2000
120 ubehandlet 100 Neudo-Vital 1,0 - 3,0 % biologisk plantestyrkingsmiddel 80 60 ALGINURE BS 1,0% 40 20

29 Melduggangrep på reddikblader sprøytet 0,3 l/da Alginure BS 2003
5 4,5 4 3,5 50 % 3 Alginure BS 2,5 2 1,5 ubehandlet 1 0,2 kgAcrobat plus (kjemisk plantevernmiddel) Alginure BS 0,4 kg/da 0,5 Falsk meldugg reddik-B Falsk meldugg reddik-B 23.Okt

30 0,3 l/da ALGINURE BS mot falsk meldugg på reddikrotknoller 2003
Angrep % 90 80 70 60 ALGINURE BS 50 0,3 l/da (50%) underdosert 40 ubehandlet 30 Acrobat Plus 0,2 kg kjemisk plantevernmiddel 20 10 Alginure BS 15.Okt. rot knoll 23. Okt. rotknoll

31 Alginure BS Acrobat Falsk meldugg og rust på reddikblader 2001 Plus
Angrep ( ) ubehandlet Acrobat 4,5 Plus kjemisk plantevernmiddel Falsk meldugg Alginure 4 BS Rust på blader 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 ubehandlet Acrobat Plus Alginure BS 0,5 l/da % falsk meldugg på reddiker % falsk meldugg på reddikblader 1 - 9) 4,3 2,8 2,9 Rust på reddi kblader 1 - 9) 3,2 3,8 2,4

32 % Falsk meldugg angrep på reddik rotknoller
Prøver utført 2001 ved SLFA Neustadt Falsk melduggangrep på rotknoller i % 80 70 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Acrobat Plus (kj.plantevernmiddel) Alginure BS 0,5 l/da % falsk meldugg på reddik rotknoller 74 24 24

33 Ukjente biologiske plantesstyrkningsmidler
Salat, tilfredsstillende kvalitet for markedsføring. Høstet 26/6-03. Undersøkelser utført ved Inst. for grønnsaker og prydplanter av dr. A. Kofoet 2003)] Markedskvalitet % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Fungizid kjemisk soppmiddel Alginure BS VP1 VP2 PStM 1 PStM 2 PStM 3 PStM 4 Ukjente kjemiske sammenlignings- produkter Ukjente biologiske plantesstyrkningsmidler til sammenligning

34 Ukjente biologiske plantesstyrkningsmidler
Angrepsgrad i % på Bremia lactucae/Lactuca sativa på friland-salat innhøstning (Institutt for grønnsaker og prydplanter v/ Dr. A. Kofoet 2003) Angrepsstyrke i % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 ubehandlet Kjemisk sopp- middel (fungizid) Alginure BS VP1 VP2 PStM 1 PStM 2 PStM 3 PStM 4 Ukjente kjemiske sammenlignings- produkter Ukjente biologiske plantesstyrkningsmidler til sammenligning

35 Kjemiske plantevernidler------------------------------------->ا
Angrep av falsk meldugg i % på agurker. Sort :Campino på friland 2001. Prøvene utført v/delstats-forsøksstasjon f.E. og L. i Branddenburg Falsk meldugg angrep i % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Tanos Equation pro Serenade SC Previcur N Alginure BS Falsk meldugg angrep % 98 65 85 95 25 10 Kjemiske plantevernidler >ا

36 Forskjellige kjemiske plantevernmidler--------------------------->ı
Avling i kg/40 m2 (Agurker. Prøver utført ved Landesamt f.E.u.L., Brandenburg 2001) Kg pr 40 m2 350 300 250 200 150 100 50 ubehandlet Tanos Equation pro Serenade SC Previcur N Alginure BS Avling i kg pr40 m2 9,8 244,6 193 12,6 290,2 307 Forskjellige kjemiske plantevernmidler >ı

37 Forskjellige plantestyrkningsmidler
Angrep i % av falsk meldugg på agurker. (Institutt for grønnsaker og prydplanter Dr. A. Kofoet) 2003 Angrep i % 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Fungizid kjemisk soppmiddel Alginure BS Neudovital biologisk plantestyrknings- middel PStM 1 PStM 2 PStM 3 VP1 VP2 Forskjellige plantestyrkningsmidler type ukjent Ukjente produkter

38 Pseudomonas lachrymans (kantede bladflekker på agurker 2000)
Previcur (kjemisk soppmiddel) brukt mot falsk meldugg frem til 10/ Angrep % 50 45 40 35 30 25 20 Angrep 4/9-00 15 Angrep 15/08-00 10 5 Angrep 10/08-00 ubehandlet Cuprazin kjemisk soppmiddel Menno Floradee kjemisk soppmiddel ALGINURE BS

39 Botrytis (gråskimmel) virkning i % på jordbær den 14/06 2000
Prøvene viste en virkningsgrad på 127% for Alginure BS i forhold til kontroll. Resultatet er angitt som over 100% fordi 7.7% av bærene i kontroll (ubehandlede bær) hadde råtnet og ikke kunne telles med ved avslutningen av prøvene. Virkning % 140 120 100 80 60 40 20 -20 ubehandlet Trilogy Neem Oil 1 % biologisk produkt Alginure BS 1 %

40 Alginure BS Neem Oil 70 % smak
Smak (1-4) og lukt (1-4) på jordbær (Elsanta 2 J.) behandlet med Alginure BS utført av Cela 2000 (lave tall indikerer god smak og lukt) og lukt 1 - 4 2 Alginure BS 1,8 Neem Oil 70 % biologisk produkt 1,6 Smak 1,4 Lukt 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 ubehandlet Trilogy Neem Oil 1 % biologisk produkt Alginure BS 1,0 %

41 Jordbæravling i kg/parsell 14/06-2000
30 25 20 15 10 5 ubehandlet Trilogy Neem Oil 1 % biologisk produkt Alginure BS 1,0 %

42 Gjødsel+kjemiske soppmidler
Meldugg tilstede beg. av sesongen (primær meldugg) 27/7-00. Fruktdyrkning Elster Spiess & Urania 2000 nr.2 Epler Angrep % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Goemar +DC+Du/Chorus Alginure BS 0,4 % Primær meldugg 27/07-00 81,7 14,6 8,3 Gjødsel+kjemiske soppmidler

43 Gjødsel+kjemiske soppmidler
Sekundær meldugg 27/7-00. Fruktdyrkning Elster Spiess & Urania. Epler Angrep % 80 70 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Goemar +DC+Du/Chorus Alginure BS 0,4 % / 0,2 " Sekundær meldugg 71 31,3 24,4 Gjødsel+kjemiske soppmidler

44 Gjødsel+kjemiske soppmidler
Bladskurv i % på Jonadold/Gloster-epler 2000 Spiess&Urania Angrep i % 40 35 30 25 20 15 10 5 ubehandlet Goemar+ DC+Du/Chorus Alginure BS 0,4 /0,2 % Bladskurv i % på Jonadold/Gloster- epler 35,2 12,8 11,4 Gjødsel+kjemiske soppmidler

45 Gjødsel+kjemiske soppmidler
Blader med skurv i % den 03/08-00 Elster Frukt Spiess & Urania 2000 Nr.2 (epler) Angrep i % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Goemar+DC+Du/Chorus Alginure BS 0,4 /0,2 % % Blader med skurv 83,6 34 33,1 Gjødsel+kjemiske soppmidler

46 Peronospora-angrep på vinløv 2000 i Bordeaux
90 % angrep 80 ubehandlet 70 60 50 40 Dithane 0.35 kg/da kjemisk soppmiddel 30 20 Pantheos kjemisk soppmiddel 10 ALGINURE BS 0,6 l/da % angrep 31.Aug 12. Sep 25. Sep 09. Okt Vin i INRA in Bordeaux 2000

47 Peronospora-angrep på vinløv: Behandlet med ALGINURE BioSchutz
I Tyskland 2001 Nr. 1 % virkning 100 90 80 70 60 50 40 30 100 % angrep 20 28 % angrep 10 virkning % ubehandlet virkning % Dithane 0,4 x 7 kjemisk soppmiddel ALGINURE BS 1,0 x 7

48 Alginure BS + Cu (kobber)har en god virkning
% virkning: Peronospora på vinløv i Tyskland 2001 Nr. 2 % virkning 100 90 80 Alginure BS + Cu (kobber)har 70 en god 60 virkning 50 40 30 35 % angrep 20 % virkning 21/9-2001 3,3 % angrep 10 % virkning 08/ % virkning 08/ ubehandlet Dithane 0,4 x 6 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1,0 % Alginure BS 0,4 % + 0,05 % Cu (kobber)

49 % virkning: Peronospora på vinløv i Tyskland 2001 Nr. 3
100 90 80 70 60 50 40 30 29 % angrep 20 27/ % virkning 10 17 % angrep 7/ % virkning ubehandlet Dithane 0,4 x 6 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1,0 % x 6

50 Angrep av Peronospora på vinløv
Angrep av Peronospora på vinløv. Behandlet med Alginure BS Tyskland 2001 % Virkning 100 90 80 70 60 50 40 30 100 % Angrep 20 28 % Angrep 10 virkning % ubehandlet virkning % Dithane 0,4 x 7 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1,0 x 7

51 Alginure BS + Cu har vært effektivt
% Virkning: Peronospora angrep på vinløv i Tyskland 2001 Nr. 2 % virkning 100 90 Alginure BS + Cu 80 har vært 70 effektivt 60 50 40 30 35 % angrep 20 3,3 % angrep 10 ubehandlet Dithane 0,4 x 6 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1,0 % Alginure BS 0,4 % + Cu 0,05 %

52 Peronospora % på druer i forsøk nr. 3 2001
virkning % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ubehandlet Dithane 0,4 x 6 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1 % x 6

53 6 x behandling med ALGINURE BS. Sammenlignende prøver mot Plasmo
6 x behandling med ALGINURE BS. Sammenlignende prøver mot Plasmo. Vitiocola (falsk meldugg) på vinløv (Kerner). Prøvene utført av Huber-Spiess&Urania 2002. Angrep på vinløvet. ALGINURE BS 0,225 l/da (sterkt underdosert) Juli og August 3,75 kg Funguran(kjemisk soppmiddel) Virkning i % 100 90 80 70 60 70 % Angrep % 5.Sep. 2002 50 40 30 12,3 % Angrep 20 10 Virkning % 18.juli.2002 ubehandlet Dithane 0,4 % kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,75 Alginure BS 0,5 % %+0,5 Funguran Virkning % 18.juli.2002 81 49 99 % 5.Sep. 2002 95 95 92 Funguran: kjemisk soppmiddel

54 Alginure BS sterkt underdosert
0,225 l/da ALGINURE BS underdosert (Spiess&Urania Huber) Müller-Thurgau-druer 2002 Virkning i % 100 Virkning % 30.Juli 90 Sukker målt i Oe 24.Sep. 2002 80 70 60 Alginure BS 50 sterkt 40 underdosert 30 20 10 ubehandlet Dithane o,4 % kjemisk soppmiddel Funguran 0,5 % kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,225 l/da til Funguran 0,5 % Aug. og. 0,450 Sep

55 Alginure BS sterkt underdosert
(normal bruk 0,6 l/da) Har brukt 0,225 l/da ALGINURE BS Müller-Thurgau-druer (Spiess&Urania Huber) 2002 Virkning i % 100 virkning % druer Sukker målt i Oe 90 31. Juli 23. Sep 80 70 60 Alginure 50 BS sterkt 40 underdosert 30 20 10 ubehandlet Dithane 0,4 % kjemisk soppmiddel Funguran 0,5 kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,225 l/da Funguran 0,5 Juli og Aug.

56 ALGINURE BS anvendt med 2,25 l/da (sterkt underdosert)
6 behandlinger + 1 inspeksjon av sent utviklet bladverk og av druer 2002 (Spiess&Urania Huber) S. Riesling druer. ALGINURE BS anvendt med 2,25 l/da (sterkt underdosert) (I Juli og August supplert med 0,375 kg/da) Funguran-kjemisk soppmiddel) Bladverk Druer 05. Sep 02 07. Aug 02 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 62,5 % Angrep 29,6 % Angrep ubehandlet Dithane 0,4 % kjemisk soppmiddel Funguran 0,5 % kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,75 % + Funguran (kjemisk soppmiddel) 0,5 %

57 viticola og sukkerinnhold.) Spiess&Urania Huber 2002 druetype: Kerner
6 behandlet med ALGINURE BS.Sammenlignende prøver (Plasmo (falsk meldugg) viticola og sukkerinnhold.) Spiess&Urania Huber 2002 druetype: Kerner Virkning i % + Sukkerinnhold målt i Oe. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Angrep 32 % Sukkerinnhold målt i Oe % 18. Juli druer ubehandlet Dithane 0,4 % kjemisk soppmiddel Funguran 0,5 % kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,75 % + Funguran (kjemisk soppmiddel) 0,5 %

58 PhytokinAmin ® uten Kaliumfosfit
Braunalgenextrakt Aminosäuren (Ekstrakt av brunalger) Næringstoffer: Fosfor Kalium (Aminosyrer)

59 PhytokinAmin-Alginure BioSchutz
Algeekstrakt Aminosyrer Kaliumfosfat Kvelstoff Phytokinamin er et fremragende produkt somfører til at kulturplanter får en økt motstandskraft mot sykdommer som rhizotonia solanim ekte meldugg på agurker og beskytter mot skurv ved fruktdyrkning. I tillegg får avlingene bedre lagringsevne. Phytokinamin uten tilsetning av kaliumfosfit har i ca.20 år vist seg å være et pålitelig produkt i forbindelse med jordbruk og hagebruk selv om holdbarheten og dermed også virkningen av produktet ikke alltid var tilfredsstillende. Årsaken til dette var å finne i nedbytningsprosessene i stoffene produktet inneholdt. Prøveserier utført ved offentlige forskningsentra viser at det nye produktet Alginure BioSchutz har betydelige virkninger. Det nye, patentbeskyttede og Debiogodkjente produktet Alginure BioSchutz inneholder kaliumfosfit. Dette medfører at produktets holdbarhet og virkningsgrad har blitt stabilisert. Virkningene av dette nye produktet er derfor ensartet og konstant. En konsekvens av dette er at virkningene av Alginure BioSchutz kan reproduseres,noe som ikke var mulig med det eldre produktet PhytokinAmin.

60 Optimal Innhold av klorofyll a (veldig viktig)
og b (forskjellige doseringer med PhytokinAmin [Det statlige,belgiske forskningssenter for plantesykdommer 1987]) Klorofyll innhold: a- og b- Optimal Klorofyll a 30 Klorofyll a 25 20 15 Klorofyll b 10 5 ubehandlet PhytokinAmin 1 % -1% -2% -3% -4%

61 Vektforsøk med karse utført ved det statlige belgiske forskningssenter for plantesykdommer,1987
Vekt i % (Klorofyllforsøk med PhytokinAmin ) (Kontroll = 100 % 25 20 15 10 5 ubehandlet PhytokinAmin 1 % -1% -2% -3% -4%

62 PhytokinAmin (Algeekstrakt + Aminosyrer + Kaliumfosfat ) uten
Det statlige, tyske forskningssenter for plantevern, avd.Stuttgart, 1991 PhytokinAmin i prøve mot ekte meldugg i agurker; sort:Tanja på friland Ekte meldugg angrep % 20 18 16 PhytokinAmin (Algeekstrakt + 14 Aminosyrer + 12 Kaliumfosfat ) 10 uten 8 Kaliumfosfit 6 4 2 ubehandlet VSM VSM Neudo-Vital 6 x 2 % (plantestyrkningsmiddel) PhytokinAmin 3 x 1,5 l/da

63 Statlig forskningssenter for plantedyrkning FORSCHEIM: vekt i 10 kg/da
Statlig forskningssenter for plantedyrkning FORSCHEIM: vekt i 10 kg/da. tobakk. (Vekt i tørket tilstand) (Sort :Bursanica) Prøver med PhytokinAmin 1988. Avling i 10 kg/da 34,5 34 33,5 33 32,5 32 31,5 31 Kontroll PhytokinAmin bed PhytokinAmin bed+ Friland. Wurzel-Dipp Rot-Dypp

64 Ramularia- Cercospora- Frilandsforsøk med sukkerroer behandlet med
PhytokinAmin. Økonomisk bruttoutbytte. % Økonomisk Bruttoutbytte Prøver av nyhøstede roer 20 Etter 6 ukers lagring 18 16 14 12 10 8 6 4 2 kontroll B 0,4 kg + Brestan (kjemisk soppmiddel) 0,04 kg/da kontroll B 0,4 kg + PhytokinAmin PhytokinAmin 0,1 l/da 0,1 l/da

65 PhytokinAmin (Algekstrakt + Aminosyrer + Kaliumfosfat) uten
Statl. forskningssenter R.-U. Überlingen. Golden Delicius 19 år behandlet med %Skurv- PhytokinAmin 1992 mot blad- og fruktskurv angrep 100 PhytokinAmin 90 (Algekstrakt + 80 Aminosyrer + Kaliumfosfat) 70 uten 60 Kaliumfosfit Blader 50 Spirer Frukt 10 x Delan 0,05 % til 26.6 40 10 x Delan 0,05 % til 26.6 30 + 5 x PhytokinAmin til 20 10 ubehandlet Delan + PhytokinAmin Delan plantestyrkningsmiddel

66 Forskningssenter for landbruk Überlingen 1992. Prøver med PhytokinAmin
mot skurv i Golden Delicious. (18 år gamle trær,avstand mellom trærne 3,8 x 1,25 m 58 trær.) 6 x Delan SC 750 0,05 % med kontrollmiddel (siste 3 x sprøyting uten Delan) Angrep i % 100 90 PhytokinAmin 80 (Algeekstrakt, Aminosyrer + 70 Kaliumfosfat) Angrep på frukt 15/10 60 uten Kaliumfosfit 50 Angrep på blad 24/07 40 30 ( 3 x sammenlikningsprodukt til 17/ , men brukt uten Delan) 20 10 ubehandlet Ulmasud 1,5 % 9 x (plantestyrkningsmiddel) Nedo-Vital 1 % 9 x (plantestyrkningsmiddel) PhytokinAmin 0,1 % 9 x Delan SC 750 , 6 x plantestyrkningsmiddel


Laste ned ppt "Braunalgenextrakt Aminosäuren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google