Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAARP, EISCAT og chemtrails

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAARP, EISCAT og chemtrails"— Utskrift av presentasjonen:

1 HAARP, EISCAT og chemtrails
7. Februar 2012

2 Hans Kristian Gaarder - Utdannet siviløkonom (tverrfaglig og med vidt nedslagsfelt) års erfaring fra det offentlige (Finansdepartementet og Kredittilsynet) hvorav 10 års arbeid med etterforskning og verifikasjon - Frittstående forsker, forfatter og undersøkende journalist - Et åpent sinn - Publisert på Nyhetsspeilet.no i 3 år: Spesialitet: Den skjulte maktpyramiden som styrer verden fra kulissene Motto: ”Selv om virkeligheten overgår fantasien – så er det likevel virkeligheten”

3 HAARP - High frequency Active Auroral Research Program
Konstruert i i regi av US Air Force og US Navy. Ble opprinnelig driftet av DOD (Department of Defence). Firmaet APTI utførte konstruksjonen. APTI ble overtatt av E-Systems. E-Systems ble kjøpt opp av Raytheon. HAARP driftes nå av British Aerospace(!)

4 Hvor er de viktigste HAARP-anleggene?
I programmet ”Guerra climatica” (KLIMA-KRIGEN) er de utpekt til å Befinne seg… …i Alaska… …og i Norge…

5 De viktigste HAARP-anleggene i verden
Mu - Japan Arecibo - Puerto Rico HAARP - Alaska HIPAS - Alaska EISCAT - Norge Sura - Russland

6 EISCAT (European Incoherent Scatter Radar) er offisielt ”Et sivilt forskningssamarbeid”
som støttes av forskningsrådene i ulike land EISCAT-anlegget ved Ramfjordmoen utenfor Tromsø EISCAT er et klima- og miljøpåvirkende monsteranlegg som opererer i det stille

7 Tekniske spesifikasjoner for EISCAT

8 HAARP: Litt militær forhistorie
In 1958, Captain Howard T. Orwille, White House advisor on weather modification, described for the press a very Tesla-like study by the Department of Defense (DOD). The DOD he said, was studying ”ways to manipulate the charges of the earth and sky and so affect the weather” by using electronic modification of the atmosphere to ionize or de-ionize selected regions of the sky over targeted areas. Decades of bizarre experiments, strange weather and weather related disasters have followed that statement. ”HAARP – the ultimate weapon” av Jerry E. Smith s. 155

9 HAARP-teknologiens pionérer – og en bakmann
Nikola Tesla (1856 – 1943) Bernard Eastlund Edward Teller

10 HAARP er som en Pandoras Eske som rommer mer enn vi aner…
- Teknologisk - Organisasjonsmessig; hvem kontrollerer egentlig HAARP…?

11 Dr. Nick Begich – en av verdens fremste eksperter på HAARP-teknologien
Videoklipp:

12 Hvordan fungerer HAARP og EISCAT?

13 ABC for HAARP-teknologien
1. Antenner sender svært kraftige radiobølger opp gjennom atmosfæren og opp i ionosfæren (60 – 400 km. over jordoverflaten)

14 2. ”PUSH UP”. Ionosfæren skyves oppover over de utvalgte steder på jordkloden hvor de fokuserte energistråene treffer. Dette kan forårsake brå endringer i atmosfæren mellom jorden og de utvalgte områdene; ”weird weather”; ”klima-kaos”. ”The ELF waves would create heat – altering the molecular structure of the ionosphere, pushing it out into space.” Nick Begich

15 3. Refleksjon. HAARP-bølger sendes tilbake mot jorden fra ionosfæren etter å ha blitt reflektert. Teknologien er så avansert og nøyaktig at de reflekterte bølgene / energistrålene kan styres mot utvalgte deler av atmosfæren; over de ønskede landområder…

16 HAARP-skapte skyer

17 Nordlys-lignende ionosfærisk fenomen (trolig HAARP-skapt)

18 HAARP og EISCAT har nært forskningssamarbeid med universiteter

19

20 HAARP-anleggene fungerer som et globalt nettverk

21 I august 1996 ble ESR - EISCAT Svalbard Radar tatt I bruk
The EISCAT radars are a group of world-beating incoherent scatter radars situated in northern Scandinavia and Svalbard. Incoherent scatter is the most powerful ground-based technique for making measurements on the ionised component (the ionosphere) of the Earth's upper atmosphere

22 EISCAT og HAARP: Bedriver de bare ”objektiv observasjon (og registrering) eller bidrar de voldsomme energimengdene som sendes opp fra anleggene også til at ionosfæren påvirkes? Hva viser et søk i DODs egen database?

23 Søkeordet ”EISCAT ” gir 34 treff i USAs database for militær teknologi DTIC…

24 EISCAT-dokumenter med militær betydning: ”NATO furnished”…

25 EISCAT bidrar aktivt til militær forskning i regi av ”onkel” USA 3 landbaserte anlegg; et i USA (HAARP), et på Puerto Rico (Arecibo) og EISCAT-anlegget i Norge bidrar i utviklingsarbeid for US Navy… Norske politiske myndigheter har en lang tradisjon med å stille seg til rådighet (også med forsøkspersoner…) for grumsete forskning som utføres i regi av USAs militærvesen og/eller CIA……uten at Norges befolkning informeres om dette.

26 HAARP og EISCAT er i realiteten militært-sivilt samarbeid
Et sivilt skall som fasade for å skjule En militær kjerne (HAARP er også et kraftig våpensystem) ”DOD (Department of Defence) bruker bare penger på militære prosjekter…” Hvorfor gis ikke informasjon til det sivile samfunnet om hva HAARP bedriver? Å opplyse om ”forskning på nordlys” er en hån mot folks intelligens…

27 HAARP er ”et mystisk militært våpen”…
Videoklipp:

28 Hva sier forøvrig det norske strålevernet om DOSSIMETRI?
”Strålevernet kan således ikke oppgi navn på fagpersoner innen disse områdene”…

29 ”Add ons”: HAARP– teknologien er blitt så avansert og velfungerende at HAARP kan skape en rekke ulike resultater uten at noen får vite om det Styring av energi mot utvalgte landområder Presis koordinat-utvelgelse og beaming mot et mål via samspill mellom flere anlegg Satellitt-overvåking av HAARP-skapte effekter på ionosfæren under ”kampanje” Realtids interaksjon mellom HAARP-anlegg og satellitter Økt ionisering av atmosfæren (mao. lavere luftlag – luften vi puster i) gjennom aerosol-spraying med barium Variasjon av frekvenser (ELF / HF / UHF) inkludert endring av ionosfærens egne frekvenser The real beauty of HAARP is that nothing you can see on the outside is sensitive The secret is the beam steering agility and pulsing of the transmissions…When covert operations occur, the science team, the operating funds and the mission will be black. (Smith s. 125) The ground laser systems will be used to measure the presice location of the sphere within one cm accuracy.

30 Hva kan HAARP gjøre? Værmanipulasjon inkl. orkan-skaping Flom-skaping
Jordskjelv-skaping Frekvens-basert påvirkning av jordens liv og miljø Mind control  

31 Værmanipulasjon og orkan-skaping
When you heat a certain region of the ionosphere it literally pushes it up in It looks like a column of space and the lower atmosphere then rushes in to fill the empty space and as it does, it changes the flood of jetstream for entire regions, pressure systems.And in that respect it can manipulate weather . Nick Begich; forfatter av ”Angels don’t play that HAARP” Gjennom HAARP-skapte ”trykk-soner” i atmosfære og ionosfære kan orkaner styrkes og styres mot ønsket mål. Eksempel: Katrina-orkanen i 2005 (Siste fase)

32 Flom-skaping The heated ionosphere acts like a gigantic dam, changing the path of jetstream. The jet stream flows between 6-9 miles above the earth surface and reaches speeds up to 300 miles an hour. The jet stream is focused high velocity air that moves billions of gallons of water around the world like a giant river at thousand feet up. The jet stream moves all the water around the world for rain, for storms. This is the life blood of planet earth.

33 Flom-skaping, forts. Eksempel på HAARP-skapt flom (fra regnvann): Pakistan, august 2010

34

35 Jordskjelv-skaping Tomografi-skapt jordskjelv 1987
Ved Roseburg Oregon inntraff et jordskjelv på styrke 4 – 4.5 inntraff ved bruk av ELF-bølger for EPT (Earth Penetrating Tomography) for oljeleting. ELF-bølgene hadde bølgelengde under 20 Hz og det ble kun benyttet 30 Watt. Dr. Brooks Agnew Phoenix Science Foundation Videoklipp: (Fra 6 min)

36 Jordskjelv-skaping, forts.
Kjennetegn på HAARP-skapte jordskjelv: Dybde 10 km. Ingen pulsbølge (pulse wave) i forkant av jordskjelvet Elektriske forstyrrelser i atmosfæren forut for skjelvet Vanlig jordskjelv (først puls-bølge, så skjelv) HAARP-skapt jordskjelv: Uten pulsbølge

37 Jordskjelv-skaping, forts.
Elektriske forstyrrelser i atmosfæren forut for jordskjelv:

38 Eksempel på HAARP-skapt jordskjelv: Bam i Iran, 26. 12. 2003 (30
Eksempel på HAARP-skapt jordskjelv: Bam i Iran, ( døde, halve byens befolkning)

39 Jordskjelv-skaping, forts.
”Tegningen på veggen”. HAARP ble operativt i 1994…

40 Et spørsmål melder seg: Kan det være ikke bare mulig, men også sannsynlig, at ikke bare USA, men kanskje også Norge er med på dette ? For at svaret skal være JA må et eller flere av spørsmålene nedenfor kunne besvares med JA: 1. Finnes det uansvarlige forskere og vitenskapsmenn med skylapper - før og nå? 2. Finnes det ”operatører” som er i stand til å påføre mennesker og miljø skade uten ansvar for konsekvensene, fordi de utfører ordre som de blir pålagt gjennom sitt arbeid - før og nå? 3. Finnes det en maktelite som ødelegger og dreper for å oppnå sine hensikter - før og nå? Finnes det en presse og en fagpresse som tier om HAARP-teknologien?

41 1. Finnes det uansvarlige forskere og vitenskapsmenn med skylapper - før og nå?
Medfødte misdannelser etter aerosol spraying fra fly med ”Agent Orange” under Vietnam-krigen. De som utarbeidet kjemikalene som ble benyttet for å fjerne løvverket fra trærne hadde ikke som oppgave å vurdere de biologiske konsekvensene… Agent Orange var produsert av Monsanto. Svaret er JA

42 2. Finnes det ”operatører” som er i stand til å påføre mennesker og miljø skade uten ansvar for konsekvensene, fordi de utfører ordre som de blir pålagt gjennom sitt arbeid - før og nå? Ikke bare bombeflypiloter, men også data-operatører… Barn av amerikansk soldatfar Brannbombing med napalm under Vietnam-krigen som inhalerte anriket uran-støv i Irak Svaret er JA

43 3. Finnes det en maktelite som ødelegger og dreper for å oppnå sine hensikter - før og nå?
Bohemian Grove 1957 – Reagan til v. og Nixon til h. Bohemian Grove – sommersamling for toppledere i det militær-industrielle kompleks og mange andre maktpersoner Bohemian Grove 1995 – George Bush senior og junior

44 3. Finnes det en maktelite som ødelegger og dreper for å oppnå sine hensikter - før og nå? Forts.
16. juli 1945: Verdens første atombombe eksploderte i New Mexico i USA. Robert Oppenheimer, en av lederne i Manhattan-prosjektet utbrøt ved synet: ”I have become death – the destroyer of worlds!” Atombombingen av Japan i august 1945 var militært helt unødvendig. Den ble gjennomført av andre grunner (skjulte agendaer) [Se: Svaret er JA

45 4. Finnes det en norsk presse og fagpresse som tier om HAARP-teknologien?
”Klima-ekspert” Ole Mathismoen har skrevet bok om klima-situasjonen uten å nevne HAARP og CHEMTRAILS med et ord… Svaret er JA

46 Hvordan er holdningene innenfor Norges høyteknologiske faglige miljø?
Avvisning av negative konsekvenser av driften; håpet er oppgradering til EISCAT 3d… Norges fagmiljøer på området er en samling teknokratiske nerder uten oversikt over helheten som er blinde for misbruket av teknologien og skadene på miljø og liv

47 President Eisenhowers avskjedstale i 1961 – advarte mot misbruk av høyteknologi
In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.

48 Spørsmål og svar - oppsummering
1. Finnes det uansvarlige forskere og vitenskapsmenn med skylapper - før og nå? JA 2. Finnes det ”operatører” som er i stand til å påføre mennesker og miljø skade uten ansvar for konsekvensene, fordi de utfører ordre som de blir pålagt gjennom sitt arbeid - før og nå? JA 3. Finnes det en maktelite som ødelegger og dreper for å oppnå sine hensikter - før og nå? JA Finnes det en presse og en fagpresse som tier om HAARP-teknologien? JA Den naturlige konklusjon å trekke er at HAARP er et masseødeleggelsesvåpen som opereres i det skjulte og befinner seg i feil hender…

49 Teslas pandoras eske er blitt åpnet – og innholdet strøs utover hele jorden daglig!

50 Hvordan oppsto lysfenomenet i ved Tromsø i desember 2009?

51 EISCAT kjørte et eksperiment med kodenavn ”Tequila Sunrise”
da lysspiralen oppsto om morgenen 9. desember 2009

52 CHEMTRAILS – ”The Blackest of Black Projects”
20 min. pause før del 2 CHEMTRAILS – ”The Blackest of Black Projects”

53 Chemtrails er TABU for norske redaktører og journalister (”TABU nr. 6”)
Flyspraying (geo-engineering) pågår over Norge uten at myndighetene informerer om dette. Effektene på liv og miljø er ukjente. Det dreier seg om massive mengder klimaforstyrrende og unødvendig forurensning Kondensstriper (contrails) er smale og blir borte etter få minutter Kjemikalieflyspor (chemtrails) utvider seg og blir liggende lenge [Se:

54 Chemtrails er som en Pandoras Eske som rommer mer enn vi aner…
- Teknologisk - Organisasjonsmessig; hvem kontrollerer egentlig CHEMTRAILS…?

55 Chemtrails (geo-engineering): Tema-oversikt
Litt forhistorie om chemtrails Chemtrails-spraying foregår! Hva inneholder chemtrails? Info som foreligger fra offisielt hold Den totale media blackouten Den totale stillheten fra myndigheter og politikere Hva er hensiktene med chemtrails? Vær-påvirkning (weather modification) Samspill mellom HAARP og chemtrails Effekter på liv, helse og miljø Organiseringen av chemtrails-programmet

56 Litt forhistorie om chemtrails
Eksperimenter med spraying av kjemikalier fra fly har pågått siden 1950-tallet Videoklipp: Storskala utprøving av kjemikaliespraying fra fly skjedde under Vietnam-krigen. Eksperimentet var kjent som ”Agent Orange”

57 Det pågående chemtrails-programmets ”gudfar”: Edward Teller – ”The mad scientist”
Kodenavn på chemtrails-programmene: Operation Clover Leaf (Cloverleaf) Operation Red Sky (RedSky) Operation Rain Dance (Raindancer) Flyspraying (Chemtrails) startet i USA i stor skala omkring1998 – Chemtrails startet i Norge omkring 2004

58 2. Chemtrails-spraying foregår!
Chemtrails-observasjoner – mai 2008

59 Hvor tydelig må det bli? Bevisene for at chemtrails-spraying foregår er overveldende
Videoklipp:

60 Chemtrails-striper over Oslo – sommeren 2008
”Tur/retur spraying” Tidsseriebilder (30 min.)

61 Chemtrails-fly over Asker – mai 2010

62 Chemtrails over Hordaland

63 Chemtrails er svært høyteknologisk
Finn flyet! Flyet er ikke synlig (”cloaking” function) Forstørret 5x. Stripe vises – flyet vises ikke

64 ”Dark chemtrails” Mørk linje forut for sprayet stripe
Videoklipp:

65 Chemtrails kan være rosa – vanndamp er det ikke

66 Mange fly er utstyrt for kjemikalie-spraying

67 Kjemikalietanker i fly

68

69 Hvor mange slike dager opplevde du i fjor sommer?

70 3. Hva inneholder chemtrails?
”Vanlig” chemtrails inneholder finpartikler av: Aluminium Barium Strontium Videoklipp:

71 4. Info som foreligger fra offisielt hold
Modus Operandi: ”En god grunn – og den virkelige grunnen” Dokument fra CFR – Council of Foreign Relations (USAs skyggeregjering) om ”Geo-engineering” Dokumentet ligger her:

72 Sivile forskningsmiljøer er aktivisert på området ”Geo-engineering” (også ved Universitetet i Oslo…)

73 5. Den totale media blackouten i Norge
Videoklipp:

74 Tydelig chemtrails-stripe over Aftenpostens redaksjonslokaler
Hvorfor benyttet ikke Aftenposten anledningen til å ta et bilde av fenomenet og stille spørsmålet til sine lesere: Hva er dette…?!

75 Antall treff ved søk på ”chemtrails”
i REUTERS: 5 Antall treff i Aftenposten: 0

76 Aftenposten sensurerte kunngjøringen av dette arrangementet Uten å besvare en henvendelse om en begrunnelse…

77 6. Den totale stillheten fra myndigheter og politikere

78 Hva sier Forsvarsdepartementet?
Jesuitt-løgn 1: ”Forsvaret i Norge sprer ikke kjemikalier fra fly…” Men det benektes ikke at andre lands fly sprer kjemikalier – med Forsvarets samtykke Jesuitt-løgn2: ”Etablerte forskningsmiljøer tilbakeviser påstander…” Men Forsvarsdep. hevder IKKE at ”kjemikalieutslipp fra fly IKKE finner sted…”

79 samtidig som omkringliggende grafitti IKKE ble fjernet…
Budskapet ”Google chemtrails” i Sinsenkrysset ble fjernet av ”visse myndigheter”; samtidig som omkringliggende grafitti IKKE ble fjernet… Bestyres Norge av en bande kriminelle løgnere som tillater giga-forurensning i form av tusener på tusener av tonn med chemtrails-utslipp?

80 Hemmelig dokument i USAs kongress:
”Chemtrails og HAARP er i stand til å ødelegge planeten jorden” CONGRESSIONAL BILL ASKED FOR CHEMTRAILS BAN CHEMTRAILS CAPABLE OF “PLANETARY DESTRUCTION” The Space Preservation Act, HR2977, introduced October 2001 by Ohio Rep. Dennis Kucinich, called for the peaceful uses of space, and a ban on ‘exotic weapons’. Section 7 sought specifically to prohibit chemtrails. Kucinich told the Columbus Alive newspaper (1/24/2002) that despite official denials, as head of the Armed Services Oversight Committee he is well acquainted with chemtrail projects. Kuchinich stated “The truth is there’s an entire program in the Department of Defense, ‘Vision 2020″ that’s developing these weapons. Vision 2020 calls for ‘dominance of space, land, sea and air’. Under pressure, according to Kucinich, all references to chemtrails, HAARP and other weapons capable of planetary destruction were removed from HR2977. The original bill remains intact and on-file in the congressional record. Dennis Kucinich

81 7. Hva er hensiktene med chemtrails?
”Å hindre global oppvarming” (den ”gode” grunnen) Vær-påvirkning (weather modification) Samspill med HAARP Påvirkning av liv og helse PSY OP (manipulasjon av massene) Annet

82 ”Å hindre global oppvarming” (den ”gode” grunnen)
”Injecting light-reflecting particles into the stratosphere…in an attempt to slow or reverse global warming…”

83 8. Vær-påvirkning (weather modification)
Fra slik himmel… …til slik himmel…

84 Oslo, 21. oktober 2011: Fra skyfri – via chemtrails-spraying til regn
Spraystriper Sprayende fly Få timer senere regnet det – på en fra morgenen skyfri dag…

85 Hva sier værmeldingen?

86 Hva sier den norske værmeldingen?
Pent vær fra morgenen – men overskyende utover dagen pga. spraying…

87 9. Samspill mellom HAARP og chemtrails
Ifølge en innsider er en av hensiktene at barium-elementet I chemtrails skal øke effekten av HAARP (skape en plasma- effekt)

88 Hva er sammenhengen mellom chemtrails og HAARP?
“Clifford E. Carnicom, an acknowledged expert since 1999 on the global covert spraying of aerosols into the atmosphere operation (also known as “Chemtrails”), stated in an exclusive ExopoliticsTV interview with Alfred Lambremont Webre released March 1, 2011 that the covert aerosol-spraying operation had transformed the Earth’s atmosphere into a plasma for carrying out weaponized applications such as bio-warfare (including Morgellons disease), electromagnetic operations such as HAARP, weather warfare, tectonic (earthquake) warfare, mind control, advanced surveillance technology, and detection of advanced propulsion technology including UFOs”. Chemtrails – striper HAARP - skyer

89 10. Effekter på liv, helse og miljø
Case 1: Under et rallystevne på Finnskogen i august 2008 ble 91 personer truffet av lynet Dagsavisens omtale av hendelsen er fjernet fra nettet…

90 Men andre steder på nettet er omtalen av den dramatiske hendelsen gjengitt usensurert Som på rallysportens egne nettsider… Hovedmistenkt: Overdose av barium i lufta pga. massiv chemtrails- spraying dagene i forveien

91 Case 2: Mykoplasma-epidemi i Nedre Telemark-området høsten 2011

92 Hovedmistenkt: Mykoplasma-bakterier i massive chemtrails-mengder som
ble sluppet ut over Porsgrunn / Skien-området okt.-nov.-des. Det er velkjent at seiglivede mykoplasma-partikler fra tid til annen tilsettes chemtrails-utslipp. Hensikten? Å fremprovosere sykdom…!! Forfatteren Per-Aslak Ertresvåg har omtalt dette i sine bøker for flere år siden…men folk vil heller tro at ”myndighetene vil oss vel”…

93 Aluminium er LIVSFIENDTLIGE småpartikler av lettmetall
Det slippes ut titusener av tonn med finpartikler aluminiumsstøv over vestlige land hver måned. (Dette er kanskje noe Norsk Hydro tjener penger på…)

94 11. Organiseringen av chemtrails-programmet
Viktige aktører i den superhemmelige CHEMTRAILS-operasjonen: NATO Vestlig etterretning (sivil og særlig militær etterretning) Vestlige lands luftforsvar Nasjonale luftfartsmyndigheter Diverse stråselskaper (ex. ”Evergreen international”) Vestlige lands politikere (samtykker stilltiende) Vestlige lands presse (dekker over sannheten bl.a. ved å forsøke å latterliggjøre de som påpeker hva som faktisk skjer) Stay behind Farmasi-industrien Hemmelige selskaper og verdens skjulte maktstrukturer

95 Noen av HAARP/chemtrails-fortielsens nøkkelpersoner i Norge
Ole Mathismoen, klimajournalist og politisk redaktør i Aftenposten. ”Advarer mot global Oppvarming” – men nevner ikke EISCAT/chemtrails… Frederic Hauge i Bellona: ”Står på for å redde klimaet” Men unngår konsekvent Chemtrails-problematikken Statsminister Jens Stoltenberg; ”vil hindre at polisen skal smelte”; men fyrer EISCAT for fullt og tillater chemtrails Kjell Grandhagen, sjef for Norges militære etterretning; viktig rolle for å få TAUSHET Miljøvernminister Erik Solheim

96 Hvor er det blitt av ”motstandsviljen” blant Norges befolkning?
Er nordmenn blitt en samling av ”apatiske strutser” som vil leve med uvitenhetens komfort, og ubevisst foretrekker å bli ”gjetet” mot en uviss skjebne av krefter som ikke vil oss vel?

97 Takk for oppmerksomheten!
Dette var siste foredrag i min foredrags-serie ”Den skjulte makten og hvordan den påvirker våre liv” De fleste temaene er behandlet i artikler jeg har publisert på Nyhetsspeilet

98 Det er på høy tid at CHEMTRAILS-forgiftningen stoppes – nå!


Laste ned ppt "HAARP, EISCAT og chemtrails"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google