Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALGINURE Bio Schutz ® Braunalgenextrakt Aminosäuren Næringsstoffer: Fosfor Kalium (Brunalgeekstrakt) (Aminosyrer)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALGINURE Bio Schutz ® Braunalgenextrakt Aminosäuren Næringsstoffer: Fosfor Kalium (Brunalgeekstrakt) (Aminosyrer)"— Utskrift av presentasjonen:

1 ALGINURE Bio Schutz ® Braunalgenextrakt Aminosäuren Næringsstoffer: Fosfor Kalium (Brunalgeekstrakt) (Aminosyrer)

2 ALGINURE BioSchutz Fungisid Sjøtangbasert, Patentbeskyttet og Debiogodkjent Plantestyrkingsmiddel  Sunnhet  Forsvar mot sopp, sykdommer, skadelige innsekter og organismer  Kvalitet  Avling  Lagringsevne  Beskyttelsesutstyr unødvendig ved sprøyting  Tidsintervall mellom siste sprøyting og høsting unødvendig Mens kjemiske fungisider bare bekjemper sopp, har Alginure BS en rekke positive virkninger i tillegg

3 Tang (Ascophyllum nodosum) Inneholder: - Jod - Polysakkarider: Alginsyre, Fucane, Fucoidin - Polyfenol Farmakologisk: - Antimikrobiell - Hypoglykemisk (Blodsukkersenkende) - Fettreduserende (Slankevirkende) Næringssuppleringsmiddel Tilsetningsmiddel for mat Viktig for dyr, mennesker og naturalhusholdninger. Gir bedre sunnhet!

4 Palmetang (Laminaria Hyperborea) Inneholder: - Alginsyre (Laminarinsyre) - Jod - Manitolglucosid Virkning: - Senker kolesterolinhholdet Farmakologisk bruk: Gunstig for mennesker, dyr og naturalhusholdninger Gir bedre sunnhet!

5 Alginsäure K-Alginat Pilze Bakterien ALGINURE Bio Schutz Virkningsmåte/varighet ca. 14 til 20 dager etter påføring Sopp Bakterier Alginatsyre

6 Aminosyrer - Arginin - Alanin - Cystin - Glycin - Glutaminsyre - Histidin - Isoleucin - Leucin - Lysin - Methionin - Ornithin - Phenyalanin - Prolin - Tryptophan - Tyrosin - Valin ALGINURE Bio Schutz: Inneholder også aminosyrer fra planter. Dette fører til at plantene får en bedre forsvarsevne mot sopp, sykdommer, skadelige insekter og organismer.

7 Patentbeskyttet og Debiogodkjent Plantestyrkemiddel som fører til større vitalitet, større avlinger, styrket immunsystem og bedre sunnhet hos kulturplanter. Virksomme stoffer:  Ekstrakter fra brunalgesortene Ascophyllum nodusum og forskjellige Laminaria arter.  Aminosyrer utvunnet av planter. I det alt vesentlige består produktet ALGINURE Bio Schutz av mono- oligo – og polysakkarider (kort- og langkjedede sukkermolekyler). Disse er utvunnet av brunalger ved hjelp av en naturlig prosess. Denne prosessen er helt fri for bruk av organiske ekstraksjons- og løsningsmidler. Aminosyrene utvunnet av planter øker virkningene av brunalge ekstraktene. ALGINURE Bio Schutz inneholder i tillegg sporelementer, alginater, fucoidin laminarin, mannitol, fett, proteiner, kalium, fosfat og små mengder organisk bundet nitrogen. Virkning: ALGINURE Bio Schutz sørger for at plantene at plantene blir sunnere og sterkere. Dette fører samtidig med seg at plantenes immunsystem blir styrket og at plantene derfor får en bedre motstandskraft mot sykdommer og skadelige organismer. Denne virkningen kommer først og fremst av at stoffskiftet og kaliumforsyningen til plantene blir bedre, noe som igjen øker plantenes forsvarsevne mot organismer og andre forhold som kan skade dem. ALGINURE Bio Schutz er i dag i bruk i forbindelse med dyrking og lagring av en rekke kulturplanter, og tas jevnlig i bruk for nye kulturer. Pr. i dag er det dokumentert at ALGINURE Bio Schutz fører til bedre vekst, økt avling og større motstandskraft mot sopp, sykdommer og andre skadevoldere i forbindelse følgende kulturplanter:  Poteter…………. Knoll- og blad(ris)råte. Tørråte (phytophthora infestans)  Tomater ……….. Bladråte.  Jordbær ………... Lærråte, rhisområte, rødrotråte.  Roer, grønnsaker som hodekål, løk, salat, agurker, God virkning mot falsk meldugg. Man kan fra erfaringene trekke den konklusjon at jordbær får bedre forsvar mot gråskimmel (botrytis cinerea), raps blir mer motstandsdyktig mot meldugg (erysiphe polygoni), poteter blir mer motstandsdyktige mot rotdreper (rhizoctonia solani), og at diverse andre kulturer får en styrket forsvarsevne mot forskjellige pythiumarter. Bruk: Hos kulturplanter kan ALGINURE Bio Schutz tas i bruk allerede ved et tidlig utviklingsstadium, for eksempel fra 2. bladstadium når plantene har kommet i god vekst. Regelmessig bruk i kombinasjon med plantevernmidler er mulig. I forbindelse med utplanting av trær har bruken av ALGINURE Bio Schutz en gunstig virkning. Da virkningen av produktet avtar som et resultat av fortynningseffekten ved planteveksten, vil det være nødvendig å gjenta behandlingen med 10 – 12 dagers mellomrom i vegetasjonsperioden for å få best mulig resultat. ALGINURE BioSchutz inneholder et naturlig klebemiddel. Det er bare nødvendig å tilsette klebemiddel klebemiddel (nett) når planter med vokslignende bladverk og løk sprøytes. Viktig : Rist produktet godt før bruk ! ®

8 Bruksmengder: Hagebruk………………………. 0.45 – 0.5 liter/da Fruktdyrking …………….……. 0.3 liter/da Grønnsaker- og prydplanter …. 0.45 – 0.5 liter/da Poteter (lagringssykdommer) … 1.0 liter pr. 1000 kg. poteter. Når ALGINURE Bio Schutz blandes sammen med soppdrepende midler (fungisider) må dette gjøres ut fra egne erfaringer. Mengden av fungisider kan i slike tilfeller reduseres med 50%. Blomkål: 0.35 liter/da ALGINURE Bio Schutz; 3 uker etter planting. 40-60 liter vann/da 0.35 liter/da sprøytes ut i 4 omganger med en uke mellom hver gang. Kinakål: 25 liter/da ALGINURE Bio Schutz; 14 dager etter planting. 40– 60 liter vann/da 25 liter/da sprøytes ut i 4 omganger med en uke mellom hver gang. Agurker: 0.5 liter/da ALGINURE Bio Schutz etter planting. 40 – 60 liter vann/da 0.35 liter/da 3 – 5 ganger med 14 dagers mellomrom. Tomater: 35 liter/da ALGINURE Bio Schutz 3 – 6 ganger frem til fruktfarging. 40 – 100 liter vann /da Salat: Før utplanting sprøytes plantene med en 0.25% oppløsning ALGINURE Bio Schutz. 0.25 liter/da ALGINURE Bio Schutz sprøytes 2 ganger med 10 dagers mellomrom. 40 – 60 liter vann/da Jordbær: Før utplanting legges plantene i 10 minutter i en 0.35% ALGINURE Bio Schutz oppløsning. Røtter, rhizom og bladhjerter behandles. 0.35 liter/da ALGINURE Bio Schutz brukes til sprøyting av plantene 3 til 4 ganger frem til det tidspunkt da bærene begynner å få farge. 40 – 60 liter vann/da 1 liter/da ALGINURE Bio Schutz (i midten av oktober) 100 liter vann/da Vannforbruk: I jordbruket blir det vanligvis brukt 10-50 liter vann/da. I forbindelse med dyrking av frukt, grønnsaker og prydplanter brukes vanligvis ca. 100 liter/da, avhengig av hvor tett plantene står og hvor høye de er. I alle tilfeller må plantene sprøytes til de er dryppvåte.

9 Bruk på jorden: De virksomme stoffene i ALGINURE Bio Schutz kan også tas opp gjennom rotsystemet. (for eksempel i forbindelse med prydplantedyrking i drivhus, trær og busker, golfgreens, idrettsplasser med gressdekke, parker og plener. Når ALGINURE Bio Schutz brukes direkte på jorden er det nødvendig å bruke en sterkere blanding. Når produktet brukes slik må jorden være fuktig, og behandlede områder må vannes lett umiddelbart etter behandling med ALGINURE Bio Schutz. Eksempel på bruk: 1.0 liter til 40 liter vann, spres med 5 liter oppløsning pr. 100 m2. Ventetid mellom siste sprøyting og høsting: Det er ikke nødvendig med ventetid. Frukt, bær og grønnsaker kan høstes umiddelbart etter sprøyting om ønskelig. Blanding med andre produkter: Blanding med kalk eller kalsiumholdige produkter må unngås, da det kan være fare for at de virksomme stoffene (alginatene) blir endret og at virkningene går tapt. Også bruk i kombinasjon med sulfater (for eksempel ammoniumsulfat, magnesiumsulfat) bør unngås. Ureaoppløsninger kan brukes i kombinasjon med ALGINURE Bio Schutz. I tvilstilfeller må forhandleren kontaktes. Den ferdigblandede oppløsningen må sprøytes ut umiddelbart. Forsiktighetsforskifter: Bruk av beskyttelsesklær/briller/maske ved sprøyting av ALGINURE Bio Schutz er unødvendig. Lagring og avfallsbehandling: Lagres kjølig og tørt. Bør ikke utsettes for frost. De tomme kannene må rengjøres og plasseres i påbudte avfallsbeholdere. Viktig: Grundig utprøving har vist at ALGINURE Bio Schutz virker som angitt dersom bruksanvisningen følges. Da forhold som lagring og bruk er utenfor vår kontroll, og det ikke er mulig for oss å kunne forutse de feil som kan gjøres i den forbindelse, påtar vi oss intet ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av feil bruk og/eller feil lagring. Vi påtar oss ansvaret for at kvaliteten til enhver tid er den samme. Pakning: ALGINURE Bio Schutz leveres i 1 l., 5 l. og 10 liters kanner pakket i kartonger. Produsent: TILCO Biochemie GmbH Hollanderkoppel 1 a D-23858 Reinfeld Tyskland Tlf. : 0049 4533 5193 Fax.: 0049 4533 3531 E-mail vertrieb@tilco-biochemie.devertrieb@tilco-biochemie.de Importør/distributør Skandinavia: A. E. T. AS Eskedal 4885 Grimstad Norge Tlf. : 0047 3709 1315 Fax.: 0047 3704 4832 E-mail post@a-e-t.nopost@a-e-t.no

10 Falsk Meldugg Agurker Kontroll 50 % angr. AlginureBioshcutzbeh - 100 %virkning i aug. Ved innhøstn.i sept 80 % virkning Ekte Meldugg Eiketrær Kontroll 80 % angrepet AlginureBioshcutzbeh 40% angrepet

11 Virkning av Alginure BC på utvikling av 10 sopparter. Laboratoriumsforsøk. Resultater angitt i %. Utført av prof. Menzinger 2000. 0 20 40 60 80 100 120 ubehandlet 98,3100 Alginure BS 49,16602119,21,9235,815,157,60 Botrytis cin 348 Botrytis cin 70 Colletotrich. Gloeo Cylindroclad. Fusarium oxysp. Fusarium ros. Fusarium solanie Phytium silv.Rhizoct. Sol. Stemphyl. Botryos. Soppvekst i % Alginure Bio Schutz Ubehandlet

12 og

13 P P 2 O 3 o-o o-o P 2 O 5 H 2 (HPO 3 ) H 3 PO 4 K 2 (HPO 3 ) + KH (HPO 3 ) K 3 PO 4 + K 2 H PO 4 KH 2 PO 4 Pflanzen AMP-O O P O O P-Chemie, Düngung u. Ernährung (Pflanzen) ATP Planter P-kjemi, gjødsling og ernæring (planter)

14 O H P OH O H O O H P O K H PO K O O K H 2/3 1/3 O O H O P OH K O PO K O P-Dünger O H K Phosphorsäure Trikaliumphosphat Kaliumphosphit Phosphorige- säure P-Dünger Fosforsyre Kaliumfosfit Fosforholdig syre P-gjødsel Trikaliumfosfat P-gjødsel

15 Fosfid Fosfit Fosfat P - og K- næringsstoffer Fosfor:

16 Fosfid Fosforholdig syre Fosfona Fosforsyre-esters Fosforsyre Kjemisk planteverniddel - Fosfor:

17 Fosforgjødsling: Plantene kan ta opp og nyttiggjøre seg fosfor fra fosfit på en helt annen og mer effektiv måte enn når plantene tilføres fosfor fra den mindre lettløselige fosfaten. Plantene absorberer fosfit hurtigere enn fosfat, noe som fører til at det utvikler seg mere frukt, kvaliteten blir bedre og avlingen øker. Dersom en plante ikke får dekket sitt fosforbehov, så vil tilførsel av fosfit overvinne mangelsymptomene. De tegnene på fosformangel som en plante viser når den ikke får tilstrekkelig tilførsel av fosfor fjernes ved fosfat- og fosfitgjødsling.

18 O H P OH Phosphorigesäure Nährstoff für O Pfl. +Mensch+ H Tier Äthylalkohol O H P O C-CH 5 O Al +++ 3 X Fosetyl Alliete (Kjemisk plantevernmiddel) Fosforige syre Næringsstoff for planter, mennesker og dyr Etylalkohol

19 Dødelig for mennesker og dyr Fosforsyre Næringsstoff for planter, mennesker og dyr

20 PO 3 – P = 6,9 kg/da 13,8 kg/da 27,9 kg/da P 2 O 5 Virkning av fosfit lagt ut på jorden målt i plantevevet Overdosering: 27,9 kg/da P 2 O 5 = 40 mg/kg PO 3 n. 30 Tagen n. 60 Tagen n. 90 Tagen Etter 30 dager Etter 60 dager Etter 90 dager Konsentrasjonen av POэˉ³ (ved 40 mg/kg i jorden) senket seg fra 150 til 50 til 10 ppm i løpet av 1.,2. og 3. vekstperiode. Av dette kan utledes at også den overdoserte mengde på 40 mg/kg (27,5 kg/da P 2 O 5 representerer en sterk overdosering; 3 ganger den P 2 O 5 -mengde som er god landbrukspraksis) som ble lagt ut på jorden etter 90 dager ikke lenger var å finne som POэˉ³-P (Prøver utført på universitetet i Canada)

21 Sorte flekker på roser 2000 (Sprøytet 25/4, 8/5, 23/5 og 6/6 ) 0 10 20 30 40 50 60 70 Sorte flekker på roser 8/5.200023. Mai06. Jun21. Jun28. Jun Angrep % ubehandlet Trilogy Neem Oil biologisk plantestyrkemiddel Alginure Bio Schutz

22 Meldugg på roser 2000 (Sprøytet 25/4, 8/5, 23/5, og 6/6) 0 10 20 30 40 50 60 08. Mai23. Mai06.06.20021. Jun28. Jun Angrep i % Alginure Bio Schutz Trilogy Neem Oil biologisk plantestyrkemiddel Ubehandlet

23 61 62 63 64 65 66 67 68 Antall potetplanter som kommer opp: prøver utført av Spiess+Urania 2001) Antall prøver utført=5 Ant. planter som kommer opp 63,8 %68%67,7% ubehandletRisolex 37,5 g + 12 g Cu/daAlginure BS 0,3 + 9 g Cu/da Kjemisk soppmiddel

24 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Avling i kg pr. da. Linda 2000 økolandbruk UNI Kiel (poteter) Avling antall kg pr. da. 3209404135903940 ubehandletKopperGoemar (gjødsel)Alginure BS

25 0 5 10 15 20 25 ubehandletMyco-Sin 1,0 biologisk plantestyrkemiddel Alginure BS 1,0 % 4/8-2000 Phytophtora inf. (tørråte på poteter) Angrep i %

26 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 ubehandletMyco-Sin 1,0 biologisk plantestyrkemiddel Alginure BS 1,0 % Potetavling % 2000. Undersøkelser utført av Cela Avling %

27 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ubehandletAlginure BS 0,3 l/daAlginure BS 0,6 l/daAlginure BS 0.3 l/da+15 g Cu Alginure BS 0,6 l/da + 15 g Cu Spiess&Urania-forsøk: Phytophtora % (tørråte i poteter) Veksthusforsøk 2000. Angrep%

28 Phytophthora inf. (tørråte) % angrep på tomater 2000 0 20 40 60 80 100 120 09.08.200011.08.200013.08.200015.08.200017.08.200019.08.200021.08.200023.08.200025.08.200027.08.200029.08.200031.08.200002.09.200004.09.200006.09.200008.09.200010.09.200012.09.200014.09.200016.09.200018.09.200020.09.200022.09.200024.09.200026.09.200028.09.2000 Angrep % ubehandlet Neudo-Vital 1,0 - 3,0 % biologisk plantestyrkingsmiddel ALGINURE BS 1,0%

29 Melduggangrep på reddikblader sprøytet 0,3 l/da Alginure BS 2003 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Falsk meldugg reddik-BFalsk meldugg reddik-B 23.Okt ubehandlet 0,2 kgAcrobat plus (kjemisk plantevernmiddel) Alginure BS 0,4 kg/da Angrep % 50 % Alginure BS

30 0,3 l/da ALGINURE BS mot falsk meldugg på reddikrotknoller 2003 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 15.Okt. rot knoll23. Okt. rotknoll ubehandlet Acrobat Plus 0,2 kg kjemisk plantevernmiddel Alginure BS Angrep % ALGINURE BS 0,3 l/da (50%) underdosert

31 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Falsk meldugg og rust på reddikblader 2001 % falsk meldugg på reddiker % falsk meldugg på reddikblader 1 - 9) 4,32,82,9 Rust på reddi kblader 1 - 9) 3,23,82,4 ubehandletAcrobat PlusAlginure BS 0,5 l/da Angrep ( 1 - 9 ) Falsk meldugg Rust på blader ubehandlet Acrobat Plus kjemisk plantevernmiddel Alginure BS

32 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Falsk meldugg angrep på reddik rotknoller Prøver utført 2001 ved SLFA Neustadt % falsk meldugg på reddik rotknoller 7424 ubehandlet Acrobat Plus (kj.plantevernmiddel) Alginure BS 0,5 l/da Falsk melduggangrep på rotknoller i %

33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ubehandletFungizid kjemisk soppmiddel Alginure BSVP1VP2PStM 1PStM 2PStM 3PStM 4 Salat, tilfredsstillende kvalitet for markedsføring. Høstet 26/6-03. Undersøkelser utført ved Inst. for grønnsaker og prydplanter av dr. A. Kofoet 2003)] Markedskvalitet % Ukjente kjemiske sammenlignings- produkter Ukjente biologiske plantesstyrkningsmidler til sammenligning

34 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ubehandletKjemisk sopp- middel (fungizid) Alginure BS VP1VP2PStM 1PStM 2PStM 3PStM 4 Angrepsgrad i % på Bremia lactucae/Lactuca sativa på friland-salat innhøstning 26.06.2003 (Institutt for grønnsaker og prydplanter v/ Dr. A. Kofoet 2003) Angrepsstyrke i % Ukjente kjemiske sammenlignings- produkter Ukjente biologiske plantesstyrkningsmidler til sammenligning

35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Angrep av falsk meldugg i % på agurker. Sort :Campino på friland 2001. Prøvene utført v/delstats-forsøksstasjon f.E. og L. i Branddenburg Falsk meldugg angrep % 986585952510 ubehandletTanosEquation proSerenade SCPrevicur NAlginure BS Falsk meldugg angrep i % Kjemiske plantevernidler ------------------------------------->ا

36 0 50 100 150 200 250 300 350 Avling i kg/40 m2 (Agurker. Prøver utført ved Landesamt f.E.u.L., Brandenburg 2001) Avling i kg pr40 m2 9,8244,619312,6290,2307 ubehandletTanosEquation proSerenade SCPrevicur NAlginure BS Kg pr 40 m2 Forskjellige kjemiske plantevernmidler--------------------------->ı

37 0 10 20 30 40 50 60 ubehandletFungizid kjemisk soppmiddel Alginure BSNeudovital biologisk plantestyrknings- middel PStM 1PStM 2PStM 3VP1VP2 Angrep i % av falsk meldugg på agurker. (Institutt for grønnsaker og prydplanter Dr. A. Kofoet) 2003 Angrep i % Forskjellige plantestyrkningsmidler type ukjent Ukjente produkter

38 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ubehandletCuprazin kjemisk soppmiddel Menno Floradee kjemisk soppmiddel ALGINURE BS Angrep 10/08-00 Angrep 15/08-00 Angrep 4/9-00 Pseudomonas lachrymans (kantede bladflekker på agurker 2000) Previcur (kjemisk soppmiddel) brukt mot falsk meldugg frem til 10/8 2000. Angrep %

39 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 ubehandletTrilogy Neem Oil 1 % biologisk produkt Alginure BS 1 % Botrytis (gråskimmel) virkning i % på jordbær den 14/06 2000 Virkning % Prøvene viste en virkningsgrad på 127% for Alginure BS i forhold til kontroll. Resultatet er angitt som over 100% fordi 7.7% av bærene i kontroll (ubehandlede bær) hadde råtnet og ikke kunne telles med ved avslutningen av prøvene.

40 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 ubehandletTrilogy Neem Oil 1 % biologisk produkt Alginure BS 1,0 % Smak (1-4) og lukt (1-4) på jordbær (Elsanta 2 J.) behandlet med Alginure BS utført av Cela 2000 (lave tall indikerer god smak og lukt) smak og lukt 1 - 4 Lukt Smak Alginure BS Neem Oil 70 % biologisk produkt

41 0 5 10 15 20 25 30 kg/Parsell ubehandletTrilogy Neem Oil 1 % biologisk produkt Alginure BS 1,0 % Jordbæravling i kg/parsell 14/06-2000

42 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Meldugg tilstede beg. av sesongen (primær meldugg) 27/7-00. Fruktdyrkning Elster Spiess & Urania 2000 nr.2 Epler Primær meldugg 27/07-00 81,714,68,3 ubehandletGoemar +DC+Du/ChorusAlginure BS 0,4 % Angrep % Gjødsel+kjemiske soppmidler

43 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Sekundær meldugg 27/7-00. Fruktdyrkning Elster Spiess & Urania. Epler Sekundær meldugg 7131,324,4 ubehandletGoemar +DC+Du/ChorusAlginure BS 0,4 % / 0,2 " Angrep % Gjødsel+kjemiske soppmidler

44 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Bladskurv i % på Jonadold/Gloster-epler 2000 Spiess&Urania Bladskurv i % på Jonadold/Gloster- epler 35,212,811,4 ubehandletGoemar+ DC+Du/ChorusAlginure BS 0,4 /0,2 % Angrep i % Gjødsel+kjemiske soppmidler

45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Blader med skurv i % den 03/08-00 Elster Frukt Spiess & Urania 2000 Nr.2 (epler) % Blader med skurv 03.08.00 83,63433,1 ubehandletGoemar+DC+Du/ChorusAlginure BS 0,4 /0,2 % Angrep i % Gjødsel+kjemiske soppmidler

46 Peronospora-angrep på vinløv 2000 i Bordeaux 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % angrep 31.Aug12. Sep25. Sep09. Okt Vin i INRA in Bordeaux 2000 % angrep ubehandlet Dithane 0.35 kg/da kjemisk soppmiddel ALGINURE BS 0,6 l/da Pantheos kjemisk soppmiddel

47 ubehandlet Dithane 0,4 x 7 kjemisk soppmiddel ALGINURE BS 1,0 x 7 virkning % 12.07.2001 virkning % 4.08.2001 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Peronospora-angrep på vinløv: Behandlet med ALGINURE BioSchutz I Tyskland 2001 Nr. 1 28 % angrep 100 % angrep % virkning

48 ubehandlet Dithane 0,4 x 6 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1,0 % Alginure BS 0,4 % + 0,05 % Cu (kobber) % virkning 08/08-2001 % virkning 08/08-.2001 % virkning 21/9-2001 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % virkning: Peronospora på vinløv i Tyskland 2001 Nr. 2 % virkning 3,3 % angrep 35 % angrep Alginure BS + Cu (kobber)har en god virkning

49 ubehandlet Dithane 0,4 x 6 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1,0 % x 6 7/8-2001 % virkning 27/8-2001 % virkning 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % virkning: Peronospora på vinløv i Tyskland 2001 Nr. 3 17 % angrep 29 % angrep virkning %

50 ubehandlet Dithane 0,4 x 7 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1,0 x 7 virkning % 12.07.2001 virkning % 4.08.2001 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Angrep av Peronospora på vinløv. Behandlet med Alginure BS Tyskland 2001 28 % Angrep 100 % Angrep % Virkning

51 ubehandlet Dithane 0,4 x 6 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1,0 % Alginure BS 0,4 % + Cu 0,05 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Virkning: Peronospora angrep på vinløv i Tyskland 2001 Nr. 2 % virkning 3,3 % angrep 35 % angrep Alginure BS + Cu har vært effektivt

52 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ubehandletDithane 0,4 x 6 kjemisk soppmiddel Alginure BS 1 % x 6 Peronospora % på druer i forsøk nr. 3 2001 virkning %

53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Virkning % 18.juli.2002 % 5.Sep. 2002 6 x behandling med ALGINURE BS. Sammenlignende prøver mot Plasmo. Vitiocola (falsk meldugg) på vinløv (Kerner). Prøvene utført av Huber-Spiess&Urania 2002. Angrep på vinløvet. Virkning % 18.juli.2002 0814999 % 5.Sep. 2002 095 92 ubehandlet Dithane 0,4 % kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,5 % Alginure BS 0,75 %+0,5 Funguran Virkning i % 12,3 % Angrep 70 % Angrep ALGINURE BS 0,225 l/da (sterkt underdosert) Juli og August 3,75 kg Funguran(kjemisk soppmiddel) Funguran: kjemisk soppmiddel

54 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ubehandletDithane o,4 % kjemisk soppmiddel Funguran 0,5 % kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,225 l/da til 0,450 Funguran 0,5 % Aug. og. Sep 0,225 l/da ALGINURE BS underdosert (Spiess&Urania Huber) Müller-Thurgau-druer 2002 Virkning i % Virkning % 30.Juli Sukker målt i Oe 24.Sep. 2002 Alginure BS sterkt underdosert

55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ubehandletDithane 0,4 % kjemisk soppmiddel Funguran 0,5 kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,225 l/daFunguran 0,5 Juli og Aug. (normal bruk 0,6 l/da) Har brukt 0,225 l/da ALGINURE BS Müller-Thurgau-druer (Spiess&Urania Huber) 2002 Virkning i % 31. Juli 23. Sep Sukker målt i Oe virkning % druer Alginure BS sterkt underdosert

56 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ubehandletDithane 0,4 % kjemisk soppmiddel Funguran 0,5 % kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,75 % + Funguran (kjemisk soppmiddel) 0,5 % 6 behandlinger + 1 inspeksjon av sent utviklet bladverk og av druer 2002 (Spiess&Urania Huber) S. Riesling druer. BladverkDruer 05. Sep 02 07. Aug 02 62,5 % Angrep29,6 % Angrep ALGINURE BS anvendt med 2,25 l/da (sterkt underdosert) (I Juli og August supplert med 0,375 kg/da) Funguran-kjemisk soppmiddel)

57 ubehandlet Dithane 0,4 % kjemisk soppmiddel Funguran 0,5 % kjemisk soppmiddel Alginure BS 0,75 % + Funguran (kjemisk soppmiddel) 0,5 % % 18. Juli.2002 druer Sukkerinnhold målt i Oe 26.09.2002 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 6 behandlet med ALGINURE BS.Sammenlignende prøver (Plasmo (falsk meldugg) viticola og sukkerinnhold.) Spiess&Urania Huber 2002 druetype: Kerner Virkning i % + Sukkerinnhold målt i Oe. Angrep 32 %

58 PhytokinAmin ® uten Kaliumfosfit Braunalgenextrakt Aminosäuren Næringstoffer: Fosfor Kalium (Ekstrakt av brunalger) (Aminosyrer)

59 PhytokinAmin-Alginure BioSchutz •Algeekstrakt •Aminosyrer •Kaliumfosfat •Kvelstoff Phytokinamin er et fremragende produkt somfører til at kulturplanter får en økt motstandskraft mot sykdommer som rhizotonia solanim ekte meldugg på agurker og beskytter mot skurv ved fruktdyrkning. I tillegg får avlingene bedre lagringsevne. Phytokinamin uten tilsetning av kaliumfosfit har i ca.20 år vist seg å være et pålitelig produkt i forbindelse med jordbruk og hagebruk selv om holdbarheten og dermed også virkningen av produktet ikke alltid var tilfredsstillende. Årsaken til dette var å finne i nedbytningsprosessene i stoffene produktet inneholdt. Prøveserier utført ved offentlige forskningsentra viser at det nye produktet Alginure BioSchutz har betydelige virkninger. Det nye, patentbeskyttede og Debiogodkjente produktet Alginure BioSchutz inneholder kaliumfosfit. Dette medfører at produktets holdbarhet og virkningsgrad har blitt stabilisert. Virkningene av dette nye produktet er derfor ensartet og konstant. En konsekvens av dette er at virkningene av Alginure BioSchutz kan reproduseres,noe som ikke var mulig med det eldre produktet PhytokinAmin.

60 0 5 10 15 20 25 30 ubehandletPhytokinAmin 1 %-1%-2%-3%-4% Innhold av klorofyll a (veldig viktig) og b (forskjellige doseringer medPhytokinAmin [Det statlige,belgiske forskningssenter for plantesykdommer 1987]) Klorofyll innhold: a- og b- Klorofyll a Klorofyll b Optimal Klorofyll a

61 0 5 10 15 20 25 ubehandletPhytokinAmin 1 %-1%-2%-3%-4% Vektforsøk med karse utført ved det statlige belgiske forskningssenter for plantesykdommer,1987 ( Klorofyllforsøk med PhytokinAmin) Vekt i % (Kontroll = 100 %

62 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ubehandletVSM Neudo-Vital 6 x 2 % (plantestyrkningsmiddel) PhytokinAmin 3 x 1,5 l/da Det statlige, tyske forskningssenter for plantevern, avd.Stuttgart, 1991 PhytokinAmini prøve mot ekte meldugg i agurker; sort:Tanja på friland PhytokinAmin (Algeekstrakt + Aminosyrer + Kaliumfosfat ) uten Kaliumfosfit Ekte meldugg angrep %

63 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 KontrollPhytokinAmin bedPhytokinAmin bed+ Friland.Wurzel-Dipp Rot-Dypp Statlig forskningssenter for plantedyrkning FORSCHEIM: vekt i 10 kg/da. tobakk. (Vekt i tørket tilstand) (Sort :Bursanica) Prøver med PhytokinAmin 1988. Avling i 10 kg/da

64 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 kontrollB 0,4 kg + PhytokinAmin 0,1 l/da Brestan (kjemisk soppmiddel) 0,04 kg/da kontrollB 0,4 kg + PhytokinAmin 0,1 l/da Ramularia- Cercospora- Frilandsforsøk med sukkerroer behandlet med PhytokinAmin. Økonomisk bruttoutbytte. Prøver av nyhøstede roer Etter 6 ukers lagring % Økonomisk Bruttoutbytte

65 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ubehandletDelan + PhytokinAminDelan plantestyrkningsmiddel Statl. forskningssenter R.-U. Überlingen. Golden Delicius 19 år behandlet med PhytokinAmin 1992 mot blad- og fruktskurv Blader 1.6.92 Spirer 20.7.92 Frukt %Skurv- angrep 10 x Delan 0,05 % til 26.6 + 5 x PhytokinAmin til PhytokinAmin (Algekstrakt + Aminosyrer + Kaliumfosfat) uten Kaliumfosfit

66 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ubehandletUlmasud 1,5 % 9 x (plantestyrkningsmiddel) Nedo-Vital 1 % 9 x (plantestyrkningsmiddel) PhytokinAmin 0,1 % 9 xDelan SC 750, 6 x plantestyrkningsmiddel Forskningssenter for landbruk Überlingen 1992. Prøver med PhytokinAmin mot skurvi Golden Delicious. (18 år gamle trær,avstand mellom trærne 3,8 x 1,25 m 58 trær.) 6 x Delan SC 750 0,05 % med kontrollmiddel (siste 3 x sprøyting uten Delan) ( 3 x sammenlikningsprodukt til 17/09.1991, men brukt uten Delan) Angrep i % Angrep på blad 24/07 Angrep på frukt 15/10 PhytokinAmin (Algeekstrakt, Aminosyrer + Kaliumfosfat) uten Kaliumfosfit


Laste ned ppt "ALGINURE Bio Schutz ® Braunalgenextrakt Aminosäuren Næringsstoffer: Fosfor Kalium (Brunalgeekstrakt) (Aminosyrer)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google