Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva gjør du når du blir stående utenfor?. HIV/AIDS 8 500 mennesker dør hver dag som en følge av AIDS. Av dem er flere enn 1 500 under 15 år gamle, mange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva gjør du når du blir stående utenfor?. HIV/AIDS 8 500 mennesker dør hver dag som en følge av AIDS. Av dem er flere enn 1 500 under 15 år gamle, mange."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva gjør du når du blir stående utenfor?

2

3 HIV/AIDS 8 500 mennesker dør hver dag som en følge av AIDS. Av dem er flere enn 1 500 under 15 år gamle, mange er små barn. Til tross for forebyggende arbeid smittes over 13 000 personer hver dag – ca 10 personer hvert minutt. Selv om sykdommen ikke bare rammer fattige, rammes de fattige kraftigere.

4 HIV står for Human Immunodeficiency Virus eller på norsk humant immunsviktvirus. Hivviruset angriper kroppens hvite blodlegemer, de som normalt skal beskytte kroppen mot sykdommer og andre infeksjoner. Når forsvaret er blitt så dårlig at vi ikke lenger kan beskytte oss mot selv enkle og vanlige sykdommer, har man fått sykdommen AIDS.

5

6 De fleste som dør av aids dør av tuberkulose, lungebetennelse og lignende.

7 I dag finnes det ingen behandling som kan kurere HIV helt. Det finnes medisiner som kan bedre immunforsvaret eller hindre at immunforsvaret blir så dårlig at man utsettes for infeksjonssykdommer som er vanlig når man er hivsmittet. Det blir stadig forsket på og utviklet nye medisiner.

8 Den sosialistiske republikk Vietnam

9 De siste årene har hivsmitten gått fra nesten ingenting til ca. 1% av befolkningen i Vietnam. I dét hivsmitten blir over 1% i en befolkning kan det utvikle seg til å bli en epidemi som smitter over til den ”vanlige” befolkningen.

10 I Vietnam, akkurat som i Norge, smitter hiv hovedsakelig gjennom deling av sprøytespisser, samt gjennom sex med sprøytenarkomane eller deres seksualpartnere. Dermed er det de allerede minst ansette gruppene i samfunnet som blir hivsmittet; sprøytenarkomane, prostituerte og deres kunder.

11 Myndighetene i Vietnam var uforberedte på hiv og heroin. Da det kommunistiske landet for noen år siden åpnet opp den sentralstyrte økonomien mot markedsøkonomi og internasjonal handel, kom det mange uventede elementer i kjølvannet, som korrupsjon, kriminalitet, prostitusjon, menneskehandel og narkotika. Litt senere oppdaget de HIV og AIDS…

12 Myndighetene reagerte med en landsomfattende kampanje som skulle ta det onde ved roten. Vietnamesere skulle utrydde kriminalitet, prostitusjon og narkotika. Kriminelle ble fengslet, mens prostituerte og narkomane ble satt i forbedringsanstalter mot sin vilje i opp til fem år. De narkomane gikk under jorden, på grunn av faren for å bli buret inne i 5 år, men også fordi myndighetenes kampanje gjorde at de ble jaget fra sine hjem av naboene.

13 Barna deres ble kastet ut fra skolene.

14 Da de åpnet forbedringsanstaltene hadde ikke myndighetene tenkt over at 60% av de sprøytenarkomane var hivsmittede. Myndighetene har ikke tilrettelagt for medisinsk behandling i sentrene Av redsel for å bli beskyldt for å ta livet av de innsatte, slippes de sykeste ut for å dø. Er de heldige og har familie som vil betale for dem, kan de få behandling på et sykehus og kan bli friske nok til å dra tilbake for å sone resten av oppholdet. Myndighetene forstod at deres kampanje mot samfunnsonder ikke ville stoppe spredningen av hiv.

15 I 2004 laget myndighetene en svært progressiv nasjonal aids-strategi som omhandlet både folkeopplysning, medisinsk behandling og antidiskriminering. For første gang på nesten førti år inviterte myndighetene til samarbeid med Kirken i Vietnam. Erkebiskopen i Ho Chi Minh byen inngikk en avtale med myndighetene der nonner skulle ta seg av døende aidspasienter som ble sendt ut fra forbedringsanstalter for narkomane og prostituerte.

16 Mange døde, men til alles store forbauselse, begeistring og muligens frustrasjon, ga nonnene de aidssyke så god omsorg og behandling at mange av de døende ble friske - og måtte tilbake til forbedringsanstaltene igjen!

17 Kirkens tiltak for de HIV/AIDS-syke  omsorgssentre for døende,  hjem for hivsmittede alenemødre,  arbeidstiltak for hivsmittede alenemødre,  barnehjem for barn som har mistet foreldrene sine på grunn av aids,  Helsesentre for narkomane og aidssyke  hjemmetjenester for aidssyke.

18 Pater John Toai reiste som ung prest til Thailand der han inngikk i et broderskap som jobbet med aidssyke i Thailand. Da han kom hjem så han behovet de HIV/AIDSsyke hadde. I samarbeid med erkebiskopen skred den unge presten til verket, og satte opp en helseklinikk, etablerte et morbarn-senter, skaffet stipender til foreldreløse barns utdanning og iverksatte flere arbeidsmarkedstiltak. Måten pater John Toai arbeider på har vakt oppsikt internasjonalt. Det har ført til at han har blitt anholdt, og avhørt av myndighetene, uten at de har funnet bevis for at han arbeider for noe annet enn de Aidssyke.

19 NUKs Adventsaksjon 2009 går til:  Drift av fire helsesentre for aidssyke  Støtte driften av et nettverk av frivillige omsorgsarbeidere som går på hjemmebesøk til aidssyke.  drift av et apotek som har vanlig utsalg til folk flest, og gratis medisiner til aidsklinikkenes pasienter.  Opplæring av frivillige leger, sykepleiere og omsorgsarbeidere i aidsbehandling

20 Det nytter, prosjektet er alt i gang, og har resultater

21 De fire helsesentrene har rundt 13.000 konsultasjoner i året. 800 nye pasienter ble registrert i fjor og 144 aidssyke mottok jevnlige hjemmebesøk av de frivillige omsorgsarbeiderne. De aller fleste frivillige omsorgsarbeiderne har blitt rekruttert til Kirkens omsorgsarbeid gjennom selv å ha mottatt omsorg som døende aidssyke. For å holde tankene borte fra den onde tiden i forbedringsanstalten, og holde fristelsen borte fra igjen å fylle årene med heroinrus, er de takknemlige for å ha en fast timeplan.

22 Adventsaksjonen  Adventsaksjonen er et samarbeid mellom NUK og Caritas Norge.  Caritas er Den katolske Kirkes bistandsorganisasjon.  Caritas Internationalis er verdens nest største bistandsorganisasjon.  Kirken støtter alltid de fattige, og Caritas er derfor kirkens redskap til å hjelpe de fattige.

23 Hva kan du gjøre?

24 Støtt opp om adventsaksjonsarbeidet i ditt lokallag

25 Adventsaksjonen 2009 Helse i Vietnam

26 God loves you! God loves you all, without distinction, without limit. He loves those of you who are elderly, who feel the burden of the years. He loves those of you who are sick, those who are suffering from AIDS and from AIDS- Related Complex. He loves the relatives and friends of the sick and those who care for them. He loves us all with an unconditional and everlasting love. Pave Johannes Paul II, i en tale i San Fransisco i 1987


Laste ned ppt "Hva gjør du når du blir stående utenfor?. HIV/AIDS 8 500 mennesker dør hver dag som en følge av AIDS. Av dem er flere enn 1 500 under 15 år gamle, mange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google