Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpenbaringsboka.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpenbaringsboka."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpenbaringsboka

2 Johannes Åpenbaring Glimt fra endetidsforkynnelsen i vår tid.
Historisk lesning av Johannes Åpenbaring. Hvordan Johannes Åpenbaring er lest i historien. Hvordan bør man forstå Johannes Åpenbaring i dag? 3 glimt; farmor, en kamerats far og kapellkjelleren

3 1. Fra norsk endetidsforkynnelse
Knut Sørsdal “Endetidens system” Nøkkelen til endetiden finnes i Bibelen, særlig i Johannes Åpenbaring. Åp 10:7 Men når den sjuende engel lar sin basun lyde, i de dager skal Guds hemmelige plan være fullført, slik som han kunngjorde for sine tjenere profetene.»

4 1. Antikrist og økonomien
Åp 13: 11 Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. 13 Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen. 16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

5 1. Antikrist og økonomien
... Jeg er overbevist om at det Bibelen kallr 666-systemet er et rasjoneringssystem, et system som rulles opp først når det er lite mat og lite varer... ...Fellesmarkedets hovedkvarter i Brussel rommer en gigantisk dataavdeling, der man forsøker å samle unionens handelstransaksjoner. Denne maskinen er velkjent pga. sitt navn, »villdyret» (sml.Åpenbaringen). Den kan beskrives som en dataavdeling som fyller tre etasjer av administrasjonsbygningen i EFs hovedkvarter.

6 1. Endetidens økonomiske system
I fremtiden vil varekjøp, reiser, mobiltelefonbruk, utdannelse, helsejournal etc. bli registrert i en enkel database... I fremtiden trenger man ikke lenger penger eller kredittkort. Enten kan man lage en usynlig tatovering på hånden eller i pannen der personnummer er registrert. Eller man kan benytte biometriske kjennetegn som fingeravtrykk eller irisavlesning (i øyet). Dette vil forhindre kriminalitet og forenkle administrasjon. Dette kan igjen benyttes av en verdensdiktator til utryddelse av mennesker av bestemte grupper. (Som Jødene under 2. verdenskrig).

7 1. Tallet 666 Tallet 666 benyttes i dag i alle transaksjoner:
På hebraisk benytter er bokstaven W det samme som tallet 6. (WAW = ”w”) www = 666

8 1. Vredesskålene og menneskeskapte katastrofer
Åp 8:7-8 Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet på jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset. 8 Den andre engelen blåste i basunen. Da var det som et stort, brennende fjell ble kastet i havet. Tredjedelen av havet ble til blod. 9 tredjedelen av alle skapninger i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt. 10 Den tredje engelen blåste i basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og på vannkildene. 11 Stjernens navn er Malurt. En tredjedel av vannet ble til malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. 12 Den fjerde engelen blåste i basunen. Da ble en tredjedel av solen, en tredjedel av månen og en tredjedel av stjernene rammet slik at tredjedelen av stjernene ble formørket, og dagen mistet tredjedelen av lyset sitt, det samme gjorde natten. Atomvinteren

9 1. Vredesskålene og menneskeskapte katastrofer
Midtøstens betydning i endetiden: Åp 9:14b-15 «Løs de fire englene som står bundet ved Eufrat, den store elven.» 15 Og de fire englene ble løst, de som sto klar og ventet på denne timen, denne dagen, denne måneden, dette året, for å drepe tredjedelen av menneskene.

10 1. Andre endetidprofetier
Man ser at verden iflg. 1 Mos ble skapt 4004 f. Kr. Hvis en dag for Gud er 1000 år, vil 6000 år ha gått i 1996. Det står profetert at Sion skal være sentrum av hele verden (Jes 2; Mika 4; Salme 48 mfl.) Tre verdenreligioner har sitt åndelige sentrum i Jerusalem. Det står profetert at Israel skal få sitt land igjen i 1948 og 1967 (Jer 25; Esek 4; 3 Mos 26; Dan 9 [http://timlandnett.no/Profetier/index.html]), og at Israel skal vende om (Rom 11).

11 2. Historisk arbeid med åpenbaringsboka
Hvis man arbeider historisk aksepterer man bare det som alle mennesker med god vilje og fornuft må være enige i. Historisk tekstarbeid er forsiktig.

12 2. Åpenbaringens oppbygning
7 x 7 Sju menigheter 2:1-3:22 Sju segl 6: en lengre del som det sjuende Sju trompeter 8:7-11:14 + en lengre del som den sjuende Sju tegn 12:1-14:20 + en lengre del som det sjuende Sju vredesskåler 16: en lengre del som den sjuende Sju stadier i Babylons fall 17:14-19:5 + en lengre del som det sjuende Sju scener 19:11-22:5

13 2. Åpenbaringens Utvikling
Boka starter med nåtidsbeskrivelse (7 menigheter), deretter tegn som kan tydes (skåler, segl, trompeter etc.) – med himmelske mellomspill deretter opprettes et tusenårsrike (Kap 20) Så en siste dom (20:11-15) Til slutt det nye Jerusalem. Tusenårs-riket Ny Himmel og jord Nåtid Trengsel

14 2. Forfatteren Det påstås at forfatteren er Johannes (1:4:9; 22:8).
Ord som ”lammet”, ”lys/mørke”, og konsepter som at Jesus er ”Ordet” tyder på at forfatteren kan være den samme. Mange forskere har likevel konkludert med at forfatteren trolig låner ideer fra Johannesevangeliet, og at han ikke er den samme. En viktig grunn er at Johannesevangeliet er godt gresk, imens Åpenbaringen er full av skrivefeil.

15 2. Forfattertidspunkt Det hevdes i eldre kilder at Åpenbaringen skal være skrevet på slutten av Domitians regjeringstid (95 eller 96), da det skal ha pågått en forfølgelse mot kristne (Eusebius). Noen har ment at boka er eldre (fra Neros tid 68 eller 69) Noen mener også at den fantes i en før-kristen versjon (100 f. Kr.- 0). Svært mange av profetiene i boka er hentet fra Det Gamle Testamente – særlig fra Daniel, Esekiel og Jesaja (Se notene i Bibelen). Den er altså satt sammen av eldre deler.

16 2. Tallet 666 Hvis man regner navnet ”Nrw Qs`ar” med hebraiske bokstaver får man tallet 666. Hvis man regner navnet ”Nero Kecar” med greske bokstaver får man 616 (Jf. Oxyrhynchus Papyri ca 300 e. Kr.) men ”Neron Kecar” = 666. Det svevde rykter om at Nero også hadde overlevd døden. Det andre dyret kan i såfall være Domitian. Åp 13:3 Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All verden undret seg over dyret og fulgte det. Åp 13:12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget. Det burde ikke være Kecar, men Caesar.

17 3. Åpenbaringsboka i historien
Montanistene på tallet tolket åpenbaringsboka. Origenes og Augustin etablerte en ”åndelig forståelse” av åpenbaringsboka som ble gjeldende for mange. I forbindelse med Romerrikets fall tolket pave Gregor åpenbaringsboka. Frederick II og Innocens IV beskyldte hverandre gjensidig for å være Antikrist i en krig ( ) Fattige vandrende fransiskanere tolket åpenbaringsboka, og de ble omvandrende røversekter. Mest kjent Dolcino – brent 1307. I reformasjonstiden så man stjerneformasjoner som man tydet som endetidstegn. Man benyttet også da åpenbaringsboka.

18 3. Åpenbaringsboka i historien
På 1600-tallet regnet man ut verdens tilblivelse til år 4004 f. Kr. Isac Newton regnet verdens undergang til år Systematiske apokalyptiske studier var populært. På 1800-tallet vokste mange bevegelser frem i USA. The Shakers (forsvant etterhvert) Mormonerne (9 millioner i verden i dag) Jehovas vitne (2,5 millioner i verden i dag) Syvendedagsadventistene (?antall) Det var valfarter til Jerusalem på 1800-tallet Jf. Selma Lagerlöfs bok (og film) ”Jerusalem”. Mange Sør-Amerikanske, Asiatiske og Afrikanske bevegelser fra 1900-tallet finnes. Mest kjent er ”Den forente familie”.

19 3. Åpenbaringsboka i historien
Noen av de mest uhyggelige historier i bibeltolkningens historie finnes også i fortolkningen av Åpenbaringsboka. 18. november 1978 tok 913 medlemmer av den amerikanske sekten ”The Peoples Temple” livet av seg i sektens landområde i Guyana. De var en endetidsbevegelse. 19. april 1993 ble over 70 medlemmer av Davidiansk sekt drept i sammenstøt med FBI i Waco Texas. De var en endetidsbevegelse. I år 2000 drepte pastor Dominic Kataribabo minst 660 sektmedlemmer i Uganda etterat det viste seg at verdens undergang ikke kom ved årtusenskiftet. Islamsk apokalyptikk der korantekster som ligner åpenbaringsboka har vært en viktig drivkraft i antivestlig propaganda – f. eks. i karrikaturdebatten.

20 4. Hvordan skal vi da forstå åpenbaringsboka?
Åp 3:20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Åpenbaringsboka er forkynnelse. Den er satt inn i NT for at vi ikke skal bli til ett med denne verden, men for at kristne skal ha vårt borgerskap i Himmelen, og at kristne skal trøstes i vanskelige tider (Luther). Matt 24:36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Far. Spådommer om tidspunkter og personer bør man være kritisk til. Åpenbaringsboka er ei bok for fantasien. Spådommene kan passe mange ganger, og være nyttige på mange måter.


Laste ned ppt "Åpenbaringsboka."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google