Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte?” Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte?” Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte?” Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra

2 Videreutdanning i databehandling Hovedprosjekt  Nettstudie  Høgskolen i Sør-Trøndelag  Siste del av videreutdanningen  ”Arbeidsgiver”:  Haukås Skole

3 Prosjektoppgave Avgrensning/ Omfang  Tittel:  ”Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte?”  Avgrensning:  Bruk av LMS i engelsk undervisningen: forberedelser og gjennomføring av gloseprøver  Prosjektet skal ikke inkludere brukeropplæring  Omfang  Lage et undervisningsopplegg for glosetrening i it’s learning  Testverktøyet Web 2.0

4 ”Kan bruk av LMS …” Hvorfor har jeg valgt denne oppgaven?  It's learning (LMS)  Blitt en viktig del av vår hverdag  Obligatorisk for alle elever i Bergen Kommune  Nytt område for mange lærere  Potensialet for bedre utnyttelse  Engelsk  Ett av mine fag  Gloseprøver - mulig kandidat for automatisering  Samtale med kollega

5 It’s learning pedagogisk verktøy  Mekanismer innebygd som gjør at det er mulig  Glosetrening i testverktøyet web 2.0  Differensiering  Arbeidsmetode  Oversiktlig  Elevsamtaler  Foresattemøte  Tilgjengelig der det er tilgang til internett.  Vise hvordan det virker i praksis.

6 ”Kan bruk av LMS …” Hva var mine opprinnelige målsetninger?  Utvikle læringsmiløet for våre elever  Bedre utnyttelse av- og kompetanse på it’s learning  It’s learning en del av lærerens ”verktøykasse”  Fullføre hovedprosjekt og studiet

7 Prosjekt Oppbygning og metode  Forstudierapport  Gjennomføringsrapport  3 uker med manuell øving og skriftlige gloseprøver  3 uker med bruk av it’s learning (Web 2.0) i øving og i gjennomføring av gloseprøver  Glosetrening og ukeprøve hver uke.  Spørreundersøkelse  Analysefase  Sluttprodukt

8 Prosjekt Pedagogiske teorier  Motivasjon og læring  Prestasjonsmotivasjon  Ulike typer motivasjon  Komponenter i menneskelig motivasjon  Pedagogiske teorier og IKT  Tilpasset opplæring

9 Målsetninger Effektmål Fra forstudierapporten: ”Utgangspunkt for effektmål vil være basert på resultatene på gloseprøvene og kvantitativ spørreundersøkelse på 5. Trinn.  Totalt antall rette på ukeprøvene skal opp med 10 %.  Finne ut om elevene kan jobbe i sitt eget tempo og om det er differensierende å bruke testverktøyet i it’s learning!

10 Målsetninger Resultatmål Fra forstudierapporten: ”Lage et opplegg for innlæring av engelske gloser ved bruk av testverktøyet i it’s learning på 5. trinn. Et konsept som andre lærere kan bruke- evt. bygge videre på for trening av gloser. Sekundære mål:  Å gi elevene digital kompetanse i tråd med læreplanenes krav.  Elevene skal oppleve IKT både støttende og utviklende for engelskfaget

11 Målsetninger Prosessmål Fra forstudierapporten:  ”Realisere en egenutvikling i form av økt kompetanse i henhold til:  Prosjektarbeid  It’s learning  Få repetert pedagogiske teorier  Få innblikk i gode nettsider  Lage et pedagogisk opplegg for glosetrening i engelsk på it’s learning.  Finne ut hvordan elevene responderer på glosetrening og prøver på it’s learning.  Oppnå bestått i faget "BO715D Prosjekt, ViD”

12 Gloseprøver – it’s learning Erfaringer  Klargjøring av gloseøvingsoppgaver  Klargjøring av gloseprøver  Gjennomføring av gloseøvingsoppgaver  Gjennomføring av gloseprøver  Retting  Motivasjon  Mestring

13 Gloseprøver Resultater: manuell vs. it’s learning

14 Gloseprøver – it’s learning Resultater Antall rette er økt med 11 %

15 Gloseprøver – it’s learning Feilkilder  Vanskelighetsgrad  Fusking  Sykdom  Tipping (gjelder flervalgsspørsmål)  Retting  Ikke muligheter til å gi halve poeng  Vanskelig å få med alle tolkninger/svar muligheter som riktig alternativ Eks. sterk = forceful, mighty, powerful, prosperous, reinforcing, strong, thriving  Testverktøy tolker riktig svar som feil

16 Gloseprøver – it’s learning Feilkilder  Feil retting og registrering  Få prøver  Uforutsette hendelser  Ett forsøk på gloseprøven i it’s learning  Problemer med PC-er

17 Gloseprøver Konklusjon  Har læringsutbyttet økt ved bruk av it’s learning?  11% økning i antall rette ved bruk av gloseprøver i it’s learning.  Den prosentvise økningen i antall rette kunne vært høyere  Den prosentvise økningen i antall rette kunne vært lavere  Økt læringsutbytte i IKT

18 Gloseprøver Konklusjon  Gloseøving i it’s learning mer effektiv?  Innøving av gloser bedre.  Satt i bedre system.  Kvalitetssikring  Differensiering  Oversikt over elevene  Spørsmålsstatistikk

19 Spørreundersøkelsen Utforming  34 Spørsmål  Tema:  Manuell vs. automatiserte gloseprøver  Motivasjon og mestring  Differensiering  47 av 49 elever svarte  Motivasjon:  Alle som svarte skulle få lapper  En ble trukket ut til å vinne en minnepenn  Gjennomføring

20 Spørreundersøkelsen Feilkilder  Ytre påvirkning  Undersøkelsen var ikke anonym  Spørsmålene  Motstridende svar

21 Spørreundersøkelsen Konklusjon  Elevene er positivt innstilt til it’s learning  Differensiering  Ulik hjelp fra foresatte kan øke forskjellen på læringsutbytte  Skrive på tastaturet på PC  Mestring og motivasjon

22 Prosjektresultat Effekt, resultat –og prosessmål  Effektmålene  Oppnådd! (har vi allerede sett på)  10 % forbedring antall rette  Differensiering  Resultatmål  ”Verktøykassen”  Prosessmål  Egenutvikling

23 Prosjektresultat Konklusjon  it's learning er et godt alternativ til manuelle gloseprøver, samt et viktig hjelpemiddel for elevene for øving/læring av gloser  Eleven  Motivasjon  Mestring  Differensiering  Bruker IT som verktøy  Læreren  Gjenbruk  Statistikker og oversikter  Differensiering

24 Hva nå? Veien videre  Jobbe videre med å utvikle ”verktøykassen”  Utvikle testene  Bruke ny funksjonalitet  Nye spørsmålsmåter m/lydfiler, video osv)  Nye bruksområder/undervisningsformer  Elevene kan kanskje være med på å lage oppgaver  Bruke ”Verktøykassen” i andre fag  Ta vare på og videreutvikle kompetansen og erfaringsgrunnlaget i it’s learning og Testverktøyet Web 2.0


Laste ned ppt "”Kan bruk av Learning Managment System differensiere undervisningen og øke elevenes læringsutbytte?” Prosjekt: Presentasjon Av Elin Blikra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google