Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagsjef Paal Haavorsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagsjef Paal Haavorsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagsjef Paal Haavorsen
”Samarbeid med attførings-bedrifter om lavterskeltiltak i kommuner” - Sommarøy, 5. mai 2009 Fagsjef Paal Haavorsen

2 Bakteppetall 110 medlemsbedrifter lokalisert over hele landet.
Ca yrkeshemmede og andre med bistandsbehov fikk tjenester fra medlemsbedriftene i 2007, økt hvert år de senere årene.

3 Bakteppe De aller fleste personer som får tilbud ved en attføringsbedrift er yrkeshemmede (nedsatt arbeidsevne) og henvises/søkes inn via Nav Noen få fra kommunen og noen få fra arbeidslivet

4 Aktuelle arbeidsmarkedstiltak
Avklaring Arbeid med Bistand og Oppfølging Arbeidspraksis i skjermede virksomhet Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift Tilrettelagt arbeid i Arb. Markedsbedr. Varig Tilrettelagt Arbeid

5 Målet vårt: Attførings- og innovasjonsbedriftene
Levere gode og effektive tjenester for brukerne og dermed også for NAV slik at flest mulig kommer tilbake til arbeid, men også: Være fremsynte slik at vi utvikler nye tilbud og tjenester for brukerne og NAV for morgendagen

6 Sagt om oss fra statsminister og partiledere
- Fremfor alt merker jeg meg "gløden" blant de ansatte - veilederne i IØI og de andre attføringsbedriftene jeg har besøkt. Denne gløden koplet med attføringsfagligheten gjør at attføringsbedriftene kan se lyst på fremtiden. (Høyre leder Erna Solberg ved IØIs 40 års jubileum, september 2007) - Bruk attførings-bedriftenes kompetanse mer aktivt! (KrF-leder Dagfinn Høybråten i 1. mai–tale 2008) - Attføringsbedriftene er en svært viktig bro inn i arbeidslivet. Regjeringen er for attføring. (Statsminister Jens Stoltenberg ved besøk hos Åstvedt As, januar 2007)

7 ”Moderne attføring må altså dreie seg om individuell tilnærming gjennom kvalifisering og mestring, og ved å sy pakker rundt folk. Det handler om at man må kjede både tiltak og økonomi, det må være mangfold og kvalitet, og det må ha en varighet som gjør at folk ikke bare får en jobb, men også greier å beholde den. Da dreier det seg om mange ting som må gjøres. Et område som jeg har vært svært opptatt av, er nemlig at man må ta tak i folks lærevansker. For eksempel er folk som har lese- og skrivevansker, nødt til å få kvalifisert hjelp med det. Da er det også muligheter til å få en jobb.” ( Leder av Arbeids- og sosialkomiteen Karin Andersen under behandlingen av AVI-meldingen i Stortinget 20. mars 2007)

8 Fra sysselsetting til kvalifisering

9 Ikke bare mekanisk, men også barnehage

10 Hva har vi gjort på 2000 – tallet?
Utviklet E-læringsprogrammer:

11 Arbeidsnorsk -bransjespesifikk språkopplæring og kulturforståelse.

12 Personlig økonomi Smart™ har ikke som fokus å gi deg investeringsråd når du har overskudd i økonomien. Smart™ dreier seg derimot om hvordan du kan skape balanse i økonomien (og i tilværelsen), ved å gi deg økonomisk oversikt og innsikt, som grunnlag for å gjøre bedre valg

13 Funksjons- vurdering for IA-bedrifter
- Vi synes initiativet fra Attføringsbedriftene er veldig spennende fordi de både har en faglighet og en tilnærming som er relevant, fordi attføringsbedriftene er vant til å se på funksjonsnivå samt at de tilbyr praktisk utprøving i bedriftsreelle miljøer, sier rådgiver Vigdis Solheim i det tidligere Rikstrygdeverket.

14 Karriereveiledning

15 Fagutvikling

16 Eksempel på studietilbud
- En stor andel av de som røyker mest, har et ugunstig kosthold og mosjonerer lite er de som er utenfor arbeidslivet. Derfor er dette den gruppen som kanskje det er aller viktigst å nå med informasjon og veiledning, og her er attførings-bedriftene i en nøkkelposisjon, sier rådgiver Camilla Riegels Hjorth i Sosial- og helsedirektoratet - Jeg ser allerede at dette er nyttig i forhold til min egen jobbhverdag, og er ikke tvil om at jeg vil anbefale dette studiet til andre som jobber med attføring, sier Arne Mathias Lia fra attføringsbedriften Nopro AS

17 Læringsnettverket - Læringsnettverkets idé baserer seg på å samle små opplæringsmiljøer som sammen utgjør en betydelig kompetanseplattform. Med spisskompetanse innenfor de forskjellige grener av tilpasset læring er vi sammen i stand til å gi et bredt og faglig kompetent tilbud over store deler av Norge, sier Rune Kvarme

18 Kvalifiseringsprogrammet
- Jeg tror det er veldig smart av NAV Arendal å bruke en attføringsbedrift i tilknytning til kvalifiseringsprogrammet og det skal jeg reise som en emmisær rundt omkring for å formidle, sa Bjarne Håkon Hanssen til TV Agder i forbindelse med besøket hos Durapart AS.

19 Equass Assurance - Som politiker er det en trygghet å vite at attføringsbedriftene nå tar i bruk dette kvalitetssystemet, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen. Han mener EQUASS vil bidra til å skape en felles forståelse mellom NAV og tiltaksarrangør på hva som ligger i begrepet god attføring. - Jeg kommer gjerne tilbake og deler ut flere slike diplom til sertifiserte attføringsbedrifter, sier Hanssen. Alle attføringsbedrifter som ønsker det skal få mulighet til å sertifisere seg før Prosjektleder Andreas Tømmerbakke

20 Kostholds- og livsstilsendringskurs
- Mat er godt det, men det er ikke verdt å dø for! Dette er bra. Jeg har tatt av 12 kilo og merker at jeg har mindre smerter i kroppen, for eksempel kan jeg nå gå opp en trapp uten smerter, forteller Harry Bølviken som deltar på Libra-kurs hos IØI i Askim

21 Libra Helse og Kosthold
Etablert i 1981 28 års erfaring med vektreduksjon og livsstilsendring Privat aktør Landsdekkende Medlem i Populus studieforbundet folkeopplysning VOFO som paraplyorganisasjon (voksenopplæring)

22 Våre kurs Ned i vekt – grunnkurs Ned i vekt – videregående
Stabiliseringskurs Helse og Kosthold for gravide og ammende Dropp-inn kurs E-postkurs Livsstilsendring på vei mot jobb E-læringskurs – Helse og Kosthold grunnkurs (utviklingshemmende)

23 Livsstilsendring på vei mot jobb
3 påfølgende kurs – hvert på 30 timer over 10 uker Oppfølgingskurset strekkes ut i tid Individuelle og gruppesamtaler Tema innenfor kosthold, ernæring, endring av livsstil, fysisk aktivitet, matøkonomi og annet Undervisning, matlaging og fysisk aktivitet

24 Kursinnhold Kostholdsveiledning, atferds- og holdningsendring, praktisk matlaging, studiering, fysisk aktivitet og individuelle arbeidsoppgaver Veiing og individuell samtale Gruppesamtale - erfaringsutveksling Undervisning og ukens tema Ukens målsetting Turgåing/matlaging Gruppearbeid Innsendingsoppgaver

25 Tema Innføring i kostveiledning Fiber og vann Ernæringslære
Matlaging, kjøkkenplan og matøkonomi Fysisk aktivitet Spisetrang, vaner og uvaner Risikosituasjoner og ”motbakker” Mestringskompetanse, selvtillit og veien videre

26 Målsetting Hjelpe mennesker på attføring tilbake i arbeid, der en av årsakene til redusert arbeidsevne er helseproblemer i forbindelse med overvekt og/eller andre livsstilsproblemer. Gi deltakerne økt kunnskap om ernæring, matlaging, fysisk aktivitet og en ellers sunn livsstil. Motivere til å ta kontroll over sitt eget liv og opparbeide bedre helse og kompetanse.

27 Deltakerne Er i ulike tiltak i et attføringsløp
APS, Arbeidsrettet rehabilitering, Kvalifiseringsprogram og annet Har en negativ livsstil som hemmer mulighetene til å komme ut eller tilbake i arbeid Livsstilssykdommer Har tett oppfølging av sin fastlege og attføringskonsulent i bedriften Typisk medisinbruk; vanndrivende, blodfortynnende, blodtrykksenkende, antidepressiva, blodpropphemmende, kolesterolsenkende, betablokkere m.m Sykdomsbildet; søvnapné, hjertesykdommer, hjerneblødning, diabetes 2, ødem, astma, leddplager, ryggplager, angst og uro

28 Resultater Bedre humør og pågangsmot Omlegging av livsstilen
Får innarbeidet bedre vaner Økt kompetanse Vektreduksjon Bedre fysisk og psykisk form Redusert medisinbruk For noen - tilbakekomst i arbeidslivet eller begynt på utdanning Familien og barna også involvert Forbedret søvnkvalitet Økt kapasitet og styrke Bedre utseende Bedre selvtillit og ikke minst økt livskvalitet Bedre humør og pågangsmot

29 Fordeler med vårt samarbeid
Mange attføringsbedrifter – alle kommuner Når en viktig målgruppe Forebyggende helsearbeid – reverserende Lavt kostnadsnivå Gode opplæringsmiljø – tilgang på undervisningsrom, kjøkken, data rom, trimrom, utemiljø, trygt miljø, hverdagsnært Andre i kommunen kan få delta på kursene Flere tilbake i arbeidslivet med fokus på livsstilsendring

30 Evaluering Les mer om kursopplegget på


Laste ned ppt "Fagsjef Paal Haavorsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google