Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skikkethetsvurdering • Egen forskrift: cgi- wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20060630-0859.html cgi- wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skikkethetsvurdering • Egen forskrift: cgi- wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20060630-0859.html cgi- wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skikkethetsvurdering • Egen forskrift: http://www.lovdata.no/ cgi- wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20060630-0859.html http://www.lovdata.no/ cgi- wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20060630-0859.html • Visse kriterier i tillegg til de rent faglige • Ansvar: faglærer og praksislærer og rektor

2 Gjennom hele studiet.. • Løpende vurdering av alle studenter gjennom hele studiet • Vurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å fungere som lærer • Saker kommer vanligvis opp i forbindelse med samarbeidsprosjekter og i praksis

3 Kriterier, §3 • a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet. • b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller klasse og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse. • c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

4 • d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne. • e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser. • f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle. • g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

5 Tvilsmelding • Drøftes med rektor • Begrunnelse må gis • - bruk punktene i §3 • Rektor tar saken opp med studieleder • Sendes skikkethets- ansvarlig på Hsh • Behandles av skikkethetsansvarlig ved Hsh

6 Prosedyre • Tvilsmelding mottas • Studenten kalles inn til møte, gjerne med bisitter • Saken belyses grundig • Plan for oppfølging og veiledning • Dersom endring ikke finner sted, fremmes saken for skikkethetsnemnda. • Nemnda behandler saken og fremmer den for styret.


Laste ned ppt "Skikkethetsvurdering • Egen forskrift: cgi- wift/ldles?doc=/sf/sf/sf- 20060630-0859.html cgi- wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google