Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaendringer Foto: Kaet44. Klimaendringer •Klimaendringer er endringer i jordens gjennomsnittsvær over et lengre tidsrom. •Dette kan omfatte endringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaendringer Foto: Kaet44. Klimaendringer •Klimaendringer er endringer i jordens gjennomsnittsvær over et lengre tidsrom. •Dette kan omfatte endringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaendringer Foto: Kaet44

2 Klimaendringer •Klimaendringer er endringer i jordens gjennomsnittsvær over et lengre tidsrom. •Dette kan omfatte endringer i temperatur, vind og nedbør. Klimaet på jorden har alltid vært i endring. Kalde perioder har blitt avløst av varmere perioder. Slike endringer har vært helt naturlige. Foto: Kevin Dooley

3 Klimaendringer •Naturlige klimaendringer har hatt mange årsaker. •Jordens posisjon i forhold til solen har endret seg. •Varierende solaktivitet har gitt ulik mengde energi fra solen. Store vulkanutbrudd har også medført endringer i klimaet på jorden. Foto: Yogendra Joshi

4 Klimaendringer •Det eksisterer en naturlig drivhuseffekt på jorden. •Gassene sørger for at varmen som reflekteres ikke forsvinner ut i verdensrommet. •De viktigste gassene er vanndamp, karbondioksid, ozon, lystgass og metan. Middeltemperaturen på jorden er i dag ca 15 °C. Imidlertid ville temperaturen vært -19 °C dersom vi ikke hadde en naturlig drivhuseffekt på planeten vår. Jorden og overflaten varmes opp Varmestråling til verdensrommet Solstråler slippes inn i atmosfæren Jorden sender ut varmestråling En del solstråling reflekteres tilbake til verdensrommet Varmestråling fanges opp av drivhusgasser

5 Klimaendringer •Konsentrasjonen av drivhusgasser var ganske stabil fram til 1750. •Siden den gang har mengden drivhusgasser i atmosfæren har økt betydelig. •Konsentrasjonen av CO 2 har økt med nesten 40 prosent siden 1700-tallet. Bruk av fossile brensler som kull, olje og gass er en vesentlig årsak til at det har blitt mer CO 2 i atmosfæren.

6 Klimaendringer •Noe av solenergien som treffer jorden sendes tilbake til verdensrommet. •Lyse flater som is, snø og skyer reflekter sollys. •Mørke flater som land og hav tar til seg sollys. •Dette fører til at jorden varmes opp. Jo flere store og hvite flater, jo mer energi reflekteres tilbake til verdensrommet. Foto: Ilya

7 Klimaendringer Klimaet på jorden består av mange brikker som til sammen utgjør en helhet. Klimaet er sårbart for endringer.

8 Klimaendringer •I løpet av de siste hundre år har temperaturen på jorden steget med 0,8 °C. •Mesteparten av økningen har skjedd siden 1950. I følge FNs klimapanel skyldes temperaturøkningen først og fremst menneskelige utslipp av klimagasser.

9 Klimaendringer •I verdens nordligste områder finner vi landskap med permafrost. •Her er bakken frosset flere hundre meter nedover. •Kun det øverste laget tiner om sommeren. Dersom temperaturen stiger, kan jorden tine. Dette kan frigjøre klimagasser som ligger lagret i bakken. Foto: Hannes Grobe

10 Klimaendringer •Når temperaturen på jorden stiger, stiger også havnivået. •Dette skyldes at vann utvider seg når det varmes opp. •Samtidig fører høyere temperaturer til at mer av isen på jorden smelter. FNs klimapanel hevdet i 2007 at havnivået kan komme til å stige med mellom 18 og 59 centimeter fram til år 2100. Foto: Jens Buurgaard Nielsen

11 Klimaendringer •Dersom havnivået stiger, vil dette få alvorlige konsekvenser. •Mennesker som bor ved kysten får mindre land å leve på. •Oppdyrket mark går tapt, og dette kan gå utover matproduksjonen. At havnivået stiger kan også medføre at drikkevannskilder blir forurenset av saltvann.

12 Klimaendringer •Klimapanelet mener det vil bli mer ekstremvær på jorden. •Både hetebølger, kraftige regnfall og tropiske stormer vil øke i omfang. •Tropiske stormer oppstår når havtemperaturen når 26 - 27 °C. I New Orleans døde om lag 1 000 mennesker da orkanen Katrina herjet byen i 2005.

13 Klimaendringer •Klimarapporten hevder at noen steder får mer nedbør, mens andre får mindre. •Tørkeutsatte områder i Afrika vil få mindre regn. •Dette kan medføre at mange mennesker ikke får dyrket nok mat. FN frykter at ørkenspredningen vil øke i deler av Afrika. Foto: Upyernoz

14 Klimaendringer •Klimaendringene kan føre til at regnskogen i Amazonas tørker ut. •Skogen kan visne dersom temperaturen stiger og det blir mindre nedbør. Amazonas lagrer store mengder CO2. Hvis regnskogen forsvinner, vil det bli enda mer CO2 i atmosfæren. Foto: Phil P Harris

15 Klimaendringer •Mye tyder på at klimaendringene ikke vil ramme Norge like hardt som land lenger sør. •Forskere tror at temperaturen vil stige over hele landet, men aller mest i Nord-Norge. Foto: Purplepick Det vil falle mer nedbør over hele landet. Den største økningen finner vi på Vestlandet.

16 Klimaendringer •Det har vært hevdet at Golfstrømmen kan komme til å svekkes. •Golfstrømmen frakter enorme mengder varmt vann til vår del av verden. •Uten Golfstrømmen ville det ha vært betydelig kaldere i Norge. De fleste forskere mener heldigvis at Golfstrømmen er robust, og at den ville holde seg stabil i uoverskuelig framtid. Ill: RedAndr

17 Klimaendringer •Klimaendringene henger sammen med måten vi lever på. •Store utslipp av CO 2 skyldes produksjon, transport, oppvarming og et høyt forbruk. •Miljøvennlige produkter og produksjonsmetoder må til for å få ned utslippene. Fornybar energi må i større grad erstatte fossilt brensel. Foto: Glasseyes view

18 Klimaendringer Er det riktig at fattige land skal kutte i sine utslipp for å rette opp feil som er gjort i den rike delen av verden? Ill: RedAndr •Klimaendringene er skapt av den rike delen av verden. •Den fattige delen av verden vil rammes hardest av klimaendringene. •Fattige land ønsker å oppnå en større velstand. Foto: Swathi Sridharan

19 Klimaendringer

20 •Hva kan vi gjøre for å redusere våre egne klimautslipp? Bilde fra Earth Hour i Toronto. Store deler av byen er mørklagt. Foto: Don Toye

21 Klimaendringer BildeLenkeRettigheter Foto:http://www.flickr.com/photos/kaet44/1444159569/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Klimahttp://www.flickr.com/photos/pagedooley/3732230674/sizes/z/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Solhttp://www.flickr.com/photos/yogendra174/4360029900/sizes/z/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Drivhuswww.powerped.com Kullkrafthttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appollo_Beach_power_plant_01432.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Albedohttp://farm1.static.flickr.com/1/442008_a2293e20a4_z.jpg?zz=1http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Temperaturhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Temperature1900-2004.jpghttp://no.wikipedia.org/wiki/Public_domain Permafrosthttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Permafrost_stone-rings_hg.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en Grønlandhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Greenland_scenery.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Maldivenehttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Male-total.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Ekstremværhttp://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hurricane_Katrina?uselang=nohttp://en.wikipedia.org/wiki/public_domain Tørkehttp://www.flickr.com/photos/upyernoz/6458403/sizes/l/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Amazonashttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Amazon_Manaus_forest.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en Regnhttp://www.flickr.com/photos/purplepick/3905163689/sizes/l/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Golfstrømmenhttp://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Golfstream.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.de Kullkrafthttp://www.flickr.com/photos/axelhartmann/86442727/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en Malawihttp://www.flickr.com/photos/swathi-icrisat-esa/4576192534/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en Earth Hourhttp://www.flickr.com/photos/fullyreclined/2374702464/sizes/l/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Laste ned ppt "Klimaendringer Foto: Kaet44. Klimaendringer •Klimaendringer er endringer i jordens gjennomsnittsvær over et lengre tidsrom. •Dette kan omfatte endringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google